SUWERENNOŚĆ FINANSOWA (2)

Stanisław Jan Adamczyk Doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa Numer indeksu 1175/d tekst zawiera uwagi Jacka A. Rossakiewicza „SUWERENNOŚĆ FINANSOWA POLSKA RACJA STANU I INTERES NARODOWY” (artykuł naukowy) - Część II   8. Scentralizowana globalna siła kapitalizmu a suwerenność narodowa – wolne przepływy kapitałowe  Uwolnienie przepływów kapitałowych Czytaj dalej