Z ostatniej chwili: Arabia Saudyjska szokuje świat, dołączając do BRICS! Żegnaj, żegnaj, PetroDollar


W szokującym zwrocie wydarzeń, Arabia Saudyjska, wieloletni filar systemu petrodolara, oficjalnie dołączyła do sojuszu BRICS. To przełomowe posunięcie ma na celu przekształcenie globalnego krajobrazu gospodarczego, wywołując wstrząsy w świecie finansów. W tym artykule zagłębimy się w implikacje, konsekwencje i sejsmiczne zmiany, które wkrótce nastąpią, gdy Arabia Saudyjska pożegna się z petrodolarem.

Zerwanie łańcuchów PetroDollar: Przez dziesięciolecia system PetroDollar był siłą napędową światowej gospodarki. W tym systemie kluczową rolę odgrywała Arabia Saudyjska, jako największy producent ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Dominacja dolara amerykańskiego w handlu międzynarodowym została w dużej mierze podtrzymana przez umowę między Arabią Saudyjską a Stanami Zjednoczonymi, w której transakcje naftowe były przeprowadzane wyłącznie w dolarach.

Ale to wszystko się zmieniło. Ogłoszenie przez Arabię Saudyjską przystąpienia do BRICS, wpływowego sojuszu obejmującego Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki, jest niczym innym jak deklaracją niezależności od uścisku PetroDolara. Reperkusje tej sejsmicznej zmiany wstrząśną światowym establishmentem finansowym do głębi.

Rewolucja BRICS: Sojusz BRICS, często niedoceniany i lekceważony przez mocarstwa zachodnie, przez lata po cichu rósł w siłę i wpływy. Wraz z dołączeniem Arabii Saudyjskiej staje się jeszcze potężniejszą siłą, z którą należy się liczyć. To strategiczne posunięcie Arabii Saudyjskiej oznacza tektoniczną zmianę w globalnej polityce i gospodarce, i nie mogło nastąpić w bardziej krytycznym momencie.

ZOBACZ TEŻ: Big Pharma “Zbrodnia stulecia”: badania naukowe – zielone warzywo powoduje cukrzycę typu 2 w milionach. Prezentacja Big Diabetes Lie od lekarzy!

Świat był świadkiem, jak kraje BRICS rzucają wyzwanie istniejącemu porządkowi światowemu, od tworzenia alternatywnych instytucji finansowych, takich jak Nowy Bank Rozwoju (NDB), po opowiadanie się za wielobiegunowym światem. Ich połączona potęga gospodarcza i wpływy stale osłabiały jednobiegunową dominację Stanów Zjednoczonych.

Teraz, z Arabią Saudyjską na pokładzie, sojusz BRICS staje się potężną przeciwwagą dla Zachodu, zdolną rzucić wyzwanie długotrwałej hegemonii USA. Scena jest gotowa na nową erę, w której Stany Zjednoczone nie będą już miały niekwestionowanego wpływu na światowe finanse.

Demontaż PetroDolara: Decyzja Arabii Saudyjskiej o oderwaniu się od systemu petrodolara jest poważnym ciosem dla Stanów Zjednoczonych. Przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone cieszyły się przywilejem drukowania własnej waluty, aby płacić za ropę, tworząc sztuczny popyt na USD, który wzmocnił ich globalną dominację.

Odchudzanie z czarną kawą (sekretny przepis)

Zbliżanie się Arabii Saudyjskiej do BRICS sygnalizuje znaczącą zmianę w postrzeganiu dolara amerykańskiego przez świat. Dni niekwestionowanej supremacji USD w światowym handlu mogą być policzone. W miarę dywersyfikacji partnerstw gospodarczych przez Arabię Saudyjską możemy spodziewać się spadku wykorzystania dolara amerykańskiego w transakcjach międzynarodowych, zwłaszcza w handlu ropą naftową.

Posunięcie to może doprowadzić do efektu kaskadowego, a inne kraje produkujące ropę pójdą w jego ślady, co jeszcze bardziej osłabi siłę PetroDolara. Reperkusje dla Stanów Zjednoczonych są tragiczne: osłabienie dolara, wyższa inflacja i potencjalnie zmniejszona rola w kształtowaniu globalnego krajobrazu gospodarczego.

Nie przegap tego:

Nieprzewidywalne konsekwencje geopolityczne: W miarę jak Arabia Saudyjska coraz bardziej zbliża się do BRICS, konsekwencje geopolityczne mogą być dalekosiężne. Stany Zjednoczone od dawna polegają na Arabii Saudyjskiej jako kluczowym sojuszniku na Bliskim Wschodzie, mającym wspólne interesy w zakresie stabilności regionu i zasobów energetycznych.

Jednak ten sojusz jest obecnie pod poważną presją. Zwrot Arabii Saudyjskiej w kierunku BRICS otwiera drzwi dla innych krajów na Bliskim Wschodzie do ponownego rozważenia swoich sojuszy i poszukiwania nowych partnerstw. Iran, na przykład, od dawna jest w konflikcie z Arabią Saudyjską i Stanami Zjednoczonymi. Może teraz znaleźć wspólny język z państwami BRICS i jeszcze bardziej zdestabilizować region.

Ponadto konflikt izraelsko-palestyński, który od dawna jest punktem zapalnym na Bliskim Wschodzie, może nabrać nowej dynamiki, ponieważ Arabia Saudyjska dystansuje się od Stanów Zjednoczonych. Posunięcie to może wpłynąć na dynamikę regionalną i negocjacje pokojowe.

Agresywne konsekwencje geoekonomiczne: Nie można lekceważyć globalnych implikacji gospodarczych przystąpienia Arabii Saudyjskiej do BRICS. Połączona potęga gospodarcza tych krajów rzuci wyzwanie dominacji instytucji kierowanych przez Zachód, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy.

Dzięki bogactwu naftowemu i wpływom gospodarczym Arabii Saudyjskiej, sojusz BRICS będzie miał jeszcze większy wpływ na przekształcenie globalnego systemu finansowego. Mogą naciskać na reformy, które lepiej odzwierciedlają interesy gospodarek wschodzących, zmniejszając kontrolę państw zachodnich nad międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Może to doprowadzić do redystrybucji władzy w świecie finansów, a kraje BRICS zyskają większy wpływ na decydowanie o globalnej polityce gospodarczej i standardach. W rezultacie możemy być świadkami odejścia od tradycyjnego, zachodniocentrycznego porządku gospodarczego.

Rewolucja energetyczna: Zwrot Arabii Saudyjskiej w stronę BRICS to nie tylko kwestia polityki i ekonomii; Ma to również poważne implikacje dla sektora energetycznego. Kraje BRICS są nie tylko głównymi konsumentami ropy naftowej, ale także wiodą prym w alternatywnych źródłach energii.

W miarę jak Arabia Saudyjska wzmacnia swoje więzi z tymi wschodzącymi potęgami gospodarczymi, może przyspieszyć przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną. Kraje BRICS intensywnie inwestują w technologie odnawialne, a dostosowanie się Arabii Saudyjskiej do tej wizji może przyspieszyć przejście w kierunku zrównoważonej, zielonej przyszłości.

Transformacja ta może mieć wpływ na światowy rynek energii, odsuwając go od zależności od ropy naftowej w kierunku czystszych, bardziej zrównoważonych źródeł energii. Reperkusje dla krajów produkujących ropę naftową, w tym dla samej Arabii Saudyjskiej, mogą być zarówno pozytywne, jak i trudne, ponieważ dostosowują się one do zmieniającego się krajobrazu energetycznego.

UWAGA: Watykan zażądał, aby trzymać to pod kluczem: “Modlitwa Boża – Jednominutowa modlitwa z czasów biblijnych” WIDEO PONIŻEJ

Odpowiedź USA: Stany Zjednoczone, zaskoczone śmiałym posunięciem Arabii Saudyjskiej, stoją przed złożonym wyzwaniem. Utrata Arabii Saudyjskiej jako wiarygodnego sojusznika na Bliskim Wschodzie osłabia jej pozycję w regionie i może prowadzić do wzrostu zmienności.

Aby to zrównoważyć, USA mogą dążyć do wzmocnienia sojuszy z innymi państwami Zatoki Perskiej lub szukać nowych partnerów do utrzymania wpływów na Bliskim Wschodzie. Rywalizacja o dominację w regionie może się nasilić, potencjalnie prowadząc do konfliktów i walk o władzę.

Na froncie gospodarczym Stany Zjednoczone będą musiały stawić czoła rosnącej presji, aby zająć się słabymi punktami systemu PetroDollar. Malejący popyt na USD w transakcjach naftowych może doprowadzić do zawirowań gospodarczych i zmusić Stany Zjednoczone do ponownego przemyślenia swojej polityki monetarnej.

CZERWONA PIGUŁKA: Odkryj sekret używany przez byłego naukowca CIA, aby otworzyć twoje “trzecie oko”

Konkluzja: Decyzja Arabii Saudyjskiej o przystąpieniu do BRICS stanowi historyczny punkt zwrotny w globalnej polityce i gospodarce. System PetroDollar, który przez dziesięciolecia stanowił podstawę światowej gospodarki, jest obecnie poważnie zagrożony. Sojusz BRICS, ze swoją nowo odkrytą siłą, rzuci wyzwanie kierowanemu przez Zachód porządkowi światowemu i zażąda miejsca przy stole w kształtowaniu globalnej polityki.

Gdy świat obserwuje ten dramat, jedno jest jasne: stoimy u progu nowej ery, w której stare zasady gry są pisane na nowo. Zbliża się koniec dominacji petrodolara, a jego konsekwencje, zarówno geopolityczne, jak i geoekonomiczne, będą prawdopodobnie dramatyczne i dalekosiężne. Tylko czas pokaże, jak ta sejsmiczna zmiana zmieni nasz świat, ale jedno jest pewne: era petrodolara odchodzi do historii i wyłania się nowy globalny porządek.

ŹRÓDŁO: @JackStr42679640

Zasady redystrybucji treści

Opublikowano za: https://amg-news.com/breaking-news-saudi-arabia-shocks-the-world-by-joining-brics-byebye-petrodollar/

Wypowiedz się