„Pieniądz, Praca, Własność. Od Staszica, przez Wieleżyńskiego, Zdziechowskiego i co dalej…”

Zapraszamy na Konferencję  Naukową pod wymienionym tytułem w dniu 22 października 2014 r. w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Konferencja jest wydarzeniem rozpoczynającym przygotowania do obchodów 200 rocznicy Hrubieszowskiego Towarzystwa Spółdzielczego założonego w 1816 r.  przez ks. Stanisława Staszica. Celem konferencji jest wypracowanie nowych koncepcji: pracy, własności wspólnotowych, i bezodsetkowego  systemu monetarnego, jako podstaw nowego ustroju gospodarczego.

Organizatorami Konferencji są: Krajowa Rada Spółdzielcza, Stowarzyszenie „Klub Inteligencji Polskiej”  i Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

W 2016 r. obok  obchodów 200 rocznicy Hrubieszowskiego Towarzystwa Spółdzielczego założonego w 1816 r.  przez ks. Stanisława Staszica minie także 100 lat  od założenia w 1916 r. wzorcowego przedsiębiorstwa akcjonariatu pracowniczego GAZOLINY przez inżyniera Mariana Wieleżyńskiego. Konferencję uświetni obecność wnuka założyciela – Seweryna Wieleżyńskiego.

Czasy obecne są okresem wielkich przemian cywilizacyjnych dotykających każdej dziedziny naszego życia, a nie tylko  sfery finansowej, czy szerzej gospodarczej. Obecny   system  finansowy oparty na pieniądzu odsetkowym, jako podstawie starego systemu gospodarczego, przynosi coraz poważniejsze zagrożenia. Oba te systemy nie uwzględniają  ogromnych możliwości technologicznych wytwarzania dóbr materialnych i powodują, że bogactwo i dochody kumulują się w rękach coraz mniejszej grupy ludzi.

Konferencja podejmuje próby rozwiązań najważniejszych problemów gospodarczych: mechanizmu pieniądza, pracy i własności, jako podstaw nowego ustroju gospodarczego.

Obok koncepcji monetarnych, własnościowych i pracy będą zaprezentowane szczegółowe propozycje zmian prawnych i rachunkowo-podatkowych wspierających  integrację produktową na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych. Te propozycje, jeśli zostaną wdrożone, wspomogą  zasady uczciwego obrotu gospodarczego w sferze finansowej na zasadach spółdzielczych.

Konferencja wpisuje się w nurt, prowadzonych w naszym środowisku od kilku lat, prac analityczno-badawczych i publikacyjnych, dotyczących najważniejszych  mechanizmów finansowych i rozwiązań w gospodarce, które służą ludziom, a nie korporacjom.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Zgłoszeń należy dokonywać na e-mail: konferencjappw22102014@krs.org.pl lub telefon 22 828 65 15, z podaniem danych kontaktowych do zgłaszającego.  Załączamy szczegółowy program konferencji.

Program Konferencji

  Pieniądz, Praca i Własność

Od Staszica, przez Wieleżyńskiego, Zdziechowskiego i co dalej…

22.10.2014 r. w Warszawie, ul. Jasna 1, IV piętro, sala Krajowej Rady Spółdzielczej im. Stanisława Wojciechowskiego Prezydenta II RP

Cel konferencji jest wypracowanie nowych koncepcji: pracy, własności wspólnotowych i bezodsetkowego  systemu monetarnego, jako podstaw nowego ustroju gospodarczego.

  9.30   Rejestracja Uczestników

10.00  Otwarcie i powitanie:

Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej

Dr Dariusz Grabowski – Prezes Zarządu Klubu Inteligencji Polskiej

Prof. dr hab. Andrzej Zawiślak – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

10.10  Wystąpienie Gościa Specjalnego Konferencji Pana Seweryna Wieleżyńskiego wnuka Mariana Wieleżyńskiego – twórcy wzorcowego przedsiębiorstwa akcjonariatu pracowniczego GAZOLINY

10.20 Sesja plenarna (wystąpienia po 20 minut):

Wprowadzenie do  konferencji  – Nowatorskość koncepcji własnościowych S. Staszica i M. Wieleżyńskiego oraz monetarnych  J. Zdziechowskiego i co dalej… – dr Krzysztof  Lachowski , Krajowa Rada Spółdzielcza

Wyzwolenie pracy i podział jej owoców – dr Aleksander Kisil, Klub Inteligencji Polskiej, Uczelnia   Łazarskiego

Waluta wspólnotowa jako wehikuł transformacji – Krzysztof Lewandowski

Wspólnotowe koncepcje własności i architektury monetarnej – Józef Kamycki

Integracja produktowa w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym – Jerzy Wawro Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna,  im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

12.00 Dyskusja

12.30 Przerwa kawowa

12.50 Sesje równoległe ( wystąpienia po 15 minut):

Sesja 1. Niezbędne zmiany legislacyjne w polityce monetarnej  Formy rozproszenia emisji przez gospodarkę. Rozwiązania dla okresu przejściowego. Prowadzi dr Krzysztof Lachowski

Wariant1.  Rozproszenie emisji na dofinansowanie pracowniczego majątku produkcyjnego – Józef Kamycki

Wariant 2. Rozproszenie emisji na sfinansowanie kredytów ujemnie oprocentowanych – 15 minut – Krzysztof Lewandowski

Wariant 3 – Reforma NBP w kierunku społecznej własności pieniądza – Ryszard Opara- portal Neon24

13.35  Dyskusja moderowana – 30 minut

Sesja  2. Koncepcje legislacyjne wyzwolenia pracy i uwłaszczenia na pracowniczym majątku produkcyjnym.  Od konfliktowego do partnerskiego modelu stosunków przemysłowych.  Formy partycypacji ekonomicznej,  formy kapitału i organizacji zarządu.: ESOP,  spółdzielnia, Montan-Mitbestimmung., spółka pracownicza.  Prowadzi dr Aleksander Kisil

Wariant 1. Rozwiązania prawne spółki właścicielsko-pracowniczej – Jacek Rossakiewicz,   Klub Inteligencji Polskiej

Wariant 2. Rozwiązania akcjonariatu pracowniczego – porównanie systemu „Gazoliny” i amerykańskiego ESOP-u – Krzysztof Ludwiniak

Wariant 3.  Zasady i wartości spółdzielcze jako podstawa wspólnotowości spółdzielni  – dr Adam Piechowski dyrektor SIB w Krajowej Radzie Spółdzielczej

13.35  Dyskusja moderowana – 30 minut

Sesja  3. Wspólne ustalenia umowne jako sposób na gospodarkę samo – koordynującą się  spółdzielczość w wydaniu kolektywistycznym i personalistycznym . Prowadzi Jerzy Wawro

Klastering – blaski i cienie – Jerzy Wawro Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Związki gospodarcze o integracji produktowej na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych – dr Marcin Halicki  Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie.

13.35  Dyskusja moderowana – 30 minut

14.05 Przerwa na poczęstunek

14.50  Sesja plenarna – cd.

  • Sprawozdanie przewodniczącego Grupy 1 – 10 minut
  • Sprawozdanie przewodniczącego Grupy 2 – 10 minut
  • Sprawozdanie przewodniczącego Grupy 3 – 10 minut.

15.20  Dyskusja

16.00 Podsumowanie i zakończenie – 10 minut.

Wypowiedz się