Konferencja Prasowa „Suwerenność monetarna Polski” cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=raZraxvrlJ0 Konferencja Prasowa "Suwerenność monetarna Polski" 17.07.2014 cz. 2 - Pytania publiczności Czytaj dalej

Wadliwe interpretacje Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w Ustawie o NBP oraz ich sprostowanie

                   Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 8. § 1.) a treść jej artykułów powinna determinować wszelkie ustawy i rozporządzenia obowiązujące w państwie - nawet wówczas, kiedy konstytucja odsyła do ustaleń zawartych w ustawach.     Najważniejszymi artykułami Konstytucji są zapisy zawarte w Czytaj dalej