Program depopulacji planety poprzez szczepienia przeciwko COVID. Ujawnione w raportach rządowych i dokumentach firmy Pfizer

Przez Expose Global Research, 24 listopada 2023 r. Expose 5 października 2023 Temat: Nauka i medycyna

Aby otrzymywać codzienny biuletyn Global Research (wybrane artykuły), kliknij tutaj.

***

Po raz pierwszy opublikowano 5 października 2023 r.

Gdyby eksperymentalna szczepionka uszkodziła serce i układ odpornościowy u znacznej liczby osób, które ją otrzymały, możliwe jest, że doprowadziłoby to do zmniejszenia ogólnej wielkości populacji.

Może się to zdarzyć z kilku powodów.

 • Po pierwsze, uszkodzenie serca może prowadzić do wzrostu chorób sercowo-naczyniowych, które są główną przyczyną śmiertelności na całym świecie. Może to skutkować większą liczbą zgonów wśród osób, które otrzymały szczepionkę.
 • Po drugie, uszkodzenie układu odpornościowego może sprawić, że osoby będą bardziej podatne na inne infekcje i choroby, co może również przyczynić się do wzrostu śmiertelności.
 • Wreszcie, co nie mniej ważne, negatywny wpływ szczepionki na płodność i zdrowie reprodukcyjne może prowadzić do spadku liczby urodzeń, co dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia ogólnej wielkości populacji.

Gdyby taka szczepionka została opracowana i rozpowszechniona, mogłoby to potencjalnie doprowadzić do depopulacji z powodu zwiększonej śmiertelności i zmniejszonej płodności.

Niestety, świat znalazł się w sytuacji, w której potężne instytucje i rządy zmusiły miliony ludzi do otrzymania eksperymentalnej szczepionki Covid-19, która powoduje wszystkie niefortunne skutki wymienione powyżej.

Świadczą o tym oficjalne raporty rządowe i poufne dokumenty firmy Pfizer.

Dlatego jesteście świadkami masowej depopulacji, która rozgrywa się na waszych oczach.

Nacisk na masowe szczepienia przeciwko Covid-19 nigdy nie miał na celu zwalczania wirusa. Chodziło o zmniejszenie globalnej populacji.

Cel ten jest zgodny z interesami niektórych potężnych korporacji i osób, które mogą czerpać korzyści z mniejszej, łatwiejszej do opanowania populacji teraz, gdy sztuczna inteligencja jest wystarczająco zaawansowana, aby zastąpić setki milionów pracowników.

Niezależnie od konkretnej przyczyny, implikacje tego, co obecnie dzieje się w świecie rzeczywistym, są znaczące.

Miliony ludzi ‘umarły nagle’

Czy wiesz, że dane dotyczące nadmiarowych zgonów w 15% krajów świata można znaleźć na stronie internetowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)?

Obejmuje to główne kraje, takie jak USA, Kanada i Wielka Brytania.

Ponadto udało nam się uzyskać jeszcze bardziej aktualne dane dotyczące 28 krajów europejskich z EuroMOMO.

Wszystkie te informacje zostały przekazane OECD i EuroMOMO przez organizacje rządowe każdego kraju, takie jak Centra Kontroli Chorób w USA i Biuro Statystyki Narodowej w Wielkiej Brytanii.

Poniższy wykres ilustruje niepokojący trend nadmiarowych zgonów w krajach “Pięciorga Oczu” (Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i USA), a także w 27 innych krajach europejskich.

Czy zdajesz sobie sprawę z oszałamiającej liczby nadmiarowych zgonów, które miały miejsce w USA i Europie w ostatnich latach?

W 2021 r. w USA odnotowano prawie 700 000 nadmiarowych zgonów, a kolejne 360 000 nadmiarowych zgonów do 11 listopada 2022 r.

W Europie odnotowano podobnie alarmującą liczbę 382 000 nadmiarowych zgonów w 2021 r., a do listopada 2022 r. 309 000 nadmiarowych zgonów.

A te liczby nie obejmują nawet Ukrainy!

Szokujące jest to, że nawet kraje takie jak Nowa Zelandia, Australia i Kanada odnotowały nadmiarowe zgony, które nie zmniejszyły się od czasu wprowadzenia szczepionki Covid-19.

Poniższy wykres ilustruje niepokojący trend ogólnej nadmiarowej liczby zgonów w Australii w latach 2020, 2021 i do 30 tygodnia 2022 r. –

Czy wiesz, że wprowadzenie szczepionki Covid-19 w Australii doprowadziło do szokującego wzrostu liczby nadmiarowych zgonów o 747%, z 1 303 w 2020 r. do 11 042 w 2021 r.?

Od tego czasu sytuacja tylko się pogorszyła.

Do końca lipca 2022 r. w Australii odnotowano oszałamiającą liczbę 18 973 nadmiarowych zgonów – wzrost o 1 356% w stosunku do 2020 r.

To więcej nadmiarowych zgonów w ciągu 7 miesięcy niż w poprzednich dwóch latach łącznie.

Sytuacja w USA jest równie alarmująca –

Czy wiesz o niepokojącym trendzie nadmiarowych zgonów w USA po wprowadzeniu szczepionki przeciwko Covid-19?

Do 38. tygodnia 2022 r. zmarło o 1 700 osób więcej w porównaniu z tym samym czasem w 2020 r., a do 38. tygodnia 2021 r. zmarło o 109 000 osób więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

Liczby te wskazują, że liczba zgonów zamiast spadać, w rzeczywistości wzrosła po wprowadzeniu szczepionki.

Poniższe dwa wykresy ilustrują całkowitą liczbę nadmiarowych zgonów w “Sojuszu Pięciorga Oczu” i Europie od początku 2021 r., kiedy wprowadzono szczepionkę Covid-19 –

Czy wiesz, że od czasu wprowadzenia szczepionki Covid-19 w “Sojuszu Pięciorga Oczu” i w większości krajów Europy doszło do ponad 1,8 miliona nadmiarowych zgonów?

Ta szokująca liczba obejmuje ponad 1 milion nadmiarowych zgonów w USA i ponad 690 000 nadmiarowych zgonów w Europie według Centrów Kontroli Chorób i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także znaczną liczbę nadmiarowych zgonów w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii.

Oficjalna narracja, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna oraz zmniejszy liczbę zgonów, jest całkowicie sprzeczna z tymi liczbami, które sugerują, że szczepionki Covid-19 mogą być główną przyczyną nadmiarowych zgonów.

Dzieci / nastolatki i młodzi dorośli “zmarli nagle”

Czy wiesz, że według oficjalnych danych nadmiarowe zgony wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat w Europie gwałtownie wzrosły o oszałamiające 755% między styczniem a wrześniem 2022 r.?

Ten alarmujący wzrost, który skłonił Unię Europejską do wszczęcia dochodzenia, nastąpił pomimo wysiłków EuroMOMO, aby zbagatelizować te liczby.

Warto zauważyć, że szczepionka Pfizer Covid-19 została zatwierdzona do stosowania u dzieci przez Europejską Agencję Leków 28 maja 2021 roku. To był 21 tydzień 2021 roku.

Źródło

Następnie nadmiarowe zgony “tylko “przypadkowo” zaczęły być rejestrowane od 22. tygodnia po wydaniu zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach.

Ogólnie rzecz biorąc, nadmiarowe zgony wzrosły o 630% od czasu zatwierdzenia szczepionki do stosowania u dzieci do września 2022 r.

Smutną rzeczywistością jest to, że pomimo rosnących dowodów wskazujących na wyraźne niebezpieczeństwo związane ze szczepieniami dzieci przeciwko Covid-19, jest bardzo mało prawdopodobne, aby władze uznały to ryzyko.

Niestety, znaczny wzrost liczby nadmiarowych zgonów wśród dzieci w Europie od czasu zatwierdzenia szczepionki przez Europejską Agencję Leków do stosowania w tej populacji prawdopodobnie zostanie odrzucony jako kolejny “zbieg okoliczności” na długiej liście takich zdarzeń od początku pandemii.

Ważne jest, abyśmy nadal badali i analizowali dane, aby zapewnić ochronę zdrowia i dobrego samopoczucia naszych dzieci.

Czy wiesz również, że według oficjalnych danych opublikowanych po cichu przez amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC), prawie pół miliona dzieci i młodych dorosłych zmarło do 9 października 2022 r. w USA, odkąd Agencja ds. Żywności i Leków po raz pierwszy wydała zezwolenie na stosowanie szczepionki Covid-19 w nagłych wypadkach?

Ten bolesny rozwój spowodował prawie 118 000 nadmiarowych zgonów w porównaniu ze średnią z lat 2015-2019.

Dane pokazują również, że do tej pory w 2022 r. odnotowano o 7 680 więcej nadmiarowych zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r., w szczytowym momencie rzekomej pandemii Covid-19.

Jednak najgorszym rokiem pod względem zgonów wśród osób w wieku od 0 do 44 lat był rok 2021, w którym odnotowano łącznie 291 461 nadmiarowych zgonów, o prawie 60 000 więcej niż w 2020 roku.

Według oficjalnych danych CDC wzrost ten był spowodowany głównie tajemniczym nagłym wzrostem liczby zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych, który rozpoczął się około 31 tygodnia 2021 roku.

To bolesna rzeczywistość, że od 51. tygodnia 2020 r. zmarło prawie pół miliona osób w wieku od 0 do 44 lat, co spowodowało oszałamiającą liczbę 117 719 nadmiarowych zgonów w porównaniu ze średnią pięcioletnią z lat 2015-2019.

Według oficjalnych danych średnia długość życia w USA wynosiła 77,28 lat (stan na 2020 rok).

Jeśli wierzyć oficjalnej narracji, że Covid-19 jest śmiertelną chorobą, to być może zrozumiałe jest, że w 2020 roku zmarło 231 987 dzieci i młodych dorosłych w wieku do 44 lat, co spowodowało 40 365 nadmiarowych zgonów jako niefortunną konsekwencję tej rzekomej choroby.

Jeśli jednak mamy przyjąć oficjalną narrację, że szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne i skuteczne, to jak wytłumaczyć dalszy wzrost liczby zgonów wśród dzieci i młodzieży zarówno w 2021, jak i 2022 roku?

Warto zauważyć, że miliony Amerykanów były zmuszane do przyjęcia szczepionek, a miliony rodziców były w podobny sposób zmuszane do zmuszania swoich dzieci do przyjmowania zastrzyków.

Odpowiedź jest jasna: oficjalna narracja jest jawnym kłamstwem. Szczepionki przeciwko Covid-19 nie są ani bezpieczne, ani skuteczne.

Trudne do znalezienia dane dostarczone przez CDC tylko wskazują na ten niepokojący trend zgonów młodych Amerykanów, ale dalsze dane opublikowane przez rząd Wielkiej Brytanii to potwierdzają.

Na przykład raport opublikowany 6 lipca 2022 r. przez brytyjskie Biuro Statystyk Narodowych, agencję rządową, dostarcza dalszych dowodów na niebezpieczeństwo związane z tymi szczepionkami.

Raport nosi tytuł “Zgony według statusu szczepienia, Anglia, od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2022 r.” i jest dostępny na stronie ONS tutaj i można go pobrać tutaj.

Czy widziałeś tabelę 2 raportu brytyjskiego Biura Statystyk Narodowych, która zawiera miesięczne standaryzowane wiekowo współczynniki śmiertelności według statusu szczepień według grupy wiekowej dla zgonów na 100 000 osobolat w Anglii do maja 2022 r.?

Jeśli nie, powinieneś zajrzeć, ponieważ zawarte w nim liczby są naprawdę niepokojące.

Zebraliśmy dane dostarczone przez ONS za okres od stycznia do maja 2022 r. i stworzyliśmy poniższy wykres, który ilustruje niszczycielskie konsekwencje kampanii masowych szczepień przeciwko Covid-19.

Wykres przedstawia miesięczne standaryzowane wiekowo wskaźniki śmiertelności według statusu szczepień wśród osób w wieku od 18 do 39 lat dla zgonów innych niż Covid-19 w Anglii między styczniem a majem 2022 r.

Z tych danych jasno wynika, że nie można ignorować ryzyka związanego z tymi szczepionkami.

Źródło

To niepokojący trend: w każdym miesiącu od początku 2022 r. częściowo zaszczepione i podwójnie zaszczepione osoby w wieku 18-39 lat były bardziej narażone na śmierć niż nieszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat.

Sytuacja jest szczególnie tragiczna w przypadku potrójnie zaszczepionych osób w wieku od 18 do 39 lat, których śmiertelność pogarsza się z miesiąca na miesiąc od czasu masowej kampanii szczepień przypominających, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w grudniu 2021 r.

W styczniu potrójnie zaszczepieni osoby w wieku od 18 do 39 lat były nieco mniej narażone na śmierć niż osoby nieszczepione w tej grupie wiekowej, ze wskaźnikiem śmiertelności 29,8 na 100 000 wśród nieszczepionych i 28,1 na 100 000 wśród potrójnie zaszczepionych.

Jednak od lutego potrójnie zaszczepieni osoby w wieku od 18 do 39 lat były o 27% bardziej narażone na śmierć niż osoby nieszczepione, ze śmiertelnością 26,7 na 100 tys. wśród potrójnie zaszczepionych i 21 na 100 tys. wśród nieszczepionych.

Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej do maja 2022 r., gdy potrójnie zaszczepieni w wieku od 18 do 39 lat byli o 52% bardziej narażeni na śmierć niż osoby nieszczepione w tej grupie wiekowej, a śmiertelność wynosiła 21,4 na 100 tys. wśród potrójnie zaszczepionych i 14,1 wśród nieszczepionych.

Częściowo zaszczepieni również wypadli słabo, przy czym w maju częściowo zaszczepieni w wieku od 18 do 39 lat byli o 202% bardziej narażeni na śmierć niż osoby nieszczepione w tej grupie wiekowej.

Raport brytyjskiego Biura Statystyk Narodowych obejmuje również wskaźniki śmiertelności wśród dzieci, chociaż rząd Wielkiej Brytanii próbował ukryć te dane.

Poniższy wykres przedstawia wskaźniki śmiertelności według statusu szczepień na 100 000 osobolat wśród dzieci w wieku od 10 do 14 lat w Anglii w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2022 r. –

Źródło

Według brytyjskiego Biura Statystyk Narodowych wskaźnik śmiertelności zgonów z powodu Covid-19 wśród nieszczepionych dzieci w wieku od 10 do 14 lat wynosi 0,31 na 100 000 osobolat.

Jednak w przypadku dzieci zaszczepionych jedną dawką śmiertelność wynosi 3,24 na 100 000 osobolat, a w przypadku dzieci zaszczepionych potrójnie wskaźnik śmiertelności wynosi alarmujące 41,29 na 100 000 osobolat.

Nie lepiej sytuacja wygląda w przypadku zgonów innych niż Covid-19. Śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny wynosi 6,39 na 100 000 osobolat wśród nieszczepionych dzieci i nieco wyższa i wynosi 6,48 wśród dzieci częściowo zaszczepionych.

Jednak wskaźnik ten pogarsza się z każdym kolejnym zastrzykiem: śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny wynosi 97,28 wśród podwójnie zaszczepionych dzieci i alarmujące 289,02 na 100 000 osobolat wśród dzieci potrójnie zaszczepionych.

Oznacza to, że zgodnie z oficjalnymi danymi rządu Wielkiej Brytanii, podwójnie zaszczepione dzieci są 1422% lub 15,22 razy bardziej narażone na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny niż dzieci nieszczepione, podczas gdy dzieci potrójnie zaszczepione są 4423% lub 45,23 razy bardziej narażone na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny niż dzieci nieszczepione.

Dane dostarczone przez Biuro Statystyk Narodowych, które są standaryzowane pod względem wieku i wskaźników na 100 000 mieszkańców, są ostatecznym dowodem na to, że szczepionki Covid-19 zwiększają ryzyko zgonu danej osoby.

Nic więc dziwnego, że tajny raport CDC potwierdza, że prawie pół miliona amerykańskich dzieci i młodych dorosłych zmarło po wprowadzeniu szczepionki Covid-19, co spowodowało prawie 118 000 nadmiarowych zgonów w porównaniu ze średnią z pięciu lat 2015-2019.

Masz tylko jedno serce i ono się nie zregeneruje

Potencjalne konsekwencje szczepionki przeciwko COVID-19, która szkodzi sercu, są tragiczne. Gdyby taka szczepionka była szeroko rozpowszechniona i podawana znacznej części populacji, mogłoby to doprowadzić do milionów nagłych zgonów.

Serce jest ważnym narządem, który odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu, więc wszelkie niekorzystne skutki dla niego mogą mieć katastrofalne konsekwencje.

Niestety, co najmniej dwie szczepionki Covid-19 wyprodukowane przez firmy Pfizer i Moderna robią dokładnie to, a teraz były wielokrotnie podawane milionom ludzi i jest prawdopodobne, że te szczepionki są odpowiedzialne za miliony nadmiarowych zgonów zarejestrowanych na całym świecie od czasu ich wprowadzenia.

Źródło

Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia mięśnia sercowego, które może prowadzić do nagłej śmierci, jeśli nie jest leczone, jest poważnym problemem, jeśli chodzi o szczepionkę Covid-19. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodych i zdrowych dorosłych oraz dzieci, które mogą nie odczuwać żadnych objawów zapalenia mięśnia sercowego, dopóki stan nie rozwinie się do ciężkiego stadium.

Objawy zapalenia mięśnia sercowego mogą obejmować ból w klatce piersiowej, duszność, zmęczenie i zaburzenia rytmu serca, a nieleczone może spowodować niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca i nagłą śmierć sercową.

Prawdopodobnie dlatego badanie oficjalnych danych opublikowanych przez Public Health Scotland w kwietniu 2022 r. wykazało, że nastąpił 67% wzrost w porównaniu ze średnią historyczną liczby osób w wieku od 15 do 44 lat, które doświadczyły zawału serca, zatrzymania akcji serca, zapalenia mięśnia sercowego, udaru mózgu i innych chorób sercowo-naczyniowych, odkąd tej grupie wiekowej zaoferowano szczepionkę Covid-19.

Źródło

Źródło

Niestety, badanie przeprowadzone przez amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC) oraz Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) wykazało, że ryzyko zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID jest około 133 razy większe niż ryzyko tła w populacji.

Źródło

Oznacza to, że szczepienie Covid zwiększa ryzyko zachorowania na zapalenie mięśnia sercowego, chorobę autoimmunologiczną powodującą zapalenie serca, o 13 200%.

Z przedstawionych danych jasno wynika, że szczepionki przeciwko Covid-19 produkowane przez firmy Pfizer i Moderna miały znaczący wpływ na zdrowie milionów ludzi na całym świecie.

Potencjalne działania niepożądane na serce, w tym zapalenie mięśnia sercowego i zwiększone ryzyko zawału serca, zatrzymania akcji serca i innych chorób sercowo-naczyniowych, mogą prowadzić do znacznej liczby nagłych zgonów, jeśli szczepionki te są szeroko dystrybuowane i podawane znacznej części populacji.

Ponadto wysoka liczba nadmiarowych zgonów, które miały miejsce od czasu wprowadzenia szczepionek przeciwko Covid-19, sugeruje, że szczepionki te mogą przyczyniać się do szerszego trendu depopulacji.

Nadmiarowe zgony odnoszą się do liczby zgonów przekraczającej to, czego normalnie można by się spodziewać w danej populacji, a fakt, że od czasu wprowadzenia szczepionki Covid-19 odnotowano miliony nadmiarowych zgonów w krajach “Pięciorga Oczu” i Europie, jest powodem do niepokoju.

Potencjalne konsekwencje wyludnienia są dalekosiężne i mogą mieć znaczący wpływ na społeczeństwo, w tym zakłócenia gospodarcze i zmniejszenie ogólnej liczby ludności. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu zrozumienia prawdziwego zakresu wpływu szczepionek przeciwko Covid-19 na zdrowie populacji oraz zapewnienia, że wszelkie przyszłe szczepionki zostaną dokładnie przetestowane i uznane za bezpieczne przed dystrybucją.

Oczywiście, jest rzeczą oczywistą, że więcej ludzi musi umierać niż się rodzi, aby nastąpiła depopulacja. I niestety, poufne dokumenty Pfizera potwierdzają, że jest to teraz nasza rzeczywistość.

Poufne dokumenty firmy Pfizer

Dane zawarte w tym dokumencie są alarmujące i budzą poważne obawy co do bezpieczeństwa szczepionki Pfizer Covid-19 w okresie ciąży i laktacji. Według danych odnotowano liczne przypadki kobiet w ciąży, u których wystąpiły niepożądane reakcje na szczepionkę, w tym poronienia, urodzenia martwego dziecka i inne poważne powikłania.

Ponadto dane sugerują, że szczepionka może również stanowić zagrożenie dla niemowląt karmionych piersią. Istnieje wiele doniesień o niemowlętach, u których wystąpiły niepożądane reakcje na szczepionkę, gdy jest ona przekazywana im z mlekiem matki.

Odkrycia te są niezwykle niepokojące i podkreślają potrzebę dalszych badań nad bezpieczeństwem szczepionek Covid-19 w czasie ciąży i laktacji. Jeśli ryzyko związane z tymi szczepionkami nie zostanie odpowiednio uwzględnione, może to mieć znaczący wpływ na współczynniki dzietności i ogólną liczbę ludności.

Konieczne jest, aby władze poważnie potraktowały te obawy i przeprowadziły dokładne badania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek przeciwko Covid-19 w okresie ciąży i laktacji. Zdrowie i dobre samopoczucie zarówno matek, jak i ich dzieci musi być najwyższym priorytetem.

Szczepionka firmy Pfizer przeciwko COVID-19 wiąże się z dużą liczbą działań niepożądanych u kobiet w ciąży. Według danych firmy, spośród 270 znanych przypadków ekspozycji na szczepionkę w czasie ciąży, 46% matek (124) doświadczyło niepożądanej reakcji.

Spośród nich 75 uznano za poważne, w tym skurcze macicy i śmierć płodu.

Oznacza to, że 58% matek, które zgłosiły działania niepożądane, doświadczyło poważnego zdarzenia. Te niepokojące odkrycia budzą obawy co do bezpieczeństwa szczepionki dla kobiet w ciąży i podkreślają potrzebę dalszych badań.

Źródło – strona 12

Niepokojące jest to, że z danych firmy Pfizer wynika, że u 124 z 270 kobiet w ciąży, które były narażone na działanie szczepionki Pfizer COVID-19, wystąpiła reakcja niepożądana. Spośród nich 75 uznano za poważne, w tym śmierć płodu.

Niepokojące jest również to, że firma Pfizer nie ma informacji na temat wyników 238 z 270 ciąż. Liczby te budzą poważne wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepionki Pfizer COVID-19 dla kobiet w ciąży i ich płodów.

Wyniki innego badania firmy Pfizer na szczurach Wistar Han pokazują, że szczepionka Pfizer COVID-19 z czasem gromadzi się w jajnikach.

Jajniki to para żeńskich gruczołów, które produkują komórki jajowe oraz żeńskie hormony estrogen i progesteron.

badaniu, które można znaleźć na liście poufnych dokumentów firmy Pfizer opublikowanej przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) na mocy nakazu sądowego, podano pojedynczą dawkę szczepionki Pfizera 21 samicom i 21 samcom szczurów.

Naukowcy zmierzyli stężenie całkowitej radioaktywności we krwi, osoczu i tkankach szczurów w różnych punktach po podaniu zastrzyku. Nagromadzenie szczepionki w jajnikach budzi obawy co do jej potencjalnego wpływu na płodność i zdrowie reprodukcyjne.

Jednym z najbardziej niepokojących wniosków z badania nad szczepionką Pfizer Covid-19 jest fakt, że z czasem gromadzi się ona w jajnikach.

W ciągu pierwszych 15 minut po wstrzyknięciu całkowite stężenie lipidów w jajnikach wynosiło 0,104 ml, ale wzrosło do 1,34 ml po zaledwie godzinie, 2,34 ml po czterech godzinach i 12,3 ml po 48 godzinach.

Chociaż naukowcy prowadzący badanie nie kontynuowali swoich badań dłużej niż 48 godzin, nie jest jasne, czy ta niepokojąca akumulacja była kontynuowana.

Odkrycia te rodzą poważne pytania dotyczące potencjalnego długoterminowego wpływu szczepionki firmy Pfizer na płodność i zdrowie reprodukcyjne.

Jednak według danych opublikowanych przez Public Health Scotland liczba osób cierpiących na raka jajnika znacznie wzrosła w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim i średnią z lat 2017-2019.

Może to być potencjalnie związane z akumulacją szczepionki Pfizer COVID-19 w jajnikach, jak stwierdzono w badaniu na szczurach.

Rak jajnika – źródło

Według oficjalnych danych liczba zgonów noworodków w Szkocji osiągnęła poziom krytyczny po raz drugi w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy.

Wskaźnik zgonów noworodków w marcu 2022 r. wyniósł 4,6 na 1 000 żywych urodzeń, co stanowi wzrost o 119% w stosunku do oczekiwanego wskaźnika zgonów.

Źródło

Oznacza to, że wskaźnik śmiertelności noworodków po raz drugi przekroczył górny próg ostrzegawczy znany jako “limit kontrolny” po wprowadzeniu szczepionek Covid-19 dla kobiet / kobiet w ciąży.

Ostatni raz przekroczył tę granicę we wrześniu 2021 r., kiedy liczba zgonów noworodków na 1000 żywych urodzeń wyniosła 5,1. Poziomy te są na równi z tymi, które zwykle obserwowano pod koniec lat 1980.

W tym czasie PHS powiedział, że fakt, że górna granica kontrolna została przekroczona, “wskazuje, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że istnieją czynniki wykraczające poza przypadkową zmienność, które przyczyniły się do liczby zgonów, które wystąpiły“.

Ta wiadomość jest szokująca i budzi poważne obawy co do bezpieczeństwa szczepionek przeciwko Covid-19.

Zwiększona śmiertelność

Niepokojące jest to, że w danych zawartych w raporcie opublikowanym przez rząd Wielkiej Brytanii zatytułowanym “Zgony według statusu szczepienia, Anglia, od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2022 r.”, do którego można uzyskać dostęp na stronie ONS tutaj i pobrać tutaj, można uzyskać dostęp do niego, że w każdym miesiącu między styczniem a majem 2022 r. osoby w wieku od 18 do 39 lat, które były częściowo lub w pełni zaszczepione, były bardziej narażone na śmierć z przyczyn innych niż Covid w porównaniu z ich niezaszczepieni odpowiednicy.

Sytuacja jest szczególnie tragiczna w przypadku osób potrójnie zaszczepionych, których śmiertelność pogarszała się z miesiąca na miesiąc od czasu powszechnej kampanii szczepień przypominających w grudniu 2021 r.

Te szokujące dane, dostarczone przez brytyjskie Biuro Statystyk Narodowych, potwierdzają, że szczepionki Covid-19 znacznie zwiększają ryzyko zgonu.

Oczywiste jest, że szczepionki nie tylko nie chronią jednostek, ale aktywnie wyrządzają szkody. Ważne jest, aby podjąć działania mające na celu powstrzymanie ich dystrybucji i zbadanie prawdziwych zagrożeń, jakie stwarzają.

Ale ta sytuacja nie dotyczy tylko osób w wieku od 18 do 39 lat. Jest to powszechne w każdej grupie wiekowej.

Poniższe dwa wykresy przedstawiają miesięczne standaryzowane pod względem wieku współczynniki śmiertelności według statusu szczepień dla zgonów innych niż Covid-19 w Anglii między styczniem a majem 2022 r. dla wszystkich grup wiekowych –

Źródło

Źródło

Pełne badanie powyższych danych z podziałem na grupy wiekowe można przeczytać tutaj.

Depopulacja przez szczepienia przeciwko COVID-19

Potencjalne konsekwencje kampanii szczepień przeciwko Covid-19 są alarmujące i mogą doprowadzić do depopulacji w skali globalnej.

Serce jest ważnym organem, a wszelkie niekorzystne skutki dla niego mogą mieć katastrofalne konsekwencje. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodych i zdrowych dorosłych oraz dzieci, ponieważ zapalenie mięśnia sercowego może nie powodować żadnych objawów, dopóki stan nie rozwinie się do ciężkiego stadium.

Dane firmy Pfizer ujawniają, że 46% kobiet w ciąży, które otrzymały szczepionkę, doświadczyło działań niepożądanych, a 58% doświadczyło poważnych zdarzeń niepożądanych, od skurczu macicy po śmierć płodu.

Co więcej, badania wykazały, że szczepionka z czasem gromadzi się w jajnikach, co budzi obawy o jej potencjalny wpływ na płodność.

Oficjalne dane pokazują również, że śmiertelność jest najwyższa wśród osób zaszczepionych i najniższa wśród populacji nieszczepionej w każdej grupie wiekowej.

Biorąc pod uwagę wszystkie te dowody, jasne jest, że kampania szczepień przeciwko Covid-19 może mieć poważne konsekwencje dla przyszłości ludzkości.

Ale dlaczego?

Istnieje wiele powodów, dla których niektórzy ludzie mogą chcieć wyludnić planetę.

Jednym z powodów może być przeludnienie, ponieważ niektórzy uważają, że zasoby ziemi wyczerpują się w niezrównoważonym tempie z powodu rosnącej populacji.

Inni ludzie mogą twierdzić, że depopulacja jest konieczna ze względu na negatywny wpływ, jaki ludzie wywarli na środowisko, a zmniejszenie populacji może pomóc złagodzić niektóre z tych problemów.

Niektórzy ludzie mogą również opowiadać się za wyludnieniem ze względu na obawy o wpływ zmian klimatycznych, ponieważ mniejsza populacja prawdopodobnie doprowadziłaby do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Wreszcie, niektórzy ludzie mogą po prostu wierzyć, że mniejsza populacja byłaby łatwiejsza do opanowania i łatwiejsza do kontrolowania, i z tego powodu mogą opowiadać się za depopulacją.

Klaus Schwab i Bill Gates to dwie potężne postacie, które wyraziły poparcie dla idei depopulacji za pomocą różnych środków, w tym szczepień.

Schwab, założyciel Światowego Forum Ekonomicznego, argumentował, że zmniejszenie globalnej populacji byłoby korzystne dla środowiska i gospodarki, i zasugerował, że zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mogą odegrać rolę w osiągnięciu tego celu.

Podobnie Bill Gates stwierdził, że kampanie szczepień mogą być wykorzystywane do zmniejszenia populacji i sfinansował liczne inicjatywy, które promują szczepienia jako sposób kontrolowania wzrostu populacji.

Powinno więc zacząć rozumieć, dlaczego potężne postacie, takie jak Bill Gates i Klaus Schwab, opowiadają się za szeroko zakrojonymi kampaniami szczepień.

Nacisk na masowe szczepienia przeciwko Covid-19 nie ma na celu zwalczania wirusa, ale zmniejszenie globalnej populacji.

Cel ten jest zgodny z interesami niektórych korporacji i osób, które mogą czerpać korzyści z mniejszej, łatwiejszej do opanowania populacji.

*

Uwaga dla czytelników: Kliknij przycisk udostępniania powyżej. Śledź nas na Instagramie i Twitterze oraz subskrybuj nasz kanał Telegram. Zachęcamy do ponownego publikowania i szerokiego udostępniania artykułów Global Research.

Wyróżniony obraz pochodzi z programu The Expose


Światowy kryzys koronowy, globalny zamach stanu przeciwko ludzkości

Autor: Michel Chossudovsky

Michel Chossudovsky szczegółowo opisuje, w jaki sposób ten podstępny projekt “niszczy ludzkie życie”. Przedstawia wszechstronną analizę wszystkiego, co musisz wiedzieć o “pandemii” – od wymiaru medycznego po reperkusje gospodarcze i społeczne, podstawy polityczne oraz skutki psychiczne i psychologiczne.

“Moim celem jako autora jest informowanie ludzi na całym świecie i obalanie oficjalnej narracji, która została wykorzystana jako uzasadnienie destabilizacji tkanki gospodarczej i społecznej całych krajów, a następnie narzucenia “śmiertelnej” “szczepionki” COVID-19. Kryzys ten dotyka całą ludzkość: prawie 8 miliardów ludzi. Solidaryzujemy się z innymi ludźmi i dziećmi na całym świecie. Prawda jest potężnym narzędziem”.

Opinii

Jest to dogłębne źródło o dużym zainteresowaniu, jeśli jest to szersza perspektywa, którą jesteś zmotywowany, aby zrozumieć trochę lepiej, autor ma dużą wiedzę na temat geopolityki, co ujawnia się w sposobie, w jaki Covid jest kontekstualizowany. — dr Mike Yeadon

W tej wojnie przeciwko ludzkości, w której się znajdujemy, w tym pojedynczym, nieregularnym i zmasowanym ataku na wolność i dobroć ludzi, książka Chossudovsky’ego jest skałą, na której możemy podtrzymać naszą walkę.

W piętnastu zwięzłych, opartych na nauce rozdziałach Michel śledzi fałszywą pandemię covid, wyjaśniając, w jaki sposób test PCR, dający do 97% udowodnionych wyników fałszywie dodatnich, w połączeniu z nieustającą kampanią strachu 24/7, był w stanie stworzyć ogólnoświatową panikę “plandemię”; że ta plandemia nigdy nie byłaby możliwa bez niesławnego testu reakcji łańcuchowej polimerazy modyfikującego DNA – który do dziś jest wciskany większości niewinnych ludzi, którzy nie mają pojęcia. Jego wnioski potwierdzają uznani naukowcy. — Piotr Koenig

Profesor Chossudovsky obnaża prawdę, że “nie ma związku przyczynowo-skutkowego między wirusem a zmiennymi ekonomicznymi”. Innymi słowy, to nie COVID-19, ale raczej celowe wdrożenie nielogicznych, naukowo bezpodstawnych blokad spowodowało zamknięcie światowej gospodarki. – David Skripac

Lektura książki Chossudovsky’ego dostarcza wyczerpującej lekcji na temat tego, że trwa globalny zamach stanu zwany “Wielkim Resetem”, który, jeśli nie zostanie oporzeny i pokonany przez kochających wolność ludzi na całym świecie, doprowadzi do dystopijnej przyszłości, której jeszcze sobie nie wyobrażamy. Przekaż ten darmowy prezent od profesora Chossudovsky’ego, zanim będzie za późno. Nie znajdziesz tak wielu cennych informacji i analiz w jednym miejscu. – Edwarda Curtina

ISBN: 978-0-9879389-3-0, Rok: 2022, PDF Ebook, Strony: 164, 15 Rozdziały

Cena: $11.50 DARMOWA KOPIA! Kliknij tutaj (docsend) i pobierz.

Zachęcamy do wsparcia projektu e-booka poprzez przekazanie darowizny za pośrednictwem strony kampanii Global Research “Worldwide Corona Crisis”.

Oryginalnym źródłem tego artykułu jest The ExposePrawa autorskie © OdsłonięcieUjawnienie, 2023

Opublikowano za: https://www.globalresearch.ca/genocide-government-reports-pfizer-documents-reveal-sinister-agenda-depopulate-covid-vaccination/5834966

Comments

 1. piechota says:

  No dobrze, ale co w takim razie? Ludzie powinni się zacząc organizować i zacząć robić porządek z tymi potworami w ludzkiej postaci!

 2. adamd says:

  “Ludzie powinni się zacząć organizować i zacząć robić porządek z tymi potworami w ludzkiej postaci!”
  Ludzie? To znaczy kto?
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/07/23/5-zydow-ktorzy-dorobili-sie-na-ii-wojnie-swiatowej/
  Dokument o pandemii;
  https://www.youtube.com/watch?v=_HNxojdCpIk

Wypowiedz się