Dowód: Organizacje międzynarodowe zaangażowane w przestępczy spisek mający na celu pomoc i podżeganie do nielegalnej imigracji do USA; aby ZAWALIĆ kraj dla celów Agendy 2030 ONZ

NARÓD HALA TURNERA ŚRODA, 11 LUTEGO 2024 

Dowód: Organizacje międzynarodowe zaangażowane w przestępczy spisek mający na celu pomoc i podżeganie do nielegalnej imigracji do USA; aby ZAWALIĆ kraj dla celów Agendy 2030 ONZ
Dowody na istnienie obozowisk i stacji nielegalnych imigrantów dowodzące planowanego i zorganizowanego upadku Ameryki.
Organizacje: – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Unia Europejska – Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF – Hebrajskie Towarzystwo Pomocy Imigrantom HIAS – Czerwony Krzyż – Lekarze bez Granic – Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców UNHCR – Norweska Rada ds. Uchodźców

“I obsługiwane przez różne międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe.

Na scenie są m.in. OIM, Czerwony Krzyż, UNICEF, HIAS, Unia Europejska, Lekarze bez Granic, UNHCR i Norweska Rada ds. Uchodźców, które oferują migrantom pomoc i instrukcje, jak dostać się do Stanów Zjednoczonych.

Migranci Zobacz różne mapy, aby dokładnie powiedzieć, jak dotrzeć do granicy z USA. Ta mapa, umieszczona w placówce opiekuńczej, pokazuje migrantowi drogę przez Panamę i Kostarykę.

Na tym nagraniu widać najwyższego pracownika, który dokładnie wyjaśnia, jak przejechać przez Panamę.

Bardziej obszerną mapę rozpowszechnia Czerwony Krzyż. Ta mapa nie tylko pokazuje wiele tras migracyjnych do Stanów Zjednoczonych, ale także obejmuje przystanki w Ameryce Środkowej i Meksyku. Podobną aplikację rozdaje Medecosine Fronteras, znana również jako Lekarze bez Granic.

Być może najbardziej uderzającą formą tej pomocy jest torba, którą nazywamy zestawem do gwałtu. Jest on rozdawany przez OIM w Kolumbii, zanim migranci przejdą przez przełęcz Darien. Zestaw, który zawiera prezerwatywy i pigułki “dzień po”, pozwala migrantom bezpieczniej poruszać się w dżungli.

Dlaczego wszystkie te grupy zachęcają migrantów i pomagają im w stałej podróży? Dlaczego dzieje się to na zorganizowaną skalę przemysłową? I dlaczego granica USA pozostaje szeroko otwarta?

We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Agenda zapewnia, cytuję, plan pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości.

U jego podstaw leży 17 celów zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030 nakreśla plan światowego socjalizmu, stwierdzając, że wyruszamy w zbiorową podróż, aby zbudować świat wolny od ubóstwa, głodu, chorób i niedostatku.

W powiązanym dokumencie IOM zatytułowanym “Migracja i agenda 2030” przedstawiono jasny plan masowej migracji ludzi. Raport zaczyna się od stwierdzenia, że Agenda 2030 uznaje migrację za podstawową kwestię rozwoju, co oznacza, że po raz pierwszy migracja jest wyraźnie zintegrowana z globalną agendą rozwoju, a ponadto, cytuję, możliwe jest powiązanie migracji z każdym celem Agendy 2030.

Szokujące jest to, że raport odnosi się do migrujących mężczyzn, kobiet i dzieci jako czynników rozwoju. Wreszcie, w sprawozdaniu stwierdza się, że nie powinniśmy koncentrować wysiłków na próbach powstrzymania migracji. Ułatwianie, a nie ograniczanie. Priorytetem jest migracja.

Oczywiste jest, że ta nielegalna migracja jest rzeczywiście ułatwiana i wspierana. Na przykład UNICEF, znany również jako Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, rozdaje te pakiety pomocy w panamskich obozach migracyjnych.

Zwróć uwagę na subtelny komunikat na torbie, który brzmi: zaufaj sobie. Delf, możesz, zachęcając migrantów do kontynuowania podróży.

Na odwrocie mapy Czerwonego Krzyża znajdują się informacje o wykorzystaniu pociągów towarowych do transportu. Zamiast potępiać niebezpieczną formę transportu, migrantom mówi się, aby pozostali w miejscu i uważali na wszelkie gałęzie, elektryczne lub tunele. — Nie ma wątpliwości, że grupy te służą jako kamuflaż dla szpiegów, przestępców i innych nikczemnych aktorów, którzy chcą niepostrzeżenie przeniknąć do naszych granic.

Potężne organizacje oddalone o tysiące mil ułatwiają upadek południowej granicy USA.

Nie mogę tego przepisać, ale każdy musi to obejrzeć.https://www.brighteon.com/embed/eb202e4c-313a-44e2-af55-dd547114d5fe

JEST TO FEDERALNY SPISEK KRYMINALNY

Nie jestem adwokatem, a tym samym nie jestem kompetentny do wydawania opinii prawnych. Jednak nie jestem też szwajcarskim zegarmistrzem; to nie znaczy, że nie potrafię czytać lub rozumieć zegara.

Jako laik potrafię czytać i rozumieć prawo w taki sam sposób, w jaki potrafię czytać i rozumieć zegar. W związku z tym wydaje mi się, że działania, które widzisz na powyższym filmie, dostarczając map pokazujących trasy, którymi należy podążać, aby nielegalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych, są przestępstwem kryminalnym. Uważam, że przestępstwem jest pomaganie lub podżeganie kogokolwiek, kto zamierza nielegalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych.

Jestem również zdania laika, że jeśli dwie lub więcej osób – lub organizacji – wie, że dana działalność jest nielegalna, ale ZGADZAJĄ SIĘ na wspólne zaangażowanie się w określony czyn, to POROZUMIENIE jest spiskiem kryminalnym, oddzielnym przestępstwem federalnym.

Po obejrzeniu filmu wydaje mi się, że organizacje wymienione w filmie są zaangażowane w pomoc i podżeganie ludzi, którzy planują nielegalnie dostać się do Stanów Zjednoczonych, i organizacje te WIEDZĄ o tym. Wydaje mi się również, jako laikowi, że te organizacje, będąc tego świadome i zgadzając się wspólnie pomagać tym nielegalnym najeźdźcom, umieszczają WSZYSTKIE organizacje w federalnym spisku przestępczym, za który mogą być ścigane karnie, karane grzywną i więzieniem.

Dlaczego organizacje te NIE są ścigane karnie?

Wzywam czytelników do natychmiastowego ZAPRZESTANIA wszelkich darowizn lub pomocy dla organizacji pokazanych w powyższym filmie.

Ludzie, którzy WIEDZĄ, co te grupy robią przestępczo, ale nadal przekazują pieniądze lub inne darowizny tym organizacjom, mogą zostać uznani za pomocników w swoich przestępstwach, zapewniając materialne wsparcie dla tych przestępczych działań.

OGROMNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Liczba brutalnych przestępstw popełnianych przez nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych jest oszałamiająca. W bardzo wielu z tych przypadków sprawcy zostają złapani.

Adwokaci cywilni mogą zbić absolutną fortunę pozywając wyżej wymienione organizacje, jeśli ORGANIZACJA (ORGANIZACJE) w jakikolwiek sposób pomogły sprawcy w dostaniu się do Stanów Zjednoczonych.

Podczas gdy pozew cywilny nie może ścigać PRZESTĘPSTWA, może wykorzystać popełnienie przestępstwa jako podstawę do pozwu przeciwko tym ORGANIZACJOM. Pozew cywilny może argumentować, że organizacje te ułatwiły przestępstwo, pomagając ludziom, o których wiedziały, że przybywają do USA nielegalnie. Ofiary przestępstw i ich rodziny mają legitymację procesową do wytaczania takich powództw, ponieważ zostały bezpośrednio skrzywdzone!

Pozew za pozwem, za pozwem, w sądzie, po sądzie, po sądzie, zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym, będzie kosztował te organizacje miliony w opłatach prawnych tylko po to, by odpowiedzieć na wszystkie pozwy.

Adwokaci zajmujący się procesami cywilnymi mogą wiązać te organizacje w odpowiadaniu na pozwy, uczestniczeniu w zeznaniach, spełnianiu wezwań dowodowych, stawianiu ich przed sądem. Sam proces związałby ich na lata!

A ponieważ nie jestem adwokatem i nie podlegam regulaminowi sądu, mogę zasugerować taki sposób działania bez obawy o sankcję sądową lub groźbę utraty licencji prawniczej.

Wyobraźcie sobie: przypadek za przypadkiem. Aha, i doniesienia medialne o tych przypadkach… zapierałoby dech w piersiach. Wyobraźmy sobie możliwe nagłówki:

(Na przykład tylko – o ile mi wiadomo, żadne rzeczywiste sprawy nie są w toku)

“Czerwony Krzyż pozwany w sprawie nielegalnego cudzoziemca, który zamordował (…) “

“Lekarze bez Granic pozwani za nielegalnego cudzoziemca, który zgwałcił (…) “

“UNICEF pozwał za przekierowanie pieniędzy z funduszy na rzecz dzieci dla nielegalnych imigrantów (…) “

“Unia Europejska pozwana za pomoc nielegalnym cudzoziemcom włamującym się do USA (…) “

Wszystko odbywa się poprzez działania CYWILNE, które każdy może wnieść, i nie jest w żaden sposób zależny od stanowych lub federalnych działań prawnych.

Nagłówki, nagłówki, nagłówki. Zła reklama za złą reklamą. Nagle datki zaczynają wysychać (…).

DARCZYŃCY TEŻ!

Nie poprzestawaj na pozywaniu organizacji, wzywaj ich listy darczyńców i ścigaj również darczyńców! “Wsparcie materialne (…)”. “Ułatwienie…” “Akcesorium przed/po fakcie do . . . “

Wysłać swoich Darczyńców do ucieczki, wciągając ich w proces cywilny.

Nagle istnienie tych ogromnych organizacji staje się nie do utrzymania (…).

Mówię wam, jest kopalnia złota dla prawników, którzy są głodni.

Opublikowano za: https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/proof-international-organizations-engaged-in-criminal-conspiracy-to-aid-abet-illegal-immigration-into-usa-to-collapse-the-country-for-un-agenda-2030-goals

Wypowiedz się