Schematyczny zarys Matrixu i sposób jego dezaktywacji na podłożu duchowym

dokąd

„Duch człeczy skarlał zapominając, czym jest dobro i prawda.”

Bóg nie kojarzy mi się z żadną religią, i z żadnym człowiekiem .

Bóg kojarzy mi się z siłą i upadłym prawem naturalnym, którego katem stał się nikt inny jak tylko człowiek za sprawą wytworzonych religii i zdemoralizowanych systemów etycznych …

Przywłaszczenie sobie Boga przez ludzi i religie (jako użytecznej siły nakazu) jest całkowitym zaprzeczeniem Boskiej siły i równości ludzi wobec siebie …

Wykorzystano Boga jako użyteczny fetysz nakazu autorytywnego, kary i oraz wymuszonej tradycji kulturowej…

(o, czym powiedzą wam przekazy historyczne opisujące zmiany religijne np: w imperium Rzymskim czy Sumerze… Kiedy podmieniano Boga na Boga oraz wiarę na wiarę, zachowując święta i symbole… ukrytych przekazów i doktryn użytecznych tajnym kręgom)

Śmieszne, że z taką łatwością, można wierzyć w pogańską mieszankę symboli i okultystycznych doktryn nazywanych chrześcijaństwem, islamem, judaizmem czy buddyzmem …

Reklama, manipulacja, psychologia, nakaz autorytatywny wskazujący na powszechność tego typu zachowań …
Tego typu zachowania bazują także na strachu przed wyimaginowanym Bogiem (Demonem), nakazie i tradycji wyssanej z palca! (Zabijano tych, którzy znali prawdę)

Religia to schemat zaplanowanego podziału ludzi, dogmatów, opinii i tradycji… Kreuje się to poprzez wytworzenie różnorodnych hierarchii traktujących ludzi jako statystyczne przedmioty kontroli, wyzysku i posiadania …

Religia wytwarza podobne jak monarchia i ustroje polityczne system hierarchiczno – kastowy oparty na ukrytym lub jawnym niewolnictwie kast niskich, w których skład wchodzą obywatele, a wśród nich wyznawcy i poddani idei zbrojnej obrony dogmatów i interesów kast wyższych …

(Ideologiczne stosy ofiarne oparte na schematach wojen i rewolucji – dobrowolność składania ofiar zostaje zachowana)

Prawo Boże stało się użytecznym prawem chroniącym wyższe kasty kapłanów, władców i podległych im celebrytów, naukowców i gladiatorów …

Człowiek jako narzędzie władzy, niemy niewolnik, widz zachodzących procesów depopulacji, element statystyki w procesie technokratyzacji, stał się zbędnym balastem, którego wartość dla rządów i religii opisywana jest kosztem jego utrzymania…, który należy zmniejszać, tak, aby obywatel płacił państwu i kościołowi za prawo do życia i służenia.

Tak podporządkowano stado zabijając w człowieku rolę indywidualnego i samotnego okrętu… zmuszając go poprzez naukę do przyjęcia fałszywego założenia ewolucji i pochodzenia człowieka od małpy …

Czyniąc z człowieka pochodną stadnej egzystencji, którą można sprowadzić do formy usłużnego mega roju…

Współczesna nauka, religia, technika i ustroje polityczne oparte są na całkowitym kłamstwie, którego rozwojem zajmowały się fałszywe autorytety …

Zamknięcie nauki, religii, techniki… dla grona lojalnych błaznów wywodzących się z kasty filozofów i mistyków pozwoliło na sfałszowanie rzeczywistości na każdym poziomie ludzkiej egzystencji …

Obecnie nic i nikt nie jest wstanie w sposób pokojowy obalić zastanego stanu rzeczy …

Każdy trwoni swój czas na budowanie kopi systemowych kłamstw, opisanych tylko innym językiem, zachowując ten sam schemat kastowej hierarchii i sposób funkcjonowania …

Dlatego też system bazujący na najniższych ludzkich instynktach jest skutecznym sposobem kontroli ludzkiego umysłu, który wyzwolony zachowuje schemat poglądów i formę budowy nowych ustrojów …

(Co świadczy o tym, iż człowiek przestał myśleć samodzielnie, potrafiąc wytwarzać tylko kopie zachowań kulturowych i tradycyjnych opartych na schematach, z <których się wyłonił>, którymi chciałby walczyć za pomocą stworzonych przez system poglądów, idei i rozwiązań: państwo, religia, hierarchia, pieniądz, administracja – schemat utopi opartej na hierarchii i wartościowaniu świata )

Tylko całkowita śmierć hierarchii, piramidy władzy zapewni światu wolność opartą na monolicie równości społecznej… Wytworzy to, również jednostkowe pragnienie oderwania się od stada i systemu, pogrążając utopię hierarchii w całkowitym niebycie …

Tylko rewolucja niszcząca całkowicie system bankowy, polityczny, religijny… może wzbudzić w ludziach naturalną potrzebę indywidualnej samotności i kreatywności, mogącej dać ludzkości nowy start związany z resetem kulturowym, moralnym i naukowym …

Przewartościowanie i uwstecznienie moralne posłuży człowiekowi za jedyny nakaz, za, którym podaży człowieczeństwo do zmian w wymiarze duchowym i funkcjonalnym .

Wojciech Dydymus Dydymski
Liga Świata

P.s. aż 90% polityków i kapłanów to członkowie tajnych bractw oraz syjoniści… Czy tak trudno zrozumieć wielopokoleniową idee zniszczenie ludzkiej wolnej woli zastąpionej złudzeniem wolnego wyboru!

Opublikowano za: http://www.eioba.pl/a/46kb/schematyczny-zarys-matrixu-i-sposob-jego-dezaktywacji-na-podlozu-duchowym

Wypowiedz się