SERPENT INC: Ponadnarodowa firma, która rządziła światem

Opublikowano 16 marca 2024 r., autor: State of the Nation

Nieznany-1

SERCO:
Korporacyjna ośmiornica z
mackami owiniętymi wokół
kuli ziemskiej


Uwaga redaktora SOTN: Ze względu na wstrząsającą interakcję między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią w sferze spraw globalnych podczas tego cyklu wyborczego w 2024 r., poniższe exposé z 2015 r. nabiera nowego znaczenia. Dopóki Ruch Patriotyczny naprawdę nie zrozumie surowej siły i niezwykłego wpływu, jaki londyńscy banksterzy wywierają na rząd federalny USA, nic nie ma sensu.
Orędzie o stanie narodu
16 marca 2024 r

Zagraniczny gigant outsourcingowy SERCO przejmuje amerykańskie państwo bezpieczeństwa narodowego


Serco-Group-Zapewnia-Aktualizację-On-Jej-Zakupu-DMS-Maritime-1024x576

“Największa korporacja, o której nigdy nie słyszałeś”

— Strażnik

DLACZEGO?

Stan narodu

Jak to się dzieje, że jedna korporacja – i to gigantyczna brytyjska korporacja ponadnarodowa – świadczy tak wiele krytycznych usług w amerykańskim kompleksie wojskowo-przemysłowym, a mimo to bardzo niewielu o nich słyszało?

Biorąc pod uwagę jego rozmiar, zakres działania i daleko idącą penetrację zarówno amerykańskich, jak i brytyjskich państw bezpieczeństwa narodowego, nie do pomyślenia jest, aby SERCO pozostawało tak wygodnie poza radarem przez tyle lat.

W jakim stopniu “ożywianie usług” zajmuje się SERCO w Stanach Zjednoczonych? Poniżej znajduje się okrojona lista ich powiązań w rządzie federalnym i siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych i wokół nich. Ich strona internetowa jest cytowana w następujący sposób: “Wykwalifikowane zasoby i globalna obecność do wykonania dowolnego zadania CONUS lub OCONUS*“.

*OCONUS = Poza przyległymi Stanami Zjednoczonymi


Tylko poprzez właściwe zrozumienie prawdziwej roli, jaką SERCO na całym świecie odgrywają w rządzeniu planetą, ktokolwiek może w ogóle zacząć pojmować ogrom i złożoność, wszechobecność i głębię kompleksu rządowo-korporacyjnego. Rzeczywiście, ostrzeżenia z “Roku 1984” George’a Orwella znalazły swój pełny wyraz w prawdziwym 800-kilogramowym gorylu, który obecnie rządzi królestwem – całą cywilizacją planetarną. W następujący sposób: Kompleks rządowo-korporacyjny przejmuje całkowitą kontrolę nad USA


Na stronie internetowej SERCO czytamy dalej:

“Serco jest zaangażowane w zapewnianie wsparcia wojskowego w sposób, który ma największe znaczenie dla misji naszych klientów. Zdecydowana większość naszych pracowników jest osadzona w bazach wojskowych, pracując ramię w ramię z żołnierzami i kobietami, aby zapewnić wsparcie wojskowe – prawdziwe rozwiązania o znaczeniu krytycznym i wspierające misję”.

SERCO_gov_contractor-1

A teraz przyjrzyj się wielu sposobom “ożywiania usług” SERCO w całych Stanach Zjednoczonych. Poniższa lista agencji i departamentów w ramach rządu federalnego i sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych nie jest w żaden sposób wyczerpująca, jeśli chodzi o bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie SERCO. W rzeczywistości istnieje wiele innych tajnych organizacji i tajnych projektów, które nie zostały pokazane poniżej, w których SERCO nie tylko uczestniczy, ale jest również dość wyraźnie skonfigurowane na wypadek, gdyby twierdzenia o wiarygodnej zaprzeczalności mogły być konieczne do ochrony rządu USA i jego pracowników.

Siły powietrzne

Dowództwo Sił Powietrznych Dyrektor
Personelu Sił Powietrznych Dystrykt
Sił Powietrznych w Waszyngtonie
Centrum
Systemów Elektronicznych Sił Powietrznych Dowództwo Edukacji i Szkolenia Sił
Powietrznych Centrum
Wojny Informacyjnej Sił Powietrznych Instytut Zaawansowanego Nauczania
Rozproszonego Dowództwo Materiałowe Sił Powietrznych Laboratorium

Badawcze Sił Powietrznych Centrum Systemów
Kosmicznych i Rakietowych Dowództwa
Kosmicznego Sił Powietrznych Baza Sił Powietrznych Tinker

Armia

Dowództwo
Elektroniki Łączności Wojskowej Centrum
Amunicji Obrony Armii Systemy
Informatyczne Armii Dowództwo
Zasobów Ludzkich Armii IMCEM
Dowództwo Materiałowe Armii/Poligon Doświadczalny w Aberdeen Departament
Medyczny
Wojsk Lądowych Laboratoria Badawcze
Wojskowe Centrum
Badań, Rozwoju i Inżynierii Dowództwo Obrony Kosmicznej i Przeciwrakietowej Dowództwo
Szkolenia i Doktryny Armii
Narodowe Centrum
Wywiadu Naziemnego Dowództwo Rodziny i Morale, Opieki Społecznej i Rekreacji Dowództwo

Medyczne Armii Dowództwo Zarządzania Instalacjami Wojskowymi Dowództwo
Rekrutacji Armii

Departament Obrony

Defense Acquisition University
Defense Ammunition Center Defense Information Systems Agency (Agencja

Obronnych Systemów Informacyjnych) Defense Logistics Agency
(Agencja Logistyki Obronnej) Defense Threat Reduction Agency (Agencja
Redukcji Zagrożeń Obronnych) Narodowa
Agencja
Wywiadu Geoprzestrzennego (NSA) Agencja
Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Biuro Wykonawcze Programu
Kadrowego Bezpieczeństwa Narodowego Biuro Wywiadu i Analiz
Biuro Sekretarza Obrony
Służba Kwatery Głównej Sił
Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie

Połączone Dowództwo Centralne

J6, Joint Staff
Joint Advanced Distributed Learning Co-Laboratory
Centrum Działań Wojennych
Sił Połączonych Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej Dowództwo
Północne Dowództwo
Południowe Dowództwo
Strategiczne (Dowództwo Kosmiczne)

Marynarka wojenna

Centrum Systemów Walki Nawodnej – Dahlgren
Dowódca Dowództwa Instalacji Marynarki Wojennej Zarządzanie
finansami i kontroler
Dowództwo
Systemów Powietrznych Marynarki Wojennej Dowództwo Edukacji i Szkolenia Marynarki Wojennej
Punkt
Kontroli Inwentaryzacji Marynarki Wojennej Dowództwo
Morskich Systemów Morskich Dowództwo
Systemów Zaopatrzenia Marynarki Wojennej Centrum
Wojny Nawodnej Biuro Szefa Zasobów
Ludzkich Marynarki Wojennej Centrum
Robót Publicznych Marynarki Wojennej Biuro Dowództwa
Rekrutacji Marynarki Wojennej Wywiadu Marynarki Wojennej Dowództwo
Systemów Kosmicznych i Walki Morskiej Biuro
Medycyny i Chirurgii
Rezerwy Marynarki Wojennej

Korpus Piechoty Morskiej

Rezerwa
Korpusu Piechoty Morskiej Dowództwo Systemów Korpusu Piechoty Morskiej

Departament Rolnictwa

Inspekcja
Zdrowia Zwierząt i Roślin Agencja Zarządzania Ryzykiem Służby
Leśnej

Departament Handlu

Urząd Patentów i Znaków Towarowych National Weather Service
, Biuro Spisu Powszechnego
Stanów Zjednoczonych

Departament Energii

Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Jądrowego (National Nuclear Security Administration)

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej

Centrum Usług Medicare i Medicaid

Narodowe Instytuty Zdrowia

Indyjska służba zdrowia

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Customs & Border
Protection Directorate of Preparedness
Federalna Agencja
Zarządzania Kryzysowego Federalna Służba
Ochrony Immigration & Customs Enforcement
Transportation Security Administration Urząd
ds. Obywatelstwa i Imigracji
Stanów Zjednoczonych US-VISIT Biuro Polityki
U.S. Coast Guard

Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast Mieszkalnictwo publiczne i indyjskie

Departament Spraw Wewnętrznych

Biuro Inspektora Generalnego Służby
Parków Narodowych

Departament Sprawiedliwości

Wydział
Antymonopolowy Biuro Więziennictwa Wydział
Karny ds. Praw

Obywatelskich Administracja ds. Walki z Narkotykami Biuro
Wykonawcze dla Prokuratorów Stanów Zjednoczonych
Federalne Biuro Śledcze Wydział

Zarządzania Wymiarem Sprawiedliwości Przestępczość zorganizowana Grupa
Zadaniowa ds. Zwalczania Narkotyków Służba Marszałków Stanów Zjednoczonych

Departament Pracy

Biuro Administracji
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Dyrektora ds. Informatyki

Departament Stanu

Biuro Spraw Konsularnych Instytut
Służby
Zagranicznej Ludność, uchodźcy i migracja

Departament Transportu

Federalna Administracja Lotnictwa Krajowa
Administracja
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Centrum Systemu Transportowego VOLPE

Departament Skarbu

Kontroler Walutowego
Urzędu
Skarbowego Tajna Służba Stanów Zjednoczonych

Departament ds. Weteranów

Rada Odwoławcza ds. Weteranów Administracja
Świadczeń dla Weteranów
Administracja Zdrowia Weteranów

Administracja usługami ogólnymi

Federalna Służba
Zaopatrzenia Federalna Służba Technologiczna

Niezależne agencje

Rada Gubernatorów Systemu
Rezerwy Federalnej Centralna Agencja
Wywiadowcza Komisja Kongresu ds. Chin
Służba Badawcza Kongresu Dyrektor Wywiadu
Narodowego Federalna
Komisja Łączności Federalna Korporacja

Ubezpieczeń Depozytów Federalna Komisja
Handlu Biuro Odpowiedzialności
Rządu Biuro Drukarni Rządowej Komisja Handlu

Międzynarodowego Biblioteka Kongresu
Jądrowa Komisja
Dozoru Jądrowego Pension Benefit Guaranty Corporation
Smithsonian Institution
U.S. Postal Service
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Administracja Ubezpieczeń Społecznych

SERCO: Korporacyjna ośmiornica owinięta wokół amerykańskiego państwa bezpieczeństwa narodowego

Warto zauważyć, że SERCO zaczynało jako oddział starej firmy RCA. As przepływa:

Firma Serco została założona w 1929 roku jako RCA Services Limited, brytyjski oddział Radio Corporation of America i początkowo świadczyła usługi dla przemysłu kinowego. W 1987 roku zmieniła nazwę na Serco, a od 1988 roku jest spółką notowaną na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
(Źródło: Serco)

Pytanie za 64 tysiące dolarów brzmi: w jaki sposób, a przede wszystkim, dlaczego brytyjska korporacja kontroluje tak wiele krytycznych funkcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także w wielu innych kluczowych krajach uprzemysłowionych na całym świecie?

Odpowiedź jest tylko jedna: ponieważ SERCO jest zagraniczną międzynarodową korporacją, może robić w swojej siedzibie w Hook w hrabstwie Hampshire w Anglii w Wielkiej Brytanii rzeczy, które amerykańskiej firmie po prostu nie uchodziłyby na sucho.

Najlepszą ilustracją tego faktu przyjaznych relacji między rządem USA a Wielką Brytanią jest wyciek ropy naftowej z BP w Zatoce Perskiej. Poniższy fragment nakreśla podstawowy schemat, który działa na całej planecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zwłaszcza tam, gdzie potrzebna jest wiarygodna możliwość zaprzeczenia lub bezpieczna odległość dla rządu federalnego USA.

Cóż, nie do końca. BP, jako zagraniczna międzynarodowa korporacja, może robić rzeczy w procesie poszukiwania, wiercenia i wydobycia ropy, których nie mogą robić firmy z siedzibą w USA. Możecie zapytać, dlaczego i dlaczego obca korporacja narodowa (skrót od trupa) z takimi osiągnięciami jak BP miałaby mieć tak dużą swobodę? Jak to możliwe, że to właśnie oni, spośród wszystkich gigantów naftowych, są beneficjentami takiej hojności, pobłażliwości regulacyjnej i wolności praktyki?

Otóż przede wszystkim pozwolono im wiercić na głębokościach, na które nikt inny nie mógł wiercić – legalnie – ze względu na pokłady macierzyste czekające na czubkach ich ogromnych wierteł. W tym przypadku mówimy o co najmniej 50 do 100 milionach baryłek ropy. Ponadto, dzięki dogodnemu dystansowi korporacji zagranicznej od rządu USA, byli praktycznie odporni na różne systemy nadzoru, które są zwykle nakładane na ich amerykańskich odpowiedników. Mrugnięcie, mrugnięcie (|) (|)
(Źródło: Wyciek ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej BP: kwestia bezpieczeństwa narodowego?)

To, co badacz SERCO powinien wyciągnąć z tego dość wymownego ujawnienia, to fakt, że rząd Stanów Zjednoczonych odruchowo zleca na zewnątrz każdą pojedynczą usługę lub funkcję, brudną robotę lub niesmaczne zadanie, od którego musi się zdystansować. W przypadku prowadzenia niezwykle ryzykownych i wręcz niebezpiecznych odwiertów naftowych w Zatoce Meksykańskiej, globaliści wybrali BP do wykonania brudnej roboty. W tym konkretnym przypadku miało to wiele wspólnego z odpowiedzialnością – finansową i prawną. Jednak głównym powodem takiej relacji rząd-korporacja jest “niezbędny” bufor, który pozwala na fałszywe twierdzenie o wiarygodnej zaprzeczalności.

SERCO otrzymuje zadanie obsługi wielu ewidentnie nielegalnych kontraktów realizowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Rutynowo wykonują jedne z najbardziej podejrzanych usług w najbardziej skorumpowanych sektorach państwowego aparatu bezpieczeństwa narodowego. Teraz czytelnik rozumie, dlaczego wybielają swój korporacyjny slogan/slogan “Bringing service to life”. Oczywiście, że tak – świadczą usługi, których nikt inny nie tknie ze względu na ich nieodłączne zagrożenie życia.

Czyje życie? Wszyscy i wszyscy zaangażowani w “usługi” SERCO. Tak, to, co naprawdę robią, jest tak niebezpieczne dla ludzi i niebezpieczne dla mienia. Poniższy link zawiera niektóre szczegóły zawiłej, ale prawdziwej historii bardzo tajemniczego zniknięcia lotu Malaysia Airlines 370 … oraz bezpośrednie zaangażowanie SERCO.

W jaki sposób SERCO było zaangażowane w zniknięcie lotu Malaysia Airlines 370?

Obamacare: Kontrakt SERCO, który kontroluje amerykański system opieki zdrowotnej

Oczywiście nie było przypadkiem, że SERCO zostało wybrane do rozpatrzenia wniosków o Obamacare. [1] Co, proszę powiedzieć, jest ważniejsze do kontrolowania niż system opieki zdrowotnej jakiegokolwiek kraju. Kiedy kontrolujesz służbę zdrowia, kontrolujesz zdrowie obywateli. Kiedy kontrolujesz ich zdrowie, skutecznie je kontrolujesz. Jeśli w to nie wierzysz, przeczytaj płynne exposé.


Obamacare: Ukryty plan


1-Obamacare-Serco

Z tą ukrytą wiedzą znacznie łatwiej jest teraz zrozumieć, dlaczego SERCO było adresatem dosłownej lawiny złej prasy w samym środku fiaska związanego z wprowadzaniem Obamacare. Poniższe nagłówki są celowo zaplanowane, ale nie dlatego, że SERCO schrzaniło. Czy SERCO rzeczywiście zrobiło to, o czym doniesiono w tych artykułach? Może; Być może nie. Prawdopodobnie tak; Jednak te historie zostały specjalnie opublikowane, aby uwiarygodnić ich reputację korporacyjnej korupcji i nieodpowiedzialności.

Skandal z Obamacare Serco narasta: Biuro w Arkansas również płaci ludziom za nicnierobienie

Biały Dom wynajął fałszywą zagraniczną firmę do Obamacare, pracownicy “nic nie robią”

Burzliwa historia Serco

Serco: Wykonawca Obamacare zdemaskował prowadzenie klubu walki w więzieniu

Wykonawca Obamacare pod ostrzałem

Załóżmy, że to oni naprawdę są odpowiedzialni za te bezprecedensowe fiaska, a wtedy zrozumiesz strategię, która była stosowana przez cały czas, aby skłonić podatników do myślenia, że SERCO jest po prostu kolejnym chciwym, niekompetentnym wykonawcą rządowym.

Nie, nie są.

Wizerunek ten był starannie rzeźbiony przez dziesięciolecia, aby przekonać (oszukać) opinię publiczną, że SERCO jest zbyt niekompetentne i nieodpowiedzialne, aby popełniać niezliczone czarne operacje, które przeprowadzają regularnie. W rzeczywistości mają bardzo ważną misję w realizacji niektórych z najbardziej znaczących planów wdrożeniowych, mających związek ze wszystkim, od 9/11 do zamachu bombowego w Oklahoma City, od FEMA do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, od Obamacare do inwigilacji i szpiegostwa NSA, od zestrzelenia rosyjskiego samolotu bojowego nad Turcją po operację przemytu broni przez CIA w Bengazi. od wojny syryjskiej po zbrojenie Państwa Islamskiego.

A te przykłady są tylko najmniej znaczące; pozostałe są tak tajne i ściśle tajne, że Hillary Clinton została zmuszona do założenia własnej prywatnej poczty elektronicznej i serwera domowego, aby prywatnie komunikować się o znacznie poważniejszych sprawach [nielegalnych, bezprawnych i nielegalnych].

Tak, właśnie dlatego przez lata blokowała Komitet Izby Reprezentantów i nie chciała przekazać swoich e-maili… a nawet jej serwer, który był w rzeczywistości własnością Departamentu Stanu, ponieważ był używany do prowadzenia oficjalnych spraw rządowych. Kiedykolwiek i gdziekolwiek SERCO jest zaangażowane w sprawy rządu, wiesz, że dzieje się coś bardzo, BARDZO złego.

Konkluzja

W rzeczywistości SERCO jest tylko jednym z setek kontrahentów rządowych, z których wielu świadczy podobne [tajne] usługi. Tak jak Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych często zlecają swoje specjalne kontrakty ochroniarskie firmom składającym się z byłych najemników wojskowych, tak samo istnieją firmy outsourcingowe dla każdej usługi i produktu pod słońcem. W ten sposób drzwi obrotowe między sektorem rządowym a korporacyjnym poruszają się teraz szybciej niż kiedykolwiek.

Im bardziej politycznie drażliwa i/lub militarnie niebezpieczna jest dana misja, tym więcej firm takich jak SERCO jest wykorzystywanych do wykonywania brudnej roboty. Prawdziwa brudna robota. Zwłaszcza w przypadkach takich jak 9/11 i Sandy Hook, wiarygodna możliwość zaprzeczenia staje się czynnikiem nadrzędnym. Właśnie dlatego rząd USA dał BP całkowitą kontrolę nad miejscem zbrodni w Zatoce Perskiej. Nie dość, że byli brytyjską międzynarodową firmą z siedzibą w Londynie, to jeszcze mogli uciec od przestępczego procederu, który doprowadziłby do zamknięcia amerykańskiej firmy.

Punkt końcowy: Outsourcing najbardziej odrażających i nielegalnych operacji rządowych był przez dziesięciolecia głównym sposobem na trzymanie ich z dala od pierwszych stron gazet. Jednak nawet nadzwyczajne programy wydawania więźniów po 11 września mogą zostać zdemaskowane, gdy właściwy informator zawędruje w niewłaściwe miejsce w niewłaściwym czasie (w rzeczywistości we właściwym miejscu we właściwym czasie).

Spójrzmy prawdzie w oczy, kiedy sponsorowane przez rząd uprowadzenia i pozasądowe transfery tych uprowadzonych z jednego kraju do drugiego są popełniane w celu nielegalnego torturowania tych osób, kompleks rządowo-korporacyjny, który wspiera te czarne operacje, naraża się na poważne niebezpieczeństwo. W ten sposób SERCO świata zostało zauważone.

Stan narodu
21 grudnia 2015 r.

Uwaga od autora

Należy podkreślić, że siły kontrolne w Wielkiej Brytanii całkiem celowo zinfiltrowały wszystkie anglojęzyczne kraje świata. Każdy z nich pełni kluczową funkcję w realizacji agendy Nowego Porządku Świata. Odgrywają również integralną rolę w sztucznym utrzymywaniu oszukańczego Globalnego Systemu Gospodarczego i Finansowego.

SZPIEGOSTWO NSA: SPISEK NARODÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Jako największy gigant outsourcingowy w Wielkiej Brytanii, SERCO nie tylko ma kontrolę nad każdym aspektem USA, Inc. – rządem i wojskiem – jego franczyzy obejmują również Kanadę, Australię i Nową Zelandię. Poniższy link z ich strony internetowej wskazuje na ich obecność korporacyjną w całej Kanadzie. http://www.serco-na.com/clients

Źródło

[1] Poznaj Serco, prywatną firmę, która dostała 1,2 miliarda dolarów na rozpatrzenie twojego wniosku o Obamacare

Odwołania

Serco “przymknął oko” na korupcję w brytyjskim więzieniu imigracyjnym

Serco spłaci 69 milionów funtów za oszukańcze kontrakty na tagowanie

58% uważa, że G4S i Serco powinny zostać zakazane w przetargach na usługi publiczne

Zasób
wideo [youtube_sc url= http://www.youtube.com/watch?v=ulP0QdvexFg&w=560&h=315]

Uzupełnienie

Zrzut ekranu 2015-12-21 o godzinie 6.51.10

Pierwotnie napisane przez SOTN i opublikowane w:
SERCO: A Corporate Octopus With Tentacles Wrapped Around The Globe

Ten wpis został opublikowany w SOTN Special. Dodaj link bezpośredni do zakładek.

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=217320

Comments

 1. czystesale says:

  Taki drobiazg

  Obrót firmy SERCO w 2023 4.874 miliony funtów (£) t.j. ok. 5,5 miliarda euro.

  https://www.serco.com/media-and-news/2024/serco-group-plc-full-year-results-2023

  Z takim obrotem może być firma przyjęta do WEF, minimalny obrót w WEF jest chyba 5 miliardów $.

  Dla porównania, Blackrock obraca kwotą 9-10 bilionów $, to jest mniej więcej 2000 razy tyle, a jest jeszcze parę innych tego rzędu firm. W porównaniu SERCO to drobiazg bez większego znaczenia.

  W polityce i gospodarce zawsze obowiązuje:

  “chercher l’argent !”

  albo po angielsku “Follow the Money!”

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Pieniądz jest tylko narzędziem, natomiast siła oddziaływania tajnych władców marionetek, którym ta firma o oddziaływaniu systemowym służy, jest tu kluczowa, a pieniądz potrzebny zawsze się znajdzie w wymaganych ilościach…

Wypowiedz się