OGROMNE ZMIANY NADCHODZĄ NA PLANECIE ZIEMIA

Opublikowano 5 marca, 2012, autor: Kosmiczna konwergencja

Kosmiczna konwergencja przyspiesza epokową transformację planetarną

równik galektyczny


Grupa
Badawcza Kosmicznej Konwergencji CosmicCovergence.org

Co się dzieje, gdy podczas przelotu Plutona przez Koziorożca dochodzi do niezrównanego maksimum słonecznego, aktywność sejsmiczna i wulkanizm (zarówno podmorski, jak i lądowy) już odnotowały dramatyczny wzrost, załamanie technosfery znacznie przyspieszyło, całe gatunki opuściły planetę, ponieważ całe ekosystemy są nieodwracalnie zniszczone, globalna zmiana klimatu objawia się jako globalne ocieplenie, ochłodzenie, susza lub powódź, A światowy system finansowy jest na skraju załamania, jak w przypadku całkowitego i całkowitego, nieodwracalnego krachu monetarnego? Wierzcie lub nie, ale te rzeczywiste wydarzenia i różne ewentualności są najmniejszym z naszych problemów. Oto dlaczego:

Istnieją pewne “postępowe” zmiany i zbieżne okoliczności, które będą dyktować kierunek naszej przyszłości jako globalnej cywilizacji i rasy ludzkiej – piątej (i szóstej) rdzennej rasy (ras) rdzennej[1], która zamieszkiwała planetę Ziemię od czasu, gdy obraca się ona wokół Słońca. To, co posłuży “przyspieszeniu epokowej transformacji planetarnej” znacznie bardziej niż jakakolwiek inna główna przyczyna przyspieszająca, można podsumować w następujący sposób:

“Kiedy wiedza naukowa i technologia stosowana osiągną krytyczny poziom zaawansowania, bez informowania o duchowych prawdach i kierowania przez autorytet moralny, cywilizacja planetarna zrezygnuje ze swojego przeznaczenia, aby kontynuować taką, jaka jest”.
~ Grupa Badawcza Kosmicznej Konwergencji

Zaprawdę, największym wyznacznikiem najbliższej przyszłości ludzkości jest stopień, w jakim nauka i technika – nieskażone względami etycznymi i moralnymi – nadal kwestionują to, co historycznie należało do “domeny bogów”. Starożytni Grecy mieli kilka bardzo przejmujących mitycznych legend, które jasno określają istotną lekcję dla ludzkości dotyczącą tej najgłębszej i najbardziej brzemiennej w skutki przepowiedni.

Być może historia Ikara – lecącego zbyt blisko Słońca ze swoimi woskowymi skrzydłami – jest trafną metaforą obecnego kierunku, w którym zmierza nasza cywilizacja. Z pewnością może reprezentować sposób, w jaki ludzkość podeszła do tak wielu nowych i różnorodnych, nieprzetestowanych technologii, a także niezliczonych zastosowań naukowych używanych na całym świecie. Tak długo, jak jego historia była opowiadana, Ikar służył jako tragiczny mitologiczny przykład pychy i ślepej ambicji, arogancji i ignorancji.

Ikar spada na ziemię po tym, jak przeleciał zbyt blisko słońca ze swoimi woskowymi skrzydłami

Istnieje wiele praktycznych powodów, dla których określone prawa kosmologiczne i naturalne są ustanowione na początku każdej rasy ludzkiej, która zamieszkuje planetę. Planeta Ziemia nie istnieje w izolacji, ponieważ dotyczy reszty Układu Słonecznego lub Drogi Mlecznej. W rzeczywistości istnieje wiele ustalonych, jak również niezbyt dobrze zrozumianych związków, które istnieją między Ziemią a jej planetarnymi sąsiadami. To, co dzieje się tutaj, na naszej niebieskiej kuli, wpływa na inne ciała niebieskie o wiele bardziej, niż nam się wydaje, i vice versa. Oczywiście entuzjaści astrologii rozumieją, że stwierdzamy tylko to, co oczywiste.

Dlatego, kiedy naukowcy na Ziemi zaczną przekraczać dopuszczalne granice, nie tylko na tej kuli, ale także w sposób, który wpłynie na nasze siostrzane planety, pojawią się efekty blowback, które są równie nieuniknione, co niezgłębione. Cywilizacje eteryczne, które zamieszkują te inne planety, mają swoje własne przeznaczenie, własną karmę i własne prawo do ewolucji bez ingerencji ziemskich wpływów. Wyraźnie widać, że te wtargnięcia osiągnęły bezprecedensowe crescendo z powodu poziomu duchowo niedoinformowanych i bezmyślnie nieetycznych osiągnięć naukowych i skoków technologicznych, jakich doświadcza obecna rasa ludzkości.

Taki stan rzeczy nie może trwać. Zanim jednak zbadamy, dlaczego tak się dzieje, przyjrzyjmy się bliżej różnym warstwom znaczeniowym otaczającym tę rozwijającą się Kosmiczną Konwergencję.

Po pierwsze, czym właściwie jest Kosmiczna Konwergencja?

Kosmiczna Konwergencja odnosi się do zbieżności wielu zdarzeń i zdarzeń, znaków i omenów oraz ustalonych trendów i trajektorii we wszystkich następujących przenikających się królestwach planety Ziemia, Układu Słonecznego, Drogi Mlecznej i Wszechświata. “Jak na górze, tak i na dole” podsumowuje kosmiczną naturę tego regularnie występującego cyklu, który służy znacznemu “przyspieszeniu epokowej transformacji planetarnej”. Wynikający z tego proces transmogryfikacji będzie tak gruntowny i niezmienny w swej naturze, że istniejąca cywilizacja przestanie istnieć w swojej obecnej formie!

Jednak, podobnie jak wszystkie wielkie ruchy z jednej epoki do drugiej, ta planetarna metamorfoza zachodzi w napadach i zaczyna się na przemian z pozorną powolnością i pewnością, która wprawia w zakłopotanie rozum w takim samym stopniu, jak oczekiwania. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy zobaczysz wierzchołek góry lodowej, czy przenikniesz masę lodu pod powierzchnią, ta kosmiczna konwergencja nieubłaganie da o sobie znać w każdej sferze życia i na każdym calu kwadratowym globu.

“Jak w niebie, tak i na ziemi”

Przyjrzyjmy się teraz bliżej stronie konwergencji tego kosmicznego dramatu. Konwergencja czego:

• Równoległość starożytnych kalendarzy

• Jednoczesne zamykanie epok

• Przecięcie światowych linii czasu

• Duże zmiany na Ziemi (sejsmika, wulkanizm i linia brzegowa)

• Globalna zmiana klimatu, czyli globalne ocieplenie

• Ekologiczne/ekologiczne punkty bez powrotu

• Atmosferyczne i oceaniczne punkty krytyczne

• Rozpad technosferyczny

• Rozwiązanie Globalnej Matrycy Kontroli

• Społeczne punkty graniczne (ekonomiczne, polityczne i społeczne)

• Zderzenie cywilizacji/kultur/religii

• Proroctwa biblijne

• Prognozy naukowe

• Wyrównanie opraw oświetleniowych

• Przepowiednie astrologiczne

• Zjawiska astronomiczne

• Rozmieszczenie konstelacji

• Zintensyfikowane maksimum nasłonecznienia

• Układ Słoneczny w wielkich zmianach

• Emanacje energii centrum Galaktyki

Ta lista w żadnym wypadku nie jest kompletna, ale jest dość wyczerpująca, jeśli chodzi o tę dyskusję.

Centrum Galaktyki Drogi Mlecznej jest definiowane przez supermasywną czarną dziurę

Niniejszy esej ma na celu poświęcenie zasłużonej uwagi niezwykle potężnym emanacjom energii uwalnianej z galaktycznego centrum Drogi Mlecznej, które od czasu do czasu przechodzą przez nasz Układ Słoneczny. Grupa Badawcza Kosmicznej Konwergencji (ang. Cosmic Convergence Research Group) położyła duży nacisk na Słońce w odniesieniu do prawdziwych przyczyn większości ostatnich zmian na Ziemi. Jednakże, oprócz trwającej i niezwykłej transformacji słonecznej, powodującej te niesamowite zmiany, istnieją inne dość zdumiewające wpływy, które można prześledzić do centrum Galaktyki.

W rzeczywistości w centrum Galaktyki znajduje się supermasywna czarna, która okresowo uwalnia ogromne ilości energii, która ostatecznie przenika całą galaktykę. Podstawowe formy tych uwolnień energii są następujące: (i) kosmiczny dżet, który jest wyrzucany bezpośrednio z czarnej prostopadle do płaszczyzny galaktyki oraz (ii) rozprzestrzeniająca się fala lub impuls energii, który porusza się wzdłuż płaszczyzny galaktyki przez całą galaktykę aż do jej krawędzi i dalej.

Ponieważ Słońce zbliża się do płaszczyzny galaktyki, a tym samym ustawia się w jednej linii z centrum Galaktyki od kilku lat (21 grudnia 2012 roku jest proponowany przez niektórych jako dokładny dzień wyrównania), odbiera i pośredniczy w wielu energiach płynących z jądra galaktyki, gdy obmywają one cały Układ Słoneczny. W związku z tym obserwujemy przyspieszenie globalnych zmian klimatycznych, rosnącą liczbę i intensyfikację zdarzeń sejsmicznych i wulkanicznych, poważne zmiany prądów oceanicznych, ogromne uwolnienia metanu na biegunach i w siedmiu morzach, a także wiele innych przykładów głębokich zmian planetarnych.

Głębsza penetracja tej materii ujawni, że ostatecznie to Wielkie Centralne Słońce Wszechświata wyzwala cykliczne wypływy energii z centrum czarnej w Drodze Mlecznej. Ponieważ każda galaktyka posiada supermasywną czarną dziurę w swoim jądrze, ta sama dynamika działa w całym stworzeniu. Kluczową kwestią jest to, że zarówno okres ekspansji, jak i późniejsze kurczenie się wszechświata są kierowane przez pierwotną siłę w samym sercu samego kosmosu. Przejawy tej siły, czy to twórcze i porządkujące z natury, czy też destrukcyjne i chaotyczne, zawsze odzwierciedlają te, które są odpowiednie dla epoki. W związku z tym doświadczamy obecnie aktywności słonecznej charakteryzującej się wielką zmiennością, która dość dokładnie odzwierciedla obecną burzliwą działalność człowieka w każdej sferze życia na burzliwej planecie Ziemia.

— Rozbłyski słoneczne (znane również jako koronalne wyrzuty masy lub CME), plamy słoneczne, burze geomagnetyczne, wiatry słoneczne, tsunami słoneczne, tornada słoneczne, protuberancje słoneczne, wybuchy plazmy i fluktuacje elektromagnetyczne na powierzchni Słońca zwiększają swoją liczbę i nasilają się podczas maksimum aktywności słonecznej.

Teoria wariancji orbitalnej

Czy można mieć jakiekolwiek wątpliwości, że Słońce jest teraz (jak zawsze) Zarządcą tak wielu rzeczy, które dzieją się wszędzie, wewnątrz i ponad Ziemią? W rzeczywistości nie musimy szukać dalej niż zaskakująco oczywista teoria wariancji orbitalnej, aby zrozumieć astrofizyczną dynamikę, która leży u podstaw obecnej fazy globalnego ocieplenia.

Teoria ta obnaża prostą matematykę i spiralną naturę prawdziwej mechaniki naszego Układu Słonecznego. Cała zasługa tej teorii należy się Milutinowi Milankovitchowi, serbskiemu astronomowi, matematykowi, astrofizykowi i geofizykowi, który jest “najbardziej znany ze swojej teorii epok lodowcowych związanych ze zmianami orbity Ziemi i długoterminowymi zmianami klimatycznymi, znanymi obecnie jako cykle Milankovitcha”. (www.theenergylibrary.com)

Aby nie przeoczyć niesamowitych konsekwencji różnych obliczeń, kluczowych zależności i liczb krytycznych pokazanych poniżej, Grupa Badawcza Kosmicznej Konwergencji oferuje następującą destylację teorii wariancji orbitalnej.

Ziemia znajduje się obecnie na trajektorii orbitalnej, która każdego dnia zbliża ją do Słońca; stąd widzimy zjawisko globalnego ocieplenia wszędzie wokół nas (10 stycznia 2013 r. w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych jest 80 stopni). W rzeczywistości orbita Ziemi przebiega według określonych cykli, z których najbardziej znaczącym jest obecnie stopniowe zbliżanie się naszej planety do Słońca. Po tym zacieśniającym się wzorcu orbitalnym Ziemia stopniowo oddala się od Słońca w regularnych odstępach czasu. Długość pełnego cyklu wynosi 172 800 lat, co obejmuje 84 600 lat, kiedy Ziemia obraca się wokół Słońca, a także równy 84 600 lat, kiedy Ziemia porusza się w kierunku Słońca. Co ciekawe, jeden dzień ma 84 600 sekund.

Podczas gdy najdłuższy rok jest obliczany na 366,75 dnia, gdy Ziemia osiągnęła najdalszy punkt od Słońca, najkrótszy jest ustalony na 363,61 dnia, gdy Ziemia znajduje się w najbliższym punkcie. Nasza obecna długość roku wynosi 365,18 dni i skraca się z roku na rok, gdy planeta zbliża się do “środka” obecnego cyklu kurczenia się, co zasadniczo oznacza koniec ostatniej długotrwałej epoki lodowcowej. Właśnie dlatego poziom mórz podnosi się, gdy topnieją polarne czapy lodowe, lodowce kurczą się w błyskawicznym tempie, a masywne góry lodowe regularnie się odrywają. W miarę jak lata będą się skracać, ta niebieska kula będzie nadal zbliżać się do Słońca, aż osiągnie punkt odwrócenia, wyznaczający początek następnej fazy 84 600 lat, w której Ziemia będzie stopniowo oddalać się od Słońca.

Teoria wariancji orbitalnej wyjaśniona bardziej szczegółowo:

ŹRÓDŁO: http://www.aloha.net/~johnboy/orbitalV.htg/variance.htm*

ŹRÓDŁO: http://www.aloha.net/~johnboy/orbitalV.htg/variance.htm*

*Poprzednie 2 zrzuty ekranu pochodzą ze strony internetowej zatytułowanej “Globalne ocieplenie, precesja równonocy, teoria wariancji orbitalnej”. Trudno pojąć, że ten najważniejszy aspekt relacji Słońce-Ziemia nie jest nauczany na uniwersyteckich kursach astrofizyki.

W jaki sposób SŁOŃCE wywołuje wiele zmian na Ziemi?

Większość świadomych istot ludzkich wśród nas wie, że stale nasilające się zjawiska, które wskazują na globalne zmiany klimatyczne, zasługują na lepsze wyjaśnienie niż “Niewygodna prawda” Ala Gore’a. Niektórzy patrzą na proroków i wyrocznie, inni czytają święte pisma i zapisy historyczne, a jeszcze inni sięgają do astrologii New Age lub najnowszych osiągnięć fizyki kwantowej, próbując zrozumieć oczywistość:

Robi się tu cieplej, gdy orbita Ziemi stopniowo zbliża się do Słońca; Z roku na rok robi się coraz zimniej, gdy orbita Ziemi oddala go od niego.

Oczywiście, różne współczesne kultury i przeszłe cywilizacje posiadają wiele fascynujących opowieści i złowieszczych przepowiedni dotyczących tych czasów i przyszłości. Niezależnie od ich zwykłej metaforycznej treści, wszystkie sprowadzają się do tej samej podstawowej narracji – “OGROMNE zmiany nadchodzą na planetę Ziemię”

Żargon czasu zakończenia

Możemy również postrzegać znaczną część języka, który stał się tak powszechny w cyberprzestrzeni, jak i w pejzażach miejskich, jako odzwierciedlenie “interesujących czasów”, w których żyjemy. Podczas gdy język zawsze odzwierciedla ewoluującą kulturę, z poniższego leksykonu jasno wynika, że na scenie Matki Ziemi dzieje się coś WIELKIEGO. Dla przykładu, czyż 9/11 nie był mikrokosmiczną konwergencją, która miała i nadal będzie miała dość poważne i dalekosiężne konsekwencje aż do dnia dzisiejszego i daleko poza nim?! W tym jednym wydarzeniu możemy dostrzec OMEN, miniaturową apokalipsę, wydarzenie czasów ostatecznych i być może wypełnienie się Księgi Objawienia.

Wielu nie dostrzega świadomie, a większość nie rozpoznaje głębokiego znaczenia niezliczonych zbieżnych zdarzeń, które dzieją się wokół nich. Nie oznacza to jednak, że nie są podświadomie wrażliwi na przekazy związane z ważnymi wydarzeniami, a także na język, który je opisuje. Dlatego uznajmy, w jaki sposób rozprzestrzenianie się takiej terminologii może zasiać w zbiorowej świadomości doskonałą świadomość w idealnym czasie i idealnym miejscu. Doprawdy, taki język może być brzemienny w skutki i przepełniony znaczeniem i celem. Ile razy ostatnio słyszałeś lub czytałeś którekolwiek z poniższych zdań w swoim życiu?

1) Armagedon
2) Apokalipsa 3) Czasy Ostateczne 4) Księga Objawienia
5) Powtórne Przyjście
6) Powrót Jezusa Chrystusa
7) Pan Maitreja
8) Pan Kalki
9) Madhi 10) Quetzalcoatl
11) Czterej jeźdźcy

12) Nowa Atlantyda
13) Epoka żelaza vel Kali Yuga 14) Złoty Wiek aka Satya Yuga


15) “Nowe Niebo i Nowa Ziemia”

16) Złoty Wiek Bogów 17) Powrót Bogów 18) Kalendarz Majów

– długa rachuba 19) Nowa Era
20) Pochwycenie 21) Wniebowstąpienie 22) Horyzont zdarzeń 23) Punkt Zerowy – Osobliwość
24) 5. gęstość
25) Nibiru ~ Planeta
X ~ 10. Planeta
26) Wydarzenie poziomu wymierania (ELE) 27) Przepowiednie Edgara Cayce’a28)
Przepowiednie
Matki Shipton 29) Proroctwo Hopi – Błękitna Gwiazda Kachina 30) Czterowiersze Nostradamusa 31) Proroctwo o ponownym połączeniu Kondora i Orła 32) Ostrzeżenie, cud i kara Garabandal 33) Trzecia Tajemnica Fatimska
34) Dziesięć tajemnic Medziugorja
35) Orędzie Maryi dla świata36) 21 grudnia 2012

Pojawienie się Pana Kalki oznacza koniec Kali Yugi

grudzień 21, 2012

Jeśli chodzi o 21 grudnia 2012 roku, być może jest to po prostu kosmiczny mem, który został wszczepiony przez sam Wszechświat, aby jak najlepiej przygotować nas na to, co dopiero nadejdzie. Nie reprezentuje dnia, roku ani momentu w czasie, w którym pojedyncze wydarzenie lub grupa zmian na Ziemi nastąpi podczas trwającego WzniesieniaWNIEBOWSTĄPIENIE — Co to do jest?!

Oczywiście, nikt nigdy nie powie wam, co tak naprawdę oznacza Wniebowstąpienie. Rzadko przedstawia się ją jako przekształcenie pola, na którym ułożona jest płaszczyzna ziemska. Istnieje wiele różnych aspektów i cech tej dziedziny, które doświadczają bezprecedensowych zmian w czasie rzeczywistym. Patrząc na ten planetarny strumień przez pryzmat kosmologii Majów i kalendarzy, zmiany te wskazują na zacieśnienie spirali przepływu czasu i “wywrócenie się na lewą stronę”, że tak powiem, kontinuum czasoprzestrzennego. Wynikające z tego zakrzywienia czasoprzestrzeni i kompresja czasu, której doświadcza tak wielu, również odzwierciedla tę przewidywaną, przejściową fazę regularnego cyklu kosmicznego w działaniu.

Rok 2012 to także szybki rozwój zmian dotyczących najbliższej przyszłości naszej globalnej wioski, zwłaszcza w ramach ekonomicznej i finansowej matrycy kontroli, która nakłada się na światowe zarządzanie. Ponieważ waluta (słyszeliście o Wszechmocnym Dolarach, prawda?) jest tym, co kontroluje rządzenie światem, trwające zmiany tektoniczne na tej arenie ostatecznie przełożą się na monumentalne zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze.

Zgodnie z energiami transformacyjnymi związanymi z Plutonem w Koziorożcu (2008-2024), nie ma wątpliwości, że rewolucyjny zapał będzie nadal ogarniał cały świat. Rewolucja amerykańska miała miejsce podczas ostatniego tranzytu tego rodzaju, choć w zupełnie innym punkcie spirali czasu Majów. Niemniej jednak możemy spodziewać się jeszcze większej emancypacji od sił, które zawiązują oczy i krępują naród (dotyczy to nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także całej globalnej społeczności narodów) podczas obecnego globalnego przewrotu.

Jeśli chodzi o życie na Ziemi, rok 2012 reprezentuje trwały proces głębokiej i fundamentalnej transformacji – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – która nieuchronnie zamanifestuje się w życiu każdego mieszkańca planety. Na każdej półkuli i na każdym kontynencie, w każdym narodzie i prowincji, mieście i stanie, miasteczku i wiosce fala Wzniesienia będzie widoczna. Dlatego każdy mieszkaniec planety będzie miał za zadanie popłynąć na własnej fali do jej karmicznego przeznaczenia.

Rzadko słyszy się lub czyta, że Wzniesienie odnosi się do transformacji rezonansowego pola energii, zmiany różnych ziemskich częstotliwości (np. rezonansu Schumanna), przesunięcia biegunów magnetycznych Ziemi lub przesunięcia biegunów osiowych planety. To tak, jakby pole morfogenetyczne całego naszego planetarnego królestwa doświadczało zaprogramowanej zmiany swojego podstawowego kodu. W rzeczywistości wielu z nas obserwuje cały Układ Słoneczny przechodzący podobną metamorfozę.

Wnikliwi astronomowie obserwują nigdy wcześniej nie widziane efekty powolnego i stałego przechodzenia Układu Słonecznego przez Pas Fotonów – obszar galaktyki, który jest wypełniony niezwykłą ilością światła. Oczywiście słowem kluczowym jest tutaj ŚWIATŁO! Kto kiedykolwiek widział gazowego olbrzyma Jowisza – często określanego jako potencjalna druga gwiazda – płonącego tak jasno? Kto kiedykolwiek widział Wenus świecącą takim blaskiem jak gwiazda wieczorna i poranna? Ten kwadrant galaktyki jest obecnie nasycony jasnym, oczyszczającym i dobroczynnym światłem, a także jest przesiąknięty deszczem promieni kosmicznych.

Pozytywne uderzenia piorunów nasilają się wraz ze wzrostem promieniowania kosmicznego

Kometa Hale’a Boppa daje olśniewający pokaz nad Wielkimi Piramidami w Gizie podczas wschodu słońca.

Ludzka populacja doświadczyła wielu innych zaskakujących zjawisk astrofizycznych. Niektóre z tych niebiańskich zwiastunów przybrały formę zapierających dech w piersiach wizyt komet (kto mógłby zapomnieć Hale’a Boppa?!), bliskich przelotów w pobliżu asteroid, dramatycznych eksplozji meteorytów, a także coraz częstszego występowania uderzeń meteorytów, które miały miejsce w dowolnym miejscu i czasie. Podczas gdy wydarzenia te stanowią o wiele bardziej dramatyczne wydarzenia w pobliżu Ziemi, to uprzywilejowane obserwacje społeczności naukowej, które są dokonywane w najdalszych zakątkach naszego Układu Słonecznego, służą jako napis na ścianie.

Nawet Pas Van Allena przechodzi niezwykłe, niewyobrażalne zmiany, na co wskazuje następujący nagłówek: Sondy Van Allena odkrywają nowy pas radiacyjny.
W rzeczywistości Układ Słoneczny doświadczył tak zdumiewających zmian w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, że te, które zachodzą tutaj, na planecie Ziemia, bledną w porównaniu z nimi. Jakkolwiek niewiarygodnie by to nie zabrzmiało, nasza rodzima planeta doświadczyła znacznie bardziej stłumionych zmian w porównaniu z resztą naszych rodzeństwa. Niezależnie od tego, czy weźmie się pod uwagę niezwykłe dane pochodzące z Marsa, gigantyczne burze poruszające się po tarczy Jowisza, czy też przesunięcia biegunów magnetycznych i osiowych doświadczane przez planety zewnętrzne, jasne jest, że: “OGROMNE zmiany już zaszły w Układzie Słonecznym”.

Czy to możliwe, że zmiany te zachodzą z powodu gwałtownego poszerzania się zbiorowej świadomości, podnoszenia indywidualnej świadomości ludzkiej wokół spraw egzystencjalnych lub wyraźnego wzrostu dążenia do duchowości? To, że nasza trójwymiarowa płaszczyzna egzystencji stopniowo przekształca się w sferę 5. gęstości jest również czasami cytowane jako dowód na Wniebowstąpienie, pośród wielu innych doniosłych zmian zachodzących 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok 2012 i później. Równie dobrze może być tak, jak niektórzy posunęli się naprzód, że nasz obecny okres przejściowy jest w rzeczywistości pobytem w 4. gęstości trwającym tylko tak długo, jak długo trwa zarówno planecie, jak i ludziom asymilacja energii niezbędnych do ewolucji do następnego etapu rozwoju świadomości.

To słowo – Wniebowstąpienie – z pewnością dało nam wiele do myślenia, ponieważ niektóre z wielu konotacji rozpowszechnianych w sieci WWW mogą być dość mylące… jak Pochwycenie przedstawiające 144 000 “wybranych” wznoszących się do nieba w ludzkiej postaci, aby spotkać się ze swoim Zbawicielem. To świetna produkcja Cecila B. DeMille’a, ale nie do końca oddaje istotę tego, co obecnie dzieje się w całym tym planetarnym królestwie. Jako metafora jednak, być może istnieją te niezwykle szczęśliwe dusze, które zostały powołane i wybrane, aby doświadczyć współczesnego UNIESIENIA w błogim dążeniu do Samorealizacji.

Kiedy ludzkość wkracza w “domenę bogów”

Wracając do naszej głównej tezy:

Kiedy wiedza naukowa i technologia stosowana osiągną krytyczny poziom zaawansowania, bez informowania o prawdach duchowych i kierowania się autorytetem moralnym, obecna cywilizacja zrzeknie się prawa do kontynuowania tego, co jest. 

Na tle nakreślonym powyżej zawsze mamy do czynienia z okresem szaleństwa, naznaczonym wzmożonym naciskiem nauki, aby osiągnąć wszystko, co możliwe w tych ostatnich dniach względnego porządku. Cała społeczność naukowa – świadoma zbliżających się zmian na Ziemi – wie lepiej niż reszta z nas z czysto empirycznego punktu widzenia, co dosłownie się za kosmicznym rogiem. Wiedzą więc, że ich czas jest bardzo krótki, aby osiągnąć upragnione cele. To właśnie w tym kontekście “rozpętało się piekło”.

~ Artystyczna interpretacja zatonięcia Atlantydy ~

Niemniej jednak, gdy duch ludzki kieruje przyziemną inwencję w kierunku, który dosłownie “wkracza w domenę bogów”, mamy poważny problem. Nie musimy patrzeć dalej niż na wielowyspiarski naród Atlantydy*, aby zobaczyć, co się dzieje, “gdy bogowie czują się zagrożeni”. Mariaż zaawansowanej nauki i technologii z poważnie błędnym programem klasy kapłańskiej w całej cywilizacji Atlantydy jest często identyfikowany jako powód, dla którego Atlantyda zatonęła w ciągu jednego dnia. Biorąc pod uwagę stan wiedzy w wielu dyscyplinach naukowych/technologicznych, być może nadszedł czas, aby przyjrzeć się bardzo dokładnie wielu śliskim zboczom, które ludzkość próbuje pokonać, aby nie doświadczyć powtórki.

*Wielu badaczy i historycznych intuicjonistów uważa, że wiele dusz Atlantydy odrodziło się w tych krajach, które otaczały północny Ocean Atlantycki – pierwotną lokalizację tej starożytnej cywilizacji. Zwłaszcza w USA, Wielkiej Brytanii, Europie kontynentalnej i Kanadzie, gdzie innowacje technologiczne i postęp naukowy są tak bardzo cenione i motywowane, że uważa się, że ci, którzy byli “operacyjni” w ostatnich dniach Atlantydy, mogli się reinkarnować. Mówi się nawet, że Nikola Tesla wcielił się w postać w kluczowym momencie rozwijającej się rewolucji przemysłowej w odważnej próbie ustanowienia czystego źródła “darmowej energii” jako status quo. Będąc wybitnie skonfigurowanym w dniach Atlantydy przed upadkiem, pozostawienie w spadku tak zaawansowanej i oświeconej technologii było jego karmiczną rekompensatą dla Wszechświata i jego bliźnich.

**Jako “dyrektor naukowy” Atlantydy, Tesla doskonale zdawał sobie sprawę z wszechobecnego nadużywania dominującego paradygmatu energii krystalicznej, tak samo jak byłby świadomy groteskowego nadużywania wysoce zaawansowanych technologii na arenie inżynierii genetycznej/manipulacji (np. dzisiejsze reprezentacje chimery w większości pochodzą z eksperymentów Atlantydy, które się nie udały). Co więcej, tak jak istnieje dziś wyraźna możliwość stworzonego przez człowieka ELE ze względu na nieograniczone użycie broni jądrowej i innych form zaawansowanej technologicznie broni (np. HAARP napędzanej przez DARPA, geoinżynierii/chemtrails, broni impulsów elektromagnetycznych (EMP), interferometrów skalarnych Tesli, wysokoenergetycznej broni laserowej skierowanej energii (znanej również jako broń z wiązką cząstek), broni kosmicznej, broni tektonicznej, wojny pogodowej, broni dźwiękowej i ultradźwiękowej – lądowej i morskiej), To właśnie niewłaściwe zastosowanie niezwykle potężnych technologii w dziedzinie zaawansowanej broni prawdopodobnie przypieczętowało los Atlantydy.

Proszę pamiętać, że nie ma wątpliwości, że byliśmy świadkami wielu drobnych prób generalnych w postaci następujących nadzwyczajnych wydarzeń w ramach obecnych globalnych paradygmatów energetycznych, zarówno paliw węglowodorowych, jak i energii jądrowej. W obu przypadkach zaobserwowano, że “kiedy zdolność rozumowania ucieka ludzkości, a zdrowy rozsądek staje się tak rzadki, wynikające z tego status quo zapewni wyścig na dno, który nieuchronnie zagrozi trwałości życia na Ziemi“[3]

W niedawnej pamięci mamy katastrofę nuklearną w Fukushimie i wyciek ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Po stronie atomowej był też Czarnobyl i Three Mile Island. Cofając się jeszcze bardziej do czasów wojny, była Hiroszima i Nagasaki. Na froncie odwiertów naftowych doszło do wycieków ropy Exxon Valdez i Ixtoc I. Wracając do innego teatru wojny, były kuwejckie jeziora naftowe i pożary ropy, a także wycieki ropy z wojny w Zatoce Perskiej w Iraku i Zatoce Perskiej.

Zidentyfikowaliśmy tutaj dwa oczywiste obszary wielkich braków zarówno w zrozumieniu naukowym, jak i w zastosowaniu technologicznym, w których ludzkość zderza się z przysłowiową ścianą. Gdybyśmy przyjrzeli się bliżej obszarom inżynierii genetycznej i eugeniki, czy geoinżynierii, inżynierii atmosferycznej i inżynierii oceanicznej, szybko zobaczymy, dokąd to wszystko zmierza. Dorzućmy do tego pewne zjawisko znane jako załamanie technosferyczne, a wszystko, co musisz zrobić, to poczekać, aż idealne burze zamanifestują się wszędzie tam, gdzie zbiegną się “odpowiednie” okoliczności.

Rezultatem tej części dyskusji jest to, że gatunek ludzki nie rozwinął się duchowo w wystarczającym stopniu, aby mógł odpowiedzialnie bawić się pierwotnymi siłami Stworzenia. Takie postępowanie naraża na wielkie ryzyko całe środowisko planetarne. Dlatego jesteśmy zmuszeni zapytać: dlaczego ci, którzy są u władzy, mieliby w ogóle chcieć tam jechać? Dokąd tak naprawdę chcą iść?

— Wielki Zderzacz Hadronów w CERN jest największym na świecie akceleratorem cząstek o najwyższych energiach. Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Wielki Zderzacz Hadronów w CERN jest kolejnym jaskrawym przykładem nieokiełznanych badań naukowych i eksperymentów.

Odnieśmy się do innego bardzo podobnego artykułu na ten temat, opublikowanego niedawno w Internecie, który w szczególności dotyczył wielu nieznanych zagrożeń (dla gatunku ludzkiego, jak również samej planety) związanych z Wielkim Zderzaczem Hadronów w CERN:

Czy powinniśmy się martwić o to, że CERN w imię dociekań naukowych przywłaszcza sobie taką licencję? Czy ci naukowcy naprawdę rozumieją nieznany potencjał niewyobrażalnych szkód ubocznych, jeśli te eksperymenty się nie powiodą? Czy w tego typu laboratoriach badawczych fizyki cząstek elementarnych mogą wystąpić niewidoczne i nieodczuwalne toksyczne skutki uboczne, które mogą wydostać się z najbliższego otoczenia i wpłynąć na okoliczne francuskie i szwajcarskie wioski i wsie? Czy naprawdę rozumieją konsekwencje swoich bezprecedensowych działań, jeśli coś się wydarzy oprócz pojawienia się dziwadełka (dziwadełek)? A może czarna?! A może najbardziej nieuchwytną, wzniosłą i świętą cząstką Boga?

Być może nadszedł czas, aby zatrzymać się i zapytać: “Dlaczego?” Dlaczego nasza cywilizacja nadal podąża tą ścieżką analizowania, rozszczepiania, rozbierania, rozdzielania, preparowania itd., aż na stole laboratoryjnym nie pozostanie nic prócz…

Pewien bardzo przewidujący człowiek skomentował kiedyś, że wszystkie te eksperymenty miały ostatecznie co najmniej jeden lub dwa bardzo konkretne cele dla tych, którzy faktycznie za nimi stoją i którzy pociągają za dźwignie władzy i pieniędzy, aby zagwarantować sobie finansowanie:

I. Ich pierwszym celem jest zabawa w Boga. I “bawić się” wszystkim w Bożym Stworzeniu.

II. Ich drugim celem jest stać się Bogiem w ich ziemskiej domenie. A zwłaszcza po to, by osiągnąć nieśmiertelność*.

* Ludzka nieśmiertelność, a nie boska nieśmiertelność, jest tym, do czego w rzeczywistości dążą poprzez ograniczone zrozumienie elementarnej nauki i prymitywnych form technologii.

ROSYJSKI POTENTAT PRZEWIDUJE NIEŚMIERTELNOŚĆ W CIĄGU 25 LAT

Ludzka nieśmiertelność może być możliwa do 2045 roku, twierdzą rosyjscy naukowcy

Dalej skomentował, że niektórzy na samym szczycie piramidy naprawdę chcą żyć wiecznie w ciele bez obawy, że kiedykolwiek umrą. I że ich niepohamowany strach przed śmiercią wynikał ze sposobu, w jaki wybrali swoje życie.

Dalej mówi, że ci zwiedzeni nie rozumieją niektórych z najbardziej podstawowych praw wszechświata:

#1 Wszystko, co jest stworzone (czyli cały stworzony wszechświat) ulegnie rozpadowi/zniszczeniu, aż do najmniejszych cząstek i energii.

#2 Wszystkie żywe istoty również przejdą swój własny, unikalny cykl życiowy, który zawsze będzie kończył się śmiercią fizycznego organizmu.

#3 Nawet sam kosmos przechodzi cykl tworzenia, utrzymywania i rozpadu, po którym następuje okres znany jako Pustka, który jest całkowicie pozbawiony fizycznej manifestacji.

Co więcej, oświadcza on, że cel, jakim jest osiągnięcie ludzkiej nieśmiertelności, jest kompletnym i kompletnym szaleństwem, zwłaszcza biorąc pod uwagę sposób, w jaki ci naukowcy to robią. Boska nieśmiertelność, jak mówi, może być osiągnięta tylko przez tych, którzy (i) podążają prawdziwą duchową ścieżką aż do Boskiej Trójcy i (ii) są prowadzeni przez tego, kto już tam dotarł. Wtedy Boska nieśmiertelność jest naprawdę ich własnością na zawsze. Podobnie jest z wieloma innymi rzeczami, ale to już nie ma znaczenia, ponieważ tęsknoty oświeconej istoty ludzkiej całkowicie się rozpuszczają i ustępują miejsca nieustannemu stanowi ponadświadomości. [4]

Pan Śiwa, jedno z trzech głównych bóstw hinduskiej Trójcy, reprezentuje uniwersalną moc zniszczenia, jak również boską energię, która powoduje rozpuszczenie indywidualnego ego.

Dla tych, którzy wątpią w powyższe dedukcje, wiedzcie, że wraz z nadejściem ery komputerów nastąpił wykładniczy wzrost ilości badań poświęconych tym dyscyplinom, które są niezbędne do spełnienia ich marzenia. Poniższy artykuł daje tylko wgląd w potęgę i sprawność najnowocześniejszej i naukowej technologii komputerowej.

10 000 000 000 000 000 obliczeń na sekundę; Wizyta w najszybszym komputerze na ziemi

Można więc sobie wyobrazić, jak szybko naukowcy pracują nad wyzwaniami związanymi z tworzeniem komórek, które same się naprawiają, i tkanek, które same się replikują, w celu masowej produkcji narządów, które nigdy nie doświadczają niewydolności narządów, tak aby można było produkować organizmy, które się nie starzeją… albo umrzeć. Projekt Poznania Ludzkiego Genomu (Human Genome Project) poczynił duże postępy w tym zakresie, zapewniając, że podstawowe elementy składowe ludzkiego planu genetycznego zostały jasno zidentyfikowane. Poprzez inżynierię genetyczną i eugenikę można nimi celowo manipulować, aby uzyskać bardzo specyficzny i pożądany rezultat, dopóki nie zostanie stworzone doskonałe ludzkie ciało. a raczej sfabrykowane.

Gdyby to było możliwe, czy te same osoby mogłyby próbować połączyć duszę w formę życia, która “nigdy nie umrze”? Mogliby przynajmniej spróbować stworzyć syntetyczną formę życia, która, jak się wydaje, żyłaby bardzo, bardzo długo! Jeśli chodzi o ożywiającego ducha – czyli siłę życiową – niezbędnego do istnienia prawdziwego życia…

Gdy zbliżamy się do punktu kulminacyjnego Kosmicznej Konwergencji, tak naprawdę jest tylko jedno miejsce, do którego możemy się udać.

Dokąd więc zmierza reszta z nas, jeśli nie do środka. Zewnętrzne królestwo zostało wyraźnie przejęte przez tych, którzy są zdeterminowani, aby opanować siły Stworzenia, nawet jeśli nie są one ich własnością. Bez względu na to, jak bardzo starają się narzucić swoją wizję utopii znanemu światu, Wszechświat jest doskonały dokładnie taki, jaki jest. Żaden stopień manipulacji za pomocą nauki i technologii nigdy nie zmieni tej doskonałości. Dążenie do tak iluzorycznego celu z takim zapałem i krótkowzrocznością, nawet jeśli takie dążenie odgrywa rolę w doskonałym rozwoju tego kosmicznego dramatu, jest jednak w najlepszym razie daremne, a w najgorszym wstrząsające.

W końcu, tak jak ptak wie, że nie należy “brudzić swojego gniazda”, tak samo żadne inne zwierzę w całym królestwie nie jest znane z tego, że nieodwracalnie zrujnowało swój własny dom.

Pozostaje więc pytanie dla każdego z nas, którzy jesteśmy świadkami tej Kosmicznej Konwergencji w żywych kolorach: Co możemy zrobić? Jak możemy zareagować na trwające i nieubłagane zmiany, które na zawsze zmienią wszystko, co znamy, widzimy i czego doświadczamy? W jaki sposób możemy najlepiej odnieść się do postępującej dezintegracji całej naszej cywilizacji?

Feniks wchodzi na swój własny stos pogrzebowy, zanim powstanie z popiołów.

Być może znajdziemy pewne zrozumienie i pocieszenie w legendzie starożytnej wiedzy znanej jako FENIKS. Jest to bowiem ten mityczny ptak pochodzenia egipskiego, którego pouczający “cykl życia” może służyć jako doskonała alegoria obecnego położenia ludzkości. Legenda o Feniksie opowiada historię o mitologicznym ognistym ptaku, który buduje własny stos pogrzebowy, na którym sam się spala. Następnie, powstając z własnych popiołów, rozpoczyna nowe wcielenie, wydobywając wszystko, czego się nauczył i czego doświadczył od swojego poprzedniego ja.

Ufamy, że nowa, oświecona rasa ludzkości również powstanie z popiołów obecnej cywilizacji. Oby “Nowa Ziemia” wyłaniająca się ze swego stosu pogrzebowego wydała na świat rozwiniętą i mądrą ludzkość — TAKĄ, która nauczyła się lekcji niezbędnych do właściwego zamieszkiwania i utrzymywania “nowego nieba i nowej ziemi”. I niech ta Nowa Ziemia będzie miejscem, gdzie “lew będzie leżał z barankiem”.

Grupa
Badawcza Kosmicznej Konwergencji CosmicCovergence.org

Uwaga autora:
Wiele osób zareagowało na ten esej ze zrozumiałą troską, a w niektórych przypadkach z odczuwanym niepokojem. Proszę zrozumieć, że nie było to intencją autora. Ten utwór jest przede wszystkim sprawdzianem rzeczywistości dla tych, którzy naprawdę chcą poznać prawdziwy stan rzeczy w postmodernistycznej cywilizacji, a także to, co ją napędza. Właściwie, “Co doprowadza to do szaleństwa?” byłoby bardziej odpowiednie.
Czy nie zastanawiałeś się często, dlaczego życie stało się tak szalone, tak udręczone w każdej sferze przedsięwzięć? Co dzieje się za kulisami, co wywiera tak dużą presję aż na sam szczyt… i dookoła?
Na przykład, co jest takiego świętego w wiecznie rosnącym wzroście gospodarczym na całym świecie? Czy taka błędna polityka, stosowana przez tych, którzy “rządzą grzędą”, ostatecznie nie ogołoci i nie wyczerpie całej tej sfery egzystencji?
Być może znają ogólny czas tych decydujących momentów (są właścicielami wszystkich obserwatoriów na planecie), które z pewnością nastąpią podczas nadchodzącego zakończenia. A ponieważ ich motywacje są takie, jakie są, budowanie ogromnych miast głęboko pod ziemią jest ich jedyną i “najlepszą” odpowiedzią… Oprócz wywożenia wszystkiego, co ma wartość materialną, póki jeszcze mogą.
W rezultacie, wszyscy widzimy codzienną desperację w świecie korporacji i słyszymy o szaleństwie na giełdzie, giełdach towarowych, rynkach obligacji, a także na rynkach walut, instrumentów pochodnych i nieruchomości, tak? I, oczywiście, niezliczone wymuszone i sztucznie zmanipulowane reakcje finansowe/ekonomiczne odbijają się wszędzie, często odnosząc najgorsze objawy społeczne i towarzyszący im ból do tych, którzy są najbardziej bezbronni – NAS!
Z pewnością z tego nieuchronnego scenariusza końca epoki musi płynąć jeszcze jeden wniosek. “TAK”, na pewno tak. Zalecamy zapoznanie się z następującą odpowiedzią od Trenera Kosmicznej KonwergencjiPrzewodnik surfera po jeździe na fali 2012 roku

Surfowanie po “Fali Wzniesienia” nie jest dla osób o słabych nerwach!

Przypisy:
[1] “Dzisiejsza ludzkość jest częścią piątej rdzennej rasy Ziemi, zwanej rasą ariańską. Pierwszą rdzenną rasą była rasa protoplazmatyczna. Istoty te były w pełni przebudzonymi, boskimi osobami, z ciałami, które były na wpół fizyczne, na wpół eteryczne. Były to istoty androgyniczne, nie posiadające ani męskich, ani żeńskich narządów płciowych. Zamieszkiwali kontynent Thule, który znajdował się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się biegun północny. Drugą rdzenną rasą była rasa hiperborejska. Istoty te zamieszkiwały kontynent Hyperborea, na terenie dzisiejszej Europy Północnej. Były również przebudzonymi, boskimi i androgynicznymi istotami, które rozmnażały się przez fragmentację. Trzecią rdzenną rasą była cywilizacja lemuryjska. Lemurianie zamieszkiwali wielki kontynent Mu, który znajdował się tam, gdzie obecnie znajduje się Ocean Spokojny. Pierwsza połowa rasy lemuriańskiej składała się z istot hermafrodytów, których ciała posiadały oba zestawy narządów płciowych. Podział płci na męską i żeńską nastąpił w drugiej połowie cywilizacji lemuryjskiej. Czwartą rdzenną rasą była rasa Atlantydów. Istoty te zamieszkiwały kontynent Atlantydy, znajdujący się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Ocean Atlantycki. Po zatopieniu Atlantydy, piątą rdzenną rasą zamieszkującą Ziemię jest nasza obecna rasa ariańska. Szósta i siódma rdzenna rasa dopiero nadejdą, po końcu naszej ariańskiej cywilizacji.
(Źródło: Hercolubus and the Seven Races autorstwa V.M Samaela Aun Weora)

* “Ewolucja człowieka dokonuje się poprzez siedem ras rdzennych z ich siedmioma podrasami. Pierwsza Rdzenna Rasa pojawiła się pod ochroną Słońca i została nazwana Rasą Bogów! Rozwinął się tam, gdzie obecnie znajduje się biegun północny. Druga Rdzenna Rasa pojawiła się pod ochroną Jowisza i rozwinęła się na drugim kontynencie zwanym Hiperborejczykiem, na północy Azji, rozciągając się na zachód aż do Szwecji i Norwegii, części Wysp Brytyjskich i Grenlandii. Trzecia Rdzenna Rasa znalazła się pod ochroną Marsa i została nazwana Lemurianami. Czwarta Rdzenna Rasa znalazła się pod wpływem Saturna i rozwinęła się na Atlantydzie. Ziemia jest nadal zamieszkana przez wielką ich liczbę. Piąta Rdzenna Rasa znajduje się pod ochroną Merkurego – jej główną misją jest rozwój intelektu. Szósty Rdzenny Wyścig zostanie założony tam, gdzie obecnie znajduje się Ameryka Północna. Siódmy Rdzenny Wyścig zostanie założony w Ameryce Południowej… Obecnie na Ziemi jest wielka liczba dusz należących do Szóstej i Siódmej Rasy Rdzennej. Cykl jest bardzo opóźniony. Zwłaszcza Czwarta Rdzenna Rasa powinna była opuścić Ziemię dla wyższej ewolucji już dawno temu; w ten sposób przerasta ludność, ponieważ szósta i siódma rasa rdzenna są przeznaczone do wejścia teraz”.
(Źródło: www.pathofthemiddleway.org)

[2] “Dlaczego świat pędzi na oślep ku ekologicznemu Armagedonowi?”

[3] “Japonia: naród skazany na nuklearny Armagedon” (List otwarty do narodu japońskiego)

[4] Fragment książki “Dziwadełka, czarne i boska cząstka

“Jak na górze, tak na dole”.

Zastrzeżenie:
CCRG nie zajmuje się formułowaniem konkretnych prognoz ani ogólnych proroctw. Wszystkie obserwacje poczynione w tym eseju można zobaczyć w biały dzień… przez wiele dziesięcioleci na całej planecie.
Różne wnioski przedstawione w niniejszym dokumencie reprezentują rzeczywiste punkty na wielu różnych trajektoriach, które obecnie kreśli każda sfera życia. Innymi słowy, nie trzeba być specjalistą od rakiet, aby dojść do któregokolwiek z dość złowieszczych osiągnięć, które szybko nabierają kształtu.
Dlatego, chociaż najbardziej prawdopodobne logiczne wyniki pozostają bardzo wyraźną możliwością, mogą one nie być jeszcze wyryte w kamieniu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ludzkość jest zaangażowana w robienie więcej tego samego, a to nie wróży nic dobrego. Jednak zbiorowa świadomość reformuje się w każdym momencie, przedstawiając w ten sposób odległe prawdopodobieństwo, że sprawy mogą przybrać lepszy obrót.
Być może głębsze przesłanie tego eseju wystarczająco wywoła skok świadomości, niezbędny do podniesienia świadomości wokół tych najbardziej istotnych problemów naszych czasów.

Pilne poselstwo dla proroków New Age

Rekomendacja Grupy Badawczej Kosmicznej Konwergencji:
Dla tych, którzy nie czytali, rok 2012 jest TERAZ! List otwarty do proroków Majów, nasz pierwszy artykuł na temat Kosmicznej Konwergencji 2012, zalecamy, abyś poświęcił na to trochę czasu. Esej ten kładzie podwaliny i zawiera niezbędne tło dla tego i innych artykułów, które zostaną opublikowane w przyszłości.

© 2012 Kosmiczna Konwergencja: 2012 i Dalej
Zezwala się na opublikowanie tego eseju, o ile jest on powiązany z następującym adresem URL:
https://cosmicconvergence.org/?p=13

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj link bezpośredni do zakładek.← Pan Kalki: Jego pojawienie się oznacza koniec Kali YugiW jaki sposób Słońce wywołuje wiele zmian na Ziemi, zwłaszcza globalne zmiany klimatyczne? →

104 Odpowiedzi na OGROMNE zmiany nadchodzące na planecie Ziemia

 1. Pingback: 2012 już jest! | Kosmiczna Konwergencja 2012
 2. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | Świat pogrążony w ekologicznym Armagedonie
 3. Pingback: Kosmiczna Konwergencja 2012 » Zjednoczeni w wolności
 4. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | Kosmiczna Konwergencja 2012
 5. Pingback: Szaleństwo czasów ostatecznych: warunek, z którym należy się “liczyć” | Trener zdrowia
 6. Pingback: Maksimum słoneczne przyspiesza zmiany na Ziemi | Kosmiczna Konwergencja 2012
 7. Pingback: Wszechświat przechodzi poważne zmiany | Nadchodzi słońce
 8. Pingback: Marzec i kwiecień 2012 Consipiracy Research Linki – TranscensionTV
 9. Pingback: Nadchodzące maksimum słoneczne przyspiesza ziemskie kataklizmy | Świat pogrążony w ekologicznym Armagedonie
 10. Pingback: Nadchodzące maksimum słoneczne przyspiesza ziemskie kataklizmy | Kosmiczna Konwergencja 2012
 11. Pingback: Maksimum słoneczne przyspiesza ziemskie kataklizmy | Uwolnij wiadomości
 12. Pingback: Czasy przebudzenia : Czasy przebudzenia
 13. Pingback: FUKUSHIMA: Katastrofa nuklearna spotęgowana przez awarię technosferyczną | Fukushima w nowej odsłonie
 14. Pingback: FUKUSHIMA: Katastrofa nuklearna spotęgowana przez awarię technosferyczną | Kosmiczna Konwergencja 2012
 15. Pingback: Trzęsienie ziemi, tsunami i stopienie rdzenia jądrowego zbiegają się, tworząc globalną burzę doskonałą – Czasy przebudzenia : Czasy przebudzenia
 16. Pingback: Globalna eksplozja demograficzna oznacza koniec epoki żelaza | Kosmiczna Konwergencja 2012
 17. Pingback: Nadchodząca Zagłada: Maksimum Słońca przyspiesza ziemskie kataklizmy – Conspiracy HQ
 18. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | NibiruPlanetX.com
 19. Pingback: Świadomy con-w.com Świata – Ogromne zmiany nadchodzą na planecie Ziemia
 20. Pingback: Globalna eksplozja populacji oznacza koniec epoki żelaza – Czasy przebudzenia : Czasy przebudzenia
 21. Pingback: Globalna eksplozja demograficzna oznacza koniec epoki żelaza | Świat pogrążony w ekologicznym Armagedonie
 22. Pingback: Słońce Słońce Maksimum Zwiększa Ziemię – ALIPAC
 23. Pingback: Ogromne zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | Nasze większe przeznaczenie! Blog
 24. Pingback: Ocean Spokojny umiera | Kosmiczna Konwergencja 2012
 25. Pingback: Raport specjalny na temat katastrofy nuklearnej w Fukushimie » Prism Webcast News
 26. Pingback: Ocean Spokojny umiera – Czasy przebudzenia : Czasy przebudzenia
 27. Pingback: Raport specjalny na temat katastrofy nuklearnej w Fukushimie | Blog Direct INFO
 28. Pingback: Ocean Spokojny umiera | Świat pogrążony w ekologicznym Armagedonie
 29. Pingback: Szokujące promieniowanie zabija teraz Pacyfik « Żołnierz prawdy
 30. Pingback: Ocean Spokojny umiera – dzięki D – Potężny, ważny esej!! LEKTURA OBOWIĄZKOWA!! | 2012: Jaka jest “prawdziwa” prawda?
 31. Pingback: Trzęsienie ziemi, tsunami i stopienie rdzenia jądrowego zbiegają się, tworząc globalną burzę doskonałą | Kosmiczna Konwergencja 2012
 32. Pingback: Ocean Spokojny umiera | Kosmiczna Konwergencja 2012
 33. Pingback: Tranzyt Wenus: Kosmiczna Konwergencja 2012 | Kosmiczna Konwergencja 2012
 34. Pingback: Tranzyt Wenus: Kosmiczna Konwergencja 2012 – Czasy przebudzenia : Czasy przebudzenia
 35. Pingback: Kosmiczna konwergencja = Planetarna metamorfoza « Theupliftingcrane’s Blog
 36. Pingback: Pioruny ARC: Powodują potężne eksplozje, “trzęsienia ziemi” i zniszczenia na całym świecie | Kosmiczna Konwergencja 2012
 37. Pingback: Pioruny elektryczne: powodujące potężne eksplozje, “trzęsienia ziemi” i zniszczenia na całym świecie | Nadchodzi słońce
 38. Pingback: Arc Lightning: Powodowanie ogromnych eksplozji, “trzęsień ziemi” i zniszczenia na całym świecie « Mój blog spiritandanimal.wordpress.com
 39. Pingback: Wybuch pożaru w Fukushimie? « Żołnierz prawdy
 40. Pingback: Kto ustalił, że kalendarz Majów kończy się 21 grudnia 2012 roku? | Kosmiczna Konwergencja 2012
 41. Pingback: Kto ustalił, że kalendarz Majów kończy się 21 grudnia 2012 roku? – Czasy przebudzenia : Czasy przebudzenia
 42. Pingback: Pioruny elektryczne: powodujące potężne eksplozje, “trzęsienia ziemi” i zniszczenia na całym świecie | Kosmiczna Konwergencja 2012
 43. Pingback: Kosmiczna Konwergencja: Pamiętaj o Ikarze | Egzekwatoria
 44. Pingback: Witamy w dyskusji szpica – Strona 2
 45. Pingback: Dlaczego planeta Ziemia jest podtrzymywana przy życiu? | Kosmiczna Konwergencja 2012
 46. Pingback: Dlaczego planeta Ziemia jest podtrzymywana przy życiu? – Czasy przebudzenia : Czasy przebudzenia
 47. Pingback: Kosmiczna konwergencja « dreamweaver333
 48. Pingback: Ocean Spokojny umiera « sprawdź prawdę
 49. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | Świadomość GAIA: Globalna Inicjatywa Obywatelska
 50. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | Bądźcie dobrymi zarządcami Matki Ziemi
 51. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | Rok 2012 jest TERAZ!
 52. Pingback: Szaleństwo czasów ostatecznych: warunek, z którym należy się “liczyć” – Czasy przebudzenia : Czasy przebudzenia
 53. Pingback: Czasy przebudzenia – Trener zdrowia – Szaleństwo czasów ostatecznych: stan, z którym należy się “liczyć” « Złoty wiek codziennie
 54. Pingback: Szaleństwo czasów ostatecznych: warunek, z którym należy się “liczyć” | Wiadomości ostatniej generacji
 55. Pingback: Majowie 2012 | Najświeższe wiadomości z Dublina
 56. Pingback: Rosyjski meteor i inne obiekty nie są aż tak zaskakujące | Nadchodzi słońce
 57. Pingback: GORNOVA V: Bienvenidos a la Tierra » Hasta DESPUÉS del fin del mundo
 58. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | Naprawa miasta staje się globalna
 59. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia – z Kosmicznej Konwergencji | 2012: Jaka jest “prawdziwa” prawda?
 60. Pingback: OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | Anielskie skrzydła i jednorożce
 61. Pingback: Chemtrails: Planetarna katastrofa stworzona przez geoinżynierię | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 62. Pingback: Chemtrails: Planetary Catastrophe Created by Geo-engineering » Chemtrails: A Planetary Catastrophe Created by Geo-engineering | GeoengineeringWatch.org
 63. Pingback: Kosmiczna konwergencja ~ OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia | dreamweaver333
 64. Pingback: Chemtrails: Planetarna katastrofa stworzona przez geoinżynierię | GeoengineeringWatch.org
 65. Pingback: Raport specjalny na temat katastrofy nuklearnej w Fukushimie (maj 2012, kiedy mówią, a nikt nie słucha) | Najświeższe wiadomości z Dublina
 66. Pingback: Chemtrails: Planetarna katastrofa stworzona przez geoinżynierię | Naciśnij przycisk Pakalert
 67. Pingback: Globalne ocieplenie jest w pełni wspierane przez NAUKĘ | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 68. Pingback: Dallas Clarke’s Judicial Watch » Chemtrails: Planetarna katastrofa stworzona przez geoinżynierię
 69. Pingback: Globalne ocieplenie: udowodnione przez autorytatywne dowody naukowe » Globalne ocieplenie: udowodnione przez autorytatywne dowody naukowe | GeoengineeringWatch.org
 70. Pingback: Globalna architektura finansowa i systemy gospodarcze na skraju upadku | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 71. Pingback: Wyrocznie Ardry | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 72. Pingback: Wyrocznie Ardry «
 73. Pingback: Co powoduje błyskawiczne zmiany w całym Układzie Słonecznym? | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 74. Pingback: PLANETAIRE KATASTROFA DRZWI GEOINŻYNIERIA | Olimpijski Syjon
 75. Pingback: Chemtrails: Planetarna katastrofa stworzona przez geoinżynierię | Codzienny raport Drudge
 76. Pingback: Chemtrails: Planetarna katastrofa stworzona przez geoinżynierięAlternatywny punkt widzenia | Alternatywny punkt widzenia
 77. Pingback: Największa tusza w historii USA | Alternatywne wiadomości i komentarze
 78. Pingback: Scie chimiche: una catastrofe planetaria causata dalla Geo – Ingegneria | Il Salto Quantico – Blog Ufficiale
 79. Pingback: Taking A Stand Against The Unrelenting Chemtrails Assault » Taking A Stand Against The Unrelenting Chemtrails Assault | GeoengineeringWatch.org
 80. Pingback: Rząd USA dopuszcza się ataku chemicznego na swoich obywateli | Alternatywne wiadomości i komentarze
 81. Pingback: Globalna architektura finansowa i systemy gospodarcze na skraju upadku | Alternatywne wiadomości i komentarze
 82. Pingback: 2013: Chiński Rok Czarnego Węża Wodnego | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 83. Pingback: NIBIRU: Największa tajemnica ery nowożytnej – Nibiru
 84. Pingback: NIESAMOWITE zmiany na Ziemi nadchodzą tuż za rogiem | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 85. Pingback: “TESTY” NUKLEARNE: Klątwa ery postmodernistycznej | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 86. Pingback: NAJLEPSZA rada: Jak przetrwać i rozwijać się podczas trwającej zmiany! | Trener zdrowia
 87. Pingback: CHEMTRAILS: Planetarna katastrofa stworzona przez geoinżynierię (AKTUALIZACJA) | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 88. Pingback: Jak broń nuklearna stała się zmorą ludzkiej egzystencji |
 89. Pingback: Chemtrails: NAJWIĘKSZE tuszowanie wszech czasów | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 90. Pingback: | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 91. Pingback: Chemtrails: NAJWIĘKSZE tuszowanie wszech czasów » Chemtrails: NAJWIĘKSZE tuszowanie wszech czasów | GeoengineeringWatch.org
 92. Pingback: SYNDROM CHEMTRAILS: Globalna pandemia o epickich proporcjach | Trener zdrowia
 93. Pingback: ZESPÓŁ CHEMTRAILS: Globalna pandemia o epickich proporcjach » ZESPÓŁ CHEMTRAILS: Globalna pandemia o epickich proporcjach | GeoengineeringWatch.org
 94. Pingback: CHEMTRAILS: Tajne zbrodnie przeciwko ludzkości » CHEMTRAILS: Tajne zbrodnie przeciwko ludzkości | GeoengineeringWatch.org
 95. Pingback: CHEMTRAILS: Największa tusza wszech czasów | Trucizny ChemTrail
 96. Pingback: TEORIA PŁASKIEJ ZIEMI DEMONSTRUJE ALARMUJĄCĄ ŁATWOWIERNOŚĆ LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 97. Pingback: Globalistyczna kabała dąży do całkowitej kontroli nad pogodą i zasobami naturalnymi Ziemi | SOTN: Alternatywne wiadomości i komentarze
 98. Pingback: PUTIN, POPE i POKÓJ NA Świecie | SOTN: Alternatywne wiadomości i komentarze
 99. Pingback: Dlaczego cały UKŁAD SŁONECZNY przechodzi ogromne zmiany? | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 100. Pingback: Cały Układ Słoneczny od dziesięcioleci przechodzi metamorfozę | Najświeższe wiadomości z Dublina
 101. Pingback: OGROMNE nieporozumienia dotyczące czasu Super Shemitah | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata
 102. Pingback: OGROMNE nieporozumienia dotyczące czasu Super Shemitah | SOTN: Alternatywne wiadomości i komentarze
 103. Pingback: Super Shemitah rozpoczyna się 23 września: wyjaśnienie czasu | Nadchodzi słońce
 104. Pingback: Czy to dlatego papież Franciszek spotkał się z Obamą w Jom Kippur? | Kosmiczna konwergencja: rok 2012 i kolejne lata

Opublikowano za: https://cosmicconvergence.org/?p=13

Comments

 1. adamd says:

  Ogromne zmiany nadchodzą… na planecie Ziemia..
  https://www.typex.info/kolejna-farsa-ksiezycowa/

Wypowiedz się