OBCY RZĄD (Alien Government) NASZEMU JESTESTWU

Dydymus

[ Dydymus – Autor poniższego tekstu – WYBITNY, ODWAŻNY MYŚLICIEL, którego wiele tekstów w ostatnich 10 latach było na Stronie KIP publikowane – został najprawdopodobniej zamordowany za swoją twórczość !!!]

Wstęp

Niepodległość ujętą w ramy wolności (2), można rozpatrywać tylko w aspekcie jednostkowym, dopiero wtedy, można mówić o świadomej i wzajemnej – suwerenności w ujęciu społecznym !

Jest wiele sposobów, aby złączyć wszystkie niezwiązane z sobą ideologie, w jeden łańcuch logiczny, dążący do pełnej świadomości – zachodzących obok nas zjawisk niezgodnych z prawem naturalnym (3).

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Logika podboju, wedle Prawa Morskiego (4)

Umysł każdego istnienia, to nowy – nieodkryty dotąd ląd i właśnie dlatego inni, bionegatywni (14) – obcy nam ludzie, chcą przejąć umysł małego dziecka, w jak najwcześniejszym wieku – nieświadomości, poprzez wszechobecną infiltrację i zalanie go obcymi ideologiami, odciągającymi uwagę, od własnej duchowości, tak powstało prawo morza (4), które pozwala każdemu podbić i zająć obcą mu jednostkę i nowo odkryty teren, ale także wyzwolić rozbitka z niewoli otaczającego go oceanu strachu i niewiedzy, poprzez umiejetność wytworzenia personalnej deklaracji niepodległości (8) wprowadzającej człowieka w świat świadomej wolności i niepodległości.

Rząd, nie pochodzi, jakby mogło się wydawać od terminu: rządzić, ponieważ rządzi – każdy swym umysłem z odrębna, a zatem, czym jest rząd jednostek skupionych dookoła ideologii państwa i ziemi ?!

Manipulacja słowem i wartościami

Manipulacja słowem, to podstawa, tak zwanego alfabetu, czyli ukrytego kodu, zawierającego wieloznaczne znaczenia, przeznaczone dla różnych grup społecznych, kast i środowisk.

Wiara we władze, która zastępuje rząd nad własnym umysłem, powstała wraz z naporem czarnej szlachty (5) na stopniowo podbijane – ludzkie społeczności, przez różne sprzeczne ze sobą – ideologie – zgodne z poprawnością polityczną nowych religii – opanowujących – cały hierarchizujący się świat – na mocy, tak zwanej boskiej woli, której hierarchia – stała się reprezentantem i przedstawicielem, utrzymującym władze na ziemi, na podstawie przymierza – wykluczającego udział plebsu we władzy, nad schematem budowania kontroli człowieka nad człowiekiem i człowieka nad naturą, co nazywamy – absolutyzmem władzy (15).

To właśnie ten aspekt, pozwolił krok po kroku wyzbywać człowieka z prawa naturalnego, własności i przynależnych mu niewyzbywalnych praw.

Wywłaszczenie z praw, majątku i wolnej woli

To nie Klaus Schwab, wypowiedział poniższe słowa, jako pierwszy, ponieważ zacytował on tylko w swojej książce następująca tezę wynikającą z myśli Morellyego: nie będziesz posiadł niczego i będziesz szczęśliwy (17) – po wielkim resecie.

W 1755 roku, Morelly, w swoim dziele: Kodeks Natury (16), napisał następujące zdania:

“Nic w społeczeństwie, nie będzie należało do nikogo i nie będzie stanowiło niczyjej wyłącznej własności, ponieważ własność, jest obmierzła i ten, kto będzie próbował ją przywrócić, będzie zamknięty przez całe życie, jako niebezpieczny obłąkaniec i wróg ludzkości. Każdy obywatel, będzie żywiony, ubierany, utrzymywany i zatrudniony, przez społeczeństwo, wszystkie produktu, będą gromadzone w publicznych magazynach do rozdziału, pomiędzy wszystkich obywateli, na potrzeby ich codziennego życia. Miasta, będą budowane wedle jednakowego planu. Wszystkie budynki użytkowe obywateli, będą do siebie podobne. Wszystkie dzieci, po ukończeniu 5 lat, będą odbierane rodzicom i wychowywane wspólnie na koszt państwa w jednakowy sposób …”

Uczeń i mistrz, zdekonstruowali prawo naturalne, zastępując je prawem natury, wybiórczym prawem silniejszego do sprawowania władzy nad innymi.

Etymologia grabieży

Ten rodzaj (przejęcia) władzy pochodzi od starofrancuskiego i łacińskiego – gubernare, co oznacza kierować i greckiego kybernan, co oznacza pilotowanie statku, który przez łacińskie mente, obiera kierunek ludzkiego umysłu.

Rząd manipuluje i steruje umysłem, wedle sztuki, obierającej formę – poprawności politycznej, która wpaja w człowieka schemat trasy wytyczonej dla danej osobowości (7), na skutek wpojonej weń ideologii, rodzącej wykreowane odgórnie marzenia, fantazje i emocje, nakierowane na fetysze (6), będące „gloryfikacją” niewolniczej drogi danej osobowości.

Cały ten proces, nazywamy jest – faktem logicznym, zbudowanym na bazie obserwacji zachodzących dookoła nas procesów geopolitycznych, w których pomimo istnienia pokojowych narodów, jednostki godzą się na wojnę lub wojnę w czasie pokoju (18) – wypowiedzianą w ich imieniu, przez rząd, dążący do realizacji prywatnych i międzynarodowych interesów, rękami przejętego (za pomocą poprawności politycznej, edukacji, tradycji i kontroli) umysłu – narodu – statku.

Obcy rząd nad nami, to obce nam strachy, przybierające postać gór nie do przebycia …

Czy jest to dla was zrozumiałe i logiczne ? Każdy posiadający swój rozum, może wyjść z narodu i z międzynarodowych układów, za pomocą Personalnej Deklaracji Niepodległości (8).

Na lewo, czy na prawo (15b), czyli szaleństwo cudzych urojeń

Piekło i niebo (9), jest równoważne, jedno bez drugiego, nie może po prostu – istnieć, a więc ideologia tezy i antytezy, kreowanej przez różne kulty, opiera się na wierze w pozytywne i negatywne intencje (11), a więc kościół – pobiera energię zawartą w modlitwach i prośbach i chroni się przed złym okiem (10) – antytezy – wedle reguły zapal świecę – tezie i dwie świece – antytezie, ponieważ złe oko – wyrządzić może więcej krzywd, niż daje nam pozytywne wstawiennictwo, stąd każda religia wywyższa negatywizm, ponad pozytywizm i zawsze będzie wielbiła to, co złe i niesprawiedliwe, bardziej, niż to, co dobre i sprawiedliwe.

Każdy przecież zna powiedzenie: chuchać na zimne, czy Bogu ogarek, a Diabłu świeczkę, a nawet dwie … Jeśli rozdziela się tezę od antytezy, strach staje się użyteczniejszy dla tego, kto owy strach powołał do życia wymyślając podział (19), czy też segregacje (19), przecież dzisiaj odczuwany to na własnej skórze.

Obiecadło (13) oraz nieistniejąca prawica i lewica (15b)

Każdy, kto zapoznał się już z ideą obiecadła, wie już, że język lechicki – polski, jest pierwszym i najstarszym językiem świata, ponieważ zawiera on wpojony opis wypowiadanych kwestii, stąd istota świadoma, wie, że nie może istnieć pojęcie prawicy i lewicy, ponieważ jest to równoważące się kłamstwo, dążące do wykreowania podziału wyprowadzającego człeka w pole, za pomocą ideologii tezy i antytezy stworzonej przez trzecią siłę (12) tworzącą ów korzystny dla siebie – podział.

Nieważne, jaki masz pogląd na temat budowy ziemi, ponieważ każdy, kto pójdzie na prawo, zawsze obierze kierunek związany z powrotem z lewej strony, a ten, który poszedł w lewo i tak powróci z prawa. Stąd wniosek, że ideologia komunizmu, czy też socjalizmu, zawsze dążyć będzie do kapitalizmu, czy też demokracji i vice versa, wedle idei koła …

Obiecadło i c|zło-wiek

C|zło-wiek, to najlepszy – plastyczny opis nieświadomej istoty ludzkiej, jaki powstał, ponieważ każda istota, poprzez biedę intelektualną (zło), może w każdym wieku – dążyć do dobrobytu (dobra), poprzez odrzucenie własnego egoizmu (20), a że dobro i zło, są równoważne i znów tworzą idee koła, należy w każdy z tych kolistych pojęć – umieć wyśrodkować swoje spojrzenie na świat, w taki sposób, aby wzrok – objął całość -,otaczającej nas rzeczywistości, nazywamy to – świadomością, powstającą na skutek wytworzenia w sobie naturalnego prawa do świadomej wolności i równości, względem innych form życia i bytowania.

Według obiecadła gra (g-ra, czynnik żeński i męski), to sposób wywołania interakcji między dwoma czynnikami, których naracja zostaje celowo przeciwstawiona i doprowadzona do efektu wrzenia, w celu powołania – zapłodnienia – nowej tendencji, która rodzi – nową ideologie wedle zasady dziel i łącz (21).

Prawda i kłopoty z jej wyjawianiem

Ideologia teorii spiskowej, to broń, która służy i służyła do ukrywaniu wszystkich niewygodnych planów, działań i tajemnic, schemat tego zjawiska został wymyślony przez CIA i Instytut Tavistock, ażeby dyskredytować ludzi, którzy widzą prawdę oraz zagrożenia i świadomie informują o nich śpiące społeczeństwo, narażając się przez to na drwiny, poniżenie i niebyt, ale tylko wtedy, gdy opinia społeczna, ma na nich jakikolwiek wpływ.

Przebudzenie częściowe

Obserwuje ostatnio nowy typ przebudzenia częściowego, w którym urojenia osoby nieświadomej, są formą obrony posiadanego (i ciągle zdobywanego) fetyszu.

Napewno znasz – już takich ludzi, którzy opowiadają wam o swoje niezależności, bogactwie, zaradności, ponieważ żyją ze spekulacji, lichwy i pomnażania pieniądza, handlu lub wynajmu … ?

Co oznacza wasze przebudzenie, jeśli wasz życiowy plan na życie – upadnie wraz z fetyszem pieniądza, tytułu, roli, państwa, giełdy, czy innej ideologii, będącej celem waszego bytowania wśród omamów, do których zachęcacie innych, ponieważ każda piramida, budowana jest na silnym podłożu fundamentów, które wraz z rozwojem hierarchii wynoszą manipulatora na sam szczyt ?

Wasza sztuczna niezależność, jest określona wedle ram istniejącego już systemu wiary (22), a więc w rzeczywistości trudu zdobycia lub wytworzenia pożywienia, schronienia i odzienia tylko dla własnych potrzeb, po prostu nie istniejecie, a wasze wypowiedzi, analizy, bogactwo, jest tylko formą płytkiej ekspresji i uzależnienia od systemu wiary oraz jego antywartości, które utrzymają wasze życie na bazie fetyszy, co nigdy nie przełoży się na świadomość, ponieważ, jest to zwykła manipulacja, jakiej jesteście poddawani i której poddajecie innych – utrzymując iluzje antywartości, niezgodnych z prawem naturalnym (3), które zakłada, że życie, ma tylko wtedy sens, gdy wartości wyższego rzędu, są odwzajemnione, a samostanowienie i samoograniczenie – potrafi wytworzyć wolność i równość, nie jako hierarchiczny slogan, lecz jako fakt społeczny i prawny.

Cofnięcie plenipotencji

Jeśli ktokolwiek otrzymuje plenipotencje na zarządzanie narodowym, rodzinnym – majątkiem, jest to równoznaczne z zobowiązaniem plenipotenta – do utrzymywania swego zwierzchnika i jego majątku na odpowiednim, wzrostowym poziomie, otrzymując za to omówione ze zwierzchnikiem – wynagrodzenie, tak mówi nam logika, prawo konstytucyjne i prawo naturalne (3), będące wykładnikiem wszystkich działań prawnych na świecie.

Czy jest to dla was zrozumiałe i logiczne ?!

Nawet, jeśli brakuje wam wiedzy, to możecie tą wiedzę zdobyć, za pomocą łączenia faktów z koniekturą i presumpcją, która poprzez logikę – łączy fakty w spójną i nierozerwalną całość.

Mając wiedzę, zastanówcie się dlaczego z własnej choć przymuszonej woli – utrzymujecie rząd i instytucje, które z założenia mają utrzymywać nas wszystkich ?

Dlaczego nikt z nas, nie uczestniczył w negocjacjach dotyczących wynagrodzenia rządu, sejmu i senatu i innych podmiotów wchodzących w skład skarbu państwa ?

Dlaczego rząd – łamie prawo, negując stanowionym prawem zwierząt – prawo naturalne (3) ?

Dlaczego rozporządzenia, regulaminy i ustawy oraz międzynarodowe akty, a także działania instytucji i urzędów, są ważniejsze od konstytucji i prawa naturalnego ?

Dlaczego edukacja (23), nie jest oparta na wiedzy prawa naturalnego, które wspiera budowanie ludzkiej świadomości (24) ?

Dlaczego firmy i bogactwa należące do całego społeczeństwa zostały wyprzedane, a rolnictwo i przemysł oraz technologie – zostały zniszczone i wykupione oraz zastąpione chemicznym erzacem (30) i śmieciami produkowanym przez różne międzynarodowe korporacje, dyktującej nam swoje warunki ?

Plenipotent, nie ma prawa do żadnego immunitetu chroniącego go przed roszczeniami, ponieważ to właściciel, czyli suweren – rozlicza swego pracownika – wedle reguł prawa naturalnego (3), a jeśli plenipotent z pełną świadomością – działa przeciw właścicielowi państwa, za pomocą strachu, siły, manipulacji, instytucji, urzędów, podatków i ustaw, właściciel nie tylko ma prawo odebrać takimi ludziom plenipotencje, ale także – ukarać ich i zażądać odszkodowania za popełnione krzywdy (25).

Podatek, ubezpieczenie, ekonomia, to sprytna mieszanka fetyszu lichwy ze spekulacją, czyli ma to przesłanki przestępstwa, za pomocą którego – właściciel, jest podstępem okradany i utrzymuje swego nieporadnego i niezdarnego plenipotenta oraz tych, którzy chcieliby żyć kosztem innych.

Czy nadal, jest to logiczne ?

Człowiek, odrzucając te logiczne fakty – upadla się jak bezmyślne zwierze, żyjące na łasce swego kata, tresera i oprawcy, który żeruje na ludzkiej bezmyślności, głupocie i strachu.

Żyjąc w świecie skonstruowanego przez szamanów (26) – teatru (7) – prawa zwierząt, zwanego niekiedy prawem morza, prawem silniejszego lub prawem stanowionym (29), każdy, kto uświadomi sobie swe zagubienie w otchłani manipulacji, ma prawo dojść prawdy – z użyciem prawa oporu i prawa naturalnego (3).

Człowiek, nie jest osobą (7) i nie ma różnych osobowości (7), ponieważ życie, to nie jest żaden teatr i nikt nie ma prawa w nim rządzić naszym umysłem, urządzając na nim różne sceny i przedstawienia.

Cestui Que Trusts (27)

Sekta (27)

Nie trzeba wymyślać niestworzonych rzeczy, aby dość do logicznych prawd, dostrzegalnych dla spostrzegawczego obserwatora.

Wszystkie kulty, religie, ustroje, formy przynależności, formy poczucia prawa, podążania za kimś, systemy, doktryny, formy nauczania, wyznania, konsumpcjonizm, partie, armie, wspólnoty, użyteczne ciała, grupy … , to sekty oparte na personalnych ideologiach, przeniesione na grunt społeczny, co zastępuje personalny czas, ład, prawo i boga, uniwersalnym schematem bytowania, którego celem jest – żerowanie jednostki, na wystraszonym tłumie, poszukującym sensu bytowania

( Sete – secta, to grupa, obierająca drogę myślenia, wybranej, wolnej jednostki, pod wpływem nakazu siłowego lub psychologicznego … Obranie czyjejś drogi, jest jednoznaczne z utratą własnej personalnej drogi bytowania – tożsamości. Masoni, nazywają to działanie – follow, co pochodzi od słowa of sectus ( imiesłów bierny – sequi – „follow”, z korzenia PIE— sekw – „do naśladowania” ), co jest jednoznaczne z utratą własnej drogi. Ćma, leci do światła, którego hipnotyczny blask, jest całkowicie niezrozumiały dla zniewolonej istoty, schodzącego z drogi wolnej ludzkości, na rzecz zezwierzęcenia i uzależnienia …

Co więcej, człowiek odrzucający prawo stanowione i zaczynający wyznawać prawo zwierząt, jest użyteczną – rzeczą do ścięcia – mówi o tym imiesłów bierny secare: „do cięcia” – korzeń pierwotny – SROKI – sek – do ścięcia …

Dekonstrukcja oddzielająca religie od sekty, powstała dopiero w latach 70 – XVIII wieku, o czym mówi nagle pojawiają się definicja sekty, nawiązująca do: „ osobno zorganizowanego ciała religijnego ” … )

Religare (27)

Wszystkie religie, są tym samym, personalnymi marzeniami, marami i lękami, przenoszonymi przez kreatora na wiernych.

Łacińskie religare, czyli wiązać, wskazuje nam przywiązanie, jako formę uzależnienia od cudzych wizji, mar, strachów i marzeń, nadających sens istnienia zagubionym istotam, które pod wpływem nacisku oraz edukacji lustrzanej, zapomniały o swojej pierwotnej jaźni …

Z kolei zwrot relegere, czyli ufne ( pojęcie – nałożenie obowiązku ) i powtórne powracanie w myślach do zasad, które uzależniają cię od tych, którzy cię zdobyli, zniewolili i zatrzymali w trybie swojego czasu, ładu, prawa i boga.

Nie ma różnic, między formami religijnymi, ponieważ odróżniają je tylko cechy użyteczne, czyli takie, za pomocą których, można użyć jej wyznawców do konkretnego działania tezy, przeciw antytezie i antytezy, przeciw tezie.

” Możesz to człowieku opublikować, ja ci powiem – nie mylisz się, ale nikt, ci w to nie uwierzy, bo ten, kto żyje naszym życiem, nie potrzebuje już swojego ja, czasu, prawa, czy Boga … My za nich myślimy, tworzymy, dajemy im to, czego chcą … , a czy ma to sens ? Jeśli odrzucasz własne ja, odpowiedzialność, już nie myślisz, nie tworzysz, tylko się od kogoś uczysz – prosząc o ocenę swoich działań … Narzędzia, użytkujesz według własnego konceptu … „

Powiedział mi to człowiek w purpurze, który po chwili zacytował Leona XIII: Każdy mądry człowiek – odrzuci wszystkie religie w teorii, jak i w praktyce, ponieważ wszystkie te puste słowa, nazwy i slogany, są zbieżne z ateizmem … [Papież Leon XIII, Immortale Dei, 1885]

Dlaczego ? Ponieważ, ten, kto nie ma czasu, aby wierzyć w swego personalnego Boga oraz tworzyć swego prawa i ładu (2), zdaje się na los tego, który, da mu sens, swego czasu, ładu, prawa i Boga.

Teatr (7/27)

Ludzie w stanie – przejęcia (przez kogoś), uwielbiają grać, kogoś, kim nie są, bardzo pragną być, kimś, kto nadaje sens ich życiu. Sztuka naśladowania błędów poprzednich pokoleń, doskonale wpisuje się w schemat zniewolenia całego społeczeństwa.

Ludzkie rekwizyty, są w danej – odpowiedniej chwili – tym, czym chce ich twórca, reżyser i demiurg, ponieważ to on stworzył krąg ich życia, oparty na swoich prawach i wymyślonych fetyszach. Rekwizyt, przyjmuje formę bezkształtnego tworu, który nie ma prawa czerpać ze swojej wiedzy duchowej, czy świadomego snu, ponieważ, już za chwile, czeka go modelowanie i kształtowanie do użytecznej roli kochanego dziecka i dobrego ucznia, pracownika, żołnierza …

Dom dusz i giełda kości (27)

Aby rozwinąć władze jednostki nad stadem, szamani stworzyli tak zwane domy dusz i giełdy kości – wioski, miasta, kościoły, korporacje, obozy … , będące koronami ludzkiej dominacji, nad innym ludźmi. Istnieją również cesarstwa, mocarstwa, składające się z wielu koron, kreujących dualny byt miliardów, nieświadomych istnień, błąkających się po scenie utopijnego snu.

Osobowość prawna (27)

Korporacja lub prywatna korporacja, w tym państwo, skarb państwa …, jest podmiotem teatralnym, posiadającym fałszywą osobowość – prawną.

Dlaczego ? Ponieważ osoba fizyczna, staje za fasadą, logotypem, godłem, flagą, hymnem, czyli ideologią teatralną, która nie pozwala dotrzeć do bezkarnego reżysera … Społeczeństwo, może krytykować marionetkowego najemnika władzy, urzędu, firmy, kościółka, partii, czy korporacji, nigdy nie poznając prawdy o nietykalności tych, którzy owy teatr stworzyli dla siebie i władzy człowieka, nad człowiekiem.

Pisząc skargę, walcząc z systemem, nie odnosisz się do osoby, lecz do anonimowej ideologii – formy scenicznej, kłamstwa, którego silnik, nastawiony jest na przerzucanie odpowiedzialności, na różne postacie dramatu i komedii.

Ideologia oparta na fetyszach roli, tytułu, funkcji, którą przyjmuje dana osoba, ma za zadanie całkowite – teoretyczne, odciążenie jej duszy od winy, ponieważ, człowiek przyjmujący chwilowo na czas pracy – rolę aktora, nie jest katem, dyktatorem, zbrodniarzem, ludobójcom, czy psychopatą …

(Trzy sposoby zapisywania imienia i nazwiska zniewolonego człowieka:

Drobne szczegóły, są najważniejsze.

– Capitis deminutio (łac. umniejszenie osobowości) – w prawie rzymskim utrata lub zmiana jednego ze statuum osoby. Powodowała m.in. zmianę długów cywilnych na naturalne. Na dokumentach jest to zapisane w postaci pierwszej litery imienia i nazwiska. Jest to minimalna utrata praw obywatelskich, n.p. zmiana nazwiska, przez zawarcie związku małżeńskiego.

– Capitis deminutio media (średnie umniejszenie osobowości) – następuje wtedy gdy np. stracisz obywatelstwo na skutek wygnania zarobkowego. Tracisz prawa obywatelskie, nie tracąc prawa do wolności. Innymi słowy, państwo nadal, może nałożyć na ciebie grzywnę lub karę.

– Capitis deminutio maxima (dosł. największe umniejszenie osobowości) – zmiana status libertatis osoby wolnej – realnej, następuje przez popadnięcie w niewolę – fikcje. Na dokumentach widnieje to w postaci zapisu imienia i nazwiska dużymi literami. Oznacza to, że możesz zostać ukarany grzywną, aresztowany i zniewolony w każdy możliwy sposób.

Oznacza to, że 95% polskiego społeczeństwa, posiada status średniego lub największego umniejszenia osobowości. Oznacza to, że poprzez przyzwolenie zezwoliłeś państwu na odebranie sobie praw obywatelskich (4).
Istnieją trzy rodzaje praw na ziemi (27):

1. Prawo cywilne, jest prawem ziemi.

2. Prawo admiralicji, jest prawem wody.

3. Prawo naturalne – znosi uprzednie prawa, ponieważ prawo naturalne, jest prawem wolnego człowieka.)

System pozyskuje ludzi o odpowiednich, wykreowanych na bazie edukacji lustrzanej – dysfunkcjach psychicznych, co pozwala dopasować daną jednostkę, do roli teatralnej, którą dany najemnik, będzie grał, przez większość swego bezsensownego życia.

Jeśli bezsens, uważany jest za sens, dochodzi do scalenia osobowości na fakcie dobrze wykonanego działania ideologicznego. Jestem dobrym żołnierzem, dobrym urzędnikiem, wykonuje tylko swoją prace … Tylko świadoma osoba, potrafi dostrzec bezsens istnienia państwa, fetyszy, kościoła i ludzkiego działania, nastawionego na służenie ideologii wyzysku …

Nad istota – Egregor (27)

Zwróćmy uwagę na tym etapie naszego rozważania, że szamani, nadali osobie prawnej – formę duszy, ubranej w fetysze typologiczne, które można utożsamić z nad istotą.

Spójrzmy na ideologie korony, cesarstwa, papiestwa, prezydentury, korporacji, czy nawet sztucznej inteligencji … i na otoczkę jej teatralnego działania, opartego na egregorze.

Egregor, to rodzaj myślokształtu, związanego ze zbiorowością ludzką. Inaczej mówiąc, jest to rodzaj kolektywnej świadomości. Między grupą a egregorem, istnieje relacja symbiotyczna.

I tutaj, dochodzimy do bardzo konkretnego odkrycia:

Egregor, to oko – nieokreślonego obserwatora – szamana, które reprezentuje prawne uosobienie władzy wykonawczej, legislacyjnej i sądowniczej w systemie, każdego państwa, kościoła, czy korporacji

Egregor, symbolizowany jednookim fetyszem, odnosi się także do dwugłowego orła, ponieważ trzecia siła – wszechwidzące oko, posługuje się tezą i antytezą podziału do efektywnego zarządzania ludzkim kapitałem (28).

Te same fetysze teatralne, dostrzegamy na Atlantydzie, Babilonie, Sumerze, Rzymie, Egipcie, Watykanie, Anglii, Rosji, czy w Stanach Zjednoczonych … Instytucje, są formami instytutów formacyjnych lub tajnych bractw, w których najemni adepci, uczeni są kontrolowania stad ludzkich na bazie ideologii fetyszu, łączonego ze strachem, nakazem i wymuszeniem. Prawo, medycyna, polityka, religia, edukacja, ekonomia, nauka i militaryzm, są formami sekt, rekrutującymi jednostki o odpowiednim skrzywieniu duchowym i psychicznym, wskazującym na dwubiegunową chorobę psychiczną …

Graal (27)

Najlepszym dowodem kształcenia najemników, przez szamanów, jest umieszczanie tak zwanych elitarnych szkół w dawnych miejscach kultów hierarchicznych.

Przykład ? Royal Courts of Justice w Londynie, mieści się w dawnej świątyni Templariuszy – Inner Temple, która powstała w 1154 roku. Co ciekawe, ideologia złotego Graala Templariuszy oraz skarby zrabowane przez wiele innych zakonów i armii penetrujących świat, posłużyły do zbudowania ekspansji edukacyjnej, ziemskiej, naukowej i technologicznej …

Święty Graal, to nic innego, jak krąg, stół przy którym zasiadają ludzie równej sobie krwi, tworzący idee jaskini platońskiej, korony, państwa, czy w/w korporacji …

Najemnicy wszystkich tylko prozaicznych zawodów kontrolnych, w których osoba fizyczna, ukrywa się za rolą osoby prawnej, są nietykalni dla niewolników, ponieważ ich kręgi, nie są równe ideologii władzy człowieka, nad człowiekiem. Lekarze, oprawcy, prawnicy, bankierzy, i inne kreacje teatralne wysokiego szczebla, nie podlegają prawu zwierząt, do którego przyjęcia, zostaliście zmuszeni …

Wszystkie państwa Wspólnoty Narodów, w tym USA, płacą podatki Koronie Angielskiej. Brexit był potrzebny tylko po to, aby oświecone jednostki nie dostrzegli ciekawostki, polegającej na tym, że Anglia pobiera więcej pieniędzy, niż łoży na utrzymanie europejskiego kręgu żerowania …

Aby nie zarzucać królowej nadmiernego bogactwa, powstała w 1961 roku, fikcyjna osoba prawna, na mocy Estate Act: Crown Estate, która jest korporacją handlową kierowaną przez Crown Estate Commissioners. Portfel korporacji obejmuje aktywa o wartości przekraczającej 9 miliardów euro, co generuje dochód w wysokości ~ 190 milionów funtów rocznie. Jednym słowem monarcha, jest podmiotem prawnym, ale według prawa naturalnego tak zwana korona, jest formą wielowątkowej gry aktorskiej, realizowanej przez osobę fizyczną, która za pomocą swej roli, fetyszy i podmiotu prawnego, łamie zasady prawa naturalnego.

Crown Estate zarządza czterema właścicielami materialnego świata, jakimi są: Black Rock, State Street, Vanguard i Fidelity Investment (31), do których należą z kolei, m.in: FED, Banki Centralne, IMF, Bank Światowy, City Group, Bank of America, J.P Morgan, giganci naftowi, spożywczy, chemiczni, farmakologiczni i technologiczni …

Prawo personalne, musi być ograniczane za pomocą prawa naturalnego, aby samostanowieniu, zawsze towarzyszyło samoograniczenie.

Wszystkie formy hierarchiczne, są formami zakonów wyznaniowych, które nie tylko łamią zasady prawa naturalnego, ale przede wszystkim łamią zasady prawa, ładu, czasu i Boga personalnego, każdej jednostki, co niszczy wolność i równość każdego bytu, stającego się kapitałem.

Ordre – Bar (27)

Znacie termin ordre ( państwa francuzkojęzyczne ) lub bar ( państwa angielskojęzyczne ) ? Ordre, oznacza tyle, co zakon, porządek, rząd, stan, czy rozkaz ? Natomiast Bar, oznacza oddzielonych od reszty krąg, wykonany z żelaza, kamienia lub drewna, w którym znajduje się rada danego zakonu, która rozkazuj najemnikom niższego strzebla.

Na myśl przychodzi tu kasta najemna sędziów, polityków, księży …

Termin ten, jest chroniony prawnie, ponieważ skupia święte, nietykalne kręgi kast najemnych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie, działania systemu hierarchicznego.

Spotykając się z terminem ordre, już na wstępie macie przechlapane ponieważ, rozpoczynając walkę z osobą prawną, korporacją, korporacją prywatną, aktorem … , napotykacie członków różnych zakonów, chroniących jeden, spójny system żerowania zwierząt na ludziach … Najemnicy, w tym rady zakonów, nie mają nic wspólnego z prawdziwą władzą, ponieważ aktor, zawsze będzie tylko aktorem, wykonującym rozkazy, płynące z niewidzialnej góry …

Uciekinierzy z atlantydy, twórcy prawa morskiego, stworzyli krąg Bar i Ordre w celu kontrolowania lądów oraz mórz i oceanów …

Zagubione dusze (27)

Najważniejszą kreacją kręgów, jest zbieranie oraz administrowanie zagubionymi duszami. Świadomy siebie człowiek, wie że wrócił do życia fizycznego, za pomocą karmy negatywnej, a jego wspomnienia są zablokowane w duszy uniwersalnej.

Z tej perspektywy widać, że Bar i Ordre zakonów religijnych, prawnych, ekonomicznych, mają tylko jeden wspólny, mafijny cel, jakim jest zarządzanie ludzkim kapitałem.

Zgodnie z prawem morskim, nowy byt po przybiciu do portu, staje się własnością kręgów po 7 latach od dnia urodzenia, jeśli rodzić nie postawi sprzeciwu, przed przejęciem ludzkiej duszy i ciała.

Kapitał ludzki, jest siłą napędową świata religijnego, militarnego, ekonomicznego i hierarchicznego, ponieważ państwa, to magazyny, obozy oraz labolatoria … , od których, nie sposób uciec, przez ścisłe zarachowanie systemowe.

Cestui Que Vie (27)

Twój akt urodzenia, zwany Cestui que vie, oznacza tego, kto żyje. CQV, jest polisą powierniczą, z prawem do własności oraz dochodów i zysków, które zapewnia dany byt el-itą, w czasie swego życia.

Naufragium (27)

Kiedy poważnie zachorujesz lub umierasz, stajesz się dla systemu wrakiem morskim, zwanym naufragium, jednak nawet wtedy prawo morskie, określa co stanie się z twoim życiowym bagażem – ładunkiem, często przywłaszczanym sobie, przez obcych aktorów, osoby prawne …

Popatrz, co się dzieje podczas wojen i rewolucji, kto występuje w imieniu praw ofiar holokaustu, ludobójstwa, Indian, Aborygenów, czy wybitnych jednostek, nagle reprezentowanych przez handlowe ule …

Odebrano nam prawo do własnej duszy, a tym samym do własnego czasu, prawa, ładu i Boga … Oddając odpowiedzialność w obce ręce, stajemy się niewolnikami, którym poprawność polityczna, zabrania mówienia o prawdziwej równości i wolności …

Bez właściwego statusu prawnego, musimy być reprezentowani, przez opiekunów i kontrolerów naszego życia, którzy nie reprezentują w sądzie nas, lecz system władzy, który musi być obroniony, przed terrorem, jakiego dopuszcza się własność na swoim właścicielu.

Jesteśmy w większości, nieświadomymi swej roli niewolnikami, rzeczami o określonej wartości rynkowej … Zobacz, jak traktuje się obłożonego fetyszami – najemnika, a jak traktuje się bezdomnego lub biedotę, nie generującą właściwego dochodu … Ładunek bez duszy, zostaje oznaczony numerem seryjnym i zaczyna podlegać prawu morskiemu …

Od tej chwili, jesteś licencjonowaną rzeczą, posiadającą seryjne nazwisko, rase, wyznanie, płeć, numer dowodu, prawa jazdy, paszportu, legitymacji, pozwolenia, umowy … Ponieważ twoje życie, jest licencjonowanym i opodatkowanym tworem przemysłowym … To wszystko udowadnia, że jesteś tylko rzeczą, ścisłego zarachowania, ponieważ w rzeczywistości licencja / umowa stanowi, że wszystko, co posiadasz, jest własnością ula – państwa, w zamian za co, płacisz państwu i jego najemnikom różnorakie podatki, lub pracujesz na bazie umowy, za co dostajesz, opodatkowanie wynagrodzenie.

Być może się mylę, ale żadna wolność, równość, samostanowienie, nie może być licencjonowana, a świadoma siebie jednostka, nie potrzebuje panów i przedstawicieli, ponieważ człowieczeństwo, wymaga prawa naturalnego i samoograniczenia własnych czynów, nie mogących wychodzić poza personalizację własnego czasu i prawa.

Czy w całym tym systemie, masz jakiekolwiek przejawy wolności i równości, prawdy i równowagi ?

Każdy akt prawny, będący formą nieświadomego pozbawienia prawa do wolności i równości, może być złamany, przez świadomego swych praw naturalnych człowieka … Problem polega na tym, że w pełni świadomych bytów, jest mniej niż jeden procent …

Niewolący nas ludzie, już dawno przekroczyli granice samostanowienie, a idea samoograniczenia, nie jest tym ludziom znana …

Doktryna trzech trustów

Zgodnie z wymienianą powyżej – doktryną trzech trustów – Cestui Que Trusts (1455-1531), każdy uznany za zaginionego na morzu, a odnaleziony lub ocalony, może ubiegać się o odzyskanie imienia oraz majątku wraz z odszkodowaniem.

Cestui Que Vie, to twór, w którym osoba uprawniona (przez sitwę) do usprawiedliwionego rządzenia tobą i twoim majątkiem, co nie ma żadnych legalnych podstaw prawnych, ponieważ narzucone nam prawo stanowione (zwierząt), jest zaprzeczeniem wolności i równości, zawartej w prawie naturalnym (3).

Cestui Que Vie, tworzy z ciebie powiernika ziemi (która w istocie należy do ciebie), tylko na umówiony okres jej użytkowania, po czym wraca ona do puli państwa i na powrót trafia w ręce innego – wynajmującego ją niewolnika, który płaci, aby być jej dzierżawcą, a nie właścicielem … ?!?! Oznacza to, że wynajmujemy należące do nas dobra, tworząc dobrobyt osobom, którym ufamy, a które okradają nas z naszego trudu, myślenia, ducha i własności …

Jednym słowem, ziemia jak i życie oraz śmierć, jest dobrem, a jej beneficjentami, jest szamańska elita, tworząca teatr życia, oparty na fetyszach i dekonstrukcji ludzkiego umysłu, który został objęty ideologią nowego porządku (twojego) świata.

Faudalizm, monarchia, ustrój, to rozbudowana ideologia terenu łowieckiego, terytorializmu i narodowości … , co jest ideologią prozwierzęca, przeniesioną na rodzaj ludzki, w celu osiągnięcia konkretnych zysków, czerpanych z ideologii żerowania silniejszego na słabszym.

Poczucie zdrowia i wolności, jest stanem naturalnym dla świadomego człowieka, który upatruje w tym dobrostanie – bezcenną wartością.

Tylko świadoma istota, która owe wartości utraciła, może to zrozumieć i ponownie zawalczyć o swoją godność i prawdę.

Nikt nie ma prawa kwestionować, poprawiać, krytykować, ulepszać, a tym bardziej segregować, dzielić i pozbawiać życia innej istoty.

Reguła De Iure i De Facto

Prawo zwierząt, stosuje regułę De iure (łac., czyt. de jure), czyli stanu zgodnego z treścią norm prawnych, a prawo naturalne, stosuje stan De facto, czyli zgodności z rzeczywistością, której nie uświadczysz w iluzji życia.

Każdy z nas – ma prawo do nowego – świadomego życia opartego na prawie naturalnym.

Nadszedł czas, aby przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy. Nie potrzebujesz zawierać żadnych umów z prywatnymi korporacjami, urzędami i firmami, aby być wolnym i świadomym.

Przeniesiony zespół Münchhausena

Przeniesiony zespół Münchhausena, to zaburzenie psychiczne, w którym – najczęściej – matka podtruwa swoje dziecko lub wmawia mu różne choroby, aby móc się spełniać w opiece nad nim. Prowadzi to często do prawdziwych spustoszeń w organizmie i psychice, a nawet do śmierci.

Rząd wpaja i przenosi na społeczeństwo zespół Münchhausena, aby za pomocą szczepień, leków, pokarmu, wody … podtruwać całe społeczeństwo i wpajać weń strach i poczucie winy, za niepopełnione czyny (32).

Pojęcie państwa, granic, paszportów, emigracji i imigracji, jest według prawa naturalnego, pojęciem nielogicznym zawierającym czynnik przestępstwa w ujęciu językowym, logicznym i prawnym, ponieważ, człowiek, jako istota wolna – ma prawo wyboru miejsca pracy, zamieszkania i pobytu, a więc migracja, jest naturalnym formą funkcjonowania istoty ludzkiej w obrębie całego świata, jeśli nie narusza to wolności innych jednostek.

Zespół występuje u osób bionegatywnych (14), które mają zaburzenia osobowości, zwłaszcza w psychopatii, oraz osób z tendencjami masochistycznymi lub obsesyjnymi. Celem zachowania jest wejście w rolę chorego lub przeniesienia choroby na swoje dziecko … Zachowanie to często wiąże się ze znacznymi nieprawidłowościami w zakresie związków z innymi ludźmi.

Zastępczy zespół Münchhausena (ang. Münchhausen sydrome by proxy) dotyczy wywołania objawów opisanych powyżej przez inną osobę pełnomocnika, nie tylko u siebie, ale również u dzieci, partnerów i społeczeństwa … Na zastępczy zespół Münchhausena cierpią najczęściej istoty bionegatywne (14) w tym matki, które albo wzmacniają istniejące dolegliwości albo wywołują objawy w identyczny sposób, jak w przypadku zespołu Münchhausena.

Badania CIA i zespół Münchhausena

Badania CIA nad tym, w jaki sposób można bezkontaktowo najbardziej skrzywdzić ludzi, wykryły, że są trzy rodzaje oddziaływań, które na dłuższą metę (około miesiąca) stają się nieznośne.

Pierwszym rodzajem oddziaływania było zaburzenie wizji rzeczywistości pacjenta. Polegało na:

1. Trwałej manipulacji czasem, przyśpieszaniu i cofaniu zegarów, dezorientacji w kwestii czy jest noc, czy dzień.

2. Bezsensowne przesłuchania, ignorowanie połowicznych prób kooperacji i nagradzanie braku kooperacji.

Drugim sposobem oddziaływania, była deprywacja sensoryczna. Polegała na zamknięciu pacjenta w wyciszonej celi, bez zapachów, bez faktur, bez czegokolwiek, co można wziąć do ręki lub coś z tym robić.

Trzecią metodą, było pozbawienie jakiejkolwiek relacji z kimś, kto jednocześnie chciałby taką relację trwale podtrzymywać i pragnął szczęścia pacjenta.

Wszystkie te metody, są bezpośrednio powiązane z obecną sytuacją nielegalnych lockdownów (33), blackdownów (34), kwarantann, testów, maseczek oraz segregacji sanitarnej (35).

Powyższe przedstawienie, jakże istotnych faktów, pomoże ci przejść od zagubienia do świadomego odzyskiwania władzy nad samym sobą, co będzie wymagało odwagi i zdecydowania oraz odporności, na nieustające ataki istot bionegatywnych, które pragną nadal żyć na twój koszt.

Zastanów się, co jest bardziej logiczne i potwierdzone faktograficznie, to, co możesz znaleźć w moich tekstach, czy to, czym karmią cię media, na zlecenie rządów, którym wydaje się, że mogą rządzić twoim umysłem, który zawsze ma prawo otworzyć się na prawdę, zdrowie i wolność.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa https://pomagam.pl/wdd

Zbiórka na działanie prawne:

PL27 1090 0004 7335 8000 0004 4283https://pomagam.pl/RaElIs

Liga Świata | Samostanowienie i Samoograniczenie

Coin: 3DYD6cfuNwQvHdCMZNAfpNDbAgWgTwXVM1

Korzystaj z subskrypcji mailowej: RaElIs@protonmail.com , https://t.me/ligaswiata

P.s

Nie boje się śmierci, ponieważ zrobiłem w życiu wszystko to, co mogłem – aby obudzić i wyzwolić ludzkie stada z ciemności zagubienia, boje się tylko ludzkiej głupoty, rodzącej obłęd, który zawsze zostanie spożytkowany przez jakiegoś idiotę i zbrodniarza, w imię jego prywatnych interesów, w których człowiek jest tylko statystyką bez znaczenia.

Nie możemy do tego dopuścić, aby świat rozpadł się pod naporem prywatnych konszachtów i interesów.

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/12/22/personalna-deklaracja-niepodleglosci/https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/03/02/personalny-wszechswiat/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/09/08/naruszenie-reliktu-prawa-naturalnego-i-umiejetnosc-przelozenia-prawa-naturalnego-na-rzeczywistosc/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/07/prawo-naturalne-i-prawo-oporu-jednosc-czlowieczenstwa-ponad-prawem-zwierzat/https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/11/wolna-wola-i-prawo-naturalne/https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/26/globalizm-i-niszczenie-naturalnego-prawa-do-wolnosci-i-rownosci/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/07/22/relikt-i-precedens/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/16/zasada-slusznosci-i-prawo-naturalne-czyli-sposob-na-walke-z-ideologia-nierzadu-spolecznego/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/12/obronca-pokoju-swiatowy-apel-o-wdrozenie-prawa-naturalnego-i-prawa-oporu/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/20/prawo-oporu-i-proces-tworzenia-drogi-do-kola-wolnosci/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/27/proba-zdyskredytowania-prawa-naturalnego/

4. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html/https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/03/17/przywrocmy-prawo-naturalne/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/04/27/cztery-bestie-czarna-szlachta-i-biale-rekawice-czyli-do-kogo-nalezy-materialny-swiat-fetyszu-pieniadza-i-ludzkiego-kapitalu/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/11/18/proponuje-wyjsc-z-teatru-jaskini-platonskiej/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/04/24/czarna-magia-czyli-kto-wykorzystuje-persone-za-pomoca-negatywnego-okultyzmu/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/04/lekliwa-iluzja-zycia/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/18/manipulacja-erystyczna-czyli-filozoficzny-teatr-rozmow-o-niczym/https://tinyurl.com/jz7chnwahttps://wojciechdydymus.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kim-jest-profesjonalista/https://wojciechdydymus.wordpress.com/2018/03/29/dekonstrukcja-faktow-logicznych-przez-sztuki-teatralne/https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/12/22/personalna-deklaracja-niepodleglosci/

9. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/02/16/przepowiednia-nowego-poczatku-swiata/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/https://embed.tumblr.com/embed/post/JZUyzzu5ujWfMKvAlQyNjQ/179857510727?width=542&language=en_US&did=adb6847a764d679c6523ed1c843f3143ff27f513https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/04/02/oculus-czyli-tajemnica-tajemnic/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/14/toksyczna-intencja/https://dydymuswojciech.wordpress.com/2021/09/18/czlowieczenstwo-jako-gloryfikacja-wartosci/https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/05/kultura-obiecadla/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

14. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/12/03/ludzie-bio-negatywni-czyli-degenerat-i-syjonistyczny-antysemita/

15. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2021/10/08/absolutyzm-wladzy-poczatkiem-konca-wolnego-czlowieczenstwa-ebook/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

16. https://app.box.com/s/vfogn5qbrlofftymeacyvgbuw7z6na3y

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/12/reset-czyli-zabojstwo-wolnosci-i-wlasnosci-lub-uzdrowienie-kreacji-ekonomicznej/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/28/re-set/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2022/01/09/raport-z-zelaznej-gory-czyli-ideologia-prawa-zwierzat-w-aspekcie-kontrolowania-mas-ludzkich/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/12/29/segregacja-czyli-odwieczny-problem-podzialu/

20. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/09/23/prawdziwe-istnienie-czyli-zycie-bez-ego/https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/20/demony-ludzkiego-egoizmu/

21. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/08/21/boskie-tchnienie-regula-kontroli-spolecznej/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/09/geneza-przestepstwa/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/21/dwa-swiaty/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/15/prowadzenie-roju/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/02/nauczyciel-czciciel-hierarchicznego-porzadku/

24. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/07/06/szkola-oparta-na-wartosciach-plaskiej-struktury-spolecznej-wyzwaniem-dla-przyszlych-pokolen/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2022/02/03/naruszenie-konstytucji-lub-wielu-ustaw-w-zwiazku-z-zajmowanym-stanowiskiem-lub-w-zakresie-swego-urzedowania/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

27. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/10/16/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

29. https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2021/11/15/prawo-stanowione-jako-przestepstwo-przeciw-ludzkosci/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/04/27/cztery-bestie-czarna-szlachta-i-biale-rekawice-czyli-do-kogo-nalezy-materialny-swiat-fetyszu-pieniadza-i-ludzkiego-kapitalu/

32. https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2021/05/15/chory-umysl-chore-cialo/https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/06/poczucie-winy-prawda-niepokorna.html

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/04/16/lockdown-zaprogramowane-samobojstwo-i-zabojstwo/

34. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/11/20/gra-wszechobecnym-strachem-czyli-zabawa-w-blackdowny-lockdowny-i-eksperymenty/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/06/segregacja-przesladowanie-dogorywanie-dyktatury-w-oczach-nauczyciela-sprawiedliwosci/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2022/01/04/powrot-czarnej-zarazy-czyli-szalenstwo-psychopatow/https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/12/29/segregacja-czyli-odwieczny-problem-podzialu/

Opublikowano za: https://wojciechdydymus.wordpress.com/2022/02/05/obcy-rzad-alien-government-naszemu-jestestwu/

Wypowiedz się