Ludzkie pole bioelektryczne i technologia bezprzewodowa

Trener zdrowia

Dawno temu ludzkie ciało zostało zakodowane przez Stwórcę z jego własną, wrodzoną siecią energetyczną i polem bioelektrycznym.

Przez tę sieć energetyczną przepływa prąd bioelektryczny; Powstały w ten sposób bioobwód wytwarza własne pole bioelektryczne. Ten bioprąd jest bezpośrednio odpowiedzialny za bicie ludzkiego serca i oddychanie człowieka, a także za wiele innych procesów i funkcji organizmu.

Biorąc pod uwagę udowodnione istnienie tego pola bioelektrycznego, nasilająca się elektryfikacja planety Ziemia miała negatywny wpływ na naturalny przepływ prądu bioelektrycznego każdego człowieka. Jeden z nich jest znany jako EHS lub zespół nadwrażliwości elektroalergicznej.

Faktem naukowym jest, że ciągłe wprowadzanie pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez człowieka do ludzkiego pola bioelektrycznego spowodowało wiele poważnych dolegliwości medycznych i niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Stały wzrost zachorowań na choroby sezonowe i choroby, takie jak różne grypy, a także nowe koronawirusy, takie jak COVID-19, jest pod silnym wpływem coraz bardziej szkodliwej elektryfikacji planety.

Krótko mówiąc, znaczna część ludzkości jest obecnie pogrążona w istnej zupie elektrozanieczyszczeń. Obfitość zarówno ukierunkowanych częstotliwości elektromagnetycznych, jak i rozproszonego promieniowania niejonizującego, które można znaleźć w otaczającym środowisku na całym świecie, przytłacza obecnie ludzkie obwody biologiczne.

Znacznie potężniejsze częstotliwości radiowe rozpowszechniane przez sieci 4G i 5G przytłaczają obecnie naturalne prądy biologiczne ludzkiego ciała.

W szczególności ekstremalnie niebezpieczna sieć 5G wykorzystuje zakresy sygnału elektromagnetycznego i transmisje mikrofalowe, które w rzeczywistości nadpisują, zwierają i/lub kończą normalne prądy bioelektryczne, czasami nawet rozrywając obwody biologiczne (np. gdy dróżnicy pracują zbyt blisko CORONA emitowanej przez linię wysokiego napięcia).

W związku z tym ludzki bioorganizm jest stopniowo odłączany od nieustannej ekspozycji na sieci komórkowe 4G i 5G. Wiele osób skarży się nawet na pomieszanie mózgu po dłuższym korzystaniu ze smartfona. Nie potrafią myśleć trzeźwo, zapamiętywać rzeczy jasno, funkcjonować prawidłowo lub wszystkich trzech.

Kiedy ludzkie pole bioelektryczne zostanie głęboko zdegradowane w tak trwały sposób, zwłaszcza w ciągu dziesięcioleci ekspozycji na technologie bezprzewodowe, nieuchronnie pojawią się nowe podatności na choroby wywołane przez człowieka, takie jak COVID-19.

Ponieważ wynikające z tego zmiany funkcji komórkowych mogą być niezauważalne, a upośledzenie funkcji organizmu może być dość subtelne, zarówno toksyczność 4G, jak i zatrucie 5G są rutynowo pomijane. (Inżynier elektryk sygnalista ujawnia zagrożenia dla zdrowia 5G, wyjaśnia propagację 5G do każdego otworu głowy)

Nawet wysoko wykwalifikowani lekarze nie są w stanie prawidłowo zdiagnozować niektórych nowych chorób i dziwnych “dolegliwości trzeciego tysiąclecia”, ponieważ są one albo bezobjawowe, albo wykazują objawy, które są praktycznie subkliniczne.

Co ważniejsze, wiele chorób i różnych dysfunkcji jest obecnie systematycznie błędnie diagnozowanych jako inne znane dolegliwości i zaburzenia. W niezliczonych przypadkach zespół nadwrażliwości na elektronadwrażliwość był albo znacznie niedostatecznie zdiagnozowany, albo całkowicie błędnie zdiagnozowany.

Istnieje kilka innych udowodnionych negatywnych skutków postępującej elektryfikacji świata, które są dość destrukcyjne dla biosfery, a zatem szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Ta dyskusja jest pierwszą z serii, która zbada rosnącą liczbę nierozpoznanych dolegliwości medycznych i schorzeń spowodowanych korzystaniem ze smartfonów, a także długotrwałym narażeniem na domowe bezprzewodowe konfiguracje IT i biurową sieć Wi-Fi.

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=209178

Wypowiedz się