PERUN VEDAS Santies

Tłumaczenie, redakcja i korekta z języka rosyjskiego

WPROWADZENIE

Bardzo niewiele wiadomo o naszej przeszłości. Więcej można znaleźć w kulturze słowiańskiej, ponieważ kabała nie była w stanie interweniować w nią z powodu braku wiedzy, jak to miało miejsce na Zachodzie? Na szczęście zachowało się znacznie więcej, niż pierwotnie sądzono!

Aby wychować godne pokolenie potomków, jesteśmy poddawani specjalnemu kursowi inicjacyjnemu, podczas którego nasze dusze są umieszczane w śmiertelnych ciałach w najgorszych możliwych warunkach, aby je wyszkolić, pod warunkiem, że zawsze istnieje równowaga sił.

W tym artykule podjęto próbę połączenia wielu nieznanych wiedzy i nauki z zachodnimi spostrzeżeniami, aby zapewnić jasne zrozumienie.

Księga Mądrości Peruna

Święta Perun Wedy, Księga Mądrości Peruna, to jedna z najstarszych słowiańsko-aryjskich świętych legend, zachowana przez Mędrców-Strażników Starożytnoruskiego Kościoła Ynglistycznego, w skrócie ARYC.

Santies, w pierwotnej formie, można było nazwać księgą jedynie w sensie przenośnym, ponieważ Santies – to płyty, wykonane ze szlachetnego, nierdzewiejącego metalu, na których wyryte są starożytne H’Aryjskie Runy.

Starożytne runy nie są literami ani hieroglifami w naszym współczesnym rozumieniu, runy to tajne obrazy, które przechowują ogromne ilości informacji. Ta starożytna forma pisma runicznego nie zniknęła, jak wiele innych starożytnych alfabetów i pozostaje główną formą pisma używaną przez Mędrców z ARYC.

W czasach starożytnych runy H’Aryan były używane jako podstawa do tworzenia różnych uproszczonych form pisma: starożytnego sanskrytu, dewanagari, run anglosaskich i germańsko-skandynawskich oraz różnych innych inskrypcji runicznych. Aby zachować h’aryjskie pismo runiczne dla naszych potomków, jest ono nauczane w seminariach teologicznych ARYC, aby starożytna mądrość nie zaginęła w trudnych czasach i była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Aby wyobrazić sobie, jak wyglądają Mikołaje, pamiętaj, że każdy Mikołaj składa się z 4 talerzy. Każdy talerz ma 4 shlocki (po 2 z każdej strony), a każdy shlock ma 9 linii. Każda linia ma pojedynczą górną “niebiańską” linię, pod którą zapisanych jest 16 run. 9 Santies na 36 płytach tworzy jeden okrąg, a te tablice, zawierające 144 szklocki, są spięte razem 3 pierścieniami.9 kółek Santies, zawierających 1296 szkłód lub 11664 linijek, czyli 186624 wzajemnie kontrolowanych run H’Ary, od czasów starożytnych tworzy kolekcję obrazkową zwaną VEDA.

Nordyckie słowo Edda prawdopodobnie pochodzi od słowa Weda, ale nie jest to potwierdzone.

Treść Księgi Mądrości Peruna ma formę dialogu i została spisana prawie 40 000 lat temu. W Pierwszym Kręgu jest powiedziane, jakie przykazania Bóg Perun dał narodom Wielkiej Rasy i Niebiańskiego Rodu; o nadchodzących wydarzeniach w czasie Kręgu Swarożycza i 99 Kręgów Życia [40176 lat]; i wiele innych.

Księga Mądrości Peruna to tylko niewielka część aryjskiego dziedzictwa. Świętych Mikołajów jest znacznie więcej, ale są oni ukrywani przez Strażników Mądrości, ponieważ zawierają strategicznie ważne informacje, które nie mogą być w tej chwili ujawnione publicznie.

Pierwsze tłumaczenie na współczesny język rosyjski z H’Aryan Karuna [starożytny język H’aryjski] zostało dokonane przez słowiańskich mędrców latem 106772 roku [1944 r.], od czasu założenia Iriańskiego Asgardu. Od tego czasu była kilkakrotnie wznawiana, ale w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy drukowanych, dostępnych tylko dla społeczności ARYC.

Ostatnie wydanie ukazało się latem 7507 roku [1999 n.e.]. Ale dopiero w 2000 roku książka została rozpowszechniona w Internecie, gdzie zyskała dużą popularność i aprobatę wśród rosyjskojęzycznych poszukiwaczy prawdy.

Jeśli jesteś białym mężczyzną, twoim obowiązkiem jest znać swoje korzenie, swoich prawdziwych bogów i aryjski styl życia. Biali ludzie nigdy nie wygrają tej wojny bez prawdziwej wiedzy danej nam przez aryjskich bogów, naszych stwórców.

Starożytnoruska Cerkiew Yngliistyczna (ARYC) jest stowarzyszeniem ludzi, którzy wyznają jedną z gałęzi starej wiary zwaną yngliizmem. Ludzie, którzy go przestrzegają, nazywani są Ynglingami. Wzmiankę o Ynglingach można znaleźć w “Heimskringla” – “Saga Ynglinga”. [Zgodnie ze słowem ARIC, Yngliizm pochodzi od słowa Yngliya. Z grubsza tłumaczenie – Pierwotny Boski Ogień].

To właśnie wiara naszych białych przodków [Indoeuropejczyków] dominowała aż do okresu chrystianizacji. Znana jest również jako religia nordycka. Chociaż nie jest to religia, jest to kodeks wiedzy.

W czasach starożytnych, kiedy my [biali ludzie] żyliśmy jako jedna rasa i mówiliśmy jednym językiem, nasza kultura rozprzestrzeniła się na całą planetę i odcisnęła swoje piętno na wielu narodach, w tym na hinduistach. Nawet teraz, gdy wszystkie języki są pomieszane, możemy dostrzec oczywiste podobieństwa, jak w przypadku słowa “Weda”. Zarówno w języku hinduskim, jak i rosyjskim oznacza “wiedzę” [rosyjski czasownik “ведать” oznacza “wiedzieć”].

Zagraniczni wrogowie niszczą aryjskią wiedzę od czasu chrystianizacji naszych ziem i nadal to robią. Dlatego jest ukryty. Poza tym nikt nie jest w stanie udowodnić autentyczności innych świętych ksiąg, takich jak Biblia.

Aryjczycy to głównie ludzie o białej skórze. W rzeczywistości istnieje wiele innych czynników genetycznych, ale głównym z nich jest biała skóra.

Swastyka jest najstarszym i najświętszym symbolem na ziemi, nie ma nic wspólnego z nazistami. Jednak wiara aryjska ma wiele wspólnych aspektów z ideologią nazistowską, zwłaszcza pod względem czystości rasowej. Nie ze względu na politykę, ale ze względu na zdrowy rozsądek. A także dlatego, że tak powiedzieli nasi bogowie.

Co właściwie oznacza swastyka? Skąd się to bierze? Z pewnością jest to symbol kosmiczny, ale musisz sam zrozumieć jego znaczenie.

Aleksander Hiniewicz jest liderem ARYC. To on stoi za ostatnią publikacją słowiańskich Wed aryjskich. Nie tłumaczył tekstów runicznych, ale pisał komentarze do starych i nieznanych słów. Jest uważany przez wielu staroobrzędowców w Rosji za nieoficjalnego przywódcę, ale Hiniewewicz nigdy się na to nie zgodził.

To nie jest tylko książka. Jest to instrukcja dana nam bezpośrednio od Bogów w przypadku wydarzeń, które mają teraz miejsce na Midgardzie (planecie Ziemia). Jest mało prawdopodobne, aby biali ludzie odnieśli sukces bez tej wiedzy.

Kiedy przeczytasz książkę i zrozumiesz jej znaczenie, powinieneś rozpowszechnić ją tak daleko i szeroko, jak to tylko możliwe i propagować tam, gdzie możesz. Być może nie zyskasz aprobaty wielu ludzi wokół siebie, ale bez wątpienia znajdziesz takich, którzy są w stanie zrozumieć prawdę.

Zanim zaczniesz czytać, powinieneś zrozumieć główne punkty historii. Istnieje zaawansowana obca cywilizacja, którą nazywamy Aryjskimi Bogami. Nie wiemy dokładnie, kiedy i skąd się wzięły. Wiemy jednak, że to oni stali za stworzeniem białej rasy na tej planecie. W czasach starożytnych na biegunie północnym istniał kontynent zwany Daaria [znany również jako Hyperborea, Thule, Avalon]. Mieszkali tam ci aryjscy bogowie i pierwsi biali ludzie.

Potem coś się stało i kontynent został zniszczony [szczegóły w książce]. Większość mieszkańców przeniosła się więc na kontynent euroazjatycki. Księga Mądrości Peruna opisuje wydarzenia, które miały miejsce po zniszczeniu Daarii.

https://cloud.mail.ru/stock/5LvYHKke9NJArHYhzFcuTAx8

Bądź szczery ze swoją duszą i umysłem. Światy są podtrzymywane przez prawdę. Ich bramy – prawda; Mówi się bowiem, że na prawdzie opiera się nieśmiertelność. Po odwróceniu się od grzechów konieczne jest wypełnienie ślubów i przykazań. Takie postępowanie, stworzone przez Zjednoczonego Boga, prowadzi do nieśmiertelności przez Prawdę… Ludzie, zachowujcie święte pisma w niezmienionej formie.

Przebudzenie człowieka dokonuje się tylko w zrozumieniu, a oko poznania go ratuje… Osiągnąwszy wiedzę, ludzkie dziecko ponownie spogląda na Wedy i znowu dążenie do życia duchowego staje się obowiązkiem, a głową wszystkich działań staje się sumienie.

Kiedy słucha swojego sumienia, nienawidzi wszelkiego zła, to czyni jego sumienie silnym, a człowiek tworzy swoje szczęście, a w swoim szczęściu człowiek sam jest stworzony…

Spokojni ludzie są zawsze zręczni w swoich czynach i niezachwiani w swoich obowiązkach wobec krewnych…

Nie wyobrażają sobie niczego niezgodnego z prawem i nie działają grzesznie.

Ludzie niehonorowi lub nierozsądni, czy to mężczyźni, czy kobiety, nie są w stanie wypełnić swoich obowiązków przed bogami i krewnymi i stają się jak obcy.

Ci, którzy mają sumienie, czczą bogów i przodków i idą do nieśmiertelności, ale nie do piekielnego świata…

Wszędzie są ruiny Wielkich Sanktuariów, a miasta są zniszczone przez gwałtowny ogień, który wzniósł się z Rutty do nieba…

Nie ma już życia na ziemi bez słońca, bez roślin, bez ptaków, bez zwierząt… Tylko wiatr niesie pył nad dolinami, wypełniając wąwozy międzygórskie … Przygnębiający i milczący, w tym świecie ruin, gdzie kiedyś życie było daleko i szeroko.

Po zakończeniu wojen ci, którzy pozostali przy życiu, zostali napromieniowani saran…

A ludzie stracili przytomność i wolę, i na rozkaz obcych wrogów wydobywali bogactwa i minerały… A kiedy tym ziemianom skończyły się bogactwa, a wszystkie minerały wyczerpały się do granic możliwości, wszyscy ludzie zostali zniszczeni przez wrogów, którzy wyeksportowali wszystko, co zdobyli, na te ziemie… Ale ci Ziemianie byli kosmitami i zostali wygnani, więc wysłali Flush-Destroyera…

Aby przywrócić Krąg Zarbine, aby ponownie stworzyć spiralny promień Gwiezdnych Wrót, wyodrębnij częściowo Kryształy Ruchu, które znikną w pół ćwiartki… Zamiast Kryształów Ruchu Svargi, które znajdują się na granicach, zainstaluj Kryształy Yngliya dla systemu Swarożycza… Światło Outworld, zamanifestowane w Nav’, zaświeci w Kryształach Yngliya i rzucając potężny strumień, przywróci blask Zarbine… Gdy Spirala zamanifestuje się z prostym blaskiem na Kręgu Zarbine przed tobą, kryształy powrócą do swojego poprzedniego stanu, ponieważ Outworld stanie przed tobą otworem… Ostrzegam, Światło Zaświatów jest szkodliwe, pochłania promieniowanie Duszy… i tak umysł w nim zanika, nie mogąc zrozumieć, co dzieje się z Duszą…

Życie nierozsądnych, bezdusznych stworzeń nie trafia do Svargi, ale do piekła… I tam cierpią w ciemności, nie znając siebie ani tego, co się stało…

Uważaj więc na to, co robisz i nie kuś losu na próżno… Wielu ludzi zostało zniszczonych przez ciekawość, ci, którzy próbowali poznać Outworld… Promienie Outworld są szkodliwe dla zdrowia, a ludzie nie są w stanie zrozumieć ich natury… Życie toczy się tam według innych praw…

Żyją spokojnie na Midgardzie od czasów starożytnych, kiedy świat został założony… Pamiętają z Wed, z czynów Dażd’boga, jak zniszczył warownie Koszejów, które znajdowały się na najbliższym księżycu85 … Turh nie pozwolił podstępnym Kosheys63 zniszczyć Midgardu, tak jak zniszczyli Deę.

W tym czasie zginęło wielu ludzi, którzy nie mogli wspiąć się na Vitemanas lub przejść przez gwiezdne wrota i uratować się w Systemie Niedźwiedzia…

Wiara w powodzenie Twoich chwalebnych czynów jest w tym czasie najważniejsza… Jeśli uczynki są zabezpieczone wiarą, cóż może przeszkodzić w ich spełnieniu… Tylko w dziele stworzonym przez wspólnotę okryjesz chwałą swoich bliskich…

Tylko jednocząc wszystkich Rodów poprzez Starożytną Wiarę, będziesz bronić swojego pięknego Midgardu… Przywrócone zostaną dawne połączenia, a na wezwania potomków – odpowiedzieli przodkowie. Obcy nie będą w stanie temu zapobiec, ponieważ zostaną wygnani ze Svargi do piekła…

Ale pamiętajcie, ludzie, ten wróg jest mściwy i tylko udaje, że nie dba o Svargę. Ale w rzeczywistości ukrywają się przed wzrokiem, a broń zemsty dojrzewa… Nie wiedzą nic o honorze i niebiańskiej prawdzie, bo w ich sercach nie ma sumienia.

Istoty pozaziemskie zniszczyły wielu Ziemian, w różnych systemach Kręgu Swarożycza… Czarna zazdrość zaciemnia ich umysły, gdy widzą nawzajem swój dobrobyt…

Zazdrość, oszustwo, pożądanie innych, to jest ich cel, nawet w piekielnym świecie… I dlatego kosmici próbują podbić wszystko w Svardze i w świecie pomiędzy… Pamiętajcie, ludzie Wielkiej Rasy, wszystko, co powiedziałem wam tego pięknego wieczoru… Najważniejsze, że ta wiedza nie będzie bezużyteczna dla twoich potomków.

  • Midgard: Starożytna aryjska nazwa naszej planety
  • Daaria-Thule-Hyperborea

Dlaczego nasi bogowie pozwolili, aby to wszystko się wydarzyło? To oni są twórcami, mogą zrobić wszystko. Opowiedzieli nam o wszystkim, co wydarzyło się i wydarzy na Midgardzie. Ale opuścili nas, tuż przed pojawieniem się obcych wrogów. Brzmi to dziwnie, chyba że zrozumiesz, że cała sytuacja na Midgardzie była planowana przez naszych aryjskich bogów od samego początku.

Głównym powodem powstania Białej Rasy jest potrzeba rozbudowy cywilizacji aryjskiej. Można to porównać do gigantycznego drzewa genealogicznego, w którym bardziej zaawansowane subkultury rodzą nowe subkultury, a następnie wychowują je, aby dalej powiększać rodzinę.

Dzisiaj jesteśmy tylko małymi dziećmi pod opieką naszych bogów. Ale pewnego dnia dorośniemy i staniemy się podobni do naszych bogów. Ale to jest najtrudniejsza część. Jak wychować godne pokolenie potomstwa? Jeśli po prostu zbierzesz kilka dusz i dasz im boską moc, nie doprowadzi to do niczego dobrego. Ponieważ takie dusze nie miałyby żadnego doświadczenia i łatwo poddałyby się siłom ciemności.

Aby wychować godne pokolenie potomstwa, należy poddać je specjalnemu kursowi inicjacyjnemu. Powinniście umieścić te dusze w śmiertelnych ciałach, w najgorszych możliwych warunkach, aby wyszkolić je na godnych aryjskich wojowników.

Najważniejszą częścią tego jest wystawienie ich na czyste zło. Chodzi o to, że wszechświat jest podzielony na dwa przeciwstawne bieguny, z których jeden jest dobry, a drugi zły. Obie strony mają wiele różnych cywilizacji. A głównym celem jest opozycja między tymi dwiema stronami. Główną zasadą jest to, że zawsze musi istnieć równowaga sił. W przeciwnym razie jedna ze stron przejmie władzę i cały cel wszechświata zostanie zrujnowany.

Nawet pomijając najbardziej oczywiste dowody ich obecności, które można znaleźć niemal wszędzie na naszej planecie, wystarczy spojrzeć na mitologię nordycką, aby zobaczyć, że głównym tematem tych legend jest opozycja między ludźmi a-smokami-wężami.

Nawet oficjalna nauka, jak być może pamiętasz, potwierdza istnienie istot gadzich, stwierdzając, że zostały one zniszczone przez meteoryt, czy może była to po prostu zaawansowana broń masowego rażenia? Ale brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być zbiegiem okoliczności. Ktoś zniszczył je celowo i najprawdopodobniej zrobili to Ariowie, aby na jakiś czas oczyścić planetę Ziemię dla ludzi.

Tak więc te, które przeżyły, przeniosły się do wnętrza Ziemi. I zauważcie, że to nie jest propaganda teorii Pustej Ziemi. Ale głęboko pod ziemią znajdują się ogromne podziemne jaskinie, w których te stworzenia żyją do dziś.

Wygląda też na to, że te/koszeje były tam izolowane przez bardzo długi czas. I prawdopodobnie są tam przetrzymywani wbrew swojej woli.

Tak było do niedawna, kiedy zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy, takie jak zniszczenie Księżyców, zniszczenie Daarii i pojawienie się obcych wrogów. Wydaje się, że właśnie w tym momencie historii nasi bogowie rozpoczęli swój program treningowy. O ile w czasach Daarii nasi bogowie przebywali na Midgardzie na stałe, o tyle od czasu migracji z Daarii wszyscy bogowie gdzieś się przenieśli i w pewnym momencie zabrali ze sobą najbardziej zaawansowane technologie.

Większość starożytnych budowli zbudowanych na Midgardzie, takich jak piramidy i świątynie, wskazuje na użycie bardzo zaawansowanych technologii. Jest wiele filmów dokumentalnych na ten temat, więc prawdopodobnie już to wiesz.

Kosheyowie pojawili się jednocześnie w wielu różnych częściach Midgardu. Najbardziej godne uwagi są Sumer, Indie, Ameryka Północna i Południowa. Możesz łatwo prześledzić obecność tam Kosheyów/Reptilian. Jednak najbardziej wpływowym ośrodkiem ich władzy i prawdopodobnie punktem wyjścia był Sumer w Mezopotamii, znany jako Babilon.

Po raz pierwszy pojawiła się obca religia na Midgardzie, która później przekształciła się w większość współczesnych religii, zaleca się przeczytanie książki “Dwa Babilony” Aleksandra Hislopa, aby uzyskać pełny obraz tych wydarzeń, dotyczących tematu religijnego.

Jeśli chodzi o najciekawszy aspekt; Gdzie są teraz nasi bogowie? Odpowiedź jest oczywista na naszym Księżycu. Po ciemnej stronie? Nie, są wewnątrz księżyca.

Księżyce to nie tylko zwykłe skały, to ogromne, stworzone przez człowieka, działające stacje kosmiczne. I nie tylko Aryjczycy je posiadają. Jak być może pamiętacie z Księgi Peruna, na orbicie Midgardu znajdowały się trzy księżyce, a jeden z nich z pewnością należał do Koszejów.

Jakie są pozostałe księżyce na naszej orbicie, jeśli nie Koshey? Jest wiele rzeczy, które wspierają teorię. Głównym z nich jest to, że wciąż żyjemy, żyjąc na tej samej planecie co wrogo nastawiona rasa obcych, którzy są znacznie lepsi od nas.

Gdyby mieli taką możliwość, z łatwością zamieniliby nas w niewolników, tak jak robili to wiele razy na innych planetach, jak pamiętacie z Księgi Peruna. Ale to się jeszcze nie stało i wygląda na to, że nadal się tu ukrywają. Po co im ta cała konspiracja? Wyraźnie na coś czekają; Być może rozkaz od naszych bogów, aby rozpocząć jakieś specjalne wydarzenie, takie jak tak zwany Ragnarök w mitologii nordyckiej, jako ostatnie wyzwanie naszego testu?

Wszystko jest możliwe. Ale są też inne fakty, których nie można zignorować. Jak myślicie, dokąd idą nasze dusze, kiedy umierają nasze ciała? Oczywiście, powinno być miejsce, w którym dusze są leczone. Poza tym, gdybyś był na miejscu bogów i wykonywał tego rodzaju operacje, czy nie byłoby oczywiste, aby założyć placówkę, która kontrolowałaby i monitorowała wszystko, co dzieje się na tej planecie?

Chyba oczywiste. I jak myślisz, dlaczego nasze rządy nie próbują go skolonizować? Jak myślisz, dlaczego utajniono większość nagrań z programu lądowania na Księżycu? Jest o wiele więcej pytań, na które trzeba odpowiedzieć i które należy zrozumieć. Więc to jeszcze nie koniec!

Księżyce to nie tylko zwykłe skały, to ogromne, stworzone przez człowieka, działające stacje kosmiczne. I nie tylko Aryjczycy je posiadają. Jak pamiętacie z Księgi Peruna, na orbicie Midgardu znajdowały się trzy księżyce, a jeden z nich z pewnością należał do Kosheyów.

Bądźcie czujni, więcej wkrótce…

Podziel się tą informacją ze wszystkimi, których znasz!

Nowa Era w końcu nadeszła! Złoto wzrosło, a Klika (Cabal) upadła! Wyraźnie widać, że rządy są przestarzałe. Nie ma sensu kontynuować obecnego, tajemniczo zbankrutowanego systemu, który gnębi i nic nie wnosi. Bądź na bieżąco z nowymi wydarzeniami na naszej stronie Telegram.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

Wielu zapyta: kiedy nadejdzie zmiana? Wiedzcie, że to się dzieje teraz, powoli, ale pewnie! Nie ma odwrotu, tempo zmian zależy od przebudzenia mas. Podziel się informacją!

Ciąg dalszy nastąpi, jak czas powie nam więcej …

Wypowiedz się