Choroba X: Naukowy absurd leżący u podstaw “szczepionki” typu “wszystko w jednym”

TEMATY: Mathew Maavak

29 SIERPNIA 2023 R.

Autor: Mathew Maavak

Prawdziwym programem może być globalna depopulacja.

10 sierpnia brytyjski tabloid Daily Express ostrzegł, że nowa pandemia, prawdopodobnie spowodowana przez nieznaną jeszcze “chorobę X”, może doprowadzić do “niepokojów społecznych i niedoborów żywności” na całym świecie.

Świat już doświadcza gwałtownego wzrostu “niepokojów społecznych i niedoborów żywności” z powodu szeregu bezsensownej globalnej polityki forsowanej przez niesforny Zachód i jego instytucjonalnych lokajów. Nowa “pandemia” wygodnie maskowałaby tę nieuchronność.

Choroba X to nazwa zastępcza hipotetycznej pandemii wywołanej przez jeszcze nieznanego wirusa. Operatywnym słowem jest tutaj “hipotetyczny”. Miliardy z pieniędzy podatników zostaną wydane na opracowanie szczepionki na fantomowego wirusa, który jeszcze się nie pojawił lub nie wyewoluował z nieokreślonego pochodzenia.

Podążając za przygnębiająco znanym wzorcem, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) użycza tej absurdy. Globalni “mężowie stanu” odpowiednio dostarczają politycznej powagi. Od połowy 2021 r. ówczesny starszy minister Singapuru i członek zarządu WEF Tharman Shanmugaratnam wielokrotnie ostrzegał, że “przyszłe pandemie” i “nowe wirusy” “nadchodzą”. Twierdzenie to opierało się na “badaniach błękitnego nieba” podjętych przez “globalną społeczność naukową”. Shanmugaratnam obiecał również, że “szczepionka typu wszystko w jednym” jest również w planach. (Ergo, spodziewaj się ponownego rozprawienia się z odmawiającymi szczepień.)

Czy możliwe jest zapobieganie chorobie, która jeszcze nie istniała, za pomocą szczepionki typu “wszystko w jednym”? To jest dokładnie to, co rząd Wielkiej Brytanii próbuje w tej chwili. Będzie to uzasadnione w oparciu o znane potencjalne potencjalne szkodniki wybranych wirusów oraz ich hipotetyczne szlaki patogenne i morfologie (w tym ich potencjał do przekraczania barier gatunkowych). Aby zapewnić pozory naukowego rygoru, elementy sztucznej inteligencji zostaną wrzucone do wirusowego potpourri. Ze statystycznego punktu widzenia ten wyczyn byłby podobny do wystrzelenia pocisku w niebo i oczekiwania, że już przy pierwszej próbie zestrzeli drona, samolot lub latający spodek.

Ponieważ często jesteśmy bombardowani zjełczałym wezwaniem do “słuchania nauki”, pozwólcie, że rozwinę dalej. Z punktu widzenia nauki systemowej wyczyn opracowania uniwersalnej szczepionki na chorobę X może prawdopodobnie przewyższyć dwustuletnie dążenie do rozwiązania Zunifikowanej Teorii Pola – coś, czego wielu luminarzy nauki, w tym sam Albert Einstein, nie mogło osiągnąć. Matematycznie łatwiej jest przewidzieć wygraną w przyszłym miesiącu na loterii niż opracować szczepionkę na fantomowego wirusa. Dokonanie tego wyczynu byłoby zasadniczo równoznaczne z rozwiązaniem zagadek fizycznych, takich jak zasada nieoznaczoności Heisenberga, która stwierdza, że “nie możemy znać zarówno położenia, jak i prędkości cząstki, takiej jak foton lub elektron, z jednoczesną dokładnością”. Niektórzy teoretycy twierdzą, że jeśli ta niepewność zostanie kiedykolwiek rozwiązana, będziemy w stanie przewidzieć przyszłość.

Pewniki papugowane przez zwolenników The Science mogą być trudne. Rozważmy przykład ze świata medycznego, szczególnie w odniesieniu do leku, który został wypróbowany i przetestowany przez ponad cztery dekady. Prof. Andy Crump, który pracował z laureatem Nagrody Nobla Satoshi Omurą – który odkrył mikroorganizm, który doprowadził do syntezy iwermektyny – niedawno poczynił następujące obserwacje: “Co zaskakujące, pomimo 40 lat niezrównanego globalnego sukcesu, a także szeroko zakrojonych intensywnych badań naukowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, naukowcy nadal nie są pewni, jak dokładnie działa iwermektyna. Co więcej, podczas gdy pasożyty oporne na iwermektynę szybko pojawiły się u leczonych zwierząt… Wydaje się, że nie pojawiła się żadna potwierdzona oporność na leki u pasożytów w populacjach ludzkich, nawet u tych, którzy przyjmują iwermektynę w monoterapii od ponad 30 lat. “

Jeśli nawet nie wiemy, jak wczorajsza iwermektyna w pełni działa, jak możemy być pewni jutrzejszej uniwersalnej szczepionki X, która rzekomo zneutralizuje wirusa X, który z kolei może spowodować chorobę X (lub nową pandemię koronawirusa)? Nauka rządzi się swoimi niezmiennymi prawami; Ale z drugiej strony żyjemy w epoce bezprawia, która przenika każdą sferę ludzkiego życia, w tym działalność naukową. W następstwie histerii Covid-19 Crump ubolewał, że czasy, kiedy mogliśmy “bezkrytycznie ufać nauce i naukowcom, już dawno minęły”.

Podsumowując, umieściłbym nadejście naturalnie występującej choroby X na tej samej probabilistycznej płaszczyźnie, co przybycie Planety X. Ale co, jeśli nie jest “naturalnie występujący”?

Zysk funkcyjnego szaleństwa

Generał broni Igor Kiriłłow, dowódca oddziałów obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej (RCBD) rosyjskich sił zbrojnych, przeprowadził niedawno briefing na temat amerykańskich działań wojskowo-biologicznych na całym świecie, które postrzegał jako zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa.

Według Kirillova badania nad wąglikiem, tularemią, koronawirusem, ptasią grypą i afrykańskim pomorem świń jak na ironię – i być może nie są zaskoczeniem – spowodowały wybuchy epidemii, którym miały zapobiegać. Jeszcze bardziej obciążająca była jego obserwacja, że 18 października 2019 r. – dwa miesiące przed pojawieniem się oficjalnych doniesień o nowym zjawisku koronawirusa w Chinach – Uniwersytet Johnsa Hopkinsa przeprowadził ćwiczenie Event 201 w Nowym Jorku, które podejrzanie poprzedzało pandemię Covid-19. Kiriłłow zasugerował, że ta sekwencja zdarzeń została sztucznie zaprojektowana. Co bardziej złowieszcze, wydaje się, że istnieje mechanizm radzenia sobie z kolejną “epidemią”.

Kiriłłow ostrzegł: “Nie wykluczamy, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać tak zwane technologie obronne do celów ofensywnych, a także do globalnego zarządzania, tworząc sytuacje kryzysowe o charakterze biologicznym”. Warto sprawdzić przetłumaczoną prezentację Kiriłłowa (oryginalne dokumenty są albo blokowane, banowane w cieniu, albo celowo usuwane).

Zadeklaruj swoją niezależność!

Zysk poza sfałszowanym systemem! Chroń się przed tyranią i załamaniem gospodarczym. Naucz się żyć w wolności i szerzyć pokój!

Counter Markets Newsletter – Trendy i strategie dla maksymalnej wolności

Kiriłłow przedstawił harmonogram, instytucje i personel wyższego szczebla zaangażowany w amerykański program broni biologicznej, a także patogenne wirusy, które są obecnie poddawane eksperymentom funkcjonalnym. Chociaż nie stanowi to “wiadomości” dla odmiennych ekspertów, czyli “teoretyków spiskowych”, prawie 20 000 obciążających dokumentów, od stycznia 2023 r., Zostało rzekomo odkrytych podczas rosyjskiej ofensywy wojskowej na Ukrainie. Wiele z nich zostało podobno przedłożonych Radzie Bezpieczeństwa ONZ do rozpatrzenia. Jeśli te apele będą nadal ignorowane, rosyjskie ministerstwo obrony powinno po prostu opublikować obciążające dokumenty w Internecie. W przeciwnym razie zachodni analitycy mogą dojść do wniosku, że Kreml wykorzystuje je jedynie jako grambit do ostatecznego rozwiązania we wschodniej Ukrainie. W podobnym duchu Chiny pozostają podejrzanie powściągliwe w kwestii treści tych dokumentów. Czy można wnioskować, że Tajwan i Azja Południowo-Wschodnia mogą stać się ostatecznym quid pro quo za milczenie Pekinu?

Tymczasem okresowe rewelacje z Moskwy pozostają wręcz obciążające. W ubiegłym roku rosyjska Rada Bezpieczeństwa ujawniła, że na całym świecie jest ponad 400 amerykańskich laboratoriów biologicznych, w tym 30 na samej Ukrainie. Przeprowadzanie bardzo niebezpiecznych eksperymentów na potencjalnych patogenach w wysoce niestabilnych krajach wydaje się jawnym przestępstwem. Sama liczba zaangażowanych laboratoriów i geograficzne rozmieszczenie tych rzekomych obiektów sugerują, że działa wszechobecna kampania międzynarodowej działalności wywrotowej. Dlatego nie oczekuj, że przywódcy krajowi, eksperci medyczni, organizacje pozarządowe i media będą kwestionować uzasadnienie amerykańskich laboratoriów biologicznych powiązanych z wojskiem wśród nich. Gdy wirus X lub “śmiertelny” wariant koronawirusa wycieknie, te osoby i podmioty nie będą miały innego wyboru, jak promować “międzynarodowy konsensus” instytucji przejętych przez miliarderów, takich jak WHO.

Era zbędnych ludzi

Jaki dokładnie jest sens tworzenia szczepionek dla celowo uzbrojonych wirusów, a także dla wirusów nieistniejących? Możesz wyrzucić naukę i ludzkie sumienie przez okno, aby przybliżyć logiczną odpowiedź. Big Pharma może czerpać duże zyski za pomocą niezliczonych środków. Samo zatrucie naszej żywności (GMO i śmieciowego jedzenia) stanowiłoby nieskończone źródło dochodów farmaceutycznych.

Prawdziwa odpowiedź, moim zdaniem, została wyartykułowana dziesiątki lat temu. Na przykład projekt Klubu Rzymskiego “Predicament Of Mankind” w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w 1971 roku zbadał konsekwencje gwałtownie rosnącej globalnej populacji w obliczu ograniczonych zasobów naturalnych. W badaniu stwierdzono, że jeśli nie zostanie osiągnięta równowaga, globalny upadek społeczny jest nieunikniony. Dennis Meadows, były dyrektor projektu i współautor bestsellerowej książki The Limits to Growth, twierdzi, że sekwencja wydarzeń prowadzących do upadku była “niepoznawalna” – w przeciwieństwie do pewnych naukowców, którzy opracowują szczepionkę typu “wszystko w jednym”. Meadows miał nadzieję na “cywilny”, “pokojowy”, “pokojowy” i “równy” sposób na zmniejszenie globalnej populacji do zaledwie miliarda ludzi. To był powtarzający się temat architektów naszego obecnego globalnego porządku. O to właśnie chodzi w Wielkim Resecie.

Czołowy ideolog i doradca WEF, Yuval Noah Harari, skrystalizował nawet pojawiające się dylematy polityczne i ekonomiczne w centralnym pytaniu “co robić” z hordami “bezużytecznych ludzi“. Harari powtarza tę parodię na każdym głośnym forum międzynarodowym, w tym organizowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych i jej agencje, takie jak UNESCO. Żaden krajowy przywódca, żadna organizacja pozarządowa głównego nurtu, akademicka czy medialna nigdy nie odważyła się wyrazić oburzenia na ulubiony antyludzki temat Harariego. Papież i inne osobistości religijne zachowały kryminalne milczenie. Hinduski mistyk Sadhguru nawet rutynowo powtarza idee Harariego.

Można by się przynajmniej spodziewać, że zaludniony świat islamski będzie zaniepokojony tymi stwierdzeniami – wyartykułowanymi przez izraelskiego homoseksualistę – ale ich starsi imamowie skrupulatnie unikają tego tematu. Gdzie są płomienne kazania arcyrywali Iranu i Arabii Saudyjskiej? Czego się boją? Łasica “weryfikatorzy faktów”?

Cytujący Pismo Święte religijni niezłomni powinni zauważyć, że Objawienie 13:4 przewidziało czas, kiedy narody poddają się bezdennemu, powszechnemu złu, przyznając: “Któż podobny jest do bestii? Kto jest w stanie prowadzić z nim wojnę?” Doszliśmy do punktu w historii, w którym państwa narodowe są bezsilne, a suwerenność narodowa mitem. Z wyjątkiem rozproszonych jednostek, nie oczekujcie, że jakikolwiek naród, globalny przywódca lub zorganizowany podmiot zakwestionuje przerzutowy antyludzki program.
Stań się kuloodporny online już dziś z ZEROWYM RYZYKIEM!

Ale czy globalna klasa rządząca zadowoli się światową populacją zaledwie miliarda ludzi? Ze względu na postęp technologiczny od czasu opublikowania badania Klubu Rzymskiego w 1971 r., optymalna liczba ludności została skorygowana do zaledwie 500 milionów ludzi. Podczas panelu Światowego Forum Ekonomicznego w 2020 r. “Posłaniec pokoju” ONZ Jane Goodall wezwała globalną populację do powrotu do tego, co było “500 lat temu”, tj. 500 milionów. Około 95% dzisiejszej populacji musiałoby zniknąć, aby osiągnąć optymalną liczbę. Goodall mówiła z wielką gracją i współczuciem, szczególnie w odniesieniu do szympansów, które spotkała w Afryce. Jej wezwanie było również upiornie przypominające tajemniczy manifest Georgia Guidestones, który opowiadał się za globalną populacją 500 milionów w “wiecznej równowadze z naturą”.

W ostatecznym rozrachunku, kto zostanie uznany za godnego odziedziczenia świata po Wielkim Rezycie; Ten ogromny, zielony lebensraum liczący zaledwie 500 milionów ludzi? Przywódcy Trzeciego Świata powinni zdać sobie sprawę, że pierwotni orędownicy globalnej kontroli populacji byli wyłącznie biali, z Zachodu i popierali kolonialne grabieże. Wielu z nich było inspirowanych przez nazistów.

Wszystkie nonsensy Przebudzonego, których jesteśmy teraz świadkami, pełne potiomkinowskich postaci różnorodności, wydają się być koniem tropiącym dla trwającego od dziesięcioleci antyludzkiego programu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wiele marek domowych doprowadza się do wyginięcia poprzez samobójcze kampanie Woke? Być może ich właściciele wiedzą, że przyszły globalny rynek drastycznie się skurczy. Jeśli tak, armada laboratoriów biologicznych rządu USA i wybuch choroby X lub nowego wariantu Covid-19 może przyspieszyć ten proces.

W każdym razie populacje krajowe skutecznie się kurczą od czasu wprowadzenia szczepionek przeciwko Covid-19. To jest coś, o czym warto pomyśleć…

Zainteresowania badawcze dr Mathew Maavaka obejmują naukę o systemach, globalne ryzyko, geopolitykę, prognozowanie i zarządzanie. Śledź go na Twitterze @MathewMaavak lub czytaj jego najnowsze artykuły na https://drmathewmaavak.substack.com

Opublikowano za: https://www.activistpost.com/2023/08/disease-x-the-scientific-absurdity-underpinning-an-all-in-one-vaccine.html

Comments

  1. alibabka12 says:

    Na rosyjskim forum dziennikarskim (byli tam i anglosascy dziennikarze) pewien ruski emerytowany general stwierdzil ze w samych chinach mieszka okolo …200MILJONOW S .tarszych B .raci w W. ierze!!!! a na pytanie z sali ile mieszka SBW w Indiach ? emerytowany general powiedzal ….drugie tyle!!!!??? czyli mamay ich juz 600 milionow SBW . Teraz uwaga ? ILE MIESZKA naszych Starszych Braci w Wierze w Yewropie ??? i obu Amerykach ,? kanadzie ?? w czasie colvid 3 lata temu NIE UMARL ….. ZADEN !!! Z NARODU WYBRANEGO !! identycznie dzieje sie w obecnym holokauscie bialy ludzi na Ukrainie :(:( UMIERAJA TYLKO I WYLACZNIE !!!! CHRYSTOWIERCY ! TAK PO STRONIE ROSYJSKIEJ JAK I PO STRONIE UKRAINSKIEJ I INNYCH CHRYSTOWIERSKICH :(:( NAJEMNIKOW !

    • Klub Inteligencji Polskiej says:

      Nie jest aż tak w 100 %, ale gdzieś 2/3 jest zbliżone do tego co Pan podał… Na Ziemi jest podobno 35% hybryd ludzkich, w tym w Polsce 20%, w szerszym ujęciu tego zagadnienia…

Wypowiedz się