STOP BEZPRAWIU

Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości

STOP BEZPRAWIU – Lublin

ul. Junoszy 14/31 20-058

14/31 20-058 Lublin

Szanowni Państwo,

żądamy podjęcia rozmów z udziałem organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszeń obserwujących pracę sędziów, na temat przerwania w trybie pilnym dość powszechnego bezprawia w polskich sądach, które sieje spustoszenie, niszczy poszczególnych ludzi, polskie rodziny i firmy, a w konsekwencji dewastuje kraj.

Problem jest wyjątkowo ważny i nie może być zagłuszany przez dyskusje prowadzone w gronie osób, które w dużym stopniu odpowiedzialne są za to, że polskie sądy w swej większości nie spełniają już swoich podstawowych funkcji.

W związku z konferencją, jaka ma się odbyć w Senacie dnia 7 stycznia 2013 roku na temat „Model dojścia do urzędu sędziego”, informujemy, że obecnie w sytuacji gdy spora część sędziów dość często narusza Konstytucję i inne ustawy, z lekceważeniem odnosi się do praw obywateli, w tym do artykułu 45. 1. Konstytucji „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”, gdy część Polaków jest zupełnie bezradna wobec bezkarnych sędziów naruszających ich prawa, jedynie czysto kurtuazyjne o znaczeniu propagandowym, wizerunkowym są spotkania w gronie przedstawicieli władzy ustawodawczej i sądowniczej oraz fachowców z dziedziny prawa. Pominięcie normalnych obywateli w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz praworządności i debatowanie na temat „Modelu dojścia do urzędu sędziego”, który jest ważny, ale nie pilny do załatwienia jest niedopuszczalne a wręcz szkodliwe. W związku z tym że jako Obywatele mamy prawo brać udział w dyskusjach mających wpływ na jakość prawa, a co jest z tym związane jakość naszego życia, i żądamy możliwości udziału jako strona społeczna w niniejszej konferencji i innych spotkaniach poświęconych sytuacji w sądownictwie.

Dyskusje i stanowienie prawa bez udziału strony społecznej powodują brak kontroli nad sposobem podejmowania kluczowych decyzji mających wpływ na standardy naszego życia, doprowadziło do powstania patologii w „wymiarze sprawiedliwości” – co chcemy pomóc naprawić.

Z danych jednoznacznie wynika, że w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w porównaniu do innych krajów7 wspólnoty w Polsce jest za dużo sędziów. Ogromnym problemem polskiego sądownictwa nie są braki kadrowe, tylko jakość świadczonej przez sędziów pracy. W tym stanie rzeczy, gdy na obecną chwilę sędziów jest dużo, dochodzenie kolejnych osób do urzędu nawet nic może być eksponowane jako sprawa szczególnie ważna, gdy brakuje zainteresowania naprawdę ważnymi sprawami z zakresu funkcjonowania sądów. W związku z tym, że jest nieoficjalna zgoda co niektórych przedstawicieli poszczególnych władz na bezkarne niedopełnianie obowiązków, przekraczanie uprawnień, naruszanie prawa przez sędziów, jako strona społeczna mówimy stanowcze NIE. Żądamy jednocześnie udziału we wszelkich inicjatywach mających wpływ na standard życia obywateli w naszym kraju oraz udziału w jego stanowieniu – w komisjach sejmowych związanych z pracami nad projektami ustaw – często zresztą naszym zdaniem pisanych pod czyjś „interes”‚.

Uważamy, że najwyższy czas jest ku temu, by stworzyć klimat, warunki do oceniania pracy polskich sędziów pod kątem jej zgodności z obowiązującym prawem ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Najwyższy czas jest ku temu, by wszyscy sędziowie przestrzegali Konstytucję i inne ustawy, którym podlegają, o czym niestety póki co za przyzwoleniem przedstawicieli władz znaczna część sędziów zapomina.

W imieniu członków Stowarzyszenia
Prezes Jerzy Pietrzyk

Lublin, 5 styczeń 2013r