ROSJA MOŻE UNICESTWIĆ USA W KILKA SEKUND, NIE MUSI TOCZYĆ PRZESTARZAŁEJ WOJNY, O KTÓREJ MARZY ZORGANIZOWANE ŻYDOSTWO, WYSTARCZY JEDEN IMPULS HAMP

Świat

W swojej nowo opublikowanej książce, “Nuklearny Impuls Elektromagnetyczny na Wysokościach”, Steven Starr pokazuje, że do zamknięcia Stanów Zjednoczonych i cofnięcia populacji do epoki wieków ciemnych wystarczy jedna eksplozja nuklearna. Sieć energetyczna zostałaby zniszczona wraz z systemem komunikacji, systemami chłodzenia elektrowni jądrowych oraz wszystkimi urządzeniami elektronicznymi. Powodem jest to, że cywilna infrastruktura nie jest chroniona przed Impulsem Elektromagnetycznym (EMP). Wojsko podjęło kroki, aby osłonić swoje systemy broni i komunikacji, ale nic nie zostało zrobione, aby chronić infrastrukturę cywilną. Projekty ustaw nakazujące ochronę przed EMP zostały odrzucone w Kongresie. Starr informuje, że tylko 4% budżetu wojskowego USA jest wymagane do ochrony sieci energetycznej i infrastruktury cywilnej. Zamiast tego, idioci z Waszyngtonu marnują biliony dolarów na bezsensowne wojny w Afganistanie, Iraku, Libii, Serbii, Syrii, Jemenie, Palestynie i Ukrainie. Amerykańskie miasta nie doznałyby skutków wybuchu i ognia, jakie byłyby wytworzone przez detonację na poziomie gruntu, ale konsekwencje byłyby równie poważne. Starr opisuje je w podsumowaniu na swojej stronie internetowej. Efekty Pojedynczej Wybuchu Nuklearnego na Wysokości nad Wschodnim Wybrzeżem USA “105 mil nad Ohio eksploduje pojedyncza głowica nuklearna. Ponieważ jest to daleko powyżej atmosfery, na Ziemi nie będą odczuwalne efekty wybuchu ani ognia, jednak ten wysokościowy wybuch nuklearny wytworzy gigantyczny impuls elektromagnetyczny, czyli EMP. “W jednej miliardowej sekundy, początkowa fala EMP E1 spowoduje powstanie ogromnych napięć i prądów w liniach energetycznych, liniach telekomunikacyjnych, kablowych, przewodach, antenach i innych materiałach przewodzących elektryczność znajdujących się pod wybuchem nuklearnym na obszarze okrężnym obejmującym setki tysięcy mil kwadratowych. “W tym regionie, w idealnych warunkach, fala E1 wytworzy 2 miliony woltów i prąd od 5000 do 10000 amperów w średnich liniach dystrybucji mocy. Wszystkie nowoczesne urządzenia elektroniczne nieosłonięte, zawierające układy półprzewodnikowe, które są podłączone do sieci, zostaną wyłączone, uszkodzone lub zniszczone. Obejmuje to urządzenia elektroniczne wymagane do działania wszystkich krytycznych infrastruktur narodowych. “Nieosłonięte urządzenia elektroniczne w systemach transportu lądowego, powietrznego i morskiego, systemach wodociągów i kanalizacji, systemach dystrybucji paliw i żywności, systemach telekomunikacyjnych i bankowych zostaną jednocześnie wyłączone z użytku – i wszystkie te systemy będą wyłączone, dopóki nie zostaną naprawione lub wymienione układy półprzewodnikowe wymagane do ich obsługi. “Fala E1 również natychmiast zniszczy miliony szklanych izolatorów znajdujących się na liniach dystrybucji energii elektrycznej klasy 15 kilowoltów. 78% całej energii elektrycznej w USA jest dostarczane do użytkowników końcowych (mieszkańców, rolnictwa, handlu) przez te linie 15 kV. Utrata pojedynczego izolatora na linii może wyłączyć dystrybucję mocy na całej linii. “W tym samym momencie, ogromne napięcie i prąd indukowane przez falę E1 uszkodzą i zniszczą przekaźniki, czujniki i panele sterujące w 1783 Wysokonapięciowych Stacjach Transformatorowych, wyłączając całą sieć energetyczną we wschodniej połowie Stanów Zjednoczonych. “Od jednej do dziesięciu sekund po wybuchu nuklearnym, kolejna fala EMP E3 wyindukuje potężne przepływy prądu w liniach energetycznych, w tym liniach znajdujących się zarówno nad ziemią, jak i pod ziemią. E3 uszkodzi lub zniszczy wiele – jeśli nie większość – Wielkich Transformatorów Mocy i Wyłączników Wysokiego Napięcia wymaganych do długodystansowego przesyłu około 90% energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. “Utrata Wielkich Transformatorów Mocy i Wyłączników Wysokiego Napięcia oznaczałaby, że całe regiony w Stanach Zjednoczonych zostałyby pozbawione energii elektrycznej nawet na rok lub dłużej. Jest tak, ponieważ Wielkie Transformatory Mocy nie są magazynowane, a obecny czas oczekiwania na ich produkcję wynosi 18 do 24 miesięcy; muszą być projektowane na zamówienie i produkowane, a około 80% z nich jest wytwarzanych za granicą. Każdy z nich waży między 200 a 400 ton i musi być transportowany drogą morską, a ich przemieszczenie do miejsca docelowego jest dość trudne nawet w normalnych warunkach. “Ponieważ elektrownie jądrowe nie są projektowane do wytrzymania skutków EMP, układy półprzewodnikowe w ich zapasowych systemach elektrycznych i chłodzenia również zostałyby uszkodzone i wyłączone. Awaria ich Systemów Zasilania Awaryjnego i aktywnych Systemów Chłodzenia Rdzenia w Sytuacjach Awaryjnych uniemożliwiłaby chłodzenie ich rdzeni reaktorów po awaryjnym zamknięciu; szybko doprowadziłoby to do stopienia rdzeni reaktorów w dziesiątkach elektrowni jądrowych. “Podsumowując, pojedynczy wysokościowy impuls elektromagnetyczny może natychmiast wyłączyć większość lub całą sieć energetyczną USA, jednocześnie niszcząc urządzenia elektroniczne na półprzewodnikach wymagane do obsługi krytycznej infrastruktury narodowej USA – w tym systemów bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych. Po EMP nuklearnym, ludzie w USA nagle znaleźliby się w warunkach średniowiecza na okres możliwie długi jak rok – większość Amerykanów nie byłaby w stanie przetrwać takich okoliczności. “Za mniej niż 4% budżetu obronnego narodowego USA, sieć energetyczna i krytyczna infrastruktura mogą być osłonięte przed EMP. Jednakże, wola polityczna do wdrożenia tej ochrony nie została jeszcze znaleziona, więc Amerykanie pozostają w bardzo dużym ryzyku.” Książka jest dostępna na Amazon, Barnes & Noble i Kindle. Jeśli ją przeczytasz, będziesz zdumiony i zdegustowany zaniedbaniem i głupotą rządu USA. Dzięki głupcom, którzy nami rządzą, nie mamy żadnego bezpieczeństwa narodowego, pomimo masowych wydatków rok po roku, dekadę po dekadzie. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że wygoda i rozrywka dostarczana przez ich telefony komórkowe wiąże się z wielkim kosztem, gdy mierzymy to ryzykiem. W erze cyfrowej nic nie jest bezpieczne, ani twoja tożsamość, prywatność, konto bankowe, ani niezależność. Rozwój cyfrowej rewolucji w pieniądz oznacza, że dostęp do twoich pieniędzy może zostać ci odmówiony z dowolnego powodu, w tym z powodu korzystania z wolności słowa. Cała zgromadzona wiedza w formie cyfrowej może zostać wymazana przez jeden EMP. Spróbuj wyobrazić sobie konsekwencje takiej straty. To nowe ryzyka, których nigdy wcześniej nie doświadczono na Ziemi. 

Autor: Paul Craig Roberts, 7 lutego 2024r. Tłumaczenie Nowych Aten ze strony Global Research.Paul Craig Roberts jest znanym autorem i akademikiem, przewodniczącym Instytutu Ekonomii Politycznej, gdzie ten artykuł został pierwotnie opublikowany. Dr Roberts był wcześniej redaktorem współpracującym i felietonistą w The Wall Street Journal. Był Asystentem Sekretarza Skarbu ds. Polityki Ekonomicznej w administracji Reagana. Jest regularnym współpracownikiem Global Research.

Opublikowano za: https://noweateny.com/International/details/584/ROSJA-MOE-UNICESTWI-USA-W-KILKA-SEKUND-NIE-MUSI-TOCZY-PRZESTARZAEJ-WOJNY-O-KTREJ-MARZY-ZORGANIZOWANE-YDOSTWO-WYSTARCZY-JEDEN-IMPULS-HAMP

Wypowiedz się