ZMANIPULOWANE PERCEPCJE

Nasze życie jest zakłócane w sposób, który wydaje się niemożliwy

Osobowość narcystyczna

Nie możesz zatrzymać tego, co nadchodzi; To musi być przeprowadzone

Nasze życie jest zakłócone w sposób, który wydawał się niemożliwy

“Pieniądze” są pojęciem wirtualnym, mentalnym w systemie księgowym. Waluta to kupon bez naturalnej wartości. Pieniądz jest używany jako środek wymiany. Kartel Banku Centralnego tworzy pieniądze z powietrza w oparciu o dług, coś, co każdy rząd może zrobić sam, bez długu i bez odsetek.

Ale rządy są przekupywane przez kabałę Władzy Realnej, więc nie są dla ludzi. Celem Nowego Porządku Świata jest dalsze rozszerzanie tego oszustwa, aż do osiągnięcia całkowitego monopolu na politykę, kulturę i gospodarkę.

To jest prawdziwa idea komunizmu. Co więcej, tożsamość rasowa, religijna i płciowa pozostają na zawsze pod okultystycznym jarzmem.

Rząd pożycza pieniądze, które nie istnieją, używa ich do większego zła, skarb państwa sprzedaje dług bankom, które z kolei pożyczają wyimaginowane pieniądze ludziom, tworząc jeszcze więcej długu dla nieistniejącej waluty.

Życie ludzi jest zakłócane w sposób, który wydaje się niemożliwy. Zostaniesz odcięty od swojego konta bankowego, nie będziesz mógł wypłacić ani wpłacić pieniędzy ani zrealizować czeku. Twoje inwestycje kapitałowe będą gwałtownie wahać się w przód iw tył pod względem wartości. Zasiłki rządowe przestaną obowiązywać.

Nie zapominajmy o dezinformacji medialnej, służy ona interesom banków centralnych i światowych oraz spekulantów instytucjonalnych, którzy wykorzystują swoje wstępne informacje na temat rynków finansowych i towarowych do gromadzenia ogromnych ilości bogactwa.

Establishment korporacyjny, w tym spekulanci, reguluje poczynania rządów. W ten sposób “ratowanie banków” zostało sprzedane społeczeństwu jako warunek wstępny ożywienia gospodarczego, co ułatwiło i zalegalizowało proces bezprawnego przywłaszczania sobie bogactwa od ludzi.

Kontrola nad ludźmi oznacza manipulację ich postrzeganiem rzeczywistości, informacja jest jasno dyktowana. W tym celu konieczne jest kontrolowanie mediów i edukacji. Ignorancja i arogancja to wymowna kombinacja. Jest to pełzająca transformacja naszego społeczeństwa w światową dyktaturę. Redaktorzy są powoływani i kontrolowani, którzy z kolei kontrolują i mianują dziennikarzy, którzy piszą to, co każą im pisać.

Ta odgórna struktura władzy zasadniczo pozwala dyktować, co ma się pojawiać w mediach, a co nie, i co opinia publiczna może czytać, słyszeć i oglądać. Kontrolowanie mediów oznacza ustawianie parametrów, norm, według których media filtrują wszystko. Zastanówmy się nad żałosnym sposobem, w jaki większość mediów powtarza oficjalną wersję “globalnego ocieplenia” i “zmiany klimatu” i rzadko patrzy na obfitość naukowych dowodów na to, że to wszystko jest nonsensem.

Dziennikarze, podobnie jak lekarze, prawnicy, politycy i przeciętna opinia publiczna, są naśladowcami. Powtarzają bez pytania i akceptują normę “wszyscy to wiedzą”, tak jak małemu dziecku każe się wierzyć w Świętego Mikołaja.

Większość ludzi odrzuca jakikolwiek związek z istnieniem spisku jako odruchową reakcję, a oni sami nie przeprowadzą żadnych badań, aby w jakiś sposób potwierdzić swoje zrozumienie. Taki jest sposób myślenia większości, w tym dziennikarzy na całym świecie, którzy stoją między tym, co naprawdę się dzieje, a tym, co muszą powiedzieć, co się wydarzyło. Ludzi, którzy ośmielają się twierdzić, że gdyby istniał spisek, media doniosłyby nam o czymś takim. Gdyby to nie było takie smutne, śmieszne rozumowanie. Tymczasem powszechnie wiadomo, że w odniesieniu do 9/11 i MH17, podobnie jak w przypadku wielu innych ataków terrorystycznych, opinia publiczna jest po prostu wprowadzana w błąd.

Psychika dziennikarzy i ogółu społeczeństwa jest przyklejona do zaprogramowanego poczucia rzeczywistości, więc ludzie robią to, czego wymagają od nich rodziny rodowe, odrzucając jednocześnie wszelkie sugestie, że te rodziny w ogóle istnieją.

Prawdziwe dziennikarstwo można znaleźć tu i ówdzie w Internecie i jest produkowane i prezentowane przez ludzi, którzy chcą iść tam, gdzie lokaje mediów głównego nurtu są zbyt ignoranccy lub boją się iść.

Na marginesie, wielu z tych internetowych dziennikarzy robi to na zasadzie wolontariatu, często bez wynagrodzenia, ponieważ ich pasja do niesienia Prawdy jest ich pasją.

Powracający pozaziemski korespondent Vital Frosi, pisze poniżej o zakończeniu Starożytnego Cyklu i koniecznych korektach świadomości.

OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA

Bliskich!

Gdy Starożytny Cykl Prób i Pojednań zbliża się ku końcowi, ludzka świadomość rozszerza się i to w taki sposób, że każdy może odzyskać wspomnienia swoich doświadczeń w tej Szkole Dwoistości.

Wszystkie dusze, które zdecydowały się przejść przez polaryzacje w tym eksperymencie, teraz czują, że czas się kończy. Jak ogłosił Wielki Nauczyciel dwa tysiące lat temu, Nowa Era zbliża się wielkimi krokami.

Zmiana cykli nie musi oznaczać, że cokolwiek materialnego lub widzialnego dla fizycznego oka pojawia się jako rzeczy lub miejsca. Wszystko sprowadza się do stanu świadomości. Nowa Ziemia, na przykład, będzie tutaj, na tej planecie, a jednak sposób odczuwania i bycia będzie zupełnie inny, ponieważ poszerzona świadomość ma inną wizję i rzeczywistość.

Przez setki, a nawet ponad tysiąc inkarnacji, każda dusza doświadczała na przemian każdej możliwej i wyobrażalnej możliwości w ramach dualizmu oferowanego przez tę szkołę. W każdej reinkarnacji dusza, jako istota ludzka, jak nas tu nazywamy, miała inny charakter. Dlatego każdą osobę nazywamy osobą, lub personą, jak kto woli, ponieważ wszyscy jesteśmy zbiorem różnych osobowości, żyjących tutaj w ludzkim doświadczeniu.

Szkoła nie może zamknąć cyklu, nie ucząc swoich uczniów wszystkich możliwości. Nie inaczej jest na Ziemi. cały Cykl Starożytny dawał swoim uczniom wszelkie możliwości zdobywania wiedzy poprzez ich indywidualne i zbiorowe doświadczenia, jako różne postacie w każdym z ich wcieleń.

To właśnie o tych doświadczeniach będziemy dzisiaj mówić, a mianowicie o narcyzmie. Wielu z was zgłosiło, że w waszej grupie rodzinnej jest ktoś o takich cechach. Istotnie, to właśnie w grupie rodzinnej najbardziej cierpimy z powodu szkodliwych działań tych, którzy posiadają taką osobowość. Oczywiście, cierpimy również pośrednio jako grupa, zwłaszcza gdy ktoś na kierowniczym lub odpowiedzialnym stanowisku ma taką osobowość, a jego działania mają wpływ na wszystkich.

Zanim porozmawiamy o narcyzie, przypomnijmy raz jeszcze, że nikt nie jest ofiarą, ponieważ dzisiejsza ofiara była wczorajszym dręczycielem i odwrotnie. Jesteśmy w szkole, w której regułą jest dwoistość. A jeśli cierpisz dziś z powodu obecności narcyza wokół siebie, jest bardzo prawdopodobne, że byłeś jednym z nich w poprzednim wcieleniu. To już koniec cyklu i żadne doświadczenie nie może zostać pominięte w CV.

To nie dlatego, że ta wcielona dusza ma w tej chwili taką osobowość, to zadecyduje o tym, czy się wzniesie, czy nie. Jest średnia ocen jak w każdej szkole. Ryzyko polega na wyolbrzymianiu i obniżaniu tej średniej do poziomu niewystarczającego dla tempa przejścia wymaganego do wzniesienia duszy.

Wiele wcielonych dusz ma teraz za sobą lekcje ze względu na obecną egzystencję, która nadal może być niebezpieczna pod względem obecności. Dlatego doświadczając tych lekcji, mogą ryzykować porażkę. Narcyzm nie jest wśród nich wyjątkiem. Ta osobowość, jeśli jest bardzo silna, może również wytwarzać dużą dawkę próżności, dumy, wybujałego ego, krótko mówiąc, nieodparte pragnienie władzy nad innymi.

To pragnienie władzy nie zawsze dotyczy wszystkich. Zazwyczaj narcyz wydaje się bardzo sympatyczny dla społeczeństwa, ale niektórym najbliższym mu osobom pokazuje swoje prawdziwe kontrolujące pazury. Wydaje się, że sam wybiera swoje ofiary, jak to się mówi. A kiedy już włożą pazury, jest mało prawdopodobne, że puszczą w tym obecnym wcieleniu.

Łatwo jest dostrzec narcyza w grupie rodzinnej. Są nie tylko przebiegłymi, ale także architektami niesamowitych planów. Teren jest starannie przygotowany, aby przez cały czas trzymać ofiary pod kontrolą. Ich bezbronność jest wykorzystywana do przedstawiania siebie jako niezastąpionego zbawcy. Wykazuje cechy, których w rzeczywistości nie posiada, ale które wystarczą, aby zdobyć zaufanie przyszłej ofiary.

Może też w jakiś sposób pomóc, zwłaszcza w chwilach, gdy jego ofiara najbardziej tego potrzebuje, ponieważ to czyni ją zależną. Stworzenie tej zależności jest strategią, która zwiąże z nią drugą osobę. To dlatego ofiara narcyza nie może wyrwać się z jego szponów.

Zwykle, gdy inni członkowie grupy są razem, narcyz stara się wyglądać na kochającego i przyjaznego dla swoich ofiar. Stwarza to fałszywe wrażenie i nieuchronnie zostanie wykorzystane na jego korzyść, gdy ofiara skarży się innym. Bardzo dobrze wie, jak posługiwać się tym środkiem perswazji. Ostatecznie ofiara narcyza jest również źle rozumiana przez resztę grupy. Myślą, że to granie ofiary bez powodu.

Z natury narcyz jest również wzorowym maniakiem kontroli. Często trzymają swoje ofiary tak blisko, jak to tylko możliwe. Do tego stopnia, że kiedy ktoś się wyprowadza, nawet pracują razem, aby znaleźć rozwiązanie, aby utrzymać ofiarę tak blisko, jak to możliwe.

Narcyz jest również wrodzonym manipulatorem. Ta umiejętność jest mistrzowska. Działa za kulisami i kieruje działaniami zgodnymi ze swoimi celami. Oczywiście nie ma nic przeciwko czynieniu dobrych uczynków i dobroczynności, o ile te praktyki są ukierunkowane na jego cele. Widzimy więc, że narcyz jest również bardzo samowolny w pewnych sytuacjach.

To, co zostało tu opisane, nie jest osądem, ale oceną, która pozwala na bardziej adekwatne zrozumienie i pokazuje inne drogi, którymi mogą podążać ich ofiary. Narcyz nie jest złą duszą. Żyją osobowością, której wciąż brakowało w ich siatce ludzkich doświadczeń. Nie ulega wątpliwości, że jeśli się nie wyleczą lub przynajmniej nie zdyscyplinują, poniosą poważne konsekwencje swoich czynów.

Pamiętajcie, że jesteśmy w naszej ostatniej inkarnacji w dualności na tej planecie Ziemi. I to prowadzi nas do uświadomienia sobie, że musimy być świadomi, że doświadczenia nie muszą być przeżywane przez całe życie. Musimy tylko być świadomi osobowości, jaką jesteśmy w każdej sytuacji i świadomie korygować się na osi czasu harmonii, która prowadzi do wzniesienia duszy.

Tak więc to od ofiary narcyza zależy, czy zda sobie sprawę, że druga osoba żyje jej niewypróbowaną osobowością. Ale przede wszystkim muszą zdać sobie sprawę, że oni również nie doświadczyli jeszcze drugiej strony, ponieważ byli dręczycielami w poprzednim życiu.

Strzała

Unikanie konfrontacji i nie rozwijanie żadnego rodzaju wrogości jest zawsze wskazane.

Ale kiedy to wszystko zostanie zrozumiane, a wnioski wyciągnięte, nic i nikt nie zmusza nikogo do życia tam, gdzie i z kim nie czuje się komfortowo.

To nie jest ucieczka od lekcji, ale zrozumienie ich i zakończenie cyklu. Trochę błądząc, jak mówi popularne powiedzenie.

Jestem Vital Frosi, a moją misją jest oświecenie.

Namaste!

Nie możesz zatrzymać tego, co nadchodzi; To musi być spełnione! ✨ Działo Dolores

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad stanem naszego dzisiejszego świata? To paradoks, prawda? Z jednej strony jesteśmy świadkami bezprecedensowego postępu i rozwoju w różnych aspektach naszej cywilizacji. Z drugiej jednak strony ciemna chmura zła i cierpienia zdaje się nad nami unosić.

Opublikowano za: https://finalwakeupcall.info/en/2023/12/05/manipulated-perceptions/

Wypowiedz się