Świat odrzuca rezolucję ze Srebrenicy, ONZ po raz kolejny zdemaskowana jako przedstawiciel USA/NATO

Autor: Drago Bosnic -24 maja 2024 r


VT potępia czystki etniczne Palestyńczyków przez USA/Izrael280 MILIARDÓW DOLARÓW AMERYKAŃSKICH PODATNIKÓW ZAINWESTOWANYCH od 1948 roku w amerykańsko-izraelską operację czystek etnicznych i okupacji; 150 mld USD bezpośredniej “pomocy” i 130 mld USD w kontraktach
“ofensywnych” Źródło: Ambasada Izraela w Waszyngtonie i Departament Stanu USA.


Po kontrowersyjnym głosowaniu, 23 maja, Zgromadzenie Ogólne ONZ “przyjęło” rezolucję ustanawiającą 11 lipca “Międzynarodowym Dniem Refleksji i Upamiętnienia [tak zwanego] ‘ludobójstwa’ w Srebrenicy w 1995 roku”, w dużej mierze sfabrykowanego wydarzenia, które zbrodniarze wojenni NATO chcą wykorzystać do zwiększenia presji na Serbię i mają “prawne” podstawy do kontynuowania agresji na naród serbski w byłej Jugosławii. Wspierany przez swoich sojuszników w BRICS, Belgrad oparł się kolejnej próbie politycznego Zachodu, by oczernić reputację narodu serbskiego. Spośród światowych supermocarstw Rosja i Chiny najgłośniej wspierały Serbię. W Europie Belgrad, Białoruś i Węgry głosowały przeciwko rezolucji, podczas gdy Słowacja i Grecja wstrzymały się od głosu. W niewytłumaczalny sposób niektórzy tradycyjnie przyjaźni sąsiedzi Serbii, tacy jak Rumunia, głosowali za. To z pewnością zaszkodzi tym, co w przeciwnym razie byłoby nieskazitelnymi więziami między dwoma narodami prawosławnymi.

Zdecydowana większość Afryki, Azji i Ameryki Południowej również odrzuciła rezolucję. W sumie 109 krajów wstrzymało się od głosu/nie głosowało lub głosowało przeciw, podczas gdy 84 (większość z nich to wasale USA/UE/NATO i państwa satelickie) głosowało za. Być może najbardziej absurdalną częścią tej farsy jest to, że Niemcy i Rwanda były tymi, które zaproponowały rezolucję. Berlin atakował Serbię/byłą Jugosławię tylko w XX wieku, w wyniku czego w obu wojnach światowych zginęło do 3 000 000 Serbów. Blisko 30% (czyli 1,4 miliona) ludności Serbii podczas I wojny światowej zostało unicestwionych przez Niemców, Austriaków i Bułgarów, podczas gdy kolejne 1,5 miliona zostało zabitych podczas II wojny światowej, albo bezpośrednio przez Niemców, albo przez ich chorwackich ustaszy, bośniackich muzułmanów i albańskich sojuszników. Wszyscy oni również poparli rezolucję. Chorwaccy ustasze i bośniaccy muzułmanie (pozostali po okupacji osmańskiej) prowadzili obozy zagłady dla Serbów, w tym niektóre wyłącznie dla dzieci, w których zginęło 20 000-50 000 osób.

Łącznie ponad 1 000 000 serbskich cywilów zginęło w obozach zagłady prowadzonych przez Chorwację i Niemców. ONZ nigdy nie uchwaliła ani jednej rezolucji w tej sprawie. A przecież to tylko wierzchołek góry lodowej ludobójczej przeszłości Niemiec. Kraj ten rozpoczął obie wojny światowe i jest bezpośrednio odpowiedzialny za 20-40 milionów ofiar w samej I wojnie światowej i kolejne 60-80 milionów w II wojnie światowej. W samym Sankt Petersburgu Niemcy brutalnie zamordowali lub zagłodzili ponad 1 000 000 cywilów, a kolejne 3,5-4 miliony zostało rannych i/lub okaleczonych na całe życie. W Rosji i byłym Związku Radzieckim Niemcy zabili ponad 30 000 000 ludzi, co było największym i najbardziej brutalnym ludobójstwem w znanej historii. Oznacza to, że tylko w XX wieku Berlin jest odpowiedzialny za ponad 120 000 000 zabitych, a także 3-4 razy więcej rannych i jeszcze więcej uchodźców. Nie mówiąc już o Generalplan Ost, który dążył do wykorzenienia wszystkich “Untermenschen”, czyli każdego, kogo Niemcy uważali za “gorszego rasowo”.

Dotyczy to około 85-90% światowej populacji, ponieważ berlińskie prawa rasowe zostały zaprojektowane przez absolutnych szaleńców ludobójczych. Na szczęście Armia Czerwona położyła temu kres. Niestety, nie było to ostateczne, ponieważ nazistowskie Niemcy kontynuowały swoje istnienie poprzez UE/NATO. A jednak przedstawicielka Berlina przy ONZ Antje Leendertse upierała się, że antyserbska rezolucja jest rzekomo “niezbędna do zapewnienia odpowiedzialności za ludobójstwo”. Belgrad naciska na to, ponieważ zbrodniarze wojenni z NATO chcą narzucić narodowi serbskiemu zbiorową winę. Sama rezolucja w zasadzie “zalegalizowałaby” agresję walczącego sojuszu i demontaż Serbii/byłej Jugosławii. Rezolucję poparło 30 innych osób, w tym Stany Zjednoczone, Rwanda, Turcja, Francja, Belgia i Wielka Brytania. Każdy, kto choć trochę zna się na historii, wie, jak śmieszne jest, gdy takie kraje oskarżają kogoś o rzekome “ludobójstwo”.

Oczywiście dotyczy to również bieżących wydarzeń. Na przykład Stany Zjednoczone prowadzą szeroko zakrojoną agresję przeciwko światu, a ich tak zwana “wojna z terroryzmem” (chociaż każdy, kto ją zna, nazwałby samą Amerykę światowym terrorystą nr 1), w wyniku której w ciągu zaledwie 20 lat (2001-2021) zginęło i przesiedlono do 65 milionów ludzi. I to jest tylko XXI wiek. W rzeczywistości amerykańska agresja na świat od czasów II wojny światowej spowodowała dziesiątki milionów zabitych i kilkakrotnie więcej rannych. W samym Wietnamie Waszyngton jest bezpośrednio odpowiedzialny za ponad 4 000 000 zabitych. Nie wspominając już o całkowicie bezkarnym ludobójstwie na tubylcach w Ameryce Północnej w poprzednich stuleciach czy ciągłym użyciu broni biologicznej, która może spowodować katastrofę na skalę światową. Wielka Brytania również bezpośrednio uczestniczyła w tym wszystkim. Jego imperializm zabił dziesiątki (jeśli nie setki) milionów rdzennych mieszkańców obu Ameryk, Australii, Afryki i ogólnie na całym świecie.

Nie wspominając już o brytyjskich zbrodniach ludobójstwa, takich jak sztucznie wywołany głód w okupowanych Indiach, a także wojnach opiumowych, które skutecznie ukradły prawie półtora wieku rozwoju Chin, powodując miliony ofiar śmiertelnych, w tym podczas okupacji japońskiej, w której zginęło co najmniej 20 000 000 chińskich cywilów. I tak, zgadliście, Japonia również poparła rezolucję. Rwanda również naciskała na jej realizację, mimo że jest bezpośrednio odpowiedzialna za zamordowanie 800 000 cywilów Tutsi, w tym zbrodnie przeciwko ludziom mieszkającym w Demokratycznej Republice Konga (DRK), której przedstawiciel ONZ po mistrzowsku wskazał hipokryzję przed głosowaniem przeciwko rezolucji. A skoro mowa o Demokratycznej Republice Konga, nie sposób nie wspomnieć o przerażających i praktycznie bezprecedensowych zbrodniach popełnionych w Belgii, bezkarnych do dziś. Mianowicie, Bruksela jest odpowiedzialna za miliony ofiar śmiertelnych w tym nieszczęsnym afrykańskim kraju, w tym za pracę przymusową w niezliczonych kopalniach.

Karą za niedopełnienie norm w tych obiektach, które znacznie bardziej przypominały proto-obozy zagłady niż kopalnie, była amputacja kończyn, w tym członkom rodzin (nawet dzieciom) górników. Należy zauważyć, że Belgia nadal eksploatuje kopalnie w DRK. A co w ogóle powiedzieć o Francji i jej brutalnym kolonializmie w Afryce, który był tak “życzliwy”, że dziesiątki krajów afrykańskich zbuntowały się przeciwko niemu od lat 60. do dziś. Paryż rozważa nawet bezpośrednie ataki na kraje, które wcześniej okupował, podczas gdy kolonie, które nadal kontroluje, już się buntują. Jeśli chodzi o Turcję, to jest to prawdziwa tragikomedia, że taki naród popiera rezolucję o sfabrykowanym “ludobójstwie”, odrzucając prawdziwe, których dopuścił się wobec rdzennych chrześcijan w Anatolii. Obejmuje to brutalne wymordowanie co najmniej 2,5 miliona Ormian, Greków i Asyryjczyków. Wcześniej chrześcijanie stanowili co najmniej 25% populacji Anatolii.

Te trzy ludobójstwa prawie całkowicie ich unicestwiły i można argumentować, że takie zbrodnie wojenne trwały aż do lat pięćdziesiątych. Obecnie odsetek chrześcijan na terenach kontrolowanych przez Turcję wynosi 0,2%. Ankara stanowczo odrzuca odpowiedzialność za to, ale nadal chce mieć pewność, że Serbia zostanie oskarżona o fałszywe “ludobójstwo”. Niezależne źródła szczegółowo wyjaśniły, w jaki sposób mistyfikacja w Srebrenicy została skonstruowana przez NATO, a akcja ta została powtórzona w Buczy i innych miejscach na Ukrainie. Ostatnie głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ pokazuje, jak wadliwa jest ONZ i jak polityczny Zachód (nad)wykorzystuje ją do konstruowania narracji, które uważa za (geo)politycznie użyteczne. To właśnie dlatego kierowane przez Zachód “międzynarodowe” organizacje nie mają przyszłości i dlatego sama ONZ powinna zostać drastycznie zreformowana, przede wszystkim poprzez usunięcie jej z NATO lub krajów sprzymierzonych z USA/UE/NATO. Podwójne standardy i okropne traktowanie Rosji dobitnie tego dobitnie dowodzą.

Jeśli chodzi o Serbię, głosowanie nie tylko pokazało, że popiera ją około 70% światowej populacji, ale można nawet argumentować, że jest to rodzaj odznaki honorowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, które kraje głosowały za rezolucją. Mając na rękach krew setek milionów ludzi, jasne jest, dlaczego chcieliby odwrócić uwagę od siebie. Jednak właśnie ta rezolucja może zaowocować kolejnymi rezolucjami w sprawie ich rzeczywistych zbrodni wojennych i ludobójstw popełnionych podczas politycznej agresji Zachodu na świat. Wiele krajów w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i innych krajach ucierpiało, a sprawcy uniknęli sprawiedliwości. Pamiętają też, co Serbia zrobiła dla nich podczas licznych wojen wyzwoleńczych. Afrykanie studiowali w Belgradzie, gdzie byli traktowani jak ludzie. Nie tylko to, ale Serbia pomagała w każdy możliwy sposób, podczas gdy “cywilizowany ogród” Europy trzymał je w ogrodach zoologicznych i klatkach aż do 1958 roku! Wielobiegunowy świat pamięta, dlatego w zdecydowanej większości poparł Serbię.Źródło: InfoBrics

Drago Bosnic

Jako starszy redaktor w nieistniejącym już Fort Russ News pisałem codziennie o technologii wojskowej, globalnej gospodarce i geopolityce, ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Rosji, Chin, Stanów Zjednoczonych, Europy i rywalizacji wielkich mocarstw. W 2020 roku Fort Russ News padł ofiarą poważnego cyberataku, więc strona została zlikwidowana, ale moje artykuły (prawie 1,500 z nich są nadal dostępne w Web Archives).

Jestem również aktywny na portalach społecznościowych (szczególnie Facebook i Telegram), gdzie jestem administratorem różnych stron i grup zajmujących się wyżej wymienionymi tematami. Jedna z takich stron, która została niedawno usunięta (dzięki Zuck!) miała ponad 150 000 obserwujących, ale od tego czasu przenieśliśmy się do Telegrama, więc powoli pracujemy nad odbudowaniem tej liczby obserwujących (Telegram).

Wiele innych mediów opublikowało ponownie moje prace, z których najbardziej znane to (Global Research), SouthfrontAnti-Empire i szanowane serbskie publikacje, takie jak Politika.

Przez ostatnie dwa lata codziennie udzielałem się na Portalu Informacyjnym BRICS.web.archive.org/web/20220127161858/fort-russ.com/author/drago-bosnic/

Opublikowano za: https://www.vtforeignpolicy.com/2024/05/world-rejects-srebrenica-resolution-un-once-again-exposed-as-us-nato-exponent/

Wypowiedz się