2013: globalistyczny zamach stanu, który obalił konserwatywnego papieża Benedykta XVI i zastąpił go globalistycznym papieżem Franciszkiem

Autor: Claudio Resta -29 czerwca 2024 r


VT potępia czystki etniczne Palestyńczyków przez USA/Izrael280 MILIARDÓW DOLARÓW AMERYKAŃSKICH PODATNIKÓW ZAINWESTOWANYCH od 1948 roku w amerykańsko-izraelską operację czystek etnicznych i okupacji; 150 mld USD bezpośredniej “pomocy” i 130 mld USD w kontraktach
“ofensywnych” Źródło: Ambasada Izraela w Waszyngtonie i Departament Stanu USA.


Apokalipsa 13:“Wtedy ujrzałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, mające dwa rogi, podobne do rogów baranka, ale mówiące jak smok. (…)15 Pozwolono jej też ożywić posąg bestii, aby ten mógł nawet mówić i uśmiercać wszystkich, którzy nie oddawali pokłonu posągowi bestii.16 Zadbał o to, by każdy, mały i wielki, bogaty i biedny, wolny i niewolnik, otrzymał znamię na prawej ręce i czole;

17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, nie mając tego znaku, to jest imienia zwierzęcia lub numeru jego imienia”.

Kiedy w lutym 2013 r. papież Benedykt XVI nagle i w niewytłumaczalny sposób zrezygnował, watykański bank centralny (IOR) został wykluczony z systemu SWIFT; W ten sposób wszystkie międzynarodowe płatności Watykanu zostały uniemożliwione, a Kościół został potraktowany jak państwo zbójeckie (zgodnie z amerykańską narracją), jak Iran.

Była to ruina gospodarcza, dobrze przygotowana przez brutalną kampanię przeciwko IOR, potwierdzoną wszczęciem śledztw karnych przez włoski wymiar sprawiedliwości (który nigdy nie zawodzi w przestrzeganiu pewnych międzynarodowych nakazów).Jest to sytuacja nie do utrzymania dla “Wielonarodowej Kompanii”, która szczyci się 4851 diecezjami i 105 nuncjaturami apostolskimi (ambasadami) rozsianymi po wszystkich pięciu kontynentach świata.

Istnieje 455 839 parafii, misji, kościołów i innych ośrodków religijnych, które posiadają ziemię i budynki wszelkiego rodzaju. wymiar.

SWIFT (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): w teorii jest to globalna “izba rozliczeniowa”, która zrzesza 10 500 banków w 215 krajach.

SWIFT: Kręgosłup światowych systemów finansowych | utworzone przez Kenes Ayu Kirana | Średni

SWIFT: Kręgosłup światowych systemów finansowych

In fact, it is the most hidden and unquestionable center of American-globalist financial power, the blackmail stick on which the hegemony of the dollar is based, the most powerful means of economic and political espionage (especially to the detriment of us Europeans) and the most fearsome means with which global finance crushes the legs of States that do not obey. The central bank of Iran, for example, by Jewish will, was excluded from the SWIFT network in retaliation against the alleged nuclear program.

This means that Iran can no longer sell its crude oil in dollars, that its credit cards are not valid abroad, and that no international financial transaction can be conducted by Tehran except in cash and clandestinely, in illegal forms. according to the international order: in 2014 the French bank BNP Paribas was sentenced by US “justice” to pay (to the US) 8.8 billion dollars for having helped Tehran circumvent the Swift blockade.

It was the threats aired against Moscow to exclude it from the SWIFT network in retaliation for the so-called annexation of Crimea – enormous damage to the country’s economy – that accelerated the implementation, by the BRICS hegemonized by China and Russia, of its own alternative clearing circuit to SWIFT, and operating in yuan and rubles, and not in dollars.To escape the blackmail that Swift places on sovereign states.The Belgian site Media-Presse (SWIFT is based in Belgium) in reporting the news of the alternative SWIFT launched by Beijing and Moscow on April 5, gave as an example: When a bank or territory is excluded from the System, as was the case with the Vatican in the days preceding Benedict XVI’s resignation in February 2013, all transactions were blocked.

Without waiting for the election of Pope Bergoglio, the Swift system was unlocked upon the announcement of Benedict XVI’s resignation.And why were international monetary transactions resumed on February 12, 2013, the very day after Benedict XVI announced his resignation?Was it a pure coincidence?

Some historian will have to explain to us why a pope is picked up by an Italian Air Force helicopter, transported to Castelgandolfo (sort of Popes’ Camp David) and awarded the very little “canonical” title of Pope Emeritus.

https://youtu.be/6HNSHOv8hgkPrecisely these spectacular, globally televised methods and their anxious urgency sound more like a made in the USA Psy-Op rather than being consistent with Vatican protocol.

Much slower and more reserved.Metody te przypominają bardziej obalenie prezydenta Nixona w 1974 r. po aferze Watergate czy finał amerykańskiego filmu “Anioły i demony” z 2009 r. niż tradycyjny antyczny protokół abdykacji papieża.

“Czy szantaż pochodził nie wiadomo skąd (może od Sorosa, Clintona i Obamy?) przez Swifta, na Benedykcie XVI.Przyczyny leżące u podstaw tej historii nie zostały wyjaśnione, ale jasne jest, że SWIFT interweniował bezpośrednio w kierunku spraw Kościoła.

To wyjaśnia i usprawiedliwia bezprecedensową rezygnację Ratzingera, którą wielu z nas mogłoby pomylić z aktem; Kościół był traktowany jako państwo “zbójeckie”, a raczej gorzej – bo należy zauważyć, że kilkanaście banków, które wpadły w ręce Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii “nie zostało wykluczonych z SWIFT” i nadal może dokonywać transakcji międzynarodowych – a finanse watykańskie nie mogły już opłacać nuncjatur ani wysyłać środków na misje – rzeczywiście, same bankomaty w Watykanie zostały zablokowane.

Kościół Benedykta XVI nie mógł już “sprzedawać ani kupować”, jego życie gospodarcze było na ostatnich nogach. Co więcej, jeśli chodzi o straszliwą i nieodpartą (przynajmniej na poziomie ludzkim, a nie boskim) presję, jakiej doznał papież Benedykt XVI, istnieje również hipoteza, że miecz Damoklesa wisiał nad nim w momencie oskarżenia o obiektywną odpowiedzialność za liczne przypadki pedofilii, których wówczas (i podkreślę – podkreślamDopiero wtedy!) w głównym nurcie informacji głośno mówiło się o wielu przypadkach pedofilii popełnianych przez ludzi Kościoła, a mianowicie, że papież zrezygnował na rzecz ugody, która zapewniłaby mu immunitet w zamian za abdykację.

Skandal pedofilski w Kościele: Jak hiszpański Kościół katolicki od dziesięcioleci ukrywa przypadki nadużyć | Hiszpania | EL PAÍS Polski

Zawiadomienie o nakazie aresztowania przez ITCCS (Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Kościoła i Państwa) miało być bowiem bliskie.Jest to transakcja, na którą Papież zgodziłby się, jak sądzę, zawsze, gdyby jego założenia zostały zweryfikowane, nie w jego osobistym interesie, ale w interesie Kościoła i jegodobre imię.

Papież podał się więc do dymisji, aby uniknąć aresztowania (link usunięty dzisiaj: http://www.iconacon.it/blog…) Rezygnacja papieża Benedykta XVI nastąpiła pod niezwykle silną presją wobec Kościoła.Ekspert taki jak Saura Plesio mówi: Ratzinger “nigdy nie zaakceptowałby “otwarcia” na świat gejowski i na politykę płci.

Nigdy nie padłby na twarz przed “światem” (i globalizmem) jak ten papież, który konkuruje z dominującym sekularyzmem UE w tworzeniu formy “rozwodu sakramentalnego” poprzez “krótkotrwałe unieważnienie”.Nigdy nie dałby się nabrać na wielkie wybryki na Lampeduzie, jakich dokonał jego następca, a która zresztą nie jest nawet jego terytorium, lecz państwa włoskiego.

Wielkie mocarstwa globalistyczne spieszą się, a Ratzinger był wyraźną przeszkodą, spowolnieniem ich błyskawicznej trajektorii.Profesor Luciano Canfora, autorytatywny historyk rzymski i łacinnik, sugeruje również, jak pospiesznie dokonano wydalenia Ratzingera.

Odnotował w motu proprio, którym Benedetti uzasadniał swoją rezygnację swoim wiekiem (“Ingravescente aetate”) popełnionym w szeregu błędów łacińskich: elementarnych błędów w konkordancji przypadków, wystarczających, by rumienić się u ucznia.

Teraz, według wielu, nie jest prawdopodobne, że Ratzinger mógł popełnić te błędy. Tekst został napisany przez innych, prawdopodobnie, a on sam został dramatycznie odesłany z Watykanu, helikopterem sfilmowanym na całym świecie?A zaraz po jego odejściu SWIFT odblokowuje transakcje watykańskie, ponownie otwiera bankomaty, przywraca IOR honor świata.

Nie czekali, aż Bergoglio zostanie wybrany; Wystarczyło mu wydalenie “białego terrorysty”.Na dobrych i nieosiągalnych salonach między Wall Street a Waszyngtonem i Londynem wiedzieli już, że konklawe odda tron moderniście, komuś, komu będą mogli zaufać.Dlaczego? Czy sankcja SWIFT była skoordynowana z “spiskowcami” w purpurze, którzy pod wodzą Carlo Marii Martiniego (kardynała, który prosił o eutanazję dla siebie, należy pamiętać…) już od lat wskazywali Bergoglio jako swojego kandydata?

Czy istniało porozumienie między spiskowcami z silną siłą zewnętrzną, której ideologii jest bliska?

Wydaje się jednak, że rozumie, że rezygnacja Ratzingera jest – został zmuszony do ustąpienia z tronu Piotrowego w budowie.

Papież Benedykt XVI - Flakhelper Luftwaffe z II wojny światowej

Czy była to żydowska zemsta za młodocianą nazistowską obowiązek?

Potwierdzać to może zachowanie samego Ratzingera, pozornie dwuznacznego w noszeniu białej szaty i tytułu Ojca Świętego: chce on dać sygnał tym, którzy mogą to zrozumieć, nie mogąc tego powiedzieć, że został wyrzucony, nie odszedł dobrowolnie.Otóż tak jak małżeństwo jest nieważne, jeśli jedno z małżonków zawarło je pod przymusem, tak samo będzie z papieżem, który wyrzeknie się go pod przymusem i niech będzie wiadome, że pozostaje papieżem.

W tej hipotezie, triumfalne powitanie, jakie Bergoglio otrzymał w Ameryce, w ONZ, od Obamy, owacje na stojąco w Kongresie są bardzo dobrze wyjaśnione – tak, dlaczego panujący papież jest zapraszany do Kongresu Stanów Zjednoczonych?To bardzo dziwne i niezwykłe.Stosunki Waszyngtonu z Watykanem zawsze były złe lub straszne; nie tylko z nienawiści jankeskich protestantów do “papiestwa”.

Teraz stały się doskonałe.Papież staje się chętnym mediatorem Stanów Zjednoczonych z Kubą, czyni “radykalne bitwy” swoimi, otwiera się na nową obowiązkową moralność, krótko mówiąc, przestaje być moralnym antagonistą, którego “ten świat” nienawidzi.

Tłumaczyłoby to również przebiegłe zarządzanie, aby zyskać sympatię postępowych mediów; oraz brutalna, ale precyzyjna “czystka”, którą Bergoglio (ze swoim Soborem Ośmiu) przeprowadził w Watykanie, jakby trzymał w ręku dawno przygotowaną listę.

Jego pragnienie rozpuszczenia katolicyzmu w powszechnym, pustym, zsekularyzowanym i światowym protestantyzmie…Co więcej, katolicka ortodoksja kazań Bergoglio wydawała się od początku wątpliwa w oczach najbardziej autorytatywnych teologów: 4 kardynałów dubia… Dubia (po łacinie: “wątpliwości”) to łaciński termin używany do określenia dokumentu podpisanego przez czterech kardynałów (Raymonda Burke’a, Carlo Caffarrę, Waltera Brandmüllera, Joachima Meisnera) po opublikowaniu adhortacji apostolskiej Amoris laetitia przez papieża Franciszka w 2016 roku.Kardynałowie, za pośrednictwem tego dokumentu, a wcześniej w formie prywatnej, zwrócili się do papieża o wyjaśnienia w kwestii doktrynalnej Kościoła, kwestionując niektóre punkty dokumentu, w szczególności zawarte w kapitule. VIII oraz odnoszące się do ponownego przyjęcia lub nieprzyjęcia rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, pozostających w komunii z Kościołem katolickim.

Dubia wymaga odpowiedzi tak/nie.Papież Franciszek uznał, że nie musi odpowiadać na pytania zawarte w dubiach i od tego momentu kardynałowie rozpoczęli publiczną dyskusję na poruszane tematy.

W lipcu 2017 r. grupa duchownych, uniwersyteckich i świeckich, w tym niemiecki intelektualista Martin Mosebach, były przewodniczący IOR, Ettore Gotti Tedeschi i biskup Bernard Fellay, przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, podpisała dokument zatytułowany Correctio filias (“Korekta synowska”) poświęcony dziełu papieża Franciszka. Dwudziestopięciostronicowy dokument, upubliczniony we wrześniu po kolejnym braku odpowiedzi ze strony Stolicy Apostolskiej, krytykuje papieża, oskarżając go o promowanie siedmiu heretyckich twierdzeń w swoich słowach, działaniach i zaniechaniach podczas swojego pontyfikatu.

Napomnienie synowskie jest rzadką inicjatywą w całej historii Kościoła: pierwsza korekta została dokonana za czasów papieża Jana XXII, upomnianego w 1333 roku.

Bergoglio nakazuje chrześcijanom, aby przyjmowali coraz więcej imigrantów, bez ograniczeń, z całkowitym “przyjęciem” i miłosierdziem – Cóż: “Z oficjalnym oświadczeniem, podpisanym przez 28 różnych posłuszeństw (w tym 8 francuskich i jednego włoskiego, Wielką Lożę Włoch), masoni wzywają rządy europejskie do przyjmowania imigrantów, a raczej do przyjmowania coraz większej ich liczby. Demonstrując w ten sposób zbieżność intencji z nielicznymi precedensami nie tylko między sobą, ale także w odniesieniu do nowych strategii realizowanych przez państwa członkowskie” (Corrispondenza Romana, 11 września)

Jednak grupa przywódców katolickich powołuje się na nowe dowody odkryte w e-mailach opublikowanych przez WikiLeaks, aby twierdzić, że konserwatywny papież Benedykt XVI w rzeczywistości nie zrezygnował z własnej inicjatywy, ale został usunięty z Watykanu w wyniku zamachu stanu, który grupa badaczy nazywa “katolicką wiosną”.

Soros, Obama i Clinton wykorzystali machinę dyplomatyczną, potęgę polityczną i potęgę finansową Stanów Zjednoczonych, aby zmusić, przekupić i szantażować “zmianę reżimu” w Kościele rzymskokatolickim w celu zastąpienia konserwatywnego Benedykta obecnym papieżem Franciszkiem, który od tego czasu stał się nieprawdopodobnym rzecznikiem międzynarodowej lewicy, oszałamiając katolików na całym świecie.

Teraz grupa przywódców katolickich wysłała list do prezydenta Trumpa, wzywając go do wszczęcia oficjalnego śledztwa w sprawie działalności George’a Sorosa, Baracka Obamy, Hillary Clinton (i innych), którzy, jak twierdzą, byli zaangażowani w zorganizowanie Katolickiej Wiosny, która doprowadziła do ich celu “zmiany reżimu” w Watykanie.Przywódcy katoliccy przytaczają osiem konkretnych pytań, na które szukają odpowiedzi w związku z podejrzanymi wydarzeniami, które doprowadziły do rezygnacji papieża Benedykta, pierwszej papieskiej abdykacji od 700 lat.

“W szczególności mamy powody, by sądzić, że ‘zmiana reżimu’ w Watykanie jest zaaranżowana przez administrację Obamy” – napisali sygnatariusze petycji w liście do prezydenta Trumpa z 20 stycznia.”Byliśmy zaniepokojeni, gdy odkryliśmy” – czytamy w liście – “że w trzecim roku pierwszej kadencji administracji Obamy wasza poprzednia przeciwniczka, sekretarz stanu Hillary Clinton, i inni związani z nią urzędnicy rządowi zaproponowali katolicką “rewolucję”, w której osiągnięty zostałby ostateczny koniec tego, co pozostało z Kościoła katolickiego w Ameryce.List zawiera linki do dokumentów i wiadomości, które podkreślają ich twierdzenia.Po pierwsze, zwraca uwagę na niesławne e-maile Sorosa-Clintona-Podesty ujawnione w zeszłym roku przez WikiLeaks, w których Podesta i inni postępowcy dyskutowali o zmianie reżimu w celu usunięcia tego, co opisali jako “dyktaturę średniowiecza” w Kościele katolickim.

Odnosząc się do e-maili Podesty, o których mowa, “The New American” doniósł w październiku zeszłego roku: “Podesta, wieloletni doradca Clintona i starannie wybrany gwiazdor lewicowego finansisty George’a Sorosa, ujawnił w e-mailu z 2011 roku, że on i inni aktywiści pracowali nad doprowadzeniem do rewolucji “katolickiej wiosny”.

W Kościele katolickim jest to oczywiste odniesienie do katastrofalnych zamachów stanu “arabskiej wiosny” zorganizowanych w tym samym roku przez ekipę Obamy, Clintona i Sorosa, które zdestabilizowały Bliski Wschód i wyniosły do władzy radykalne reżimy islamskie i grupy terrorystyczne w regionie. E-mail Podesty jest odpowiedzią na innego finansowanego przez Sorosa radykała: Sandy’ego Newmana, założyciela “postępowych” Voices for Progress.

Newman napisał do Podesty z prośbą o radę w sprawie najlepszego sposobu “zasiania ziarna rewolucji” w Kościele katolickim, który określił jako “dyktaturę średniowiecza [sic]”.W liście do prezydenta Trumpa grupa przywódców katolickich pisze: “Mniej więcej rok po tej dyskusji e-mailowej, która nigdy nie powinna zostać upubliczniona, dowiadujemy się, że papież Benedykt XVI abdykował w bardzo niezwykłych okolicznościach i został zastąpiony przez papieża, którego wyraźną misją jest dostarczenie duchowego komponentu radykalnej ideologicznej agendy międzynarodowej lewicy.

Pontyfikat papieża Franciszka wielokrotnie kwestionował jego prawomocność”.“Pozostajemy zdumieni zachowaniem tego ideologicznie naładowanego papieża, którego misją wydaje się być promowanie świeckich programów lewicy, a nie przewodzenie Kościołowi katolickiemu w jego świętej misji” – mówią, wyrażając myśli milionów katolików na całym świecie oszołomionych lewicową ideologią papieża Franciszka.

“To po prostu nie jest właściwa rola papieża, aby angażować się w politykę do tego stopnia, że jest uważany za lidera międzynarodowej lewicy”.Mając to wszystko na uwadze i życząc dobrze naszemu krajowi i katolikom na całym świecie, uważamy, że obowiązkiem wiernych i poinformowanych katolików w Stanach Zjednoczonych jest złożenie petycji o upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w następujących kwestiach:

– W jakim celu Agencja Bezpieczeństwa Narodowego monitorowała konklawe, które wybrało papieża Franciszka?

– Jakie inne tajne operacje zostały przeprowadzone przez agentów rządu USA w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI lub konklawe, które wybrało papieża Franciszka?

– Czy agenci rządu USA mieli kontakt z “mafią z St. Gallen wspomnianą w jego pamiętnikach opublikowanych przed śmiercią przez kardynała Danneelsa”?

– Międzynarodowe transakcje walutowe z Watykanem zostały zawieszone w ostatnich dniach przed rezygnacją papieża Benedykta. Czy były w to zaangażowane amerykańskie agencje rządowe?

– Dlaczego 12 lutego 2013 r., dzień po ogłoszeniu rezygnacji Benedykta XVI, wznowiono międzynarodowe transakcje walutowe? Czy to czysty przypadek?

– Jakie działania, jeśli w ogóle, zostały faktycznie podjęte przez Johna Podestę, Hillary Clinton i innych związanych z administracją Obamy, którzy byli zaangażowani w dyskusję, w której proponowano wzniecenie “katolickiej wiosny”?

– Jaki był cel i charakter tajnego spotkania wiceprezydenta Josepha Bidena z papieżem Benedyktem XVI w Watykanie około 3 czerwca 2011 r.?

– Jakie role odegrali George Soros i inni międzynarodowi finansiści, którzy mogą obecnie mieszkać na terytorium USA?

Śledztwo, które grupa przywódców katolickich zwraca się do prezydenta Trumpa, powinno zainteresować nie tylko katolików.Zdolność George’a Sorosa do dokooptowania prominentnych postaci politycznych do poparcia jego radykalnych planów dotyczących państw narodowych jest dobrze znana; ale jego zdolność do wymuszenia “zmiany reżimu” w Kościele katolickim, wcześniej nieprzeniknionej instytucji z zewnątrz, rodzi poważne pytania o jej potencjał globalnego chaosu.

Naprawianie tych zmian ustrojowych i ich kar – powinno rozpocząć się natychmiast.

Podziękowania dla Maurizio Blondeta

W końcu, paradoksalnie (ale nie za bardzo), ten nieortodoksyjny i heretycki papież, według wielu teologów, oskarża dziś o schizmę tradycjonalistycznego i bardzo ortodoksyjnego arcybiskupa, jakim jest prałat Carlo Maria Vigano, były nuncjusz (ambasador) Stolicy Apostolskiej w Waszyngtonie. Który broni swoich racji i oskarża panującego papieża w następującym liście:

https://exsurgedomine.it/240628-jaccuse-eng/embed/#?secret=rtbeTWyZPO#?secret=u7lcwxNvKB

Claudio Resta

Claudio Resta urodził się w Genui we Włoszech w 1958 roku, jest obywatelem świata (Spinoza), filozofem indywidualistą i ekspertem interdyscyplinarnym, a także artystą.

Dorastał w rodzinie naukowców, w której wiele nauk było reprezentowanych przez filozofię po psychoanalizę, od ekonomii po historię, od matematyki po fizykę, i gdzie nauki te były publicznie prezentowane przez członków rodzin ich ekspertów, a wszyscy ci, których byli częścią, mogli uczestniczyć w publicznym dialogu/debacie rodzinnej na te tematy, jeśli tego chcieli. Przeczytaj pełną biografię

Najnowsze artykuły (2023-obecnie)
Artykuły archiwalne (2019-2022)

Opublikowano za: https://www.vtforeignpolicy.com/2024/06/2013-the-globalist-coup-that-took-the-catholic-church/

Comments

 1. czystesale says:

  Inna wersja 30.06.2024 18:5

  ” w lutym 2013 r. … watykański bank centralny (IOR) został wykluczony z systemu SWIFT”

  Od 1.1.2013 “Italy suspends Vatican bank card payments

  The Italian central bank has suspended all bank card payments in the Vatican, citing its failure to implement fully anti-money laundering legislation, Italian media report.”

  https://www.bbc.com/news/world-europe-20903443

  UE chciała wymusić na Watykanie wprowadzenie wymaganych środków przeciwko “praniu pieniędzy”.

  Co prawda nie mogę sobie wyobrazić, że UE, wyspecjalizowana w praniu pieniędzy i innych przestępstwach finansowych, może zwalczać pranie pieniędzy, ale kontrolować przepływy Watykanu chce na pewno.

  pozwolę sobie zamieścić tłumaczenie bardzo ważnego wycinka tekstu powyżej:
  “kij szantażu … dolara…(który jest) najpotężniejszym środkiem szpiegostwa gospodarczego i politycznego… i najbardziej straszliwym środkiem, (aby) miażdżyć palce państwom, które nie są posłuszne”

  “Agencja Bezpieczeństwa Narodowego monitorowała konklawe”
  O wyborze Wojtyły krążyły opinie, że biskupi z USA opłacili łapówki uczestników konklawe, aby dokonać jego wyboru

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  bezspornie znakomity wybór z uwagi USRAelskich interesów. JP II był dla USRAela nieocenionym agentem w podboju Polski i całego systemu tzw. demoludów, była to więc równie cenna inwestycja jak w przypadku Gorbaczowa.

  • czystesale says:

   Halo KIP

   30.06.2024 nie można było dokonać u Was postu, poza tym chyba wczoraj był wasz serwer 145.239.18.120 niosiągalny. Co się stało ?

   Dobrze jest, jeśli opublikujecie zawiadomienie o jakich zmianach, przed dwoma tygodniem była zupełna pausa na Waszym portalu, to zastanawia się człowiek, czy przypadkiem jakieś władze nie interweniowały w tym systemie swobody wypowiedzi.

   Powodzenia
   Czystesale

   • Klub Inteligencji Polskiej says:

    Mamy częste ataki na stronę i czasami bezpośrednio na komputery Redakcji. Od więcej niż dwóch lat średnio jest ponad 2 miesięcznie. Te mniej uciążliwe są szybko naprawiane. Te bardziej dotkliwe, najczęściej po ważnych i nieszablonowych tekstach, powodują dłuższe przestoje. Chociaż z przerwami, ale funkcjonujemy…

Wypowiedz się