“Od Bilderberga do Gułagbergu”

piramida z okiem

Globalna elita buduje elektroniczny obóz koncentracyjny; nie ma w nim miejsca dla państwowej lub narodowej suwerenności i wolności osobistej

Nie namawiam Państwa do czytania poniższego tekstu w depresji, lub w stanie wzburzenia…Proszę mieć na podorędziu środek upokajający lub zrobić sobie drinka i usiąść wygodnie – bowiem lekturze, jestem pewien, towarzyszyć będą emocje i refleksje…

 1abezmetki

                 Globalna elita buduje elektroniczny obóz koncentracyjny

Od 11 do 14 czerwca tego roku w austriackich Alpach, w miejscowości Telfs w Hotelu Interalpen odbyło się 63 doroczne spotkanie Bilderberg Club.

Cechą tego spotkania było to, że miało ono miejsce bezpośrednio po spotkaniu przywódców “siódemki” (7-8 czerwca) i V Zjazdu przywódców świata i tradycyjnych religii w Astanie (10-11 czerwca). Na różnych poziomach reprezentacji i pod różnymi kątami widzenia mialo ono na uwadze jeden i ten sam problem kluczowy – rozwój mechanizmów globalnego zarządzania.

Jeśli na spotkaniu G7 główną uwagę zwrócono na walkę z terroryzmem i z “Państwem Islamskim”, regulację rynków finansowych, wzmocnienie WTO, stworzenie transatlantyckiego partnerstwa pomiędzy USA i UE, a także walki z uchylaniem się od opodatkowania, walki z Ebolą i stworzeniu czystego “globalnego środowiska” , to spotkanie ekumeniczne w Astanie odbyło się pod znakiem “globalnej etyki”.

Znamienne jest, że tekst deklaracji po spotkaniu w Astanie, ogłosił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Dialogu Międzyreligijnego Jean-Louis Tauran, a nie obecny na posiedzeniu, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon i sekretarz generalny OBWE Lamberto Zannier.

Chociaż, wszystkie te problemy, omówiono w domenie publicznej,to prawdziwe mechanizmy kontroli zostały omówione za zamkniętymi drzwiami – w Telfs.

W tym roku, Grupie Bilderberg przyznano szczególnie surowe środki, aby zapobiec wyciekom informacji; zablokowano drogi prowadzące do hotelu InterAlpen, ustawiono wojskowe punkty kontrolne wokół miejsca spotkania i wprowadzono, z użyciem najnowszego sprzętu, blokadę telefonii komórkowej, choć w UE, zgodnie z dyrektywa Eurokomisji 1999/5/EC, używanie takich urządzeń jest nielegalne.

Policja zapowiedziała, że każdy, złapany w obwodzie bezpieczeństwa, będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 500 euro lub spędzić do dwóch tygodni w więzieniu.

W rezultacie, nie ma informacji o spotkaniu Bilderberg, oprócz listy uczestników*1 oraz omawianych tematów, ale lista ta dostarcza mało materiału, dlatego, że kwestie, które są naprawdę omawiane na takich spotkaniach, nigdy nie zostają upublicznione.

Media nie naświetlają wydarzenia, mimo,że w Telfs byli obecni przedstawiciele czołowych mediów; swoją obecnością, w istocie, chronili milczenie. Wśród nich – kanadyjski dziennikarz i wydawcą National Post, Andrew Coyne, redaktor naczelny Bloomberg News, John Mikltueyt (ta gazeta publikuje 5000 artykuły dziennie i posiada 150 biur przedstawicielskich na całym świecie), redaktor naczelny Economist,- Zanni Beddos Minton, który jest również członkiem rady administracyjnej fundacji Carnegie Endowment na rzecz międzynarodowego pokoju i pracował w tym samym czasie dla banksterów MFW.

W spotkaniu uczestniczył także główny komentator gospodarczy Finanical Times, żarliwy obrońca banków centralnych, Martin Wolf, były dyrektor gazety w posiadaniu Rony Fairhead,
która stoi na czele BBC Trust i jest dziś jednym z liderów największego bankowego konglomeratu HSBS. Co ciekawe, kiedy został mianowany dyrektorem, u wspomnianej Rony Fairhead w BBC Trust, niektórzy akcjonariusze HSBS wszczęli przeciwko niej postępowania w sprawie udzielania pomocy prawnej w praniu pieniędzy dla terrorystów i meksykańskich karteli narkotykowych.

Nie jest tajemnicą, że z powodu skrajnej monopolizacji amerykańskich i brytyjskich mediów, a także ich bliskim związku z przywódcami rządowymi, panuje w nich najsurowsza cenzura , regulująca wzajemne odniesienia, wymuszająca pracę w tym samym dość wąskim spectrum stanowisk politycznych i w ściśle określonych ramach.
Tak więc obecność tych liderów na spotkaniu, służy jedynie ukryciu rzeczywiście dyskutowanych tematów i ukierunkowaniu publikacji, dla wywołania pożądanej opinii publicznej.

A jednak, mimo tajemnicy otaczającej Bilderberg Club, listy uczestników i wskazanych tematów, pozwalają nam one określić główny nurt dyskusji. Wśród 15 pozycji “oficjalnego programu” zostały wymienione: strategia europejska, globalizacja, Grecja, Iran, Bliski Wschód, NATO, Rosja, terroryzm, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, wybory w USA, groźba użycia broni chemicznej. Jednak na podstawie składu uczestników, sądzi się, że główną uwagę zwrócono na tematy “sztucznej inteligencji”, “bezpieczeństwa cybernetycznego” i “bieżących problemów gospodarczych.”

Jak zawsze spotkaniu uczestniczyli Henry Kissinger i sekretarz generalny NATO oraz szefowie największych banków i firm. Tu trzeba zauważyć, że tylko jedna firma, a mianowicie Google, była reprezentowaną przez trzech członków: prezydenta- Erica Schmidt’a, wiceprezesa- Demisa Hassabis’a i członka zarządu- Reginę Dugan.

Obecność, tej ostatniej jest znamienna, ponieważ po raz kolejny wskazuje, na ścisłosć powiązań Google z kompleksem wojskowo-przemysłowym. Od połowy 2009 roku do marca 2012 Dugan kierowała DARPA – Agencją Badania Zaawansowanych projektów Obronnych Pentagonu odpowiedzialną za rozwój i wsparcie zaawansowanych technologii na użytek sił zbrojnych USA. Obecnie szefuje ona ona “specjalnym projektom” w firmie Motorola Mobility, której właścicielem jest Google.

Regina Dugan*2 jest znana z konsekwentnego wspierania pomysłu ustanowienia systemu całkowitego nadzoru. Do najbardziej aktywnie propagowanych przez nią projektów, należą – tatuaże elektroniczne w postaci plastra, w który jest wdrukowany obwód z anteną i para czujników, które mogą działać jako część mechanizmu identyfikacji biometrycznej.

Tatuaż, jaki Dugan nosi na swojej dłoni, został opracowany przez MC10,-partnera Motorola Mobility. Inne opracowanie pod kierownictwem Dugan, to identyfikator biometryczny – mikrochip, zawarty w elektronicznej “tabletce”, która po podaniu do organizmu, zaczyna nadawać 18-bitowy radiosygnał podobny do elektroencefalogramu. To działa jak klucz dotykowy telefonu lub komputera.

Te “tabletki” zostały już zatwierdzone przez US FDA dla Żywności i Leków (FDA) i są produkowane przez firmę Proteus z Kalifornii. Deweloperzy twierdzą, że człowiek może bezpiecznie przyjmować do 30 takich tabletek dziennie, przez resztę życia.

Takie opracowania – jeden z głównych kierunków działań DARPA, zajmującej się nie tylko mikrosystemami i technologiami strategicznymi ( jak łączność, ochrona sieci informacyjnych, elektroniczne systemy bojowe, systemy kontroli odporności na ataki cybernetyczne), ale także technologią biologiczną: badaniami w dziedzinie biologii inżynierskiej, w tym inżynierii genetycznej i wybranymi aspektami neurologii.

Agencja ta (DARPA) z kolei, ściśle współpracuje z firmą Google, która wraz z NASA wciela w życie przyszłościowe projekty transhumanistyczne, rozwijane na Uniwersytecie Singularity, w Dolinie Krzemowej w Centrum Badań NASA. Badania te koncentrują się przede wszystkim na stworzeniu technologii kontroli umysłu człowieka i stworzenia sztucznej inteligencji.

Przypomnijmy, że szef Google, Eric Schmidt nigdy nie ukrywał swego pragnienia poddania ludzi całkowitej kontroli elektronicznej, stwierdzając, że życie prywatne jest reliktem przeszłości, i że Google planuje wprowadzić do rzeczywistości ideę “Wielkiego Brata”. Tak więc obecność reprezentatywnej delegacji spółki w Telfs i dyskusji na temat “sztucznej inteligencji” i “bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”, sugeruje znaczny postęp osiągnięty w dziedzinie “elektronicznego rządu”, i wskazuje na realizowany przez globalną elitę zamiar przebudowy społeczeństwa i człowieka na podstawie ideologii transhumanizmu (ingerencji transgenicznych i cyborgizacji), sygnalizując zamiar wcielenia w życie początkowo ostrego ograniczenia a następnie, likwidacji prawa do prywatności własnego życia.

Przy tym “bilderbergerowcy” dokonali reinterpretacji samego pojęcia życia prywatnego. Na przykład, Martin Wolf, gdy podniesiono skryty charakter ich spotkań, powiedział, że jest to przejaw “życia prywatnego” i stwierdził, że pogląd jakoby “takie spotkania nie mogą odbywać się w prywatnie, jest” całkowicie totalitarnym pomysłem. “

Już ostatnie spotkanie Bilderberg w 2013 roku wykazało, że “klub” wszedł w okres poważnych przemian. W rzeczywistości zawierając unię z firmą Google, Bilderberg niepostrzeżenie przekształca się Guglberg, przesuwając punkt swojej uwagi na sferę wojen psychicznych i kontroli nad jednostką.

Google jest pionierem nie tylko w głębokości penetracji ludzkiego umysłu, firma ta ma również w planach stworzenie, własnych prywatnych miast. Poinformował o tym otwarcie Larry Page,inny szef Google’a, zabierający się do otwarcia autonomicznych stref, niezależnych od narodowych administracji – a umożliwiających ekperymentowanie z zasadami społecznego współżycia.

Projekty te obiecują, stać się nowym instrumentem, podporządkowania świata – administracji korporacyjnego zarządzania, zapewniając totalitarny ład oraz całkowity nadzór. Mówimy tu przede wszystkim, o krajach rozwijających się, gdzie, jak wskazuje kierownictwo Google, “są u władzy, łupieżcze rządy, nie pozwalające obywatelom prowadzenia działalności gospodarczej, skazując ich na ubóstwo”.

Google obiecuje również, biednym ludom prawo własności i rządy prawa,- i tym celu rządy powinny dobrowolnie poddać się ich korporacyjnej władzy. Na przykład, w Hondurasie, uchwalono ustawę zezwalającą na utworzenie stref autonomicznych (ZEDE), co może oznaczać rezygnację z dotychczas obowiązujących praw cywilnych i handlowych, na rzecz przyjęcia systemu prawnego z wyboru korporacji. Takie same strefy zamierza utworzyć Salwador i Kostaryka.

Jednak głównym instrumentem całkowitej kontroli elektronicznej – jest pieniądz elektroniczny.

W ciągu ostatniego roku w kręgach bankowych, otwarcie dyskutowano ideę ostrych ograniczeń, a nawet całkowita likwidację gotówki. W 2014 roku, Kenneth Rogoff z Uniwersytetu Harvarda, wezwał do zniesienia waluty fizycznej, aby wstrzymać “oszustwa podatkowe i nielegalną działalnośc”, a także przeszkodzić ludziom wycofać swoje pieniądze i zamknąć konta bankowe, gdy stopy procentowe są bliskie zeru. Jak mówi, były ekonomista Bank of England,- Jim Livesey, społeczeństwo bezgotówkowe może być osiągnięte jedynie przez “zmuszenie wszystkich do korzystania ze środków wyłącznie elektronicznych, umieszczonych i zarejestrowanych na bankowych rachunkach … nadzorowanych – a nawet bezpośrednio – kontrolowanych przez państwo.

Zupełnie niedawno główny ekonomista Citigroup Willem Buiter wezwał do całkowitego zniesienia fizycznych pieniędzy w celu “rozwiązania problemów światowych banków centralnych, w związku z ujemnymi stopami procentowymi.”

Zdaniem ekspertów, biorąc pod uwagę skład uczestników, oraz fakt, że jednym z tematów spotkania Bilderberg “były obecne problemy gospodarcze,” prawdopodobnie w centrum uwagi, stała właśnie kwestia pieniędzy. Oczywiście, nikt nie napisze, jakie decyzje zostały tam podjęte.

Jak poufne są omawiane tam zagadnienia wykazał, ekonomista Martin Armstrong, jedyny, który napisał o tajnym spotkaniu przedstawicieli EBC, Fed, centralnych banków Szwajcarii i Danii, które odbyło się pod koniec maja tego roku, – w Londynie. Był on w stanie ustalić, że ten sam Kenneth Rogoff i Willem Buiter przygotowują się do wystąpienia wobec banków centralnych na poparcie idei wyeliminowania wszelkiej gotówki, “ażeby nie można było kupić lub sprzedać niczego bez zgody rządu.”

Będąc na usługach światowej elity wojskowi i politycy pogrążają w chaosie wojny domowej, a nie tylko poszczególne kraje i całe regiony, ale mobilizują całą ludzkość do walki z wirusami i epidemiami, wymyślonych przez uczestników tej samej elity. Krok po kroku buduje się jednolity system “elektronicznego rządu” oparty na wspólnej bazie danych elektronicznych obywateli, – na całym świecie.

Każdy obywatelowi musi być zatem przypisany jeden identyfikator niewzruszalnej tożsamości – osobisty numer wg jednolitego międzynarodowego standardu. Wprowadzenie jednego unikalnego identyfikatora osoby stworzy zunifikowaną bazę danych, w której będą zbierane w czasie rzeczywistym, przechowywane i automatycznie analizowane,- informacje na temat różnych sfer życia ludzkiego, w tym najbardziej intymnych. Życie ludzkie musi być absolutnie przejrzyste dla struktur kontroli.
Osobisty numer musi być zawarty w uniwersalnej karcie elektronicznej, która z kolei będzie zawierała wszystkie informacje o osobie w formie elektronicznej i służyc jako multidokument: paszport, prawo jazdy, dokument emerytalny, polisa ubezpieczenia finansowego i ubezpieczenia medycznego, środków płatniczych, dokument podróży itd.

 Karta elektroniczna będzie kluczem do wszystkich danych, a wraz z wprowadzeniem do ciała ludzkiego, będzie pod bezpośrednią kontrolą globalnych zarządców.

Tak więc banki, agencje wywiadowcze, Pentagon, Google w ścisłym związku budują elektroniczny GUŁAG, w którym nie będzie miejsca dla państwowej lub narodowej suwerenności i wolności osobistej. Wszystko bowiem co podejmują, służy jedynie głównemu celowi,- osiągnięciu władzy absolutnej*3.

 Brama

_______________________________________________________________

*1 Lista uczestników
http://www.bilderbergmeetings.org/participants2015.html

*2 Regina Dugan
https://www.youtube.com/watch?v=wZta3HRe2YY

*3 Towarzyszacy film, na omawiany temat
https://www.youtube.com/watch?v=YXYoQS2J-kk

__________________________________________________________________
źródło:
http://www.km.ru/spetsproekty/2015/06/18/publitsistika/760300-ot-bilderberga-k-gulagbergu-globalnaya-elita-stroit-ele
18.06.2015
Ольга Четверикова
«От Бильдерберга к ГУЛАГбергу: глобальная элита строит электронный концлагерь»

Dla NEON24
Tłumaczył z rosyjskiego i opracował
: 1abezmetki
Opublikowano za:

http://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/123796,od-bilderberga-do-gulagbergu


Trackbacks

  1. […] Globalna elita buduje elektroniczny obóz koncentracyjny; nie ma w nim miejsca dla państwowej lub narodowej suwerenności i wolności osobistej Nie namawiam Państwa do czytania poniższego tekstu w depresji, lub w stanie wzburzenia…Proszę mieć na podorędziu środek upokajający lub zrobić sobie drinka i usiąść wygodnie – bowiem lekturze, jestem pewien, towarzyszyć będą emocje i refleksje… https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/07/od-bilderberga-do-gulagbergu/ […]

Wypowiedz się