Prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski: Struktura kryzysu światowego i jego przyczyny

“Kto nie zna przyczyny – nie zna prawdy i nie rozumie rzeczywistości”- Arystoteles ze Stagiry i Aten. Kryzys nauki i szerzenia prawdy. Obowiązek poważnej refleksji nad istotą obecnego kryzysu oraz nad możliwymi sposobami jego przezwyciężenia i scenariuszami przyszłości stawia wypowiadającym się bardzo trudne i zobowiązujące wyzwanie. Bowiem żyjemy na etapie jakiegoś przesilenia dziejowego, Czytaj dalej