Arcybiskup Viganò: Fałszywy prorok Bergoglio winny całkowitej apostazji

Przez TerraZetzz -poniedziałek, 18 grudnia 2023, 01:000230

Arcybiskup Carlo Maria Viganò

Źródło: Life Site News | Szczepan Kokx

Wt 12 gru 2023 – 12:54 EST

Arcybiskup Viganò: “Fałszywy prorok” Bergoglio jest winny “całkowitej apostazji” “Mamy wszelkiego rodzaju dzielenie włosa na czworo w kwestii rozróżnienia między formalną a materialną herezją, z których żadna nie robi najmniejszej rzeczy, aby powstrzymać destrukcyjne działania Bergoglio”

– powiedział w sobotę arcybiskup Carlo Maria Viganò.

Arcybiskup Carlo Maria Viganò wygłosił w miniony weekend przemówienie na konferencji “Czy papież jest katolikiem?”, w którym stanowczo stwierdził, że Jorge Maria Bergoglio jest “fałszywym prorokiem”, który pasuje do opisu tego, o którym mówił prorok Daniel w czasie “ostatecznego prześladowania” Kościoła, któremu żaden katolik nie jest winien “żadnego” posłuszeństwa czy współpracy, ale raczej niezłomny opór.

“Jesteśmy… daleko poza herezją” – oświadczył Jego Ekscelencja. “[Św. Robert] Bellarmin nigdy nie mógł sobie wyobrazić, że emisariusz masonerii może posunąć się tak daleko, że zostanie wybrany na papieża w celu zniszczenia Kościoła od wewnątrz, uzurpując sobie i nadużywając samej władzy papiestwa przeciwko papiestwu. Nie mógł też sobie wyobrazić, że hipotetyczny papież wykroczy poza zwykłą herezję i przyjmie całkowitą apostazję”.

Zorganizowane przez dr Edmunda Mazzę wydarzenie online było transmitowane na YouTube w sobotę, 9 grudnia. Wzięło w nim udział wielu mówców dyskutujących o tym, czy Franciszek jest rzeczywiście papieżem, czy też nie, temat, który, jak zauważył arcybiskup Viganò, pojawił się po dekadzie “[bergogliańskich] okropności”, które są “gorsze niż te, których byliśmy świadkami w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat”.

Liz Yore, współprowadząca program LifeSite Faith & Reason, również przemawiała na konferencji. Pojawili się także ks. Paul Kramer i blogerka Ann Barnhardt. Kramer napisał wiele książek na ten temat, w tym “On the True and False Pope: The Case Against Bergoglio“.

50-minutowe orędzie arcybiskupa Viganò (które zostało skrócone, jak powiedział Mazza w rozmowie z LifeSite, do 34 minut na potrzeby transmisji) jest mocną oceną dzisiejszego stanu Kościoła. Poruszył również bieżące wydarzenia w Gazie, nazywając “herezję” syjonizmu, wspominając jednocześnie o Wyspie Epsteina i “szantażu”, jaki funkcjonariusze izraelskiego wywiadu stosują wobec polityków, aby ich kontrolować. Ostatecznie jednak jego przemówienie posłużyło jako odpowiedź na krytykę jego wypowiedzi na temat papiestwa w ostatnich miesiącach.

“Mamy do czynienia z różnego rodzaju podziałem włosa na czworo w kwestii rozróżnienia między herezją formalną a materialną, z których żadna w najmniejszym stopniu nie utrudnia destrukcyjnego działania Bergoglio” – zauważył Viganò, który niedawno otworzył we Włoszech dom formacyjny dla przyszłych księży. “Nie możemy zachowywać się tak, jakbyśmy rozstrzygali kwestię punktu prawa kanonicznego. Nie. Pan jest oburzany, Kościół jest upokarzany, a dusze giną, ponieważ na tronie pozostaje uzurpator”.

Jednocześnie powiedział, że “to, czego nie możemy zrobić, ponieważ nie mamy władzy, to oficjalnie oświadczyć, że Jorge Mario Bergoglio nie jest papieżem. Straszliwy impas, w jakim się znaleźliśmy, uniemożliwia jakiekolwiek ludzkie rozwiązanie”.

Jego Ekscelencja poczynił podobne uwagi w swoim orędziu “Konsensus Vitium” z 1 października. W tym czasie Viganò argumentował, że katolicy powinni rozważyć możliwość, że Jorge Bergoglio uzyskał urząd papiestwa z “przestępczym zamiarem”, aby “przeprowadzić zamach stanu w Kościele i wprowadzić proroka Antychrysta na Tron Piotrowy”. W sobotę podwoił te uwagi, wspominając, że działa “inteligencja lucyfericzna”.

“Wiemy, że John Podesta pracował w imieniu Hillary Clinton i Obamy – i ogólnie globalistycznej elity – aby promować “kolorową rewolucję” w Kościele, która miała usunąć Benedykta XVI z papiestwa, wybrać ultra-postępowego papieża i znacząco zmodyfikować katolickie Magisterium, zmuszając je do zaakceptowania żądań Agendy 2030: równość płci, wprowadzenie ideologii gender i doktryny LGBTQ+, demokratyzacja zarządzania Kościołem, współpraca w neomaltuzjańskim projekcie Wielkiego Resetu, współpraca w sprawie imigracji i cancel culture” – stwierdził.

“Wydaje mi się jasne, że ten wywrotowy projekt znalazł doskonałą realizację w mianowaniu Bergoglio – i celowo używam słowa “nominacja” – i że jest to potwierdzone przez jego konsekwentny wzorzec aktów rządzenia i nauczania Magisterium, zarówno publicznego, jak i prywatnego, w ciągu tej najbardziej niepomyślnej dekady”.

Biskup Athanasius Schneider z Kazachstanu i profesor Roberto de Mattei z Instytutu Lepanto również wydali publiczne oświadczenia (tutaj i tutaj), w których wyrazili sprzeciw wobec różnych aspektów argumentacji Viganò. Obaj zakwestionowali różne aspekty jego twierdzenia, że intencje (i działania) Franciszka unieważniają jego pontyfikat i że “akceptacja” go przez Kościół jako papieża po konklawe w 2013 r. nie jest wystarczająca do ustalenia jego faktycznego statusu.

“Jego heterogeniczność w stosunku do papiestwa jest teraz oczywista i postrzegana zarówno przez prostych wiernych, jak i przez dużą część duchowieństwa, a nawet przez niektóre marginalne media” – przypomniał w sobotę Viganò. “Konsensus i poparcie dla argentyńskiego jezuity pochodzi w znacznym stopniu od ultra-postępowego i pro-heretyckiego skrzydła, które sponsorowało jego wybór: wszyscy są notorycznymi członkami głębokiego kościoła i są blisko powiązani z homoseksualnym i pedofilskim lobby głębokiego państwa”.

“Zarzut, że oskarżanie ‘panującego papieża’ o herezję lub apostazję może spowodować podziały i zgorszenie, jest przeczony przez dowody podziału i zgorszenia, które są już szeroko obecne w ciele kościelnym właśnie z powodu herezji i apostazji Bergoglio” – kontynuował.

“Zamiar zaszkodzenia Kościołowi poprzez działanie w imieniu wrogiego mocarstwa jest nie do pogodzenia z akceptacją papiestwa, a zatem istnieje wada zgody wyrażonej wolą wybranego – potwierdzona jego słowami i czynami w ciągu ostatnich dziesięciu lat”.

1 lipca tego roku arcybiskup Viganò powołał do życia organizację Exsurge Domine. Viganò założył następnie Exsurge Domine USA, aby pomagać zakonnikom i duchownym mieszkającym w Ameryce. Możesz odwiedzić ich stronę internetową tutaj.

Podczas sobotniego przemówienia arcybiskup Viganò nawiązał do pism św. Roberta Bellarmina. Bellarmin, jezuita, urodził się w XVI wieku i jest doktorem Kościoła. Jego De Romano Pontifice jest często przywoływany ze względu na zawarte w nim teorie na temat tego, jak papież mógł stracić swój urząd za nauczanie herezji. Jego Ekscelencja powiedział, że choć wielu katolików widzi chaos zasiewany dziś przez Watykan, to nie wyciągają oni koniecznych wniosków.

“Dla nich dozwolone jest krytykowanie Bergoglio, ale tylko pod warunkiem, że nigdy nie krytykuje się soborowego bożka [Vaticanum II], nietykalnego fetyszu montinian”.

“Herezja i apostazja Bergoglio” to “wierzchołek góry lodowej znacznie gorszego i bardziej rozległego kryzysu hierarchii i duchowieństwa, który rozpoczął się sześćdziesiąt lat temu i teraz prawie osiągnął swój szczyt” – wyjaśnił Viganò. Sobór Watykański II został “słusznie zdefiniowany przez jego własnych architektów jako ‘rok 1789 Kościoła’. Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II i Benedykt XVI nie omieszkali podkreślić, w jaki sposób rewolucyjne i masońskie zasady – liberté, égalité, fraternité – mogą być w jakiś sposób podzielane i przyswajane przez katolicyzm.

Viganò powtórzył ponownie, że “nie mamy do czynienia z sytuacją, w której papież wyznaje jedną konkretną herezję (co zresztą Bergoglio robił wielokrotnie)”. Przeciwnie, “żaden Doktor Kościoła nigdy nie rozważał możliwości papieża-apostaty lub wyboru sfałszowanego i zmanipulowanego przez mocarstwa jawnie wrogie Chrystusowi, ponieważ taki ogrom mógł się wydarzyć tylko w wyjątkowym i niezwykłym kontekście, takim jak ostateczne prześladowanie przepowiedziane przez proroka Daniela i opisane przez św. Pawła. Napomnienie naszego Pana: videritis abominationem desolationis – gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia (Mt 24, 15) – należy rozumieć jako takie właśnie ze względu na jego absolutną wyjątkowość.

Jego Ekscelencja dwukrotnie powołał także do życia Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X, które zostało założone przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre’a (1905-1991) w 1970 roku. W przeszłości Viganò chwalił Lefebvre’a za zachowanie wiary po Soborze Watykańskim II. W sobotę wydawał się ostrzegać grupę.

“Vexata quæstio – ‘Czy Bergoglio jest katolicki?’ – jest rozpatrywane z wielu różnych punktów widzenia, według różnych kryteriów wynikających z różnych dziedzictw kulturowych” – stwierdził. “Tradycyjny scholastyczny punkt widzenia; umiarkowany i soborowy, czy też, można powiedzieć, montinowski punkt widzenia; i ten, który waha się, że tak powiem, między dwoma brzegami, uznając Bergoglio za papieża, choć de facto kanonicznie od niego niezależnego (mam na myśli FSSPX). Musimy jednak uznać, że dzisiaj można dzielić, wraz z wieloma kapłanami i świeckimi, uczucie poważnego niepokoju i poważnego zgorszenia z powodu uciążliwej obecności argentyńskiego jezuity.

“Hierarchia ogranicza się do demonstrowania albo, albo współudziału z tyranem, a nieliczne niezgodne głosy nie ośmielają się wyciągać koniecznych wniosków w obliczu herezji i nonsensu lokatora Świętej Marty”.

I tu dochodzimy do punctum dolens – kontynuował – to jest wielka sprzeczność, która łączy zwolenników Soboru Watykańskiego II z jego historycznymi przeciwnikami – Bractwem Św. Piusa X in primis – w dążeniu do oceny obiektywnie nadzwyczajnych faktów przy użyciu zwykłych norm oceny.

“Jak często mówiłem, wydaje mi się, że niektórzy komentatorzy są bardziej zainteresowani doktryną papiestwa niż zbawieniem dusz, tak że wolą być rządzeni przez heretyckiego i odstępczego papieża, niż uznać, że heretyk lub apostata nie może stać na czele Kościoła, do którego należy jako taki, nie należy”

“Naszym zadaniem nie może być angażowanie się w abstrakcyjne spekulacje kanonistów, ale przeciwstawianie się ze wszystkich sił – i z pomocą Bożej łaski – wyraźnie destrukcyjnym działaniom jezuickiego Argentyńczyka, odmawiając z odwagą i determinacją wszelkiej współpracy, nawet pośredniej, z nim i jego wspólnikami”.

Jego Ekscelencja zakończył swoje przemówienie stwierdzeniem, że katolicy mogą być “moralnie pewni”, że “lokator Świętej Marty jest fałszywym prorokiem”. W związku z tym są “upoważnieni w sumieniu do odwołania naszego posłuszeństwa” wobec niego, ponieważ postępuje on jak “biblijny dzik”, który “nie troszczy się o owce”.

“Problem Bergoglio nie może być rozwiązany zwykłymi środkami: żadne społeczeństwo nie może przetrwać całkowitego zepsucia władzy, która nim rządzi, i Kościoła”.

“Tak długo, jak społeczeństwo i Kościół będą zakładnikami wrogów Chrystusa Króla i Jego Najdostojniejszej Matki, nie będziemy mogli mieć nadziei na zakończenie tej najboleśniejszej próby, ponieważ nie dokonamy koniecznego wyboru stron, których Pan od nas oczekuje, aby uczynić nas uczestnikami Jego całkowitego i ostatecznego triumfu nad szatanem”.

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełną wypowiedź Jego Ekscelencji na stronie internetowej Exsurge Domine.

Opublikowano za: https://operationdisclosureofficial.com/2023/12/18/archbishop-vigano-false-prophet-bergoglio-guilty-of-all-out-apostasy/

Comments

 1. axell says:

  To bardzo interesujące , to , że uzurpator katolicki śmie twierdzić że kościół żydokatolicki staje się kiepskim miejscem do lokowania wiary gdyż ich przewodniczący z ich wyboru jest paskudnym anty wierzącym , dlatego pytam teraz o to co ta wiara czyni w Polsce od tysiąca lat , oraz pytam redakcję KiP dlaczego akurat teraz cytuje wypowiedzi jakiegoś biskupa katolickiego skoro wszyscy wiemy że to utrap na utrzymaniu głupich mas żydokatolickich nie zna odpowiedzi na te pytanie ani też nie wie dlaczego wieży w wygnanie z ziem , domu niewoli, Egipskich

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Arcybiskup Vigano- katolicki dysydent – ma wiele trafnych tekstów na naszej stronie, które warto przeczytać, bo są to odważne wypowiedzi w wielu tematach, które znacznie bardziej “otwierają oczy” zagorzałym katolikom niż jakiekolwiek inne…

   • axell says:

    Szanowna redakcji KiP , być może jest tak jak piszesz , jednak trzymając się faktów historycznych kościół zydo katolicki jest skazany na koniec swojej działalności i to nie wierni tej wiary doprowadzili do tej sytuacji a zarząd na który wierni nigdy nie mieli wpływu , wszak i w śród żydów zdarzają się wyjątki , nie czyni z tego biskupa kimś wyjątkowym – jeden który pisze z sensem nie zmieni nigdy tego co już się stało i tego co ma się stać z wiernymi tej wiary . Szczodrych dla redakcji i każdego czytelnika tej strony , Zdrawiam

    • Klub Inteligencji Polskiej says:

     Z tym się akurat w pełni zgadzamy, że ta instytucja upadnie i dokumentujemy ten proces licznymi artykułami, co powodowało duże problemy wewnątrz i na zewnątrz Klubu… Dziękujemy za życzenia.

 2. czystesale says:

  Degeneracja i rozkład papiestwa jest oczywista

  i to od dziesięcioleci.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  Współudział Arentyńczyka w zbrodniczej plandemii jest wystarczającym dowodem na jego zbrodniczą i niszczącą działalność jako papież. Naturalnie jest on jedynie jednym z reprezentatów hydry całej armii degeneratów, która opanowała Watykan i diecezje w krajach świata.

  Proroctwa o ostatnim papieżu rozprowadzane są od dziesięcioleci.

  Należy kategorycznie zaprzeczyć opinii n.p. JP II, że chrześcijaństwo ma cokolwiek wspólnego z judaizmem, który jest ideologią zbrodni

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  celebrowaną dziś rytualnie na ludności, także chrześcijańskiej w strefie Gazy, gdzie ma miejsce radosny rytulany mord w najlpszym stylu wzorca Purim.

Wypowiedz się