Idea państwa i narodu ukraińskiego. Idea „Wielkiej Ukrainy”

Jak to się zaczęło? W krążącym obecnie w Internecie bardzo ciekawym tekście historiograficznym pt. U źródeł koncepcji Wielkiej Ukrainy (datowanym błędnie na 1957 r., gdyż jego pierwodruk ukazał się w numerze majowym 1939 r. przedwojennego miesięcznika „Tęcza”), prawicowy historyk Jędrzej Giertych stawia śmiałą tezę, iż to wszystko, czego wówczas Europa była świadkiem: wzbierające na sile krwawe Czytaj dalej