Powtarzanie się tej samej historii po raz trzeci, w tym 22 czerwca

22 czerwca.

Tło obrazu

Zamiast pretensjonalnych słów, powtórzmy jedno historyczne prawo, z którym Cywilizacja “Rosja” będzie musiała się zmierzyć więcej niż raz. Wspominano już o tym na kanale, ale nie jest grzechem powtórzyć to.

Zacznijmy od daleka.

W 1812 r. wojska Zjednoczonej Europy, pod dowództwem Francuzów i z armią francuską jako zalążkiem sił inwazyjnych, zaatakowały Rosję. Powodem tego była odmowa udziału cara Aleksandra I w blokadzie kontynentalnej.

Jakie było “usposobienie”, równowaga sił w Europie?

Na kontynencie dominują kontynentalne siły paneuropejskie, a następnie Francja z satelitami. Walczy z inną siłą, morskim Imperium, które jest niezawodnie chronione przez swoją flotę przed inwazją z zewnątrz, ale nie może samodzielnie zaatakować kontynentu i zmiażdżyć sił kontynentalnych.

I jest trzecia strona, która nie wie, po której stronie stanąć. Lub pozostań neutralny. To jest Rosja.

Początkowo Rosja próbowała zbliżyć się do Napoleona i doprowadziła do wojny z Anglią.

Po wycofaniu się z wojny z Anglią Rosja otrzymała inwazję hegemona kontynentalnego, wyzwalaczem było odrzucenie blokady kontynentalnej, czyli próba neutralności, która mogła się następnie zakończyć przyłączeniem do obozu wrogiego hegemonowi.

Pamiętajmy, że walczą dwie siły, jedna na kontynencie, druga nie, Rosja próbuje manewrować, kontaktując się z jedną lub drugą stroną, nie wchodzi z nikim w sojusz, rezultatem jest inwazja na zjednoczoną Europę.

Cofnijmy się do XX wieku.

Na kontynencie dominuje paneuropejska siła – nazistowskie Niemcy z satelitami. Walczy z inną siłą, Imperium Morskim, Wielką Brytanią, która jest niezawodnie chroniona przez swoją flotę przed inwazją z zewnątrz, ale nie może samodzielnie zaatakować kontynentu i zmiażdżyć mocarstwa kontynentalnego.

Jest też trzecia strona, która jeszcze nie opowiedziała się po żadnej ze stron – ZSRR.

Stalin próbował manewrować, próbując walczyć z Niemcami, następnie podpisując pakt o nieagresji, a następnie uchylając się od pogłębienia stosunków z Rzeszą na rzecz sojuszników.

W rezultacie Hitler podjął tę samą decyzję co Napoleon – wyeliminować trzecie mocarstwo na kontynencie, skonfrontować Wielką Brytanię z faktem, że nikt nigdy nie przekieruje wystarczających sił niemieckich, aby umożliwić Wielkiej Brytanii lądowanie na kontynencie, i że żadna blokada od strony morza nie narazi Niemiec na głód lub niedobór zasobów.

Ale Hitler próbował się “wycofać” – wojna z ZSRR wywołała w nim sprzeczne uczucia i próbował znaleźć inną opcję.

13 listopada 1940 roku, podczas spotkania Hitlera z Mołotowem w Berlinie, Związek Radziecki został zaproszony do przyłączenia się do państw Osi. Mołotow odmówił, ale zażądał od Hitlera niedopuszczalnych ustępstw.

Najważniejsze było to, że Mołotow wyraził Hitlerowi swoje niezadowolenie z gwarancji bezpieczeństwa dla Rumunii, których wcześniej udzieliły Niemcy i Włochy, a jednocześnie zażądał przejścia Bułgarii do “strefy wpływów” ZSRR, co łatwo mogło stać się trampoliną do ataku na Rumunię.

Rumunia miała jedyną ropę, na którą Niemcy mogli liczyć.

Po fiasku negocjacji operacja Barbarossa stała się nieunikniona. Wszystko było postanowione.

Ani Rosja w 1812 r., ani ZSRR w 1940 r. nie mogły rościć sobie pretensji do dominacji nad światem, ale mogły określić stronę, która ją osiągnie. Aby uniemożliwić Rosji i ZSRR wybranie “niewłaściwego” kandydata, drugi pretendent próbował siłą zniszczyć “trzecią stronę”.

Jaka jest wartość tej lekcji?

W tym, że będzie się powtarzać dalej.

Teraz mocarstwo kontynentalne, Chiny, jest na skraju bitwy o dominację nad światem z imperium morskim, które jest niezawodnie chronione przez swoją flotę przed inwazją z zewnątrz, ale nie może samodzielnie zaatakować kontynentu i zmiażdżyć mocarstwa kontynentalnego.

I tak jak poprzednio, Rosja może wybrać zwycięzcę swoją wagą.

Czy nie okaże się, że otrzymamy cios od pretendenta do zwycięstwa, który rozumie, że go nie wybierzemy?

Znów jesteśmy o krok od wpadnięcia w tę samą historyczną pułapkę, w którą wpadliśmy 22 czerwca 1941 roku.

Wygląda jednak na to, że nasz władca nie odrobił tej historycznej lekcji.

@bawić sięCywilizacja

более подробно на https://vizitnlo.ru/22-iyunya/

Wypowiedz się