Upadek Atlantydy, część 5

Poniższy niezwykły przekaz o cywilizacji Atlantydy jest dla zdecydowanej większości ludzi nie do uwierzenia, ze względu na ugruntowane przekonania na bazie fałszywej wiedzy, w tym fałszywej historii, jaka publicznie jest dostępna na Ziemi. Ale potwierdza to, co poniżej napisane, już wiele dostępnych publicznie przekazów np. Dolores Cannon w 5 tomowym “Splecionym Wszechświecie” i innych książkach ( na naszej stronie jest kilka fragmentów), a także w nagraniu na końcu tego materiału. Także książki Ashayany Dean pt. “PODRÓŻNICY tom I “Śpiący uprowadzeni”, tom II “Tajemnice Amenti. Tłumaczenie płyt CDT Szmaragdowego Przymierza” część 1 i 2 nie tylko potwierdzają to co napisane poniżej o Atlantydzie, ale prezentują też zarys zaawansowanej wiedzy naukowej, na Ziemi publicznie nie znanej, której jedynie niedokładne, nieliczne fragmenty znają wtajemniczeni i Watykan. Polecamy również powiązany, na końcu film na stronie KIP pt. “Wielki Wybuch i Ewolucja. Masońskie Kłamstwa”.

Redakcja KIP

***

Ludzie, obudźcie się; Pusta Ziemia ma w środku krystaliczne “Słońce”. I rdzeń obracający się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, otoczony częścią obracającą się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Stosunek rotacji wewnętrznej do zewnętrznej bezpośrednio wpływa na iskrę aktywacyjną do przebudzenia moba, ponieważ wpływa również na aktywację czasu. Fizyczne i emocjonalne uzdrowienie, odmłodzenie i wiele więcej jest dla nas dostępne, gdy planeta Ziemia zostanie wyzwolona. Łamigłówki powoli nabierają ostrości. Ale nie wszyscy widzą lub rozumieją obrazy. Dlaczego? Odpowiedź leży w nas samych. Ponieważ Atlantyda otwiera oczy każdemu, kto chce się obudzić.

 • Mistrzowskie Kryształy Świątynne
 • Krystaliczny rdzeń
 • Krystaliczna piezoelektryczność i kosmiczne mruganie
 • Punkt zerowy
 • Zastosowanie kryształów
 • Atlantyda jest wreszcie na mapie!

Mistrzowskie Kryształy Świątynne

Trzy atlantyckie “Kryształy Świątyni Mistrza” Posejdy zostały bezpiecznie przeniesione przez Kapłanów-Naukowców “Prawa Jedności” Posejdona do specjalnie przygotowanych jaskiń w Arkansas przed ostatecznym zniszczeniem Atlantydy.

Jaskinie, w których znajdowały się przeniesione kryształy Świątyni Mistrza, zostały zamknięte w hiperwymiarowych polach z otaczającą je siłą magnetyczną. Zostali zamknięci na przechowanie aż do pewnego powrotu Prawa Jedynego, które nazywa się krystaliczną aktywacją, a mianowicie “Wniebowstąpieniem”. Arkansas zostało specjalnie wybrane na miejsce trzech wielkich kryształów świątynnych z kilku logicznych powodów.

 1. Był już używany jako obszar wydobycia, uprawy i zbioru kryształów. Z wysoce wyrafinowanymi podziemnymi pomieszczeniami mieszkalnymi i laboratoriami już zbudowanymi. W rezultacie, jeden z głównych tuneli międzywymiarowych Posejdona został już zbudowany i dostępne były urządzenia transportowe do transportu kryształów do tego obszaru.
 2. Z góry było wiadomo, że Wir w rejonie Arkansas odegra ważną rolę w 2012 roku w celu planetarnego wzniesienia. Unikalna geologia Arkansas złożona z kwarcu, diamentów, magnetycznej skały ołowiowej, żelaza, wapienia i ogromnych jaskiń sprawiła, że było to idealne miejsce do wylęgarni krystalicznych plantacji. Kryształy były sadzone i uprawiane w Arkansas przez tysiące lat przed potopem.
 3. Obecność metali magnetycznych w złożach kryształów i generatorach pola magnetycznego ułatwiła umieszczenie majestatycznych kryształów atlantyckich w stanie uśpienia w tych wcześniej istniejących obiektach.
 4. W Arkansas pod ziemią mieszka bardzo pomocna kolonia niebieskoskórych Lemurian, a także podziemna baza Syryjczyków. Obaj połączyli siły, aby opiekować się uśpionymi kryształami.

Teraz trzy kryształy umieszczone w Arkansas są wstępnie zaprogramowane w osiowo tonalnej sieci połączonej z pozostałymi pięcioma ogromnymi Kryształami Mistrzowskimi umieszczonymi w Brazylii, Shasta, Bimini z dwoma wspaniałymi Kryształami Mądrości umieszczonymi pod jeziorem Titicaca. Są to wyspecjalizowane kryształy do uzdrawiania, mądrości, energii i transportu używane w Świątyni Uzdrawiania, Świątyni Dźwięku i Światła, Świątyni Wiedzy, Świątyni Jedności, Świątyni Thotha, Rubinowej Świątyni Ognia i Świątyni Odrodzenia.

W szczególności, kryształy te zostały umieszczone w obszarach o najwyższym znaczeniu dla wyłonienia się Nowej Ziemi wraz ze Wzniesieniem w 2012 roku. Obszary, które były łatwo dostępne przez Atlantydzki Międzywymiarowy System Tuneli, który wyłonił się jako mega wir i nieskończoność w waszej obecnej erze. Boski Żeński Szmaragdowy Kryształ, poprzez rozdzielacz, działa jako wyzwalacz reakcji na wszystkie inne Kryształy Świątynne.

Krystaliczny rdzeń

Krystaliczne jądro Ziemi odgrywa ważną rolę w wielu aspektach naszej planety i jej dualności wymiarowej. Choć dla wielu z nas może to brzmieć myląco, mówi się również, że jądro Ziemi wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości.

Wewnętrzne “Słońce” Ziemi, wewnątrz Pustej Ziemi, jest wewnętrznym jądrem obracającym się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a zewnętrznym jądrem obracającym się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Związek pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną rotacją Ziemi bezpośrednio wpływa na aktywację iskry czasu.

Wewnętrzny rdzeń obraca się teraz szybciej, co przyspiesza wasz czas. W rzeczywistości to wzrost prędkości światła wpływa na ten wzrost spinu. Ponieważ rdzeń wewnętrzny obraca się teraz szybciej, zwiększa swoją temperaturę i rozmiar. Jest to w dużej mierze odpowiedzialne za globalne ocieplenie, które ma miejsce obecnie.

Krystaliczne jądro “Słońca” ma fizyczną i niefizyczną rzeczywistość. Jedna to Materia, druga Antymateria. Jądro fizyczne jest skrystalizowane kompozycyjnie w magnetyczny stop żelaza i niklu. Sam Wewnętrzny Rdzeń nie jest pusty. Krystaliczne jądro jest jasną, spójną energią, którą można porównać do świadomego promieniowania Słońca, które promieniuje w górę z jądra we wszystkich kierunkach.

Płynąc w górę, tworzy Promieniste Pole Wpływu, które powiększa, rozszerza, rozprasza i energetyzuje każdą siłę życiową. To Pole Promieniste jest konwerterem domen, który sprawia, że energia życiowa staje się fizyczna. Ma niezwykłą zdolność do koncentrowania determinacji i intencji odczuwania Ziemi w fizycznie namacalnej rzeczywistości. W ten sposób energia niefizyczna przepływa przez to, a energia stała jest gromadzona w krystaliczne formacje, które zwiększają i wzmacniają energię.

Te masywne krystaliczne wiry służą jako odbiorniki/nadajniki i odbiorniki/przewodzące pola siłowe energii, które przekazują życiową kosmiczną siłę życiową wszystkiemu, co istnieje na Ziemi i wewnątrz niej. Fale i emisje promieniowania słonecznego i gwiazdowego przyspieszają i optymalizują zgromadzone złoża lęgowe krystalicznych energii. Takie emisje stymulują i intensyfikują transformujące kryształy wzmocnienia energii i jako takie tworzą optymalnie zwiększoną proliferację wszystkiego, co znajduje się w polu wpływu Ziemi.

Półkula północna Ziemi obejmuje większość powierzchni lądów i zamieszkuje ją około 80% populacji ludzkiej planety. W rezultacie, Arkansas Crystal Vortex ma największy wpływ. Niech będzie jasne, że oba Kryształowe Wiry mają ogromne znaczenie we Wzniesienia i równowadze Planety Ziemia, jednak Arkansas ma większy wpływ na ludzkość z powodów wymienionych powyżej.

Krystaliczna piezoelektryczność i kosmiczne mruganie

Podobnie jak większość innych wirów, wir Arkansas nie płynie po okręgu. Zamiast tego przepływa w przód iw tył przez większość odseparowanych ziemskich złóż kryształów kwarcu. Ten niezwykły wzór wynika z właściwości kwarcu zwanej piezoelektrycznością.

Piezoelektryczne właściwości kwarcu z Arkansas są niezwykle silne, a energia tej konfiguracji wzrasta wraz z większą aktywacją kryształów mistrzowskich wiru. Ich energia może wysyłać wstrząsy w powietrze i wstrząsać Ziemią.

Przykładem jest dobrze znany incydent ze stycznia 2011 roku, kiedy to w Arkansas doszło do niewyjaśnionego zjawiska śmierci ptaków. Ptaki, które spadły z nieba, spadły bezpośrednio w wyniku fali piezoelektrycznej, uwalniającej w powietrze krystaliczno-elektryczne fale uderzeniowe. Około 15 000 ptaków zostało tymczasowo ogłuszonych, spadło na ziemię i zmarło z powodu traumy spowodowanej uderzeniem.

Niezwykłe trzęsienia ziemi, które miały miejsce w Arkansas w ciągu ostatnich dwóch lat, są również wynikiem przebudzenia kryształów. Trzęsienia te naprawdę zaintrygowały geologów, ponieważ mają miejsce na obszarach nieznanych ze szczelin tektonicznych lub wcześniejszych trzęsień. Miały one miejsce na obszarach niezwiązanych z linią uskoku Nowego Madrytu.

Ponownie, trzęsienia ziemi w Arkansas były wynikiem aktywacji kryształów. Jest to nowa koncepcja i nie jest rozumiana przez obecnych naukowców. Naukowcy głównego nurtu uważają ten pomysł za dziwny i nie do przyjęcia. Ale ten fakt nadal istnieje.

W dniu 10-10-10 miało miejsce trzęsienie ziemi w Portalu w pobliżu Szmaragdowego Kryształu, zgłoszone w całym kraju. W przeciwieństwie do “zwykłych” trzęsień tektonicznych, zwierzęta nie były przestraszone. Ptaki nadal śpiewały, podczas gdy zwierzęta nie szukały wcześniej schronienia.

W dniu 9.09.09 lokalne media na portalu poinformowały o “zielonej mgle” nad Mount Magazine, podczas gdy elektryczność w okolicy została na krótko odcięta. “Zielona mgła” nie była obcą parą wodną. Była to jonowa mgła, która pojawia się wokół i w wymiarowych “tunelach czasoprzestrzennych”. Był to Szmaragdowy Kryształ.

Nie obawiajcie się, kryształowe “przebudzenia” nie spowodują wstrząsów ani wstrząsów szkodliwych dla ludzkości. Aktywacje są celowo łagodzone przez stopniowe Wyładowanie Czasu.

Punkt zerowy

Na planecie Ziemia znajdują się Pierwotne i Satelitarne Punkty Energii. Kapłaństwo Atla-Ra nie tylko znało dokładne lokalizacje i naturę każdego z nich, ale także było w stanie okiełznać, udoskonalić i wzmocnić ich energię, aby włączyć je do Globalnej Sieci Energetycznej.

Globalny system z wyrafinowanymi liniami geomantycznymi, które można również nazwać osiowymi liniami tonalnymi. Były one połączone w sieć i rzeczywiście naładowane kryształami. Arkansas i Brazylia wyłaniają się jako dwa główne ośrodki Przejścia-Wzniesienia, a mianowicie; zmiana z energii magnetycznej na krystaliczną. Sieć magnetyczna zanika, a jej miejsce zajmuje siatka krystaliczna.

Prądy magnetyczne są z definicji polarne. Energia krystaliczna jest niepolarna, tworząc Punkt Zerowy! Przejście do Punktu Zerowego odbywa się z 5. do 12. wymiaru. Dwunasty Wymiar jest Krystalicznym Szczytem. Wzniesienie w uproszczeniu jest ekspansją Ziemi od biegunowości magnetycznej pierwszego z trzech wymiarów do pól punktu zerowego wymiarów krystalicznych.

Struktura ziemi,

Przygotowując się do tego, “Dyski Słoneczne” są przeprogramowywane, aby przekształcić Krystaliczną w namacalny format dla Ludzkości. Ci z was, którzy odwiedzają główne lokalizacje Słonecznego Dysku, są zaangażowani w dostosowywanie nowych kodów.

Ci z was, którzy przybyli, aby doświadczyć Portalu 11-11-11 w Arkansas, uczestniczyli w tym wydarzeniu na Mount Pinnacle. Niektórzy z was przywieźli Krystaliczne Kody do Gizy i innych głównych punktów Słonecznego Dysku. W rzeczywistości Nosiciele Kodu są zaangażowani w tę misję od czasu Kosmicznego Spustu w 2009 roku.

To, co nazywacie “dyskami słonecznymi”, jest w rzeczywistości krystalicznymi urządzeniami pochodzenia syriańsko-plejadiańskiego-arcuri, używanymi do równoważenia i utrzymywania energii planetarnych. Sieć Dysków Słonecznych powstała po rozpadzie krystalicznego firmamentu Ziemi, który kiedyś otaczał planetę. 12 dysków służy do przekształcania i mieszania energii kosmicznych i wymiarowych w celu ustabilizowania planetarnych pól “dualności”.

Kryształowy dysk w Arkansas jest niezwykle ważny, ponieważ jest związany z integracją energii wymiarów krystalicznych wymiarów “dualności” wymiarów 3D. Studnia; Właśnie dlatego Platynowy Kryształ został umieszczony w Kryształowym Wirze Arkansas.

Zastosowanie kryształów

Atlantydzi korzystający z Prawa Jedności używali kryształów na wiele łagodnych sposobów i środków. Ich powrót ponownie otworzy możliwość korzystania z kryształów. Przysięga Prawa Jedności że nigdy więcej nie dadzą się nabrać na to, by ta technologia wpadła w niepowołane ręce. Pamiętaj; Każdy z nas jest uczestnikiem tej wiecznej przysięgi!!

Dobroczynne zastosowanie kryształów obejmuje:

 • Uzdrowienie fizyczne i emocjonalne, odmłodzenie – wzbogacenie dźwięku i muzyki oraz krystaliczne instrumenty muzyczne
 • Medytacja, wzmacnianie zdolności umysłowych i pobieranie informacji
 • Dematerializacja – teleportacja – telekineza poprzez sieć “Hiperwymiarowego Tunelu”
 • Plazma antygrawitacyjna, pola sił magnetycznych
 • Biblioteki – archiwa i inna przechowywana wiedza, jak w komputerze
 • Tworzenie “pól o wyższej energii” do wykorzystania w szkołach, ośrodkach badawczych i fabrykach
 • Wzrost wzrostu roślin w rolnictwie i hodowli zwierząt
 • Sterowanie pogodą – Wzmocnienie naturalnej energii Ley – Komunikacja
 • Transmisja energii Kryształy mają zdolność przenoszenia, utrzymywania, utrzymywania intensywności, skupiania i przesyłania energii na duże odległości.

Tak zwane kryształy Phi, lub obecnie kryształy Bird Phi, były szeroko stosowane do łączenia energii z “Ludzkiej Myśli Theta” poprzez zespoły naukowców i kapłanów Atla-Ra. Fale myślowe na poziomie theta zostały połączone z praniczną energią Chi i zintegrowane i wzmocnione w unikalną krystaliczną falę “manifestacji”.

W podziemnym mieście w Arkansas istniało wysoce zaawansowane laboratorium Atlantydy, które zajmowało się tym i innymi zastosowaniami energii krystalicznych, w tym hiper-wymiarową teleportacją.

Ze względu na ogromne złoża kryształów kwarcu i minerałów magnetycznych w Arkansas oraz obecność diamentów z kryształów węgla i wód zawierających rad, Arkansas było idealnym ziemskim laboratorium dla technologii krystalicznej. Ta mieszanka minerałów sprawiła, że portale międzywymiarowe były łatwiej dostępne w tym obszarze.

Ten rzadki koktajl energii umożliwił generatorom technologii syriańsko-plejadiańskiej tworzenie pól antygrawitacyjnych na obszarach Arkansas, różnorodnych energii, które mogły być technicznie manipulowane i kontrolowane przez krystaliczny dysk i satelitę.

Ciąg dalszy w ostatniej części 6

Intro

Atlantyda jest wreszcie na mapie!

Nowy dowód! (2023)

Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie, w którym wielka cywilizacja zniknęła pod falami, pozostawiając po sobie tylko legendy i tajemnice.

Świat, w którym starożytna wyspa złota i chwały leży ukryta pod powierzchnią morza, czekając na odkrycie.

Świat, w którym bogowie ukarali pychę i chciwość potężnych ludzi, unicestwiając ich w katastrofalnym wydarzeniu.

To świat Atlantydy, mitycznego zatopionego miasta, które od wieków fascynuje i wprawia ludzkość w osłupienie. Ale czy Atlantyda to tylko mit, czy też jest prawdziwa? Oszałamiające odkrycie na starożytnej rzymskiej mapie może dostarczyć odpowiedzi i ujawnić możliwą lokalizację Atlantydy.

Jakie jeszcze tajemnice kryją się w głębinach oceanu lub w najdalszych zakątkach ziemi?

Dołącz do nas w odkrywaniu tajemnicy Atlantydy i innych legendarnych miejsc, które pobudzają naszą wyobraźnię.

Opublikowano za: https://finalwakeupcall.info/en/2023/12/01/the-fall-of-atlantis-part-5/

W uzupełnieniu do odcinka 5 przypominamy poprzednie i film pt. “Wielki Wybuch i Ewolucja. Masońskie Kłamstwa. napisy PL”:

Wypowiedz się