Techniki kontroli mózgu przez NSA (USrael) [1996 wciąż REWELACJA]

Echelon mapa

Skryte działania Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA

Z art. w Nexus Magazine kwiecień/maj 1996, za portalem MindControlForums (link wadliwy)

Od redakcji

Sprawa sądowa nr 92-0449, założona Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA (NSA) w Fort George G. Meade, stan Maryland przez Johna St Clair Akwei, obnaża przerażający zbiór technik i programów opracowanych dla kontroli nad obywatelami.

Dokument obejmuje dowody do pozwu złożonego w Sądzie USA w Waszyngtonie , DC, przez Johna St Clair Akwei przeciw NSA i zawiera jego wiedzę o strukturze NSA, jej działaniach bezpieczeństwa narodowego i stosowanych technik oraz o skrytym monitoringu poszczególnych obywateli.

1. Misja NSA a krajowe działania wywiadowcze

 Communications Intelligence (COMINT) = rozpoznanie promieniowania elektromagnetycznego pod względem wykrycia, przechwytu i namierzenia źródeł telekomunikacji

Inwigilacja wszystkich telekomunikacji elektronicznych w USA i świecie dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Od początku lat 1960-ych, NSA w Fort Meade (Maryland) ma najbardziej w świecie zaawansowane komputery. Techniki dla NSA opracowuje się i wdraża bez wiedzy korporacji, naukowców czy publiki.

 Signals Intelligence (SIGINT) = wywiad sygnałów

W NSA, SIGINT ewoluował w dekodowanie fal elektromagnetycznych celem bezprzedwodowego podsłuchu komputerów i śledzenia osób za pomocą prądów elektrycznych w ich ciałach. Wszystko w środowisku przewodzące prąd elektryczny wytwarza wokół siebie fale elektromagnetyczne. NSA z Pentagonem opracowali własnościowe zaawansowane urządzenia cyfrowe, które mogą zdalnie analizować wszelkie obiekty aktywne elektrycznie.

 Domestic Intelligence (DOMINT)

NSA ma akta na wszystkich obywateli USA. NSA zbiera info o osobach, które mogą interesować któregokolwiek z ponad 50 tys. agentów NSA (HUMINT). Są oni uprawnieni dekretem prezydenckim szpiegować kogokolwiek. NSA założyło stałą, zamaskowaną i ukrytą przed publiką sieć inwigilacji antyterrorystycznej. Za jej pomocą, śledzenie osób w USA jest łatwe i tanie systemem inwigilacji elektronicznej NSA (DOMINT), pokrywającym cały kraj, zatrudniającym dziesiątki tys. personelu NSA i śledzącym jednocześnie miliony osób. Opłacalność działań zapewnia technika cyfrowa NSA, opracowana na minimalne koszty eksploatacji. Personel NSA służy w niby społecznych funkcjach w swych miejscach zamieszkania, prowadząc lipną lub prawdziwą działalność, zdolną zbierać info o osobach wybranych przez wywiad do inwigilacji. Agenci NSA mają zwykle lipne tożsamości jako pracownicy socjalu, prawnicy i właściciele biznesów.

Poszczególni obywatele wybierani do inwigilacji przez niezależnie działających agentów NSA

Personel NSA jest w stanie panować nad życiem setek tysięcy osób w USA za pomocą DOMINT i skrytych agentów w społecznościach. Ich działania prowadzone samodzielnie mogą nieraz przekraczać prawo, grożąc długoterminowym nadzorem i sabotażem dziesiątek tys. nieświadomych obywateli.

DOMINT ma zdolność skrytych zamachów na obywateli USA, jak i skrytego psycho-sterowania prowadzącego do diagnozy choroby umysłowej.

Kontrola Umysłu 1

Pokazane objawy wskazują tylko część ogromego zbioru z Zamachów o Częstotliwości Neuro-Electromagnetycznej, wykonywanych przez policję i agencje wywiadu wojskowego w zdalnych eksperymentach z kontrolą mózgu, w manipulacji behawioralnej i w morderstwach.

2. System inwigilacji krajowej NSA

 Na początku lat 1960-ych, większość najbardziej w świecie zaawansowanych komputerów znajdowała się w NSA, Fort Meade. Przełomy badawcze w technice komputeriwej zarezerwowano dla NSA.

Obecnie NSA posiada komputery w nano-technice, wyprzedzającej powszechne komputery o 15 lat. NSA zdobywa totalną info z USA za pomocą komputerów systemu SIGINT, ze sztuczną inteligencją do sortowania wszystkich połączeń, u źródła jak i u odbiorcy, bez względu na medium, poprzez słowa kluczowe, na które agenci/kryptolodzy NSA muszą zwracać uwagę.

System inwigilacji NSA bazuje na komórkowym układzie urządzeń zdolnych śledzić całe spektrum elektromagnetyczne, opracowanych, wdrożonych i utrzymywanych w tajemnicy podobnie jak program wojny elektronicznej.

 SIGINT – zdalna ingerencja w komputery

W ramach systemu DOMINT, NSA śledzi wszystkie komputery sprzedawane w USA. Urządzenia NSA zdolne są dostroić się do zdalnych emisji elektromagnetycznych (RF, ang. remote frequency) z obwodów w kompach (odfiltrowując emisje z monitorów i zasilania). Emisje RF z obwodów zawierają info cyfrowe z danego kompa. Zakodowane fale RF z urządzeń NSA zdolne są rezonować obwody danego kompa i zmienić dane na nim. Tak to NSA może bezprzewodowo wejść do dowolnego kompa w kraju celem inwigilacji czy e-walki z terroryzmem.

 Wykrywanie pól elektromagnetycznych osoby wybranej do inwigilacji

Pole bioelektryczne osoby można wykryć zdalnie, co daje możliwość śledzenia gdziekolwiek są. Z pomocą specjalnych urządzeń, kryptolodzy NSA mogą zdalnie odczytać potencjał elektryczny prądów w mózgu. Rozkodowane do stanu umysłu i myśli, służą śledzeniu zdalnemu. Personel NSA może zadzwonić do dowolnej osoby w kraju będącej w systemie skanowania SIGINT, a komputery NSA znajdą i będą śledzić nieustannie tę osobę.

Feedback informacji w kontroli umysłów: nierówność i represje

Kontrola umysłu 2Blok górny: Kontrolerzy umysłów, ich współpracownicy i apologeci

 • wielu zna cały system,
 • wolno im mieć prywatne myśli,
 • łatwo im krytykować i atakować ofiarę własną myślą,
 • psychologia paczki pozwala na masowe szydzenie i działania w stylu hitlerowskim,
 • dostęp do info skradzionej innym ofiarom,
 • mogą dobrze zarabiać na torturowaniu ofiary, mają emerytury.

Blok dolny: Ofiara

 • zwykle samotna w swych torturach,
 • pozbawiona prywatności nawet własnych myśli,
 • nie może planować prywatnie, mieć tajemnic handlowych ani własności intelektualnej,
 • wystawiona na wściekłe ataki fizyczne i psychologiczne,
 • nie wie, kto ją prześladuje ani za co,
 • nie wie, czemu jest prześladowana,
 • może być posądzona o chorobę umysłu i złudzenia,
 • nie może uciec, tropiona ciągle i wszędzie.

Między blokami, od lewej:

 • głosy mikrofalowe, klikanie, dźwięk pękania, elektrowstrząsy mózgu, nękanie bezpośrednie,
 • gazeta, magazyn, media drukowane, TV, w tym reklamy,
 • plotki, pogłoski, kontakty towarzyskie i w pracy,
 • rozmaite metody internetowe,
 • strumienie myśli na zgwałconym mózgu,
 • podsłuch rozmów, podgląd prywatnych tekstów,
 • publiczne artykuły i deklaracje.

 

3. Stymulacja mózgu w SIGINT

SIGINT stosuje stymulację elektromagentyczną mózgu celem zdalnego monitoringu neuronowego (RNM, ang. Remote Neural Monitoring) i dla połączenia bezpośredniego z mózgiem (EBL, ang. Electronic Brain Link). Nad stymulacją mózgu pracuje się od czasów programu MKULTRA z początkiem lat 1950-ych, który objął badania neurologiczne fal elektromagnetycznych oraz bioelektryczne (także rozwój).

Opracowane tajne techniki archiwizowano jako ‘Wywiad falowy’ (ang. Radiation Intelligence), tj. „informacja z niezamierzonej emisji fal elektromagnetycznych w otoczeniu, a wyjątkiem promieniotwórczości i wybuchów atomowych”.

SIGINT wdrożył i utajnił te techniki tak, jak i inne programy e-wojny rządu USA.

NSA śledzi dostępną info o tych technikach i ukrywa badania naukowe przed publiką. Istnieją też umowy międzynarodowe o ich tajności.

NSA ma własny sprzęt elektroniczny do zdalnej analizy aktywności elektrycznej w człowieku. Mapy mózgu mogą w sposób ciągły monitować wszystkie bio-prądy elektryczne w mózgu. NSA nagrywa i rozkodowuje mapy mózgu setek tys. osób. Stymulacji mózgu używa się tajnie również w wojsku do łączności bezpośredniej komputer-mózg (np. w myśliwcach).

Do e-inwigilacji, można przełożyć elektryczną aktywność ośrodka mowy w mózgu na zwerbalizowane myśli danej osoby. RNM może wysłać zakodowane sygnały do ośrodka słuchu w mózgu, co pozwala na bezpośredni input, omijając uszy. Agenci NSA mogą tak skrycie ogłupić osobę poprzez stymulację halucynacji słuchowych, typowych dla paranoidalnej schizofrenii.

Bez kontaktu bezpośredniego, RNM wykonuje też mapę aktywności elektrycznej ośrodka wzroku w mózgu danej osoby i pokazuje obrazy z jej mózgu na ekranie. Agenci NSA widzą to, co widzi dana osoba. Można też obejrzeć pamięć wzrokową delikwenta. RNM może wysyłać obrazy prosto do ośrodka wzroku, pomijając oczy i nerw wzrokowy. W ten sposób agenci NSA mogą potajemnie wkładać delikwentowi obrazy podczas jego fazy REM snu, celem programowania mózgu.

 Potencjał agentów NSA w ramach RNM

System SIGINT istnieje w USA od lat 1940-ych. NSA w Fort Meade ma zainstalowany ogromny dwukierunkowy system bezprzewodowy RNM, używany do śledzenia osób i bezinwazyjnego monitoringu audio-wizualnej info w ich mózgach. To wszystko robi się bez fizycznego kontaktu z osobą. RNM to ostateczna metoda inwigilacji i wywiadu krajowego. Mowę, 3-wymiarowy dźwięk i podprogowe audio można wysłać do ośrodka słuchu w mózgu osoby (omijając uszy), a obrazy do ośrodka wzroku. RNM może zmienić percepcje, nastrój i ruchy delikwenta.

Dla wywiadu, połączenia z ośrodkami mowy i słuchu to ostateczne systemy telekomunikacji. RNM pozwala kompletnie zlinkować audiowizualnie — mózg z mózgiem lub mózg z kompem.

Kontrola umysłu 3Prosty schemat Zamachów na Częstotliwościach Neuro-Elektromagnetycznych

Metody stosowane przez policję i agencje wywiadu wojskowego w doświadczeniach zdalnej kontroli umysłu, manipulacji zachowaniami i w morderstwach.

Kolumnami od lewej góry, wierszami w dół:

 • Mapowanie kognitywne: system przetwarzania wiedzy (analiza fal z mózgu i magazynowanie na dysku)

– tropiciel fal mózgu

– prywatny telesystem neuronowy

 • przekaz radiowy energii mikrofalowej dla mikrofalowo zasilanych radiowych transceiverów [nadajnik z odbiornikiem] i czujników

– odbiornik

– mikrofalowe łącze szpiegowskie (często wbudowane w ściany, meble)

 • nadajnik

– czujnik podsłuchowy w ścianie, zasilany mikrofalowo (funkcja mikrofonu)

 • przekaz radiowy programu neuronowego: narzucanie nastrojów i instrukcji procesów kognitywnych

– elektroda do telekomunikacji neuronowej, wszczepiona w mózg (radio mózgowe)

– szpieg wbudowany w obwód kompa

– kamera filmowa zasilana mikrofalowo

 

4. Techniki NSA łączności z mózgiem w systemie SIGINT

 SIGINT może zdalnie wykryć, zidentyfikować i śledzić bio-prądy danej osoby. SIGINT ma zdolność zdalnego, bezinwazyjnego monitoringu info w mózgu delikwenta poprzez cyfrowe rozkodowywanie wywołanych w mózgu potencjałów w zakresie 30-50 Hz, emisji elektrycznych o mocy 5 mW. Aktywność mózgu wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne o takich parametrach. Emisje elektromagnetyczne z mózgu zawierają szczyty i układy zwane „potencjałami wywołanymi”. Każda myśl, reakcja, komenda motoryczna, zdarzenie słuchowe i obraz w mózgu ma odpowiednik w wywołanym potencjale. Emisje elektromagnetyczne z mózgu można rozkodować na bieżące myśli, obrazy i dźwięki w mózgu delikwenta.

SIGINT stosuje elektromagnetycznie przekazaną stymulację mózgu jako system telekomunikacji: do przekazywania info (i komunikatów dla systemu nerwowego) agentom wywiadu, a także do bezpercepcyjnej transmisji do mózgu skrytych nieświadomych podmiotów operacyjnych.

Elektromagnetyczna stymulacja mózgu działa poprzez wysyłanie kompleksowo zakodowanych i pulsująych sygnałów celem pobudzenia w mózgu potencjałów wywołanych (zdarzeń), które wywołują wrażenia słuchowe i wzrokowe w obwodach nerwowych mózgu. Stymulacja ta może też zmieniać stany mózgu i wpływać na ruchy osoby.

Dwukierunkowe połączenie z mózgiem zrealizowano poprzez zdalny monitoring audiowizualnej informacji neuronowej podczas transmisji dźwięków do ośrodka słuchu (pomijając uszy) i ulotnych obrazów do ośrodka wzroku (z pominięciem oczu i nerwów wzrokowych). Obrazy ukazują się mózgowi jako dwuwymiarowe unoszące się ekrany.

Dwukierunkowe e-połączenie z mózgiem to ostateczny system telekomunikacji dla personelu CIA i NSA, a RNM – ostateczny system inwigilacji. Używa je ograniczona liczba agentów wywiadów USA.

Kontrola umysłu 3

Możliwe już w 1974 r.! Jak przekazać niesłyszalną hipnozę za pomocą modulatora częstotliwości głosu wytwarzającego “głos”, podany następnie skrycie i zdalnie pulsami mikrofalowymi do czaszki.

Metody stosowane przez policję i agencje wywiadu wojskowego w doświadczeniach zdalnej kontroli umysłu, manipulacji zachowaniami i w morderstwach.

Kolumny od lewej, wiersze od góry:

————–

– Stały ton na poziomie wysokiej słyszalnej częstotliwości, np. 15 kHz.

– Do mikrofonu: Głos hipnotyzera w zakresie np. 300 – 4ooo Hz.

– Powyższe syntetyzowane w modulatorze częstotliwości głosu.

————-

– Output jest mniej więcej stałym tonem, jak dzwonienie w uszach, ale z nałożoną hipnozą. Output wchodzi do nadajnika.

– Powiększenie wykresu częstotliwości pokazuje, jak modulacja częstotliwości steruje koordynacją pulsów z nadajnika.

————-

Nadajnik (ang. Transmitter):

– Pionowe linie wykresu pokazują krótkie pulsy sygnału mikrofalowego w częstotliwości odbieralnej przez mózg…

– …mózg przetwarza serię pulsów mikrofalowych z powrotem na niesłyszalny głos; nie ma możliwości świadomej obrony przed hipnozą.

– synchronizacji każdego pulsu mikrofalowego dokonuje każde przecięcie opadającej strony fali z osią zerową (oryginalna metoda Sharpa z 1974 r.)

 

5. [Brak tytułu w oryginale]

 RNM wymaga rozkodowania rezonansowej częstotliwości każdego specyficznego obszaru mózgu, którą następnie moduluję się celem nałożenia info w danym obszarze mózgu. Zależnie od obszaru, częstotliwość ta waha się od 3 Hz do 50 Hz. Tylko SIGINT moduluje sygnały w tym zakresie (Tabela 1 poniżej).

Zmodulowaną info można nałożyć do mózgu w różnych natężeniach, od podprogowej po zauważalną. Mózg każdego ma unikalny zestaw bioelektrycznych częstotliwości rezonansowych/wkładowych.

Oskarżyciel poznał RNM poprzez dwukierunkowy kontakt RNM z grupą Kinnecome w NSA, Fort Meade. Grupa zastosowała 3-wymiarowy dźwięk RNM bezpośrednio do mózgu, celem nękania Oskarżonego od października 1990 do maja 1991 r. Użyli dwukierunkowego RNM do rozmów z Oskarżonym i do prób zniedołężnienia go, by nie mógł on iść poskarżyć się władzom o działaniach grupy przeciw Oskarżycielowi w ciągu poprzednich 12 lat. Grupa Kinnecome składa się z ok. 100 osób, pracujących na okrągło w Fort Meade. Połączyli się także z mózgami osób, z którymi Oskarżyciel się kontaktuje, by odizolować go. Był to pierwszy przypadek prześladowania obywatela poprzez RNM i następnie pozwania personelu NSA, który nadużył tej metody działań wywiadowczych.

Kontrola umysłu 5Rozmieszczenie broni mentalnej przez policję kontroli umysłów.

 

Masowa zdalna kontrola umysłów z ośrodka Echelon amerykańskiej agencji NSA w Anglii, z  pokryciem całej ludności poprzez sieć anten telefonii komórkowej. Do sieci są też podłączone brytyjskie: ministerstwo obrony, wywiad wojskowy MI5 oraz służba specjalna GCHQ (Centrala Łączności Rządowej).

 

6. Techniki i możliwości NSA

Zdalny monitoring/śledzenie osób w dowolnym miejscu, wewnątrz dowolnego budynku, nieustannie, gdziekolwiek w USA. System niedrogiego wdrażania tych działań pozwala NSA szpiegować tysiące osób w każdej społeczności, bez ustanku.

 Zdalne urządzenia RNM

Urządzenia RNM zdalnie odczytują wywołane potencjały w mózgu, by śledzić ludzi, oraz posyłają komunikaty poprzez system nerwowy, by wpływać na zachowanie osób. RNM może elektronicznie identyfikować osoby i śledzić je wszędzie w USA. Urządzenia skonfigurowano w sieć i używa się do działań wywiadu wewnętrznego, zabezpieczenia rządu i baz wojskowych oraz do wojny bioelektrycznej.

 Obserwatorzy i przechodnie w miastach

Dziesiątki tys. personelu w każdej strefie pracują jako obserwatorzy i miejscowi szpiedzy (czasem nieświadomie), śledząc i sprawdzając osoby wyznaczone przez NSA do skrytej kontroli. Agenci w biurach mogą pozostawać w nieustannej łączności z agentami w terenie. Biurowi agenci mogą natychmiast zidentyfikować (poprzez RNM) każdego, z kim terenowy agent się styka.

 Chemikalia i leki do mieszkań poprzez ukryte rury plastykowe, instalowane i konserwowane przez NSA

NSA ma zestawy do podłączania rur do wodociągów i przewodów powietrza w mieszkaniach delikwentów. Rury służą do dostarczania środków chemicznych (np. gaz usypiający, leki wspomagające pranie mózgu). Pomysł wyrósł z psycho-farmakologii CIA.

 Zwięzły przegląd ww. własnościowych urządzeń wywiadów i agend antyterrorystycznych USA

Stała sieć specjalnego sprzętu elektromagnetycznego, zdolnego odczytywać prądy mózgowe oraz identyfikować i śledzić osobników z pomocą techniki cyfrowej. Elektryczna stymulacja mózgu sygnałami z systemu SIGINT w NSA może kontrolować zachowanie osób wyznaczonych do tego.

Urządzenia elektromagnetyczne, które zbierają info z obwodów kompów poprzez rozkodowanie emisji RF, tym samym osiągając bezprzewodowe wejście do dowolnego kompa osobistego w USA. Wszystek sprzęt ukryty, wszystkie techniki tajne, a badania nieraportowane (jak w badaniach dla e-wojny). Publika nie zna tego zupełnie, a jednak kompletne, skrupulatne wdrożenia metod wywiadu krajowego mają miejsce od początku l. 1980-ych.

Uwaga redakcyjna: Próbowałem dzwonić do Pana Akwei, by dowiedzieć się o wyniku pozwu. Stanowczo acz uprzejmie powiedział, że nie może o tym rozmawiać przez telefon i wyłączył się. Następna rozmowa podobnej długości dała info, że nie życzy sobie opublikowania jego adresu ani nru telefonu. Więc jeśli dowiemy się czegoś, podamy Państwu do wiadomości.

Całkiem jasne z artykułu, że NSA to nic innego jak skrycie zarządzana organizacja terrorystyczna. Ich wysoce zaawansowane techniki wykorzystywane do codziennego monitorowania i manipulacji umysłami milionów niewinnych ludzi, to wyraźna ekspresja dominującej i autorytarnej mentalności istniejącej za fasadą naszej tzw. demokracji.

Policja umysłowa Orwella jest dziś absolutną realką w dzisiejszym świecie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, to nastawienie dyktatorskie wpływa ujemnie na każdego w naszym społeczeństwie. To trzeba zmienić i to się da zmienić, zaczynając od ciebie!

 George Farquhar

Project Freedom

Tabela 1: Przykład elektromagnetycznej stymulacji mózgu

Obszar mózgu Częstotliwość bio-rezonansu Info wprowadzone poprzez modulację
Ośrodek kontroli motorycznej 10 MHz Koordynacja impulsu ruchowego
Ośrodek słuchu 15 Hz Dźwięk z pominięciem uszu
Ośrodek wzroku 25 Hz Obrazy w mózgu pomijają oczy
Somatyczny 9 Hz Złudzenie dotyku
Ośrodek myśli 20 Hz Podsunięte podświadome myśli

Materiały źródłowe

Następujące publikacje odkryto dopiero od grudnia 1991 r., już po zawiadomieniu władz (Departament Sprawiedliwości etc.) przez Oskarżyciela o korupcji wymienionych pracowników NSA. Gdy nie wszczęto postępowania przeciw nim, zbadałem techniki wywiadowcze w zakresie inwigilacji elektronicznej, odkrywając poniższe publikacje. (Patrz oryginał. – PB]

John St Clair Akwei, przekład Piotr Bein

Filed under: Uncategorized — grypa666 @ 12:09

http://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalartech12.htm

https://piotrbein.wordpress.com/2015/03/22/stunning-covert-ops-by-the-us-nsa/

Opublikowano za: https://piotrbein.wordpress.com/2015/03/22/1996-ale-wciaz-rewelacja-techniki-kontroli-mozgu-przez-nsa-usrael/

PS. Zalecamy uważne przestudiowanie także sąsiednich następujących tekstów:

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/mamy-iii-wojne-swiatowa-pierwsza-asymetryczna/

Obrona przed tym wielorakim oddziaływaniem na człowieka i zbiorowości ludzkie polega przede wszystkim  na podnoszeniu świadomości i wiedzy o otaczającej rzeczywistości oraz na rozwoju duchowym, lecz nie w wydaniu powszechnej “religijności”, czy New Age: lekkoduchowo – marzycielskim.

Redakcja KIP

Comments

 1. Klub Inteligencji Polskiej says:

  Szanowny Panie
  Będziemy ten temat kontynuować co jakiś czas w pakietach kilku tekstowych. Będziemy korzystali także z tekstów z Pana strony internetowej. Problem będzie narastał i ludzi trzeba do tego przygotowywać, to łatwiej uwierzą jak się w otoczeniu zetkną.
  Pozdrawiamy

Trackbacks

 1. […] Techniki kontroli mózgu przez NSA. (PL) […]

 2. […] Techniki kontroli mózgu przez NSA. (PL) […]

Wypowiedz się