Świadomość i Jedność: Wszystko Się Zmieni!

Przez TerraZetzz -wtorek, 28 listopada 2023, 10:570434

Źródło: Ostateczna pobudka | Peter B. Meyer

Świadomość i jedność

  • Nasze prawdziwe pochodzenie, kim i czym jesteśmy
  • Zjednoczona świadomość
  • Wszystko się zmieni!

Nasze prawdziwe pochodzenie, tym, kim i czym jesteśmy

Świadomością i Jednością, jest stan umysłu, który jest przede wszystkim najlepszą bronią do wyzwolenia z naszych wieków niewolnictwa i ucisku.

Każda istota ludzka ma prawo do wolności, do pójścia tam, gdzie chce.

Nie ma żadnych praw ani zasad; Tylko szacunek i miłość do drugiego człowieka i natury, co jest podstawową zasadą dla wszystkich.

W wyłaniającym się pięciowymiarowym świecie czas jest wiecznością, bez pośpiechu, presji czasu czy ograniczeń.

To, kim naprawdę jesteśmy, jest przed nami ukryte. Nasza duchowa natura jest naszą jedyną prawdziwą formą.

To dlatego siły Władzy Realnej poświęcają tyle czasu i pieniędzy, aby ludzie zapomnieli o wszystkim.

Używają subtelnych technik, aby trzymać nas w niewoli.

W tym właśnie tkwi prawdziwa magia. Jeśli tego nie widzisz i/lub nie rozumiesz, jesteś pokonany.

Wszystko jest iluzją. Wkrótce ludzie odkryją swoje prawdziwe pochodzenie, kim i czym naprawdę są i co tak naprawdę się teraz dzieje.

Zajęło to prawie dwa stulecia, zanim ludzka świadomość zaczęła rozumieć, co tak naprawdę się dzieje. W miarę jak stopniowo pojawia się zrozumienie tego, co naprawdę się dzieje, zaczyna się nieskończony zakres informacji, dostarczających coraz więcej informacji o tym, kim i czym naprawdę jesteśmy.

Po pierwsze, odkrywamy, że nie jesteśmy Duchem, ale rozdrobnioną duszą Ducha. Jesteśmy Monadą, czyli nieograniczoną świadomością, stworzoną w Boskim Źródle, jako atom boskiego podobieństwa.

To jest Duch Prawdy, nasza wyższa jaźń. Stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy, gdyż On sam jest Świadomością, samym Źródłem, które nazywa się BOGIEM.

Jest to jeden z powodów, dla których tylko jedna trzecia światowej populacji zdaje egzamin końcowy 5D. Dwie trzecie z nich musi ponownie odbyć praktykę na innej planecie 3D, ponieważ planeta Ziemia rozpoczęła swoją wspinaczkę do 5D i ukończy ją w ciągu kilku lat.

Ostateczny przełom w kierunku całkowitego wyzwolenia planety Ziemia następuje w momencie, gdy tłum budzi się i widzi, kim i czym jest kabała Władzy Realnej, co nam zrobili i gdzie się zaszyli. Motłoch musi umieć spojrzeć wrogowi w oczy, aby przekonać się, kim jest!

Jeśli ludzie zbuntują się masowo, ponieważ rozumieją, że przez lata byli uciskani i okłamywani przez swoje władze m.in. w sprawie szczepień Covid, które są niepotrzebne, nie są bezpieczne i skuteczne, jak zapewniono. Zdrowi ludzie umierają po szczepieniach. To ludobójstwo staje się wyzwalaczem całkowitego zniszczenia Big Pharma i kartelu medycznego.

Z jednej strony są Ciemne Moce, które miały prawie nieograniczoną wolną rękę na powierzchni planety Ziemia przez pięćset tysięcy lat, podczas gdy po drugiej stronie pojawiły się Siły Światła, a mianowicie Gwiezdne Nasiona, prowadzone przez Galaktyczną Federację przy wsparciu przebudzonych patriotów na Ziemi, którzy już poczynili wielkie postępy w usuwaniu niezliczonych negatywnych sił na wszystkich frontach.

Prawdziwy motyw władców Władzy Realnej jest mroczniejszy i bardziej zły, niż większość ludzi może sobie wyobrazić, ponieważ jest “obcy” w swoim pochodzeniu i dosłownie, zaskakująco przekształcony w Agendę 2030 Linii Krwi Archontów, aby przejąć i rządzić naszym światem w imieniu “obcych” mocy kontrolnych Anunnaki, Gray i Draco.

Rodziny Archonckiej Linii Krwi są mocno zaangażowane w tworzenie zupełnie nowej i bardziej oderwanej od rzeczywistości istoty ludzkiej, całkowicie uwięzionej w Matrixie trzeciego wymiaru.

Istoty te stają się niezdolne do działania, na poziomie znacznie niższym niż obecny poziom życia. Lepiej kontrolowane przez komputery, są pustymi skorupami pozbawionymi substancji i wolnej woli, robiącymi wszystko, czego wymaga od nich kabała.

Ta hipnotyczna magia jest poparta manipulacyjnym kłamstwem. Wymyślona iluzja Boga Stwórcy, co do którego nikt nie ma żadnej orientacji w kategoriach rzeczywistości i/lub prawdy.

Rzeczywistość jest jednak taka, że ludzkość została na zawsze zwiedziona i bezprawnie usunięta ze swego rajskiego stanu. Nie chcą, aby ludzkość zdawała sobie z tego sprawę. Bo w przeciwnym razie jest to początek wielkiego przebudzenia ludzkości.

Powracający pozaziemski korespondent Vital Frosi donosi poniżej o koniecznych korektach świadomości.

ZJEDNOCZONA ŚWIADOMOŚĆ

Umiłowani!

Jako Planeta Szkolna, gdzie uczenie się duszy odbywało się zgodnie z uniwersalnymi zasadami, które charakteryzowały ją jako Świat Prób i Pojednań, Ziemia zapewniła również każdej inkarnowanej duszy doświadczenie indywidualności.

Powiedzieliśmy już przy innych okazjach, że kiedy dusza się wciela, podąża za swoim własnym projektem ewolucyjnym i doświadcza innego charakteru w każdym wcieleniu, ponieważ poprzez biegunowość doświadcza również Dwoistości, którą oferuje ta Szkoła.

Aby naprawdę przeżyć każdą postać, dusza musiała nie tylko zapomnieć o poprzednich wcieleniach, ale także poczuć i zapisać każde doznanie i emocję, czy to w sytuacji radości, czy bólu i cierpienia. Suma wszystkich tych cech dała duszy ukształtowanie jej obecnej osobowości.

Jeśli dusza doświadczyła indywidualności w każdym wcieleniu, to rozumie się, że doświadczyła również odrębności. Poczucie oddzielenia od Źródła oznacza również odczuwanie ciężkiej próby walki o przetrwanie.

I w tej walce o przetrwanie dusza doświadczyła również Prawa Akcji i Reakcji. Niejednokrotnie dusza musiała walczyć o własne fizyczne życie, a w pewnych sytuacjach się za daleko w swojej obronie, zwłaszcza w sytuacjach, które sprowadzały się do zabijania lub bycia zabijanym.

Strach i poczucie winy były głównymi przyczynami, które przynosiły możliwości uczenia się, jednak nie zawsze etycznie spełnione w ramach Praw Moralnych. Kiedy prawa te zostały naruszone, pojawiła się potrzeba odkupienia i zharmonizowania wszelkich nieudanych działań. To odkupienie nazywano również negatywną karmą.

Pomimo wszystkich trudności w tej Szkole, dusza ewoluowała i w ten sposób dotarła tak daleko. Taki był cel: dostać się do tej pozycji, aby wznieść się razem z planetą Ziemią.

Co najmniej 1/3 dusz wcielonych dzisiaj jest zdolna do wzniesienia się.

Prowadzi to również do zmiany w nowej Linii Czasu, która zastąpiła starą Linię Czasu, która umożliwiła Armagedon.

Jeśli wcześniej dusza zawsze doświadczała, jak to jest żyć w stanie oddzielenia, teraz, gdy się idziemy naprzód w Planetarnym Przejściu, otrzymujemy więcej okazji do doświadczania częstotliwości Nowej Ziemi.

To oddzielenie ustępuje miejsca zjednoczeniu świadomości.

Czas walki o przetrwanie odchodzi już za nami, wraz ze starymi energiami trzeciego wymiaru. Jak już wspomniano, Stare ustąpi miejsca Nowemu.

A Oddzielenie przestanie istnieć, aby Zjednoczenie mogło być definitywnie zrealizowane, przekształcając obecną Szkołę prób i pojednań w wyższy poziom Odrodzenia.

Boskie Prawa zostaną również dostosowane do nowej fazy Ziemi i jej człowieczeństwa. Świadomość całkowicie zmieni swoją zdolność do działania i rozumienia. Już teraz dostosowuje się do nowej fazy w ramach tej ekspansji.

Świadomość zaczyna coraz bardziej zdawać sobie sprawę, że to, czym była, już nie jest. Pozostawia po sobie to, co nie jest już potrzebne do kontynuowania.

Zjednoczenie Świadomości dokonuje wszystkich niezbędnych dostosowań. Doprowadzi duszę do etapu, w którym raz na zawsze zda sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy jednością. Zjednoczenie umożliwi uświadomienie sobie, że inni ludzie również pochodzą z tego samego źródła Stwórcy, a zatem mają tę samą energię, to samo pochodzenie, które jest tym samym nasieniem, ponieważ pochodzi z tego samego drzewa.

Zjednoczenie Świadomości przyniesie zrozumienie, że zwierzę, niezależnie od gatunku, jest również świadomością, która pochodzi z tego samego Źródła, a więc jest również częścią naszej energii i wibracji. Że jest to również brat/siostra ze stworzenia.

Zdasz sobie sprawę, że warzywo jest również świadomością, która wyłoniła się ze Źródła. Doświadcza fazy i wrażeń życia jako warzywo tylko w tej Szkole Ziemi.

Zjednoczenie Świadomości przynosi również zrozumienie, że minerały, Gwiazdy, inne Planety i wszystkie Galaktyki są częściami tej samej Świadomości Zjednoczenia ze Źródła Stwórcy. Wszystkie istoty żyjące poza Ziemią są również częściami nas, ponieważ pochodzimy z tej samej energii.

Zjednoczona świadomość w końcu zda sobie sprawę, że jest tylko fraktalem jej własnej, większej świadomości, czyli monady. Zda sobie sprawę, że posiada wyższe wersje samego siebie. Która zamieszkuje światy we wszystkich wymiarach w nieskończoności Kosmosu. Zrozumie przede wszystkim, że teraz, gdy jego doświadczenia w Dwoistości zakończyły się oddzieleniem od Trzeciego Wymiaru, jest on zintegrowany z wyższą wersją samego siebie.

Ta integracja to nic innego jak zjednoczenie świadomości. Wzniesienie duszy nie jest niczym innym jak integracją świadomości. Jednak, aby osiągnąć pełnię wzniesienia, konieczne jest zjednoczenie się z innymi świadomościami zamieszkującymi ten planetarny dom. Dusza, która wciąż doświadcza oddzielenia, nie jest gotowa na wzniesienie.

Ci, którzy pracują nad stworzeniem Nie-Świetlnej Linii Czasu, są w pełni świadomi wszystkich ludzkich możliwości i zdolności. A ich głównym celem jest dziś właśnie stworzenie narzędzi, które są sprzeczne ze zjednoczeniem ludzkiej świadomości i należy im zapobiegać.

Tworzenie powodów i przyczyn, które sprzyjają separacji, jest obecnie najbardziej śmiercionośną bronią używaną. Ale może uderzyć tylko w tych, którzy dają się ponieść fali mrocznych interesów.

Wyjdź z krzyżowego ognia tych, którzy ćwiczą, i wejdź w światło, które od teraz będzie oświetlać twoje kroki. Wybór należy do każdego z was i jest to część Prawa Wolnej Woli. Moc jest i zawsze była w tobie. I to jest jedno z najświętszych Boskich Praw.

Nic nie może powstrzymać waszej świadomości przed zjednoczeniem, jeśli rzeczywiście jest to wasz cel.

Jestem Vital Frosi, a moją misją jest oświecenie!

Namaste!

“Wszystko się zmieni!

Nie żartuję!” Saint Germain

Wielki Wniebowstąpiony Mistrz, hrabia St. Germaine przemawia do nas!

https://youtu.be/SPgUyt7VsRM

______________________________________________________
Opublikowano0 za: https://operationdisclosureofficial.com/2023/11/28/consciousness-and-oneness-everything-is-going-to-change/

Comments

  1. piechota says:

    Jak koniecznie chcecie poodzielać bloki tekstu to robi się to za pomocą ramek, które mogą mieć nawet różne kształty, kolor i formę, ale tekst czarny na białym tle!!!

Wypowiedz się