Częstotliwość, energia, wibracja

Motta:

Jeśli chcesz odkryć tajemnice wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji.”
– Nikola Tesla

Muzyka to płynna architektura. Architektura to zastygła muzyka”.
–Goethe

Przez TerraZetzz -środa, 7 lutego 2024, 22:18

Źródło: Operation Disclosure Official | Autor: James O’Brien, współautor

Przesłano 7 lutego 2024 r

Częstotliwość – Trey Smith

https://www.youtube.com/watch?v=hHOzzTXAphU

Tak jak na górze, tak i na dole, mikro i makrokosmos oraz przekonanie, że każda komórka w naszym ciele zawiera holograficzny projekt całości, są ważnymi legendami na wielowymiarowej mapie, która poprowadzi nas metaforycznie z 3D do 5D.

Wróg jest ekspertem w kontroli umysłu i oszustwie. Nieprzyjaciel okłamał nas na temat naszej historii i natury naszego istnienia i naszego świata, ale nie był w stanie wymazać Słowa Bożego z tego królestwa.

W pewnym momencie w nieokreślonej przeszłości rozegrała się wielka bitwa, jedna ze stron wydawała się wygrywać, a następnie ziemia została wydobyta odkrywkowo ze względu na materiały, takie jak gigantyczne drzewa na bazie krzemu (nie węgla), złoto, kryształy, a także, oczywiście, energię duchową tkwiącą w jej ludziach, jako dzieciach Bożych.

Przypomnijmy, że w filmie Matrix ludzie byli wykorzystywani jako ludzkie baterie dla Wroga, podczas gdy byli utrzymywani przy życiu przez maszyny do kanibalizmu, przez cały czas ich świadomość istniała w swego rodzaju świecie gry w wirtualnej rzeczywistości, stworzonym przez Wielkich Oszustów.

Lucyfer był oryginalnym Wielkim Zwodzicielem i chciał, aby jego własne królestwo rządziło, prawdopodobnie za pomocą technologii sztucznej inteligencji, jednak Lucyfer nie może tworzyć w taki sam sposób, jak robi to Bóg, może tylko dokooptować to, co już zostało stworzone i próbować sterować tym do swoich własnych zmanipulowanych projektów. Lucyfer i ci, którzy go czczą, również składają ofiary i kanibalizują ludzi. Tak jak czciciele Baala w czasach biblijnych. Nie różni się to zbytnio od tego, co sugeruje Matrix, tylko w innym kontekście.

W Matrixie bohater Neo (który zmienia się w Jedność) ma za zadanie fundamentalnie zmienić naturę swojej świadomości i rozumienia rzeczywistości w czasie rzeczywistym. W pewnym sensie musi przejść ze stanu istnienia 3D do 5D lub z perspektywy linearnej do wielowymiarowej. Bardzo istotną częścią tego, co go tam doprowadza, jest nie tylko intelektualne zrozumienie Świadomości Jedności, której nauczał i demonstrował Chrystus, ale postrzeganie i życie tą właśnie świadomością.

Młody mnich: “Nie próbuj zginać łyżki – to niemożliwe. Zamiast tego staraj się tylko uświadomić sobie prawdę. Nie ma łyżki.”

W Matrixie łyżka nie istnieje – to tylko kod lub program, który mówi mózgowi Neo, że patrzy na łyżkę.

Nawet nasi dzisiejsi naukowcy wyszczególnili, że materia jest w większości pustą przestrzenią, a materia obejmuje najbardziej trwałe obiekty, jakie można sobie wyobrazić, takie jak wielkie katedry. Naukowcy ci ujawnili również koncepcję mechaniki kwantowej falowo-cząsteczkowej. Dopiero gdy ją obserwujemy, fala staje się cząstką. Nasza świadomość i nasza uwaga są kluczowym składnikiem w tworzeniu materii jako rzeczy namacalnej, której można doświadczyć. Zauważmy, że tylko wtedy, gdy nauka wchodzi w dynamikę kwantową, zbliża się do prawdy o naszej rzeczywistości.

A o czym mówimy dzisiaj w naszym świecie? Kwantowy system finansowy. Kwantowy system głosowania. Nadszedł czas, abyśmy sami stali się kwantowi, jak może sugerować pewna litera, która wykorzystuje komputer kwantowy.

Kiedy kwant techniki i nauki połączy się z Prawem Jedności i Świadomością Jedności Chrystusa, powrócimy tam, gdzie byliśmy przez cały ten czas: do miejsca, w którym nasza świadomość została stworzona w Jedności ze Źródłem, do Ogrodu Ziemskiej Rozkoszy, w którym nasza istota oscyluje między żywym rozumieniem siebie jako zarówno zindywidualizowanego, jak i Całości.

Jak kropla wody i cały ocean.

W tym momencie arbitralne podziały między istotami przestają istnieć. Czy myślisz, że rasizm będzie problemem dla kogokolwiek?

To żywe zrozumienie było tym, do czego doprowadził nas nasz pozornie historyczny postęp, od piasków Jerozolimy i przesłania Chrystusa, do tej ważnej zmiany kwantowej w naszej cywilizacji, gdzie mydlenie oczu zostaje usunięte i znów wiemy, jak również jesteśmy znani. Koniec z ciemnym lustrem. Teraz będziemy samym światłem.

Prawdziwe znaczenie Eucharystii Chrystusa jest następujące: Ty Chryste.

To jest to, co Chrystus przepowiedział, że będziemy kroczyć tą samą ścieżką co On, w Jedności z tym samym Źródłem.

“To wszystko i jeszcze więcej uczynicie” – powiedział nam Chrystus.

Teraz znajdujemy się na historycznym rozdrożu. Wzrastające światło na planecie spowodowało, że Wróg wyszedł z ukrycia. Tam, gdzie dawniej mógł rządzić w tajemnicy i poprzez tajne stowarzyszenia, teraz jest demaskowany, aby wszyscy mogli go zobaczyć, czy im się to podoba, czy nie. I nie podoba im się to ani trochę. Gdyby mogli, zaszczepiliby was prosto z tej świadomości, ale nie mogą.

Zaawansowane (według naszych obecnych koncepcji) cywilizacje, które zostały zasiane przez Mistrzów Gry w naszej wielowymiarowej rzeczywistości, sugerują świat, który wykorzystuje energię, częstotliwość i wibracje zarówno do tworzenia, zasilania, jak i podtrzymywania swojego świata.

Muzyka to płynna architektura. Architektura to zastygła muzyka”.
–Goethe

Słowo (wibracja częstotliwości) powołuje do istnienia światy przejawione.

Niestety, systemy kontroli Wroga angażują również establishment medyczny. Czy myślisz, że zatrzymają się po prostu na użyciu swojej opartej na niczym tłustej waluty i kontroli umysłu korporacyjnych mediów, aby utrzymać nas w lucyferiańskim królestwie, które stworzyli?

Nie, muszą również atakować nasze zdrowie, poprzez swoją farmakologię, wodę, powietrze, żywność GMO i choroby projektowane. W pewnym sensie to niewiarygodne, że przetrwaliśmy tak dobrze, chociaż liczba ofiar śmiertelnych była naprawdę zbrodnicza, jeśli weźmie się pod uwagę, że technologia uzdrawiania była tuż pod naszym nosem przez cały czas.

“Historię piszą zwycięzcy.” – Pochodzenie nieznane

Podobnie jak my, nasze pochodzenie jest częściowo nieznane. Jeśli w nieokreślonej przeszłości toczyła się bitwa, a zwycięzcy pisali fałszywe historie tuszowania, to w jaki sposób istota taka jak my, której własne narodziny dosłownie wprowadzają w stan amnezji, co do ich wcześniejszego miejsca pobytu, dochodzą do rozsądnego zrozumienia świata i tego, co doprowadziło nas do tego miejsca?

Musimy wejść w głąb siebie. To jedyna droga.

“Królestwo Boże jest w was” – Chrystus

Zapisy wszystkich historii nigdy nie znikają, są tylko zaciemnione dla tych, którzy nie mają oczu. Wszyscy wycieramy z oczu sen historii. Musimy być w pełni świadomi, aby zrzucić kajdany porządku światowego, który szybko przemija. Jest to porządek świata zbudowany na tyranii, chorobach, ograniczonej energii i złych praktykach bankowych. Chociaż jest to wszystko, co znaliśmy w naszym obecnym wcieleniu, a wielu z nas ma syndrom sztokholmski dla naszych porywaczy, nie jest on tak stabilny, jak w ostatnich latach. To domek z kart.

Być może kiedyś sami byliśmy istotami wielowymiarowymi i będziemy nimi znowu. W pewnym momencie toczyła się bitwa o to królestwo, a obecnie znów jesteśmy w kolejnej, choć jest to przede wszystkim ukryta bitwa dla tych, którzy podążają tylko za narracją korporacyjnych mediów głównego nurtu, która jest (była) figurą szachową dla jednej z drużyn w bitwie. Jest to w istocie propagandowe ramię banków centralnych.

To powiedziawszy, nadal istnieje prawdziwa komunikacja, która ma miejsce, nawet w tych sieciach, ale musisz kopać głębiej, aby dotrzeć do rzeczywistej prawdy. Musisz być archeologiem, który nie boi się zanurzyć rąk w błocie i oczyścić z tych tajnych artefaktów ukrywających się pod powierzchnią.

Wybory zostały skradzione przez przestępczą kabałę, która wykorzystała sfabrykowany wariant wirusa fu i połączyła go ze swoimi aktywami w mediach korporacyjnych i szantażowanymi agentami w rządzie i systemie prawnym, a także w establishmencie medycznym, aby dokonać zamachu stanu na narodzie amerykańskim, a co za tym idzie, na całym świecie, ponieważ w tej chwili Tam, dokąd pójdzie Ameryka, reszta świata pójdzie w jej ślady.

Wydawałoby się, że z tymi wszystkimi ultrapotężnymi figurami szachowymi do dyspozycji Wroga (bankowość, media, przemysł, energetyka, medycyna) nie ma mowy, aby Donald Trump i Sojusz, który jest frontmanem George’a Washingtona, mogli pokonać tak okopaną Siłę.

Cóż, nie było żadnego logicznego sposobu, aby Armia Kontynentalna mogła pokonać armię brytyjską w rewolucji amerykańskiej. Brytyjczycy wysłali armadę 400 okrętów wojennych do portu w Nowym Jorku, aby rozpocząć bitwę. Rodzące się Stany Zjednoczone nie miały dokładnie żadnych okrętów wojennych. Była to grupa rolników i rzemieślników, bez doświadczenia wojskowego. A jednak w dokumentach założycielskich zawarli przymierze z samym Stwórcą. Zwyciężyli nie tylko dzięki własnym czynom, ale dzięki Boskiej Opatrzności.

Ostatecznie to nasza energia zwycięży w tej walce. Wszyscy jesteśmy twórcami tego świata na swój własny sposób. Tworzymy ją myślą i energią. Zostaliśmy wciągnięci w twórczość innych, którzy użyli okultystycznych środków, aby przyciągnąć naszą uwagę. Nadal robią to ze swoimi mediami, jednak gigant, jakim jesteśmy my, zjednoczeni, budzi się teraz. Guliwer zrzuca z siebie liny liliputów i wstaje.

Wiemy, co wydarzyło się podczas rewolucji amerykańskiej.

Teraz jesteśmy w czasie Drugiej Rewolucji Amerykańskiej. A to jest rewolucja kwantowa.

Tam, dokąd idzie JEDEN… Idziemy w całości.

W dół króliczej nory i przez elektromagnetyczny torus.

Tak jak powiedzieliśmy… To będzie biblijne.

Czy widziałeś ostatnio jakieś powodzie?

Obserwuj wodę.

Powiedzieliśmy też: Nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi.

Przyszłość okazuje się przeszłością.

I na koniec…

Bóg zwycięża.

Zagramy w grę?

“Kiedy otwierasz swoje serce na patriotyzm, nie ma miejsca na uprzedzenia. Biblia mówi nam, jak dobrze i przyjemnie jest, gdy lud Boży żyje razem w jedności. Musimy otwarcie wyrażać nasze zdanie, dyskutować o naszych różnicach zdań, ale zawsze dążyć do solidarności. Kiedy Ameryka jest zjednoczona, Ameryka jest całkowicie nie do zatrzymania. Nie powinno być strachu. Jesteśmy chronieni i zawsze będziemy chronieni. Będziemy chronieni przez wielkich mężczyzn i kobiety z naszego wojska i organów ścigania. A co najważniejsze, będziemy chronieni przez Boga. Skończył się czas na puste gadanie. Teraz nadchodzi godzina akcji. Nie pozwól, aby ktokolwiek powiedział ci, że nie da się tego zrobić. Żadne wyzwanie nie może się równać z sercem, walką i duchem Ameryki. Nie zawiedziemy… Stoimy u progu nowego tysiąclecia, gotowi do odkrycia tajemnic kosmosu, uwolnienia Ziemi od nieszczęść chorób i okiełznania przemysłu i technologii jutra.
– Przemówienie inauguracyjne Donalda J. Trumpa – w wieku 70 lat, 7 miesięcy i 7 dni w hebrajskim roku 5-777, 20 stycznia 2017 r.

Wyrzuć wszystkie zapasy w 666, bo spadnie jak Goliat z kamieniem w głowę.

Stany Zjednoczone leżą w samym środku Jerozolimy. Jest to trzecia świątynia.

I zbudujemy ją razem, nie za pomocą naszych poprzednich, prymitywnych narzędzi, ale za pomocą żywych narzędzi naszych własnych koncepcji, poślubionych dźwiękowi, energii i wibracji.

Może to zabrzmieć fantastycznie i futurystycznie, ale tak naprawdę robiono to już wcześniej, a wskazówki są wszędzie wokół nas, właśnie dzisiaj.

“Jeśli chcesz odkryć tajemnice wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji.”
– Nikola Tesla

Tesla był bliskim przyjacielem Johna Trumpa, wuja Donalda Trumpa, a John Trump odziedziczył notatki Tesli po jego śmierci.

Pokochasz zakończenie tej historii.

Jak było na początku, tak będzie na końcu.

Powrót do przyszłości.

Na Boga, patrioci.

Opublikowano za: https://operationdisclosureofficial.com/2024/02/07/the-frequency/

Wypowiedz się