Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zawiódł Palestyńczyków

Autor: dr Elias Akleh -6 luty 2024 r


VT potępia czystki etniczne Palestyńczyków przez USA/Izrael280 MILIARDÓW DOLARÓW AMERYKAŃSKICH PODATNIKÓW ZAINWESTOWANYCH od 1948 roku w amerykańsko-izraelską operację czystek etnicznych i okupacji; 150 mld USD bezpośredniej “pomocy” i 130 mld USD w kontraktach
“ofensywnych” Źródło: Ambasada Izraela w Waszyngtonie i Departament Stanu USA.


MTS zawiódł Palestyńczyków

Autor: dr Elias Akleh

31 styczniaSt. 2024

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTS) zawiódł Palestyńczyków. Nie chroniło ich to i pozwalało na kontynuowanie izraelskiego ludobójstwa. Podobnie jak wszystkie obłudnie samozwańcze międzynarodowe organizacje prawne, sprawiedliwości i humanitarne, MTS nie zdołał ochronić palestyńskich cywilów w Strefie Gazy, nie uznając brutalnego ludobójstwa Izraela, pomimo faktu, że takie ludobójstwo jest transmitowane na żywo na antenie i w Internecie na całym świecie.

Wall Street Journal donosił do 30 grudniaTh że ponad 70% domów i połowa budynków publicznych w Strefie Gazy oraz większość infrastruktury zostały całkowicie zniszczone. Izraelskie bombowce atakowały i niszczyły całe bloki mieszkalne, pojedyncze domy, wieżowce mieszkalne, szkoły, szpitale, kościoły, meczety, budynki użyteczności publicznej, obiekty kulturalne i praktycznie wszystko, co zostało zbudowane. Cmentarze Evern nie zostały oszczędzone przez izraelskie brutalne ataki. Co najmniej 600 cmentarzy zostało zrównanych z ziemią, zwłoki zdewastowane, a wiele z nich wyrwanych na części ciała.

Większe zniszczenia zostały wyrządzone w styczniu. Ostrożnie oszacowano, że Izrael zrzucił dostarczone przez Amerykanów bomby na najgęściej zaludnioną Gazę o powierzchni 141 mil kwadratowych, a łączna siła rażenia znacznie przewyższa trzy bomby atomowe bomby atomowej “Little Boy”, która została zrzucona na japońskie miasto Hiroszima. Do 31 stycznia izraelskie siły terrorystyczne zabiły 26 900 Palestyńczyków, głównie kobiety i dzieci, i raniły 65 949 Palestyńczyków, podczas gdy wielu innych, szacowanych na 7 000 zabitych, nie zostało pochowanych pod gruzami.

Duża część Palestyńczyków w Gazie to pierwotnie palestyńscy uchodźcy wypędzeni ze swoich domów podczas izraelskiej okupacji w 1948 roku (Nakba). Inna duża część to uchodźcy, którzy zostali wypędzeni ze swoich domów podczas wojny izraelskiej w 1967 roku (Naksah). Palestyńczycy są zabijani przez izraelskie bombowce. Zostają zabici przez izraelskich żołnierzy. Są zabijani przez izraelskie czołgi. Ranni Palestyńczycy giną z powodu braku lekarstw. Palestyńskie rodziny giną z głodu i pragnienia. Są zabijani przez silne zimno i ulewne deszcze z powodu braku schronień. Giną w więzieniu w największym w historii więzieniu koncentracyjnym i braku bezpieczeństwa. Zabija ich ból psychiczny, zagubienie, żal, złość, frustracja i brak nadziei. Izrael zamienił Strefę Gazy w największe w historii skoncentrowane więzienie pod gołym niebem, teraz Izrael, z pomocą administracji Bidena, Izrael zamienia Strefę Gazy w największy w historii skoncentrowany cmentarz.

Dzisiaj, 31 styczniaStW sprawozdaniu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) na temat gospodarczych skutków izraelskiej wojny wojskowej w Strefie Gazy stwierdzono, że bezprecedensowy poziom zniszczeń w Strefie Gazy sprawił, że nie nadaje się ona do zamieszkania. Niektóre obszary zostały całkowicie zniszczone przez izraelską agresję. Potrzeba dziesiątek miliardów dolarów na odbudowę i odbudowę, która zajmie długie dziesięciolecia.

Jednak MTS miał problem z uznaniem tego wszystkiego za ludobójstwo, mimo że wielu izraelskich przywódców politycznych, izraelskich przywódców wojskowych, a nawet izraelskich przywódców religijnych wzywa do całkowitego zniszczenia Gazy oraz unicestwienia i wypędzenia Palestyńczyków (zwanych Amalekami i ludzkimi zwierzętami). Chociaż sąd uznał Palestyńczyków za “grupę chronioną” (podnosząc ich status z “ludzkich zwierząt”, jak to określił Gallant), zgodnie z postanowieniami Konwencji o Ludobójstwie, nie uznał prawa Palestyńczyków do samoobrony przed brutalną, 75-letnią ludobójczą okupacją izraelskich osadników. Sądowi nie udało się nie oskarżyć Izraela o popełnienie ludobójczej zbrodni, oczywistego ludobójstwa, które jest transmitowane na żywo na całym świecie.

Sąd nie nakazał Izraelowi natychmiastowego zaprzestania ataków wojskowych na Strefę Gazy, ani nawet zniesienia stanu oblężenia. Zamiast tego nakazał Izraelowi “podjęcie wszelkich środków, jakie są w jego mocy, aby zapobiec popełnieniu wszystkich czynów w zakresie Artykułu II konwencji o ludobójstwie”. Daje to zielone światło dla Izraela do kontynuowania ataku wojskowego na Gazę do poziomu, który nie może być uznany za ludobójstwo. Jest to praktycznie podobne do tego, co administracja Bidena instruuje izraelskich przywódców. To znaczy, zamiast zabijać tysiąc palestyńskich cywilów dziennie, zabić tylko pięciuset, zamiast niszczyć cały blok mieszkalny każdą zrzuconą bombą, niszczyć tylko jeden lub dwa domy na raz, zamiast wysadzać w powietrze wiele szkół i uniwersytetów w ciągu jednego dnia, detonować tylko jedną szkołę i jeden uniwersytet co drugi dzień, zamiast niszczyć 700 meczetów, które izraelscy bombowcy zrobili w ciągu dwóch miesięcy. Niszcz tylko jeden lub dwa meczety miesięcznie.

Sąd był na tyle “humanitarny”, że przypomniał Izraelowi o jego obowiązku zezwolenia na dostarczanie pomocy humanitarnej Palestyńczykom. Jak jednak można by zrealizować jakąkolwiek dostawę pomocy humanitarnej, skoro nie ma zawieszenia broni? Taka próba to misja samobójcza. Bez zawieszenia broni wszystkie inne decyzje są bezsensowne. Skoncentrowane więzienie w Strefie Gazy jest oblężone drutami kolczastymi i ma tylko dwie bramy przejściowe; Rafah do Egiptu i Karm Abu Salem do okupowanej Palestyny (Izrael). Wjazd i wyjazd przez dwa przejścia są praktycznie kontrolowane przez Izrael. Izraelskie czołgi i myśliwce blokują wjazd pomocy humanitarnej przez przejścia graniczne w Rafah. Po orzeczeniu MTS uzbrojeni ekstremistyczni osadnicy izraelscy (kolonizatorzy, którzy zwykle są częścią izraelskiej armii od 18 roku życia) blokują pomoc humanitarną przez przejście graniczne Karm Abu Salem. Nie wpuszcza się pomocy humanitarnej.

Izraelscy przywódcy nie mają szacunku dla międzynarodowych organizacji prawnych. Izrael nigdy nie szanował ani nie dostosowywał się do żadnych rezolucji ONZ, ale pogwałcił każdą z nich. Uważają się za stojących ponad prawem, ponieważ wierzą, że są “wybrańcami Boga”. Netanjahu przysiągł, że “nikt nas nie powstrzyma – ani Haga, ani oś zła, ani nikt inny”. Nie zakończy wojny, dopóki nie zniszczy Hamasu (Gazy i Palestyńczyków) i nie uwolni zakładników, jak obiecuje. Izraelski minister wojny, Yoav Gallant, wciąż grozi i obiecuje, że po wojnie Izrael narzuci wojskowe rządy w Strefie Gazy.

28 styczniaTh. Ekstremistyczny, skrajnie prawicowy izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gvir zwołał tak zwaną “konferencję zwycięstwa”, w której wzięło udział szesnastu członków izraelskiego Knesetu. Ben-Gvir powtórzył swoje poparcie dla tego, co nazwał “dobrowolną imigracją” (przymusowe wydalenie) setek tysięcy Palestyńczyków jako najbardziej moralnym i logicznym rozwiązaniem” oraz dla izraelskiego przesiedlenia Strefy Gazy. Wszyscy ci izraelscy członkowie Knesetu nie okazali szacunku dla orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Przymusowe wypędzenie jakiejkolwiek grupy jest zbrodnią przeciwko ludzkości, a izraelskie kolonie (osiedla) na skradzionej ziemi palestyńskiej są pogwałceniem prawa międzynarodowego. Jednak administracja Bidena nadal chce nagrodzić Izrael 14 miliardami dolarów z amerykańskich ciężko zarabiających pieniędzy z podatków i ukarać palestyńskie ofiary, obcinając pomoc dla UNRWA, agencji, która zapewnia pomoc humanitarną palestyńskim uchodźcom.

Izraelscy żołnierze nie przestali mordować palestyńskich cywilów, nawet tych, którzy wywieszają białe flagi. Izraelskie pojazdy wojskowe nie zaprzestały najazdów na palestyńskie miasta na Zachodnim Brzegu, niszcząc domy i biorąc zakładników (6420 palestyńskich zakładników na dzień 31 stycznia)St.), atakują też szpitale i z zimną krwią mordują chorych i rannych Palestyńczyków. Izraelskie bombowce nie przestały niszczyć palestyńskich budynków cywilnych, wiedząc doskonale, że takie budynki jak szkoły, szpitale, ośrodki religijne są wykorzystywane jako ośrodki dla uchodźców. Izraelscy przywódcy polityczni i religijni nie przestali wzywać do zniszczenia Gazy i przymusowego wypędzenia Palestyńczyków.

Jednak MTS miał problem z uznaniem oczywistego izraelskiego ludobójstwa Palestyńczyków w Gazie. Ten sam sąd nie miał problemu z uznaniem ludobójstwa w sprawie rosyjskiej Ukrainy, nie miał żadnego problemu z uznaniem ludobójstwa w sprawie Serbii i Hercegowiny i nie miał żadnego problemu z uznaniem ludobójstwa w sprawie Rohingjów z Mjanmy. Czym więc różni się sprawa Izraela i Palestyny?

Porażka MTS, jak również ONZ i każdej innej międzynarodowej organizacji prawnej, która nie zdołała ochronić Palestyńczyków przez ostatnie 75 lat przed rozmyślną syjonistyczną izraelską ludobójczą kampanią Wielkiego Izraela, ujawnia podstawowy fakt, że wszystkie te organizacje międzynarodowe zostały założone przez zwycięzców II wojny światowej, aby służyć swoim własnym planom kolonialnym, a nie chronić humanitarne prawa obywatelskie.

Palestyńczycy przekonali się o tym na własnej skórze. Po 75 latach pokojowych negocjacji politycznych w obronie swojego życia i ojczyzny, odkryli, że takie negocjacje nie położą kresu izraelskim ludobójczym atakom, które są wspierane, uzbrajane i politycznie chronione przez kolejne administracje amerykańskie. Nauczyli się twardego faktu, że ten świat rządzi się głównie dzięki zasadom narzuconym przez siłę, a nie przez zasady humanitarne. Albo w milczeniu patrzą, jak codziennie setki ich dzieci są mordowane przez siły izraelskie, albo wstają i walczą. Mogli chronić swoje dzieci i wyzwolić swoją ojczyznę spod izraelskiej okupacji tylko dzięki sile militarnej, a nie fałszywym prawom międzynarodowym. Ponieważ są okupowani, mają prawne, moralne, a także religijne prawo do zmilitaryzowanej samoobrony. Palestyna, podobnie jak Wietnam i Afganistan, zostanie wyzwolona tylko siłą zbrojną, a nie siłą obłudnego prawa międzynarodowego.

Dr Elias Akleh

Dr Elias Akleh jest Amerykaninem arabskiego pochodzenia pochodzenia palestyńskiego. Jego rodzina została eksmitowana z Hajfy w Palestynie po Nakbie w 1948 roku, kiedy syjoniści ukradli majątek jego rodziny. Potem rodzina została ponownie eksmitowana z Zachodniego Brzegu podczas Naksah w 1967 roku, po tym jak syjoniści ponownie zajęli resztę Palestyny.

Opublikowano za: https://www.vtforeignpolicy.com/2024/02/icj-failed-the-palestinians/

Wypowiedz się