Lord Jacob Rothschild unosi zasłonę

Tekst Lorda Jacoba Rothschild objaśniający jak faktycznie funkcjonuje obecny świat dzięki systemowi fałszywego pieniądza, zarządzanego przez nielicznych banksterów z klanem Rothschildów, jako jedynie jawnym dla ludzi, na jego szczycie. I nie jest ważne czy Lord Jacob Rothschild faktycznie żyje, czy też zmarł dwa lata temu, jak podawały różne źródła, a zastępuje go sobowtór lub klon. Na szczęście, Czytaj dalej

Joanna Carignan i Izabela Litwin: Zanim znajdziemy się na ulicy

Pieniądz jest najważniejszym instrumentem zniewolenia, co uświadamia sobie  jeszcze niewielu ludzi. Mechanizm funkcjonowania obecnego systemu pieniądza i całej opartej na nim ekonomii służy interesom korporacji, nie zaś zwykłych ludzi. Ekonomię korporacyjną nauczają i lansują utytułowani "kapłani" nauki w tej dziedzinie, celowo zaciemniając istotę jego funkcjonowania, aby ludzie nie rozumieli.  Czytaj dalej