LUDOBÓJSTWO W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Zbrodnia ludobójstwa jest zdefiniowana w prawie międzynarodowym w Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Ludobójstwa. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze Gregory H. Stanton, Prezydent, Genocide Watch  Artkuł II: W aktualnej Konwencji, ludobójstwo jest określane jako jakikolwiek czyn popełniany w zamiarze zniszczenia, w całości lub części, grup narodowościowych, etnicznych, rasowych Czytaj dalej