Jan Zadrożny – Zdrada i zdrajcy

Zdrada to fałszowanie wyborów

W naszych czasach zdrada i zdrajcy

Nie istnieją

Zdrada Ojczyzny, rodziny

Nie istnieje

Zdrada ojca, matki, siostry i brata

Nie istnieje

Zdrada przyjaciela

Nie istnieje

Zdrada świętych ideałów

Nie istnieje

Zdrajcy bohaterami

Istnieją

Nagrody za zdrady

Istnieją

Nieukarani i nie potępieni zdrajcy

Istnieją

Zło wyrządzone przez zdrajców

Istnieje i się rozszerza

Postępujący upadek Ojczyzny i morale społeczeństwa

Istnieje i się potęguje

Promyk nadziei na potępienie zdrajców

Istnieje

 

Niech w końcu zaistnieje dobro i sprawiedliwość,

Niech dobro będzie nazywane dobrem a zło złem.

Jan Zadrożny

Palikot - konstytucja, godło i flaga nie są potrzebne Polsce

Zdrada Ojczyzny

Wypowiedz się