NA CZYM POLEGA POLSKI KOLONIALIZM

Dość obszerne i trafne zestawienie dokonań kolonialnego rządu od początku transformacji w demonokracje ustrojową w Polsce w 1989 r. i porównanie z rządami na Białorusi Prezydenta Aleksandra Łukaszenki okrzyczanego dyktatorem  przez Zachód, w tym „polskich” polityków. Większość  z tego co przedstawione jest w tej prezentacji jest udokumentowane w wielu artykułach na naszej stronie. 

Są też drobne niedociągnięcia m.in. sprzeczne cyfry liczby zniszczonych polskich przedsiębiorstw oraz rozumienia istoty ubezpieczeń między pokoleniowych ( I Filar – ZUS) i ubezpieczenia kapitałowe w II i III Filarze, które były przekrętem finansowym na rzecz zachodnich korporacji. Ci którzy byli dobrowolnie lub od pewnego wieku obowiązkowo w II Filarze ubezpieczeń kapitałowych administrowanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne, stracili około 1/3 ze zgromadzonych składek, w stosunku do tego gdyby pozostały one na Indywidualnych Kontach Emerytalnych administrowanych przez ZUS w ramach tzw. I Filaru. Zabranie tych składek z OFE przez kolejne rządy, chociaż zbyt późno, było w pełni zasadne.

Redakcja KIP

https://rumble.com/v3kscl1-na-czym-polega-polski-kolonializm.html

Opublikowano za: 1ANKH

Wypowiedz się