Wewnętrzna Ziemia 2. Pusta Ziemia i puste planety c.d.

Oficjalny model struktury budowy Ziemi i teorie wewnętrznej pustej przestrzeni Obecnie uznaje się, że wnętrze naszej planety zbudowane jest z kilku koncentrycznych sfer: zewnętrznej skorupy, rozciągającej się w głąb Ziemi od 5,5 do 7 km pod dnem oceanów i od 20 do 70 km w głąb pod kontynentami; tak zwanego płaszcza Ziemi, rozciągającego się na głębokość 2900km; zewnętrznego jądra ciekłego żelaza Czytaj dalej