Pierwsza w kolejce do zagłady – UE?

Kalergi 2Czas Ameryki jest tak samo policzony, jak Unii Europejskiej i wcale nie ma gwarancji, że ta druga rozpadnie się prędzej.

 Na zdj. Richard Coudenhove–Kalergi, (ożenił się z żydowską aktorką Idą Roland), mason, twórca idei Paneuropy, jego prababką ze strony ojca była Maria z hr. Nesselrode Kalergis Muchanow (ukochana Norwida), córka Tekli z Górskich herbu Nałęcz

Kiedy to wiele lat temu przewidywałem w jednym ze swych artykułów (cytuję): „nieunikniony rozpad Unii Europejskiej”[i], takowy pogląd wyznawały na świecie jedynie nieliczne jednostki tzw. „niszowych oszołomów”[ii].  Dziś alternatywę takową zaczynają dostrzegać nawet „uznane autorytety”.

Pozostawiając na marginesie wszystkie inne „plagi” gnębiące obecnie Euroatlantyckie Imperium Zła (US&EU), sam kryzys emigracyjny w Europie GWARANTUJE rozpad jej struktur w najbliższej przyszłości. Aby poznać przyczyny tego imperatywu, należy bez osłonek przyjrzeć się zachodowi, który personifikowany jest przez wspomniane wyżej Imperium.

 „Euroatlantyckie Imperium Zła” składa się z dwu zasadniczych składników: USA i Kanady z jednej, oraz Unii Europejskiej z drugiej strony. De jure, oba wspomniane człony są suwerenne i od siebie niezależne, ale de facto rządzone są przez jedną „elitę” światowej finansjery.

 Podwaliny Unii Europejskiej, czyli IV Rzeszy Niemieckiej, ustanowione zostały jeszcze w sierpniu 1944 roku, podczas konferencji hitlerowskich oficjeli i niemieckich przemysłowców w Strasburgu w hotelu Maison Rouge. Szczegóły tego spotkania opisane są w raporcie amerykańskiego wywiadu wojskowego EW-PA-128, zwanego potocznie „raportem z czerwonego domu”.[iii]

 Ziarno zostało zasiane, ale upłynęło jeszcze sporo czasu, zanim pojawiły się pierwsze „kiełki” w postaci „europejskiej wspólnoty węgla i stali”. Dopiero jednak rozpad „Sowieckiego Imperium Zła”, dał nowy impuls do rozwoju wschodniego segmentu Euroatlantyckiego Imperium- to znaczy Unii Europejskiej. Jako pieszczoch „ponad podziałami” wszystkich europejskich „elit”, monstrum to zaczęło się błyskawicznie rozwijać. Swe apogeum osiągnęło w momencie wchłonięcia wschodnioeuropejskich post-komunistycznych państw tzw. Demokracji Ludowej. Póki Unia wysysała soki materialne i demograficzne z tych nowo pozyskanych wschodnich kolonii, póty następował jej „rozwój”. Jego dynamikę ilustrowała najlepiej strona duchowa monstrum w postaci moralnej dekadencji, nihilizmu, obłudy i skrajnego egoizmu jej bogatych społeczeństw, takich jak niemieckie, czy francuskie.

Znamiennym jest to, że pomimo coraz wyraźniej objawiających się jej szatańskich znamion, UE cieszyła się niezmiennym poparciem kościoła i Watykanu. Orędowali za nią zarówno „polski papież” Jan Paweł II, jak i niemiecki parteigenose Ratzinger[iv] (Benedykt XVI). Aby nie być gołosłownym, w tak poważnych zarzutach zacytuję tu ich klarowne stanowisko dotyczące „integracji europejskiej”:

Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy”

Jan Paweł II
przemówienie do parlamentarzystów austriackich,
Rzym, 23 marca 1997 roku.[v]

 Dziś z perspektywy lat, powyższy cytat musi szokować każdego rozumnego chrześcijanina. Choć, jak zwykle w takich przypadkach, współcześni faryzeusze używają uniwersalnego argumentu, że „Ojciec Święty nie to miał na myśli”. Jednak od osoby takiego formatu jak „Jan Paweł Wielki” można wymagać, by obok kunsztu jedzenia kremówek, precyzyjnie artykułował swe myśli.

 W celu pokazania, że watykańska polityka właśnie TO ( a nie co innego) MIAŁA NA MYŚLI, cytuję apel Benedykta XVI do Chorwatów z 2011 roku, kiedy to „wątpliwości”, co do prawdziwej wartości Unii zaczęli już przejawiać nawet zagorzali „euro entuzjaści”:

 Benedykt XVI mocno poparł przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej.To logiczne, słuszne i konieczne – powiedział papież w drodze do Zagrzebia.[vi]

Trudno więc się dziwić, że w tak ze wszech stron sprzyjających cieplarnianych warunkach, unijne monstrum osiągnęło dzisiejszy kształt. Został on okupiony nieszczęściami milionów istnień ludzkich, zdeprawowanych, pozbawionych warunków godnych życia i rozwoju, nigdy nienarodzonych (aborcja), zboczonych (tzw. „mniejszości seksualne”), dokumentnie wymóżdżonych (propaganda „ponad podziałami”), itd., itd.

zagłada Europy

Pomimo, że multum tych gorzkich prawd dotarło już do świadomości wielu, to ciągle jeszcze nie został w pełni obnażony autentyczny system sprawowania władzy w Euroatlantyckim Imperium Zła. Bez pełnego uświadomienia społeczeństwu tego mechanizmu, każda próba sanacji zakończyć się musi klęską.

 Kilka dni temu, rosyjskie media podały informację[vii] o aresztowaniu gubernatora Komi oraz grupy jego współpracowników. Akt oskarżenia zarzuca mu (cytuję[viii]) „udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którą prawie w całości opanowała lokalną administrację”. 

 Jedynym państwem, które podnosi się z kolan po latach zachodniego „liberalizmu” jest Rosja. Prezydent Putin stopniowo, lecz nieubłaganie likwiduje raka jelcynowskiego okresu, rugując korupcję i przywileje żydowskich oligarchów. Nie ulega wątpliwości, że bardzo wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Najistotniejsze jednak już nastąpiło. Miast „poprawnej politycznie nowomowy” i „dyplomatycznego” owijania spraw w bawełnę, państwowe media komunikują otwartym tekstem wydarzenia zarówno wewnętrzne jak i zagraniczne.  Znamiennym jest jasne stwierdzenie faktu, że administracja Komi (a zapewne i wielu innych regionów) jest niczym innym, jak „zorganizowaną grupą przestępczą”.

 Nie inaczej mają się sprawy w Euroatlantyckim Imperium Zła. Cała „władza” i aparat biurokratyczny, we wszystkich bez wyjątku państwach, jest niczym innym jak konsorcjum mafijnych organizacji, zarządzanych z globalnego szczebla przez „światowe elity finansowe”. Wszelka sanacja takiego systemu jest z gruntu niemożliwa. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie tych przestępców z ich pozycji siły. Nie ulega wątpliwości, że próby dokonania tego spotkają się z oporem tej przestępczej klasy, co może doprowadzić do rewolucji. I w takim właśnie kierunku zmierzają wydarzenia w Unii Europejskiej.

 Na tym tle, Ameryka (USA & Kanada), wydają się być oazą spokoju i bezpieczeństwa, pławiącą się w dobrobycie i chroniącą się za oceanami przed inwazją emigrantów. Nie ma nic bardziej błędnego w tym wizerunku. Stopień społecznego rozkładu tych państw jest podobny do unijnego, a nędza wyziera z każdego zakątka, pomimo atrakcyjnego kamuflażu w postaci kłamliwych statystyk gospodarczych.

 Czas Ameryki jest tak samo policzony, jak Unii Europejskiej i wcale nie ma gwarancji, że ta druga rozpadnie się prędzej. Nie wdając się głębiej w dywagacje na ten temat, odsyłam zainteresowanych do mej publikacji w języku angielskim z przed siedmiu lat[ix]. Pomimo upływu czasu, jej tezy stają się tylko bardziej aktualne. W charakterze konkluzji zacytują jedynie jeden jej fragment:

 The Empire overlooks one important detail. It currently is in a state of rapid disintegration. Insane policies of ruling plutocracy have brought demographic calamity to Europe, additionally coupled with Islamic immigration, economic catastrophe in USA, and utter military defeat in the Middle East. Although the West does not recognize these ”achievements”yet, they are indeed tangible. As a result of it, the Empire will be in total disarray within a few years at the most.

 Ameryka Północna została ufundowana przez masońską lożę Iluminatów[x], na fundamencie największej w historii ludzkości zbrodni ludobójstwa- amerykańskich Indian. Truizmem jest stwierdzenie, że również ta zbrodnia, jak przysłowiowy słoń w menażerii, umknęła uwadze hierarchów naszego kościoła, który chlubi się jedynie ilością misjonarzy z tego kresu.  Czas wszystkich uwikłanych w wielowiekowe zbrodnie zachodu dobiega końca i wszyscy oni zapłacą za swe czyny. Należy mieć jedynie nadzieję, że ludzkość dostanie jeszcze jedna szansę sanacji i nie sczeźnie w nuklearnej pożodze III Wojny Światowej, którą rozpętują szaleńcze „elity” Euroatlantyckiego Imperium Zła.

Dr Nowopolski

[i] http://www.rodaknet.com/rp_nowopolski_65.htm

[ii] http://ignacynowopolskiblog.salon24.pl/48187

[iii] http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich–EU.html

[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI

[v] http://samorzad.malopolska.w.interiowo.pl/europa/papiez.htm

[vi] http://wyborcza.pl/1,76842,9730885,Papiez__Chorwacja_musi_byc_w_Unii.html

[vii] https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1507105,Rosja-gubernator-Komi-aresztowany-za-ciezkie-przestepstwa-korupcje-wymuszenia

[viii] http://rtr-planeta.com/

[ix]http://agonist.org/plight_of_central_european_nations_in_the_wake_of_western_oder_demise/

[x] https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati

Wybrane komentarze:

reset się zbliża

Nasi „właściciele” działają w cyklach. Najpierw przez wiele lat pozwalają „inwentarzowi” generować dobra i rozwijać technologie, a potem zamykają projekt i zbierają żniwa bogatsi o doświadczenie z eksperymentu. Tak zamknięto projekt „blok komunistyczny” i zawłaszczono jego dokonania (mizerne bo mizerne ale zawsze coś), a obecnie zamykany jest projekt „blok kapitalistyczny”. Większość jego dokonań była rozszabrowana z marszu przy pomocy sztuczek ekonomicznych i politycznych, ale po planowanym armagedonie wszystko już przejdzie w ich władanie, włączając nasze życie. Aby nie zaczynać od zera po opadnięciu wojennego kurzu, zawczasu przeniesiono większość przemysłu i technologii do Azji (głównie Chin), która zostanie niejako oszczędzona, gdyż podobnie jak USA w czasie drugiej wojny światowej przystąpi do rozróby na końcu i zbierze konfitury. Elity nauczyły się nie eksploatowć zbyt długo jednego regionu, gdyż po pierwsze: następuje stagnacja i rozluźnienie dyscypliny, populacja zwiększa się drastycznie, a co najważniejsze „frajerzy” zaczynają kapować, że są dymani i ubezwłasnowalniani  24 godziny na dobę, a tym samym zwiększa się ryzyko identyfikacji tyranów i niekontrolowanej rebelii. Tak więc gdy rozwój sytuacji osiąga masę krytyczną ci psychopatyczni „gracze” sami wszczynają kontrolowany chaos i wojny, aby po resecie zacząć ten koszmarny cykl od nowa na swoich warunkach.

Nibiru 20.09.2015 20:36:16

  • Głos z Niemiec w oryginale…

witam : mieszkam w malej miejscowości w Niemczech 5 tys mieszkańców . burmistrz sprowadził nam tu 200 sztuk tych czarnych kleszczy , same samce !! chodzą grupkami , obsiadają wszystkie ławki skwerki  w nowych markowych ciuchach z najnowszymi smartfonami w rękach , koczujących w miejscach gdzie jest darmowy dostęp do WIFI dostając 150euro tygodniowo žkieszonkowego !! . Najwięcej przy stacji benzynowej kupując za pieniądze niemieckich podatników zimne piwo 4 razy droższe niż w normalnym sklepie ! ludzi szlag trafia !!! kobiety boją się same wracać z drugiej zmiany same do domu bo pełno wszędzie czarnego luda ( bo co chodzi po głowie dzikiemu jak jest min od 4 tygodni bez kobiety!!) . Strach dzieci same puścić aby się bawiły same przed domem . Kosz na śmieci to dla nich ogromny smok, który użarł by im rękę przy wrzucaniu do niego śmieci !! Jak jest ciepło to leża w cieniu przy drodze na rondzie,  a nawet w prywatnych ogródkach , wygonisz jednych to włażą następni !! Europejczyk jadąc na wycieczkę do Afryki przechodzi szereg szczepień na te ich rożne groźne choroby,  ale oni przyjechali tu bez żadnych badan , kontroli medycznej ,  wiec mamy tu teraz wszystkie zarazy afrykańskie gratis ! Strach dotykać wózka sklepowego,  chodzą  prychają,  dotykają wszystkiego i leją,  gdzie popadnie po tym zimnym piwku !!! Nastroje mieszkańców są bardzo złe , nikt tego oficjalnie nie mówi,  bo to jest ścigane z urzędu,  ale 95% jest przeciwko tym emigrantom !! następne wybory partie nacjonalistyczne maja wygrane !!!! Spokojne miasteczko przerodziło sie w miejsce gdzie jest pełno policji w mundurach jak i po cywilnemu,  jak w Polsce za okupacji ! Jak tylko możecie róbcie wszystko aby wam nie wcisnęli żadnych emigrantów !!

Kula Lis 62 21.09.2015 14:23:55

  • @staszek kieliszek 06:19:24

Syria jest dla Rosji tym, czym Polska dla Unii Europejskiej. Czyli ostatnim bastionem „przed”. Dla Rosjan przed opanowaniem przez państwo islamskie Kaukazu. Dla Unii Polska jest przedmurzem Gejropy. Rosja nie pozwoli na całkowitą likwidacji ustalonego w Syrii ładu. Tak jak USrael wpycha do Polski broń i wojska. To pewna analogia. Tyle, że Syryjski kryzys wygnał z kraju do Gejropy miliony uchodźców. Jaka jest w tym rola Kataru i Arabii Saudyjskiej to wiedzą tylko nieliczni, dobrze zorientowani. Oj będzie się działo….. Polska opuści Gejrope, bo nie ma innego wyjścia. Wielu Polaków, którzy zarabiają w Gejropie wróci, bo Niemcy zmienią reguły gry, a Syryjce wypełnią lukę robotników rolnych i mało wykwalifikowanych. Oj będzie się działo….

Kula Lis 62 21.09.2015 14:31:58

  • @staszek kieliszek 06:19:24

Hipokryzja Zachodu jest w tej sprawie gigantyczna i wręcz przerażająca, Jakoś nikt w tzw. wolnych mediach nie jest w stanie nawet zadać pytania: jak to możliwe, że ten ISIS w ogóle istnieje? Przecież oni nic nie produkują, nie prowadzą wymiany handlowej, bo nic nie mają do sprzedania, więc skąd mają pieniądze na zakup nowoczesnej broni, i kto im tę broń dostarcza? Odpowiedź jest oczywista: broń dostarczają im najwięksi producenci broni, a więc USrael, Wlk. Brytania, Francja i „miłująca pokój” Szwecja, która od ponad stu lat cały swój dobrobyt buduje na handlu bronią. Gdyby Zachód odciął im dostawy broni, to ten cały ISIS rozsypałby się w ciągu miesiąca. Mają także kradzioną ropę w dużych ilościach i dzieła sztuki chociaż by ze świątyń, które potem ogołocone wysadzają w powietrze. A głupota społeczeństw zachodnich jest wręcz kosmiczna. Wymyślili ISIS ( jak najpierw umiarkowaną opozycje front al.-Nusra) CIA i MOSSAD. Finansują Qatar, Arabia Saudyjska i Emiraty. Logistykę zapewnia Turcja. I się kręci. Turcja to ich nawet bombarduje. Tylko jakoś tak się dziwnie składa, że bomby trafiają głównie w ośrodki kurdyjskie.

Kula Lis 62 21.09.2015 14:37:01

  • Zachód jest skończony

Elity dalej,świetnie bawią się na Titanicu
http://litera.fr/category/news/

prese 21.09.2015 18:33:20

  • Odejście z fanfarami wojny
    „nie ma bowiem alternatywy” Jan Paweł II

Nie chce się papieżowi znowu sprzeciwić, ale to sformułowanie słyszy się od zawodowych polityków a nawet bohaterów w Polsce

http://pppolsku.blogspot.com/2013/08/hos.html

czy w RFN, n.p. pani Merkel, o których domyślamy się, że ten „brak alternatywy” bierze się stąd, że ich oficer prowadzący jasno im powiedział, co i jak mają zrobić z ludkiem, nad którym noszą formalnie oznaki władzy. Czyżby, o zgrozo, także Jan Paweł II miał swego oficera prowadzącego i to nie z gwardii szwajcarskiej ?

„Nie inaczej mają się sprawy w Euroatlantyckim Imperium Zła. Cała „władza” i aparat biurokratyczny, we wszystkich bez wyjątku państwach, jest niczym innym jak konsorcjum mafijnych organizacji, zarządzanych z globalnego szczebla przez „światowe elity finansowe”.

Jest rzeczą oczywistą, że połączenie przestępczości państwowej z klasycznymi organizacjami przestępczymi zwiększa ich efektywność

http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#PPZ

choćby z uwagi na zwiększone możliwości połączonego aparatu przemocy

http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#Panstwo

co miało np. w Polsce miejsce bezpośrednio po dokonaniu tzw. „transformacji ustrojowej”, a właściwie już przed. Jedną z największych operacji PPZ w Polsce była tzw. „reforma” Balcerowicza, czyli rabunek mienia społecznego i systematyczne zadłużanie kraju, aby osiągnął dostateczny poziom zadłużenia, który umożliwia MWF zdalne sterowanie kraju, popatrzmy na Grecję, tę już sterują zwykłym bezkomórkowcem.

> http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#MWF

„Ameryka Północna została ufundowana przez masońską lożę Iluminatów[x], na fundamencie największej w historii ludzkości zbrodni ludobójstwa- amerykańskich Indian.” i ofiar bratobójczej wojny secesyjnej (ok. 500.000 ludzi), ale nawet to nie zmieni faktu, że imperium hiszpańskie ugruntowane było na jeszcze większej zbrodni ludobójstwa, chodzi o wiele, wiele milionów istnień, niektóre oszacowania dochodzą do 80% populacji (por. n.p. P. Chaunu – „Historia Ameryki Łacińskiej”), wyniszczonych pracą, nie tylko drogą mordu. Tę metodę wyniszczania przez pracę podchwycili z wielkim sukcesem naziści w XX wieku w swych KZtach. Wymordowanych zastąpiono jak wiemy Murzynami.

Te dwa imperia mają jedno wspólne, tj. chlubią „się jedynie ilością misjonarzy”. To może oznaczać, że misjonarze są czołówką imperium w trakcie jego budowy, w końcu każda idea wymaga misjonarzy, idea imperium też.

Tezę, zamieszczoną w artykule, o rozpadzie obecnego imperium globalnego USA, dzieli wielu zajmujących się problematyką szerszej polityki, koronnym argumentem jest szybki rozpad/rozkład monetarnego światowego systemu dolara. Próby ataku na system konkurencyjny euro, są niczym innym jak tylko przedłużaniem agonii.

> http://zygumntbialas.neon24.pl/post/125870,co-sie-dzieje-na-ukrainie-18-09-2015#comment_1222557

„ludzkość dostanie jeszcze jedna szansę sanacji i nie sczeźnie w nuklearnej pożodze III Wojny Światowej”, zmiana waluty światowej nigdy nie odbywała się bez wojny, funt pożegnały dwie wojny światowe. Co prawda otrzymaliśmy już zaliczkę, por w linku powyżej.

USA pracują od dziesiątków lat na konto tej zaliczki, ale gwarancji nie ma, że to wystarczy.

Laznik 21.09.2015 18:45:01

ISLAM, pod wodzą NWO, zaatakuje katolicką Polskę, Czechy, Słowację i Węgry – Z Niemiec i Austrii !!! To bardzo sprytny pomysł.
Ten cały krzyk, niechęć, sprzeciw i opór rdzennej ludności, był przez architektów tej katastrofy, przewidziany.
Upiekli dwie pieczenie:
Odwrócili uwagę od rzeczy ważnych – zasadniczych w państwach Wschodniej Europy.
A zatrwożeni, nieświadomi obywatele, z radością akceptują i przyglądają się, jak ich RZĄDY, za ich własne pieniądze (podatki),
TRANSPORTUJĄ BOJOWNIKÓW ISLAMSKICH, z których to BRUKSELA, stworzy ARMIĘ MAHOMETA.
A te kilka tysięcy rozlokowane na naszych ziemiach, będą piątą kolumną na naszych „tyłach” do zadań dywersyjno-terrorystycznych.
Wojna ostateczna pomiedzy GOGiem i MAGOGiem
ACHTUNG, ACHTUNG, UWAGA, UWAGA – Nadchodzi !!!

@arjanek

Myślę ze problem widzimy podobnie a różnica polega na tym ze ty skupiłeś się na siłach które konstruują globalna architekturę świata. A ja pisałem o technicznej, jakby docelowej realizacji tych koncepcji władzy na kontynencie europejskim, w omawianym przypadku w Niemczech. Po wojnie Niemcy były całkowicie kontrolowane przez USA i nieprawdopodobne była by możliwość by same mogły prowadzić niezależną politykę z pominięciem USA. Jest to oczywiste. W filmie Ratha jest fragment,  który mówi o tym ze szefowie IG Farben,  po pół roku już byli wolni i dalej zasiadali w zarządach koncernów [to jest ta ciągłość]. Nie mogło się to odbyć bez akceptacji sił okupujących Niemcy po wojnie.  Na dziś system finansowy Niemiec dalej jest pod kontrola globalnego systemu finansowego,  będąc jego częścią. Kontrola ma wiec dalej miejsce ,wymuszenie przyjęcia ,,emigrantów”  też świadczy,  że Niemcy nie są państwem suwerennym. System anglo-amerykański ma ich w garści [ nie wnikając,  kto ten system kontroluje] i wymusza na Niemcach realizacje marszu do NWO. Można by dodać,  ze niemieckie koncerny i amerykańskie współpracowały w budowie potęgi wojskowej rzeszy niemieckiej . Konkludując globalni architekci wykorzystali naród niemiecki do realizacji swych globalnych koncepcji,  a niemiecki profesjonalizm i umiejętności organizacyjne miały im zapewnić powodzenie tych planów. W filmie ,,END GAME” jest fragment, który mówi o Unii jako jednym z etapów budowania nowego ładu światowego. Ci architekci zapominają jednak o WIELKIM ARCHITEKCIE, dlatego niekonieczne im to się w końcu uda………

jan 21.09.2015 23:09:28

Opublikowano za: http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/125953,pierwsza-w-kolejce-do-zaglady-ue

PS.  Plan ludobójstwa narodów Europy opracował Richard Coudenhove–Kalergi blisko wiek temu.  Więcej na ten temat jest w poniższych, zwłaszcza  pierwszym materiale – na linkach: 

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/plan-coudenhove-kalergi-ludobojstwo-narodow-europy/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/radykalny-islam-bron-w-rekach-zachodu/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/jak-blisko-jestesmy-do-wdrozenia-swiata-z-orwella-roku-1984/

Wypowiedz się