Izrael Nadinspektor policji Gabi Biton, w Knesecie

Wypowiedz się