“Szkoły muszą wyposażyć dzieci w partnerki seksualne” – twierdzą ONZ i WHO


Ten raport ujawnia, w jaki sposób Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych seksualizują małe dzieci w szkołach podstawowych na całym świecie, w celu normalizacji pedofilii. Raport ten składa się wyłącznie z solidnych dowodów, z wieloma oficjalnymi dokumentami, filmami, książkami, archiwami itp. Wszystkie dokumenty PDF można pobrać z sekcji odnośników na końcu tego raportu.

“Małe dzieci są istotami seksualnymi, które muszą mieć partnerów seksualnych i zacząć od seksu tak szybko, jak to możliwe. Z tego powodu przedszkola i szkoły podstawowe muszą uczyć dzieci rozwijania pożądania i pożądania seksualnego, uczyć się masturbacji, budować relacje osób tej samej płci, korzystać z pornografii internetowej i uczyć się różnych technik seksualnych, takich jak seks oralny.

Powyższe jest parafrazowanym streszczeniem oficjalnych wytycznych wydanych przez Światową Organizację Zdrowia i Organizację Narodów Zjednoczonych dla władz edukacyjnych na całym świecie. Tymczasem organizacje sądownicze wydają oświadczenia, że seks między małymi dziećmi i dorosłymi powinien zostać zalegalizowany, podczas gdy media i partie polityczne wzywają do akceptacji pedofilii jako “normalnej orientacji seksualnej”.

seksualizacja małe dzieci

Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych instruują obecnie władze oświatowe na całym świecie, aby upewniły się, że małe dzieci mają partnerów seksualnych.

Wyposażenie dzieci w partnerów seksualnych


Organizacja NarodówZjednoczonych wydała dokument “Międzynarodowe wytyczne techniczne dotyczące edukacji seksualnej”. 1 Jest to oficjalna wytyczna dla szkół podstawowych na całym świecie. Cel tego dokumentu jest opisany na stronie 16.

Własnymi słowami:

“Ma na celu wyposażenie dzieci…
rozwijać relacje seksualne”.

Na stronie 17 Organizacja Narodów Zjednoczonych wyjaśnia, że ten przewodnik ma na celu pomóc dzieciom w budowaniu relacji z partnerami romantycznymi lub seksualnymi.

Własnymi słowami:

“Te umiejętności mogą pomóc dzieciom
w nawiązywaniu relacji z… partnerów seksualnych”.

Na stronie 71 nauczyciele są poinstruowani, aby uczyć małe dzieci od 5 roku życia o całowaniu, przytulaniu, dotykaniu i zachowaniach seksualnych. 9-letnie dzieci mają być uczone o masturbacji, atrakcyjności seksualnej i stymulacji seksualnej.

Dokument ONZ dotyczący międzynarodowych wytycznych dotyczących seksualności

Organizacja Narodów Zjednoczonych zadekretowała, że szkoły podstawowe muszą uczyć małe dzieci o masturbacji, zachowaniach seksualnych, atrakcyjności seksualnej i stymulacji seksualnej, w celu posiadania partnerów seksualnych.

Uczenie małych dzieci uprawiania seksu


Programmający na celu zapewnienie małym dzieciom partnerów seksualnych jest dalej rozwijany przez Światową Organizację Zdrowia. Ich dokument “Standardy edukacji seksualnej w Europie”,2 zawiera następujące instrukcje dla przedszkoli i szkół podstawowych:

✔︎ Dzieci w wieku od 0 do 4 lat muszą uczyć się o masturbacji i rozwijać zainteresowanie własnym ciałem i ciałami innych.

✔︎ Dzieci w wieku od 4 do 6 lat muszą uczyć się o masturbacji i być zachęcane do wyrażania swoich potrzeb i życzeń seksualnych.

✔︎ Dzieci w wieku od 6 do 9 lat muszą uczyć się o stosunku seksualnym, pornografii internetowej, tajnej miłości i autostymulacji.

✔︎ Dzieci w wieku od 9 do 12 powinny mieć pierwsze doświadczenia seksualne i nauczyć się korzystać z pornografii internetowej. 
 

edukacja seksualna dzieci

WHO instruuje nauczycieli na całym świecie, aby edukowali 9-letnie dzieci na temat pierwszego stosunku seksualnego, jak doświadczać seksu za pomocą Internetu i telefonów komórkowych oraz uczenia się różnych technik seksualnych.

Szkolny film instruuje dzieci,
aby zaczęły się masturbować


Poniższyfilm jest częścią europejskiego programu szkolnego, który ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia i Organizacją Narodów Zjednoczonych w celu wdrożenia ich programu w szkołach w całym kraju. Jest to rzeczywisty przykład realizacji tych wytycznych, w tym przypadku w Holandii. Film pokazuje, jak dzieci są zachęcane przez nauczycieli do rozpoczęcia masturbacji. Ten film został rozpowszechniony w wielu tysiącach szkół w ramach programu “kompleksowej edukacji seksualnej” WHO, którego celem jest, aby dzieci zaczęły uprawiać seks tak wcześnie, jak to możliwe.

Wydawca tego filmu, Fundacja Rutgers, działa w 27 krajach, jest bliskim partnerem WHO i ONZ i jest finansowany przez Billa Gatesa i Planned Parenthood. 6

Język używany w filmie to holenderski, ale należy pamiętać, że jest to prawdziwy przykład realizacji MIĘDZYNARODOWEJ agendy Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Narodów Zjednoczonych, dlatego pojawi się w szkołach publicznych w każdym kraju świata.

SZKOŁY UCZĄ DZIECI MASTURBACJI


OBEJRZYJ WIDEOhttps://www.bitchute.com/embed/abAP4QiiV6oK/POBIERZ WIDEO

Seksualizacja dzieci jest częścią Agendy ONZ 2030


Logo na dokumencie ONZ “Międzynarodowe wytyczne techniczne dotyczące edukacji seksualnej” pokazują, że jest to część Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ.

AgendaNarodów 2030 to plan przekształcenia każdego aspektu ludzkiej egzystencji na Ziemi do roku 2030. Własnymi słowami:3 

Przyjęliśmy historyczną decyzję w sprawie kompleksowego, dalekosiężnego i skoncentrowanego na ludziach zestawu uniwersalnych i transformacyjnych celów i zadań. Zobowiązujemy się do niestrudzonej pracy na rzecz pełnego wdrożenia tej agendy do 2030 r.

Wyjaśniają, że transformacja ludzkiego życia dotrze do każdej osoby na świecie:Wyruszając w tę wspólną podróż, zobowiązujemy się, że nikt nie pozostanie w tyle.

Są to uniwersalne cele i zadania, które obejmują cały świat, zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się.

Oficjalne oświadczenia Organizacji Narodów Zjednoczonych są jasne: chcą transformacji całego świata. Upewnienie się, że małe dzieci mają relacje seksualne, uczą się masturbować i korzystać z pornografii internetowej, jest częścią tego programu. W Stanach Zjednoczonych administracja Bidena wydała oświadczenia potwierdzające plany wdrożenia tej agendy w całych Stanach Zjednoczonych tak szybko, jak to możliwe, a nie później niż w 2030 roku. 4

Wykażemy się przywództwem i podejmiemy wspólne działania w celu wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i przyspieszenia osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. oraz sprostania wyzwaniom rozwojowym poprzez ożywienie bardziej integracyjnego multilateralizmu i reform mających na celu wdrożenie Agendy 2030.

Proszę zrozumieć powagę tej sytuacji: “Międzynarodowe wytyczne techniczne ONZ dotyczące edukacji seksualnej” są częścią Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Administracja Bidena obiecuje przyspieszyć wdrożenie, aby Agenda została osiągnięta do 2030 roku. To samo dotyczy każdego innego narodu na świecie, który popiera Agendę ONZ 2030.

Rutgers: światowy wydawca
edukacji seksualnej


Wprzedmiotowym sprawozdaniu przyjrzymy się bliżej, w jaki sposób program ten jest wdrażany, na przykład w Holandii, Europie. Holandia znajduje się w centrum tego światowego programu seksualizacji małych dzieci.

To, co się tam dzieje, rozprzestrzeni się na cały świat: w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Afryce, Azji, wszędzie.

Ten naród jest siedzibą światowego wydawcy tej “kompleksowej edukacji seksualnej”: Fundacji Rutgersa5 Ineke van der Vlugt, pracownik Rutgers, był współpracownikiem “Standardów edukacji seksualnej w Europie” WHO, pokazując, jak ściśle fundacja ta współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia. Jak wspomniano wcześniej, Rutgers jest finansowany przez Billa Gatesa, Planned Parenthood i ONZ i działa w 27 krajach.

Wiosną 2023 roku Rutgers uruchomił ogólnokrajowy program nauczania w Holandii o nazwie “Spring Fever”. 7 W szkołach podstawowych w całym kraju rozwieszono plakat szkolny. Przetłumaczyłem go na język angielski dla naszej publiczności na całym świecie i dodałem najważniejsze informacje, aby ujawnić przesłanie tego szkolnego plakatu. Dwaj chłopcy trzymają się za ręce i mówią: “Tak, obaj tego chcemy”. Dwie młode dziewczyny znajdują “bezpieczne miejsce” do uprawiania seksu.

Ten szkolny plakat uczy małe dzieci
tej samej płci, aby “robiły to” ze sobą.

Programnauczania “Wiosenna gorączka” agresywnie popycha temat homoseksualizmu niczego nie podejrzewającym i bezbronnym dzieciom. Poniżej znajdują się ilustracje z tego programu dla szkół podstawowych.

Promowanie homoseksualizmu w szkołach

Jednąrzeczą jest, gdy człowiek zmaga się z tożsamością seksualną, ale jest to zupełnie inna dziedzina, gdy seksualne zamieszanie jest wpychane do szkół podstawowych, aby indoktrynować dzieci do prowadzenia homoseksualnego stylu życia. Jednak popychanie małych dzieci w kierunku homoseksualizmu jest bezpośrednio instruowane przez Światową Organizację Zdrowia i Organizację Narodów Zjednoczonych. Na stronie 40 “Standardów edukacji seksualnej” szkoły są poinstruowane, aby uczyć czterolatków o “związkach osób tej samej płci”. A na stronie 44 nauczyciele są poinstruowani, aby uczyć dziewięciolatków o “przyjaźni i miłości do osób tej samej płci”.

W praktycznym zastosowaniu partnera WHO, Fundacji Rutgersa, widzimy, że nie chodzi tylko o informowanie dzieci, ale o aktywne zachęcanie ich do pójścia ścieżką homoseksualizmu – tak wcześnie, jak to możliwe.

Światowa Organizacja Zdrowia instruuje szkoły, aby zachęcały małe dzieci do angażowania się w związki homoseksualne ze swoimi przyjaciółmi. Plakat szkolny pokazuje dwie dziewczyny znajdujące bezpieczne miejsce i dwóch chłopców zgadzających się na seks.

Nauczanie 6-letnich dzieci o seksie oralnym


Jednąz książek dla dzieci polecanych przez Rutgersa do użytku w szkołach podstawowych jest “Czym jest seks?” autorstwa Channah Zwiep. Oto strona z tej książki, z fragmentem poniżej:

“Loda to seks z ustami. Dlatego nazywa się to seksem oralnym”.

“Czy kiedykolwiek dałeś sobie pocałunek w miękkie miejsce swojego ciała? Spróbuj. Jakie to uczucie?”

“Skóra penisa lub pochwy jest również bardzo wrażliwa. Z tego powodu ludzie czasami lubią dotykać się ustami. Kiedy ktoś liże lub ssie kutasa, nazywa się to ssaniem. Oczywiście to samo dotyczy kobiety. Jeśli ktoś liże pochwę, nazywa się to jedzeniem cipki. “

Poniżej znajduje się zrzut ekranu broszury Rutgers dla szkół podstawowych, która zaleca tę pornografię dziecięcą dla sześcioletnich dzieci. 8

wat is seks channa zwiep schoolboek kinderen

Tłumaczenie:

“Czym jest seks? Pytania małych dzieci o fizyczność i seksualność” (Channah Zwiep)

Dlaczego ktoś chciałby, aby małe dzieci w wieku od 4 do 8 lat wiedziały wszystko o seksie oralnym?

Oto kolejna strona z tego programu dla szkół podstawowych. 9 To jest dla 10-letnich dzieci:

“Przykładami rzeczy, które możesz zrobić z seksem, są całowanie (język), pieszczoty, pieszczoty (lizanie pochwy), rurowanie (lizanie / ssanie penisa), palcowanie, szarpanie, seks z kutasem w pochwie (seks pochwowy) i seks z kutasem w odbycie (seks analny)”.

Szkoła ucząca dzieci masturbacji

Kolejna strona to praktyczny przewodnik, jak zacząć się masturbować:

“Dotykanie własnego ciała, pochwy i łechtaczki w celu uzyskania miłego uczucia nazywa się masturbacją. Możesz to zrobić, na przykład wkładając palec do pochwy (palcowanie) lub pocierając łechtaczkę. “

“Urocza” indoktrynacja


Poniższeilustracje są częścią tego ogólnokrajowego obowiązkowego programu nauczania. Niczego nie podejrzewająca osoba pomyślałaby: “Och, jakie to słodkie!” Ale kiedy zdasz sobie sprawę, że te obrazy są w kontekście instruowania małych dzieci do masturbacji i upewniania się, że wszystkie dzieci będą miały partnerów seksualnych, wtedy te urocze rysunki stają się bardzo niepokojące.

Kiedyprzyjrzymy się bliżej europejskiemu programowi szkolnemu “Spring Fever”, stworzonemu dla ONZ i WHO przez Rutgersa, zobaczymy jasną definicję celu lekcji:10

“Małe dzieci powinny wiedzieć wszystko o pożądaniu, fizycznym podnieceniu i intymności. Powinni wiedzieć, że każdy ma uczucia seksualne i nie powinni się wstydzić”.

Wstydjest podstawowym, naturalnym uczuciem, które mają wszystkie normalne dzieci, które chroni je przed przemocą i krzywdą poprzez niewłaściwe i przedwczesne doświadczenia seksualne. Seksualność jest prawdopodobnie najbardziej wrażliwą i wrażliwą częścią naszego człowieczeństwa, która może nas traumatyzować na całe życie, jeśli podejdzie się do niej niewłaściwie. Wstyd jest niezbędnym mechanizmem obronnym zapewniającym nam bezpieczeństwo. Te programy szkolne mają na celu usunięcie tej naturalnej bariery, aby małe dzieci nie słuchały już swojego naturalnego instynktu, który mówi im, aby chronić swoje ciało. To sprawia, że są niezwykle wrażliwe i łatwe do zdobycia dla seksualnych drapieżników.

Dlaczego WHO nalega na zburzenie zdrowej bariery wstydu, która naturalnie chroni dzieci?

Nauczanie technik seksualnych dla 7-latków


Poniżejznajduje się przykład oficjalnego programu szkolnego w Holandii, opublikowanego przez School Curriculum Education (School Leerplan Onderwijs), oficjalnego wydawcę wszystkich programów szkolnych. Widzimy, że jest to bezpośrednie wdrożenie “Standardów edukacji seksualnej” WHO i “Międzynarodowych wytycznych technicznych ONZ dotyczących edukacji seksualnej”:11

✔︎ Maluchy w grupie wiekowej 0-4 muszą nauczyć się zakochania, intymności i uczuć seksualnych.

✔︎ Małe dzieci w wieku od 5 lat powinny uczyć się o stosunku seksualnym, pornografii online i doświadczaniu pożądania poprzez dotykanie własnego ciała.

✔︎ Od 7 roku życia powinni uczyć się różnych technik seksualnych.

TŁUMACZENIE:


Wiek 0-4

 • Miłość i bycie zakochanym
 • intymność
 • uczucia seksualne

Wiek 5-8

 • seks w mediach (w tym w Internecie)
 • przyjemność i pożądanie podczas dotykania własnego ciała
 • stosunek płciowy

Wiek 9-12

 • akty seksualne i kontakt
 • orientacja seksualna,
  zachowania seksualne
  młodych ludzi (zmienność zachowań seksualnych)
 • przyjemność, masturbacja, orgazm
 • Różnice między tożsamością seksualną a płcią biologiczną

Dzieci muszą zacząć od seksu tak szybko, jak to możliwe


Rutgers opublikował przewodnik do szkolenia nauczycieli, jak indoktrynować małe dzieci na temat seksu. 12 W niniejszym przewodniku kilkakrotnie odwołują się do przewodnika WHO “Standardy edukacji seksualnej w Europie”, potwierdzając tym samym ich ścisłą współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia. Ponownie podkreślam to, ponieważ niektórzy czytelnicy mogą być skłonni odrzucić to jako lokalny incydent w Europie, podczas gdy jest to program międzynarodowy.

W tym dokumencie Rutgers jasno określa cel tego rodzaju edukacji (patrz zdjęcie dokumentu poniżej):

“Edukacja seksualna i relacyjna daje dzieciom pomysły, które pomogą im szybciej zacząć uprawiać seks”.

Cała idea tego rodzaju edukacji seksualnej nie polega na pomaganiu dzieciom w ich naturalnym rozwoju w kierunku zdrowej i dojrzałej seksualności; Zamiast tego celem jest indoktrynacja ich, aby zaczęli uprawiać seks tak młodo, jak to możliwe.

Seksuele vorming

Rutgers mówi nauczycielom, że celem tej edukacji seksualnej jest danie dzieciom pomysłów, aby szybciej zaczęły uprawiać seks.

Gry erotyczne w szkole podstawowej


Kilkaszkół organizuje gry erotyczne, w których dzieci biorą genitalia swoich kolegów z klasy do ust, liżą je, wkładają palce do pochwy dziewcząt i tak dalej. Poniżej znajduje się raport o grach erotycznych w szkole podstawowej w Holandii. 13

“Małe dzieci obmacują się nawzajem, biorą sobie genitalia do ust lub zaglądają pod drzwi toalety. Dzieje się to w trzeciej i czwartej grupie szkoły podstawowej De Springplank w Den Bosch, rodzice dzieci mówią Omroep Brabant. Rodzice są wściekli na zarząd szkoły podstawowej”.

Mwszystkie szkoły wprowadzają gry dla dzieci, w których muszą zapamiętać genitalia, aby zdobyć punkty. Jest to kolejna strategia usuwania zdrowego naturalnego wstydu i znieczulania małych dzieci, aby straciły czujność na przedwczesną ingerencję seksualną. Większość z nas uważa to za naprawdę obrzydliwe. Czy możemy sobie wyobrazić, jaki to ma wpływ na małe dzieci, które są zmuszane do oglądania tego w szkole?

Psztuka programu szkolnego Rutgers / WHO / ONZ “Spring Fever” rozdaje łechtaczki 3D małym dziewczynkom, aby zachęcić je do rozpoczęcia masturbacji. Bronią się tego oczywiście twierdzenia, jak ważne jest, aby dziewczęta znały własne ciało.

Zszokowana matka ostrzega świat


Wielu rodziców, co zrozumiałe, zareagowało oburzeniem na tę skrajną seksualizację dzieci. Na poniższym filmie można usłyszeć matkę z Holandii wyjaśniającą, jak dzieci uprawiają seks oralny w szkole i masturbują się nawzajem. Ostrzega wszystkich rodziców na całym świecie. Ponownie, proszę zrozumieć – jest to część Agendy 2030, o której Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że “obejmuje cały świat”.https://rumble.com/embed/v2e4uuy/?pub=6lp0nPOBIERZ WIDEO

Przemoc wobec dzieci w szkole na Florydzie


Pracującnad tym raportem, otrzymałem e-mail od matki z Florydy w USA, która woli pozostać anonimowa w raporcie. Potwierdziła, że to, co dzieje się w Europie, dzieje się również w Ameryce. Oto, co napisała mi o swojej córce:

“Wszystko, o czym piszesz, przydarzyło się jej. Używanie innej dziewczyny do dotykania mojej córki (masturbacja), okropne brzydkie słowa i pornografia za pomocą jej telefonu komórkowego”.

Próbowała udać się do władz, aby chronić swoje dziecko, ale spotkała się z mrożącą krew w żyłach surowością. Stało się jasne, że nikt nie chce jej pomóc.

Zaalarmowani eksperci w Szkocji

Edukacja seksualna Szkocja

W niepokojącymraporcie ze Szkocji czytamy:

“Nakazowe” podejście Szkocji do edukacji seksualnej normalizuje aktywność seksualną nieletnich i grozi utrwaleniem wykorzystywania seksualnego dzieci, według wiodącego analityka.

Od poszczególnych szkół zależy, w jakim stopniu wdrożą instrukcje ONZ i WHO, i oczywiście niektóre szkoły będą gorsze od innych. Ale jest to obowiązkowe dla każdej szkoły publicznej na świecie.

Seksualizacja dzieci na całym świecie


Seksualizacja dzieci odbywa się na wiele różnych sposobów, nawet na poziomie globalnym korporacyjnym, jak w przypadku tych kubków z McDonalds w Japonii, które – po obróceniu pod pewnym kątem – pokazują dzieci zaangażowane w akty seksualne.

W świecie mody ekstremalna seksualizacja dzieci jest powszechna od dziesięcioleci. To przykład Vogue Paris Cadeaux z 2010 roku.

Francuski film “Cuties”, który był dostępny na Netflix, wywołał oburzenie na całym świecie, ponieważ pokazał młode dziewczęta wykonujące tańce erotyczne, które obejmują pełnowymiarowe ruchy seksualne.

edukacja seksualna dzieci

Na całym świecie istnieje nacisk na seksualizację małych dzieci wszelkimi środkami: kreskówki, filmy, książki, filmy, moda, produkty korporacyjne itp. A teraz Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych idą na całość, instruując przedszkola i szkoły podstawowe, aby włączyły to do swoich programów nauczania.

Promowanie nieokiełznanego seksu w celu zmniejszenia
populacji ludzkiej


Jakajest prawdziwa motywacja światowej operacji strategicznej seksualizacji małych dzieci? W następnej części tego raportu ujawnimy niezaprzeczalne dowody na to, że jest to część programu normalizacji pedofilii w każdym narodzie świata. Jest to szczególnie widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę wydawcę, który został starannie wybrany przez WHO i ONZ do realizacji tego programu w 27 krajach: Fundację Rutgersa.

Jan Rutgers Foto

Inspiracją dla fundacji Rutgersa był Jan Rutgers (1850-1924), zagorzały przeciwnik małżeństwa, które uważał za nienaturalne. Z pasją promował redukcję populacji ludzkiej, narzucając społeczeństwu kulturę wolnego seksu.

KiedyFundacja Rutgersa została założona w 1969 roku, jej głównym celem było zmniejszenie wzrostu populacji poprzez edukację seksualną, aborcję i antykoncepcję. 14 W 1999 r. Rutgers połączył się z grupą NISSO (Niderlandzkim Instytutem Społecznych Badań Seksuologicznych), której celem było również zmniejszenie liczby urodzeń poprzez zachęcanie do aborcji, swobodnego seksu i edukacji seksualnej. W 2011 roku Rutgers ponownie połączył się z World Population Foundation, która miała tę samą misję zmniejszania światowej populacji poprzez aborcję i edukację seksualną.

Wspólnym wątkiem w historii Rutgers jest program zmniejszenia populacji ludzkiej poprzez promowanie nieokiełznanego seksu w społeczeństwie. Kiedy ludzie są seksualnie zboczeni, nie mogą tworzyć zdrowych rodzin i nie są tak skłonni do płodzenia potomstwa.

Rutgers zawsze naciskał
na normalizację pedofilii


Rutgers zawsze był mocno zaangażowany w światowy ruch na rzecz normalizacji pedofilii. W 1946 roku założono Holenderskie Stowarzyszenie na rzecz Reformy Seksualnej (NVSH), ponownie w celu zmniejszenia populacji ludzkiej. NVSH zorganizowało grupy robocze ds. pedofilii, które były wspierane przez senatora Partii Pracy dr Edwarda Brongersmę. Ten sam Brongersma został następnie brygadzistą ruchu akceptacji pedofilii w 1970 roku.

Edward Brongersma Pedofiel

Brongersma był znany z częstych podróży do Azji, gdzie wykorzystywał nieletnie niewolnice seksualne. Został skazany w 1950 roku za cudzołóstwo z 16-latkiem, za co spędził 11 miesięcy w więzieniu.

Po wyjściu z więzienia Brongersma został członkiem zarządu NVSH, gdzie ponownie organizował grupy robocze ds. pedofilii. Wydawali magazyn NIKS (holenderski skrót od Towards Integration of Child Sexuality). 15 W internetowym archiwum tego czasopisma możemy zobaczyć obrzydliwe wulgaryzmy, które były promowane:16

Nagie dzieci na okładce odsłaniające genitalia i dzieci uprawiające seks. 17

Magazyn wydawany przez Brongersma zamieścił we wrześniowym wydaniu z 1982 roku poniższy komiks, który opisuje, jak pedofil uprawia seks oralny z młodą dziewczyną (transkrypcja poniżej komiksu). 18 Należy pamiętać o wyraźnym charakterze tego stenogramu.

TŁUMACZENIE

“Czasami naprawdę nie rozumiem świata wielkich osób. Weźmy na przykład przypadek mojego wuja Loeta. Tak naprawdę nie jest moim wujkiem, ale lubi, kiedy go tak nazywam. Często go odwiedzam, kiedy wychodzę ze szkoły. Jest tam o wiele przytulniej niż w naszym domu.

Któregoś dnia siedzę z nim na kanapie i piję herbatę, a on kładzie rękę na mojej nodze. Powoli przesuwa moją sukienkę i zaczyna głaskać mój brzuch. Nigdy wcześniej tego nie robił. Czasami głaskał mnie po włosach, a czasami dostawałam pocałunek w czoło, nic więcej.

Myślałem, że to głupie, ale to było miłe uczucie, więc nic nie powiedziałem. Nieco później ukląkł przede mną na podłodze, ściągnął moje majtki i zaczął ssać moją cipkę. Jego wąsy łaskotały cudownie. Żałuję, że nagle zatrzymał się po kilku minutach, ale tak, to dlatego, że tuż za oknem szedł mężczyzna, który następnie rozbił butelkę jogurtu. Teraz wujek Loet jest w więzieniu. Moi rodzice są zdenerwowani. Jestem smutny i wszyscy wydają się dziwnie wobec mnie”.


Sposób myślenia propagowany w tej publikacji jest taki, że bycie z pedofilem jest lepsze niż bycie z rodziną. To “źle”, że drapieżnik jest w więzieniu, podczas gdy człowiek, który złapał go na gorącym uczynku, jest wolny. 

To są fundamentalne sposoby myślenia pedofilii: to, co robią, jest dobre, a ludzie, którzy są temu przeciwni, są źli. Ten sposób myślenia jest również promowany w przewodnikach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia i Rutgers, choć w bardziej wyrafinowanych sformułowaniach. Niemniej jednak jest tak samo: promowanie seksu z małymi dziećmi jest prawem człowieka, a sprzeciwianie się temu jest pogwałceniem praw człowieka.

Inne wydanie magazynu pedofilskiego Brongersma nosi tytuł “epizod antyedukacyjny” i zawiera artykuł, który wyjaśnia, jak “zła” jest naturalna rodzina. Artykuł nosi tytuł: “Jak zabić mojego ojca i matkę?” Cytuję:19

“W rodzinie miłość jest niemożliwa. Miłość rodzicielska jest kłamstwem… Rodzina ogranicza, kwaśnie, szydzi, zniechęca, znęca się,…”

zdjęcie rodzinne

Jedną z podstawowych zasad pedofilii jest to, że rodzina jest więzieniem, a dzieci muszą być “wyzwolone” z rodziny przez pedofilów.

Rutgers jest częścią światowej
sieci pedofilii


Wmagazynie pedofilskim NIKS pojawili się wybitni międzynarodowi pedofile, tacy jak Theo Sandfort, który pisał dla kilku znanych publikacji pedofilskich, takich jak Paedo Alert News i brytyjska Paidika. 20 W 1999 r. Rutgers opublikował raport tego samego pedofila, Sandforta. W 2000 roku inna organizacja pedofilska trafiła na pierwsze strony gazet za zbudowanie archiwum pornografii dziecięcej. Założyciel, Frits Bernard, był zapalonym pedofilem. Ich statut stwierdza, że współpracują z Rutgers.

22 czerwca 1979 roku Rutgers podpisał petycję, wraz ze skazanym za przestępstwo molestującym dzieci Brongersma, o legalizację seksu z dziećmi. 21 

Obecnym przewodniczącym Rady Nadzorczej Rutgers jest Andrée van Es, były polityk Zielonej Lewicy i PSP, partii, która również lobbowała za legalizacją pedofilii. 22 Były dyrektor Rutgers, Wijnsma, stwierdził w wywiadzie, że zachęcał grupę dzieci ze szkoły podstawowej do masturbacji, ponieważ “aspekt pożądania musiał zostać rozwinięty”. 23

Organizacja pedofila Brongersmy została zastąpiona przez Fundusz Badań Naukowych nad Seksualnością (FWOS)24, który twierdzi, że ogromna kolekcja pornografii dziecięcej Brongersma jest zarządzana przez Rutgersa. Jegonastępca Brongersma sfinansował również kilka projektów Rutgersa. Ich misja mówi:25

“FWOS stara się zrozumieć, zdobyć i rozpowszechnić wiedzę na temat zachowań seksualnych i doświadczeń seksualnych dzieci…”

Pamiętajmy, że FWOS jest prawnym następcą pracy Brongersmy, który często wykorzystywał azjatyckie niewolnice seksualne, został uwięziony za molestowanie młodego chłopca, posiadał ogromną kolekcję pornografii dziecięcej i opublikował czasopismo, które żywo promowało wykorzystywanie dzieci.

FWOS jest jednym z finansistów Rutgers – fundacji powołanej przez WHO i ONZ do tworzenia materiałów szkolnych w 27 krajach.

Seksueel onderwijs voor kleine kinderen: gewoon doen!

W 2010 roku Rutgers i FWOS zorganizowali konferencję na temat edukacji seksualnej dla małych dzieci. Wydali również wspólną publikację zatytułowaną “Edukacja seksualna małych dzieci: po prostu to zrób!” 26

Magazyn omawia masturbującą się sześciolatkę, dziewięciolatka oglądającego pornografię i pięciolatka uprawiającego seks oralny z dziewczynką.

RUTGERS I PEDOFILIA


Dowody na to, że Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracują z prominentnym promotorem pedofilii

✔︎ Rutgers opublikował raport znanego pedofila Theo Sandforta.

✔︎ Rutgers współpracował z Fundacją Frits Bernard, która posiadała ogromną kolekcję pornografii dziecięcej. 

✔︎ Rutgers podpisał petycję o legalizację seksu z dziećmi.

✔︎ Obecnym przewodniczącym Rady Nadzorczej Rutgers jest Andrée van Es, była polityk Zielonej Lewicy i PSP – partii, która również lobbowała za legalizacją pedofilii.

✔︎ Były dyrektor Rutgers, Wijnsma, uczył dzieci masturbacji, aby “rozwinąć pożądanie”.

✔︎ Rutgers jest finansowany przez FWOS, następcę prawnego pedofila i sprawcy niewolnic seksualnych Brongersma.

✔︎ Rutgers opublikował magazyn opisujący 6-latka masturbującego się, 9-latka oglądającego pornografię i 5-latka uprawiającego seks oralny.

✔︎ Rutgers instruuje nauczycieli, aby upewnili się, że dzieci zaczynają uprawiać seks tak szybko, jak to możliwe.

✔︎ Rutgers poleca książkę dla dzieci, która zachęca małe dzieci do seksu oralnego.

✔︎ Program nauczania Rutgera dla szkół podstawowych stwierdza, że małe dzieci powinny wiedzieć wszystko o pożądaniu, podnieceniu fizycznym i intymności.

✔︎ Rutgers publikuje materiały szkolne dla 10-letnich dzieci, które mówią: “Przykłady rzeczy, które możesz zrobić z seksem, to całowanie (język), pieszczoty, pieszczoty (lizanie pochwy), piping (lizanie / ssanie penisa), palcowanie, szarpanie, seks w pochwie (seks pochwowy) i seks kutasa w odbycie (seks analny)”.

✔︎ Rutgers rozdaje plakaty szkolne, które mówią małym dzieciom, aby angażowały się w akty homoseksualne.

Nie jest niepokojące, że ta jawna organizacja pedofilska została wybrana przez WHO i ONZ do realizacji ich programu seksualizacji małych dzieci na całym świecie.

Podręcznik pedofilii “nie jest nielegalny”
według ministra sprawiedliwości


Manualni pedofile

WHolandii, która wydaje się być centrum światowej agendy normalizacji pedofilii, założono partię polityczną na rzecz pedofilii, która była wspierana przez rząd. Ta “Pedo Party” rozpowszechniała 1-stronicowy podręcznik dla pedofilów, który uczy dorosłych, jak gwałcić niemowlęta i małe dzieci. 000

Podręcznik dla pedofilów wyjaśnia takie rzeczy jak:

✔︎ Metody uwodzenia dzieci, na przykład poprzez opróżnianie opon ich roweru, a następnie oferowanie naprawy w celu zdobycia ich zaufania;

✔︎ Jak korzystać z technik psychologicznych, aby skłonić dzieci do wyrażenia zgody na seks – na przykład nagradzając je pieniędzmi lub prezentami;

✔︎ Jak rozciągnąć odbytnicę niemowląt i małych dzieci do seksu analnego;

✔︎ Gdzie znaleźć dzieci;

✔︎ Jaki wiek jest najbezpieczniejszy (dzieci są bezpieczne, ponieważ nie mogą jeszcze mówić; 3-4-latki są niebezpieczne, ponieważ nie mogą zachować tajemnic);

✔︎ Jak używać technik kryminalistycznych, aby ukryć swoje DNA, aby policja nie mogła Cię śledzić.

Oto kilka cytatów z tego podręcznika:

“Pedagogika tajemnicy polega na edukowaniu dziecka, jak dochowywać tajemnic. Osiągamy to za pomocą specjalnych metod pedagogicznych opartych na połączeniu psychologii dziecięcej i rzeczywistych doświadczeń zawodowych pedofilów. “

“Musisz dowiedzieć się wiele o dowodach i kryminalistyce, aby jak najbardziej utrudnić policji aresztowanie cię. Te trzy ważne wskazówki zapewniają, że wszystkie ślady DNA zostaną usunięte po aktywności seksualnej z dzieckiem. […] Może to brzmieć jak kłopot, ale wielu pedofilów zostało wysłanych do więzienia, ponieważ byli zbyt leniwi, aby wykonać te trzy proste zadania. Gdyby to zrobili, policja nie miałaby żadnych dowodów i mieliby wolność”.

Marcel Janinga jest ojcem, który odkrył, że jego sąsiad znęcał się nad jego córką od samego urodzenia – jako dziecko – śpiewajtechniki, których nauczył się w Podręczniku dla pedofilów. Dopiero gdy dziewczynka miała 3 lata, to znęcanie się wyszło na jaw, ponieważ skarżyła się na ból. Odkryli, że sąsiad znęcał się nad tą dziewczyną dwa razy w tygodniu, w środy i piątki.

Marcel założył “Fundację Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci”, aby walczyć z tymi okropnościami. 28 Wezwał rząd do zaprzestania rozpowszechniania tego podręcznika, ale holenderski minister sprawiedliwości, Ferd Grapperhaus, stwierdził, że nie zawiera on niczego nielegalnego i powinien być dozwolony. 29 Po ogromnym oburzeniu opinii publicznej i rosnącej presji w ciągu kilku lat ten minister sprawiedliwości nie miał wreszcie wyboru i w 2023 r. Podręcznik dla pedofilów został ostatecznie uznany za nielegalny.

Ale dopiero po tym, jak pozwolono mu się szeroko rozprzestrzeniać przez wiele lat, powodując nie tylko masowe gwałty, ale także morderstwa małych dzieci.

1-stronicowy “Podręcznik dla pedofilów” wyjaśniający, jak uwodzić, manipulować, przekupywać i gwałcić niemowlęta, małe dzieci i małe dzieci, był przez wiele lat dozwolony przez holenderskiego ministra sprawiedliwości, Ferda Grapperhausa.

Sędziowie wzywają do dekryminalizacji pedofilii


Możemysię zastanawiać, jakim cudem minister sprawiedliwości odmówiłby zakazania pedofilskiego podręcznika, który wyjaśnia, jak gwałcić niemowlęta i małe dzieci, jak wymazać ślady DNA z policji, jak uwodzić dzieci i tak dalej. Czy sądownictwo nie jest główną instytucją do walki z tymi makabrycznymi zbrodniami? Poniżej wyjaśnimy, co się dzieje…

Międzynarodowy Komitet Prawników (MTS) i UNAIDS (oddział Organizacji Narodów Zjednoczonych) opublikowały raport, w którym wzywają do dekryminalizacji seksu między dorosłymi i dziećmi. 30 Twierdzą, że małe dzieci mogą wyrazić zgodę na seks, co sprawia, że jest to w porządku. Tylko wtedy, gdy dzieci złożą oficjalną skargę na policję, należy zbadać wykorzystywanie seksualne. Oto ich oświadczenie ze strony 22:

“W odniesieniu do egzekwowania prawa karnego każdy określony minimalny wiek zgody na seks musi być stosowany w sposób niedyskryminacyjny. Egzekwowanie nie może być powiązane z płcią/płcią uczestników lub wiekiem zgody na zawarcie małżeństwa. Co więcej, zachowania seksualne z udziałem osób poniżej określonego w kraju minimalnego wieku przyzwolenia na seks mogą być w rzeczywistości dobrowolne, jeśli nie w świetle prawa.

Według Międzynarodowego Komitetu Prawników seks z dziećmi nie powinien być uważany za czyn przestępczy, jeśli dziecko wyrazi na to zgodę. Ignoruje to fakt, że dorośli mają silną przewagę psychiczną nad małym dzieckiem, które nie ma psychologicznej obrony przed przekonującymi mocami przebiegłego drapieżnika. Podręcznik dla pedofilów wyjaśnia wiele technik psychologicznych, jak manipulować dzieckiem w celu uzyskania “zgody”. Wszyscy znamy przykład nieznajomego, który oferuje dziecku pyszne lody, aby zwabić je do swojej sieci. Każdy rozsądny dorosły rozumie, że żadne dziecko nie może zgodzić się na seks, ponieważ nie ma pojęcia, co się dzieje. Dopiero gdy dorosną, zaczynają budzić się na to, co się z nimi stało. Trwająca całe życie trauma wynika z tego molestowania, ponieważ jest to nie tylko przemoc fizyczna, ale także psychiczna, ponieważ są ofiarami wyrafinowanych technik psychologicznych, które zmanipulowały ich do “zgody”.

Fakt, że Międzynarodowy Komitet Prawników wydał powyższe oświadczenie, pokazuje, jak głęboko pedofilia jest już zakorzeniona w naszym społeczeństwie. Podkreśla to krytyczną potrzebę powstania wszystkich dobrych ludzi.

Jawny manifest pedofilii


P Edofilesprawiają, że brzmi to tak, jakby dzieci miały “prawo” do bycia wykorzystywanym seksualnie przez dorosłych, poprzez stwierdzenia takie jak: “Seks jest prawem człowieka dla ludzi w każdym wieku” i “Prawo do doświadczania seksualności nie powinno być ograniczone wiekiem”.

International Planned Parenthood Foundation (organizacja aborcyjna założona przez ojca Billa Gatesa) opublikowała pełnowymiarowy manifest pedofilii zatytułowany “EXCLAIM!”, który był dystrybuowany w Organizacji Narodów Zjednoczonych. 31

Wielokrotnie wypowiada się jednoznacznie na temat tego, co jest zwykle używane przez pedofilów.

Na stronie 9 EXCLAIM! IPPF stwierdza:

“Istnieje powszechne błędne przekonanie, że młodzi ludzie (czytaj: małe dzieci) nie są lub nie powinni być istotami seksualnymi”. 

Na stronie 16 jest napisane:

“Seksualność i przyjemność seksualna są ważnymi częściami bycia człowiekiem dla każdego – bez względu na wiek”.

Są to dosłownie twarde argumenty używane przez pedofilów, twierdząc, że niemowlęta, małe dzieci, dzieci i nastolatki mają “ludzkie prawo” do uprawiania seksu.

dziecko pedofilii

Fakt, że typowe argumenty pedofilskie są głównym przesłaniem tych dokumentów, dowodzi raz na zawsze, że rzeczywiście forsują one agendę normalizacji pedofilii.

Planned Parenthood
ukrywa nadużycia seksualne


Wzywającświat do uznania seksu między dorosłymi i małymi dziećmi za wyraz podstawowego prawa człowieka, stwierdzono, że Planned Parenthood systematycznie ukrywa skargi na niszczące wykorzystywanie seksualne dzieci. Zobacz ten odkrywczy film dokumentalny Live Action…https://rumble.com/embed/v2har2i/?pub=6lp0nPRZEJDŹ DO AKCJI NA ŻYWO

Media informacyjne promują
normalizację pedofilii


Mediainformacyjne również przyłączyły się do ogólnoświatowej operacji normalizacji pedofilii. Oto mała kompilacja tego, co w rzeczywistości jest prawdziwą lawiną artykułów, z których wszystkie mają jedną misję: przekonać świat, że pedofile są dobrymi ludźmi, a ci, którzy bronią dzieci, są potworami.

Transkrypcje niektórych z tych tytułów postów:

Czy pedofilia jest orientacją seksualną?

Pedofilia to “orientacja seksualna – jak bycie heteroseksualistą lub gejem”

5 sposobów, w jakie źle rozumiemy pedofilów

Współczucie i nauka dla tych, którzy chcą uprawiać seks z dziećmi

Ja jestem pedofilem, wy jesteście potworami

Nie wszyscy pedofile są złymi ludźmi

Szczególnie niepokojące jest to, że żaden z tych postów medialnych – dosłownie ani jeden z nich – nie staje w obronie bezbronnych dzieci. Wszystko, o czym mówią, to “niezrozumiani” pedofile – ani słowa o dzieciach!

Funkcjonariusz WHO i ONZ
aresztowany za molestowanie dziecka


Praktykipedofilskie wysokich rangą urzędników Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji Narodów Zjednoczonych są zwykle starannie tuszowane, ale raz na jakiś czas jeden z nich zostaje złapany. Zdarzyło się to Peterowi Dalglishowi, wysokiemu rangą urzędnikowi, który przez ponad 30 lat zajmował wysokie stanowiska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, UNICEF i Światowej Organizacji Zdrowia i był założycielem Street Kids International. Został odznaczony Orderem Kanady za wybitną pracę humanitarną. W 2015 r. był “krajowym przedstawicielem” ONZ w Kabulu.

W 2018 roku Dalglish został złapany na gorącym uczynku podczas wykorzystywania dwóch nieletnich chłopców w Nepalu i został skazany na dziewięć lat więzienia. 32

Dalglish odciągał dzieci od rodziców ofertami ich edukacji, zabrania za granicę i zapewnienia im pracy. Detektywi twierdzą, że wykorzystywał dzieci przez okres 15 lat, gdy był wyższym urzędnikiem w ONZ i WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia
jest podmiotem prywatnym


Głównymipodmiotami forsującymi agendę pedofilii na całym świecie są Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Musimy jednak pamiętać, że nie są to organizacje rządowe, ale prywatne, należące do elit finansowych. Jako prywatne organizacje w rzeczywistości nie mają żadnej władzy nad nikim. Jednak działają jako jeden rząd światowy, kontrolując światowy system opieki zdrowotnej i edukacji.

W trakcie pandemii stało się oczywiste dla całego świata, że WHO nie służy interesom ludzkości, ale zamiast tego służy przestępczym agendom ukrytych podmiotów. 

WHO stłumiła sprawdzone leki na covid i nakazała firmom mediów społecznościowych cenzurowanie naukowców i lekarzy, którzy mówili o skutecznych terapiach. To oni przekonali świat, że eksperymentalny zastrzyk był jedyną odpowiedzią na pandemię, która spowodowała miliony zgonów i setki milionów ludzi zostało trwale niepełnosprawnych w wyniku tych nieprzetestowanych szczepień.

Dlaczego demokratyczne rządy na całym świecie oddają swoje narody w ręce prywatnej organizacji?

Bill Gates kontroluje
Światową Organizację Zdrowia


Planstłumienia każdego działającego leczenia covid i przekonania świata, że tylko nieprzetestowany zastrzyk eksperymentalny nas uratuje, był forsowany przez multimiliardera i rzecznika elit finansowych, Billa Gatesa. Jest światowym sprzedawcą szczepionek #1, który zarobił astronomiczne sumy pieniędzy na tym ogólnoświatowym spisku szczepień.

Kiedy zrozumiemy, że Gates jest głównym dobroczyńcą WHO, możemy również zobaczyć, że ma dużą kontrolę nad ich polityką. 

Bill Gates jest również znany ze swoich bliskich relacji z Jeffreyem Epsteinem, który organizował imprezy erotyczne z dziećmi dla elit na swojej osławionej wyspie Epsteina. 33 Epstein został aresztowany w 2018 r. pod administracją Trumpa i podobno powiesił się w celi więziennej. Nazwisko Billa Gatesa pojawia się kilka razy w dziennikach lotów na wyspę Epsteina. 34

Media głównego nurtu i Google – z których wszystkie są własnością elit – skręcają się w różnego rodzaju dziwne węzły, aby temu zaprzeczyć, ale dzienniki lotów nie kłamią, podobnie jak zdjęcia Gatesa i Epsteina.

Bill Gates i inne bogate podmioty wykorzystują Światową Organizację Zdrowia do seksualizacji małych dzieci na całym świecie. Gates przekazuje fundusze organizacji pedofilskiej Rutgers na tworzenie materiałów szkolnych dla kilkudziesięciu narodów.

Dlaczego nalegają na
normalizację pedofilii?

Pedofilia Światowa Organizacja Zdrowia

Czyelity finansowe nalegają na seksualizację małych dzieci w każdym narodzie świata? Odpowiedź jest podana w tym raporcie dowodowym, który szczegółowo opisuje, że większość elit ma jedną wspólną cechę: są mocno zaangażowane w zorganizowane wykorzystywanie dzieci.

Potwierdza to były dyrektor FBI Ted Gunderson, a także byli członkowie wojska, marechaussee, żandarmerii, policji i detektywów. Ich świadectwa zostały ujawnione w tym raporcie.

Calin Georgescu, były dyrektor wykonawczy ONZ, zeznał przed Międzynarodowym Komitetem Śledczym ds. Zbrodni, że ONZ jest platformą dla przestępczych oligarchów do realizacji nikczemnego programu. Film dokumentalny “Secrets of the United Nations” (patrz poniżej) ujawnia to wszystko szczegółowo. Ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto chce zrozumieć, co naprawdę dzieje się w naszym świecie. Georgescu stwierdził również, że oligarchowie stojący za ONZ są pedofilami. Koniecznie obejrzyj ten film…https://rumble.com/embed/v24uixt/?pub=6lp0nPOBIERZ WIDEO

Filmdokumentalny “Upadek kabała” ujawnia, jak przedstawiciele ONZ i wojskowi gwałcili tysiące dzieci i kobiet w krajach, w których twierdzili, że przynoszą pokój. Ten serial dokumentalny został stworzony przez wielokrotnie nagradzanego śledczego i byłego analityka ds. Przestępczości finansowej z holenderskiej policji. 35 Poniższy epizod odsłania mroczną naturę Organizacji Narodów Zjednoczonych i krwawy ślad straszliwych nadużyć seksualnych, które pozostawiają na całym świecie…https://rumble.com/embed/vk7w82/?pub=rwtxiOBEJRZYJ CAŁĄ SERIĘ

To, że te elity finansowe są głęboko zaangażowane w systematyczne wykorzystywanie seksualne dzieci, jest również szczegółowo opisane w licznych zeznaniach ocalałych ofiar i naocznych świadków z każdego narodu świata.

Jedną z nich jest była czołowa modelka Nathalie Augustina, która została zaprogramowana przez CIA, aby być seksualnym kociakiem dla rodzin królewskich, najwyższych urzędników państwowych i gwiazd Hollywood. Swoją bolesną historię opowiada w książce “Nathalie – Confessions of a Fashion Model” (holenderski). 36

Rewelacje Nathalie zostały szczegółowo potwierdzone przez byłą prawniczkę Anne Marie van Blijenburgh, która zeznała w 2014 roku przed Trybunałem ds. Zbrodni Kościoła i Państwa (ITCCS), że była trzykrotnie obecna na spotkaniach, na których gwałcono i mordowano dzieci na scenie, na audiencji urzędników z rządu, sądownictwa, wojska, policji, edukacji. media itp. Jej zeznania naocznych świadków zostały przedstawione w naszym raporcie “Zorganizowane wykorzystywanie seksualne przez urzędników wysokiego szczebla“.

“Chcą dostępu do dzieci
bez ścigania”

Jesteśmyw bezpośrednim kontakcie z kilkoma ocalałymi ofiarami tych okrutnych praktyk elit. Jedną z nich jest pani z Kanady, której nazwiska nie wymienię dla jej ochrony. Urodziła się w kręgach elit i napisała do mnie kilka listów. Poniżej dzielę się niektórymi z tego, co mi przysłała. Proszę zrozumieć, że chociaż ta informacja jest głęboko niepokojąca, została potwierdzona przez członków FBI, wojska, agencji wywiadowczych, policji, żandarmerii i marechaussee na całym świecie, a także niezliczonych innych naocznych świadków, we wspomnianym raporcie.

“Typowe dzieciństwo w tym horrorze to dzieciaki zgwałcone kilka tysięcy razy, zanim skończą 18 lat. Mówimy o sieci kultów satanistycznych, która jest na całym świecie. I zarabiają dużą część pieniędzy na handlu dziećmi. To brutalne. … Próbują umieścić swoich ludzi na szczycie pól na całym świecie. “

Jeśli chodzi o normalizację pedofilii poprzez światowy system edukacji, ten ocalały z elit przysłał mi następujące informacje:

“Tak, to normalne zachowanie w sektach. Wszyscy są zachęcani do uprawiania seksu ze sobą. Rodzeństwo ze sobą… dzieci i dorośli… dzieci z dziećmi… dzieci ze zwierzętami… Wszystko to jest nie tylko zachęcane – jest obowiązkowe. Więc biorą normalne kultowe zachowanie i próbują uczynić je głównym nurtem… I masz rację… Chcą dostępu do dzieci 24/7, aby mogły robić, co chcą, bez ścigania. “

Zdjęcie smutnej dziewczyny pedofilii

Były dyrektor wykonawczy ONZ, wielokrotnie nagradzany śledczy, analityk kryminalny z policji, prawnik i naoczny świadek oraz kilka ocalałych ofiar mówią to samo: elity finansowe stojące za Organizacją Narodów Zjednoczonych są zaangażowane w zorganizowaną pedofilię.

Czy powstaniemy
i staniemy w obronie dzieci?

Jeślinie powstaniemy, aby powstrzymać ten mroczny program, który maskuje się absurdalnymi twierdzeniami o “obronie praw człowieka”, to w końcu każde dziecko na świecie wyrośnie na ofiarę lat wykorzystywania seksualnego – a także zostanie przeszkolone, aby być seksualnym drapieżnikiem. I na tym się nie kończy, ponieważ ludzie, którzy usuwają zdrowe, naturalne granice, będą usuwać kolejne granice i następne, ponieważ nie ma końca ich nieokiełznanej żądzy. Ocalałe ofiary elit powiedziały nam, że seks ze zwierzętami jest następny, podobnie jak seks ze zwłokami.

Ten sam minister sprawiedliwości, który przez lata upierał się, że nie ma nic złego w Podręczniku dla pedofilów, powiedział również, że seks z martwymi ciałami nie jest przestępstwem. [37] Holenderski premier Mark Rutte, który jest zapalonym członkiem Światowego Forum Ekonomicznego, w młodości należał do grupy politycznej, która wzywała do legalizacji seksu ze zwierzętami. 38

W USA widzimy obrzydliwą inwazję drag queens w niezliczonych szkołach, gdzie dzieci są narażone na perwersyjne tańce seksualne, obrzydliwe historie i nienormalne stroje zboczonych dziwaków, którzy polują na dzieci. Zadaj sobie pytanie:

Kto u licha chce, aby homoseksualiści wykonywali seksualne tańce przed małymi dziećmi? Jaki program się za tym kryje?

W bibliotece św. Jana w Portland w stanie Oregon sfotografowano dzieci leżące na ciele drag queen. 39

Nagła inwazja drag queens na tysiące szkół na całym świecie jest wyraźnie strategicznie zaaranżowaną operacją, podobną do nagłej erupcji transpłciowego szaleństwa, które dosłownie pojawiło się znikąd i nagle jest wszędzie. Wszystko to dzieje się w tym samym czasie: 

✔︎ instruowanie wszystkich szkół publicznych na całym świecie w zakresie seksualizacji dzieci

✔︎ wpychanie niezliczonych drag queens do szkół

✔︎ masowe wpychanie zamieszania transpłciowego do każdego narodu

✔︎ wykorzystywanie mediów do wzywania do akceptacji pedofilii

✔︎ sędziowie wzywający do legalizacji seksu z nieletnimi

Ta sytuacja jest o wiele poważniejsza, niż ktokolwiek z nas może sobie wyobrazić. Jak twierdzą elitarni informatorzy: “Chcą, aby wszyscy uprawiali seks ze wszystkimi”. Musimy zająć stanowisko i odważnie chronić dzieci na całym świecie.

Podziel się tym raportem ze światem


Bardzo ważne jest,aby przedmiotowe sprawozdanie dotarło do jak największej liczby osób. Proszę wysłać go daleko i szeroko, używając wszystkich możliwych środków. Możesz na przykład skopiować ten krótki list i wysłać go do lokalnych gazet, szkół, organów ścigania, kościołów, szpitali, polityków itp. Możesz znaleźć ich dane kontaktowe za pomocą szybkiego wyszukiwania w Internecie.

Do kogo to dotyczy,

Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych instruują władze oświatowe na całym świecie, aby uczyły niemowlęta, małe dzieci i małe dzieci masturbacji, korzystania z pornografii, uczenia się różnych technik seksualnych, takich jak seks oralny i angażowania się w związki osób tej samej płci. WHO i ONZ instruują wychowawców, aby zachęcali dzieci do rozpoczynania seksu tak wcześnie, jak to możliwe, i pomagali wszystkim dzieciom mieć partnerów seksualnych. Dowody pokazują, że jest to część ogólnoświatowej operacji normalizacji pedofilii. Zobacz następujący raport:

Zapraszamy do dokładnego rozważenia tych informacji.

Szczerze

Udostępnij w mediach społecznościowych


Użyj przycisków udostępniania w mediach społecznościowych lub skopiuj poniższy adres URL i opublikuj go na dowolnej platformie. Możesz też wysłać go do swoich kontaktów i urzędów w wiadomości e-mail: https://www.stopworldcontrol.com/children

Rozpowszechnianie ulotek i memów


Pobierz pełnokolorowy mem do dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych lub do wydrukowania za pośrednictwem usługi drukowania online (takiej jak VistaPrint). Lub pobierz czarno-białą ulotkę, aby wydrukować ją na własnej drukarce i rozdać w swojej społeczności. Lub wyślij je do lokalnej gazety, aby umieścić je jako reklamę. Jeśli potrzebujesz wyższej rozdzielczości lub dużych ilości, skontaktuj się z nami.

POBIERZ MEME

Zaproś Davida na rozmowę kwalifikacyjną


Jeśli chcesz zaprosić Davida Sorensena z Stop World Control, aby opowiedział o tym w swoim programie i ostrzegł świat, skontaktuj się z nami.

Referencje i pliki do pobrania


Wszystkie dowody na poparcie stwierdzeń zawartych w tym raporcie można znaleźć, otwierając przegubany pojemnik poniżej. Możesz również pobrać wszystkie dokumenty z WHO, UN, IPPF, Rutgers itp. Jeśli jakikolwiek link został usunięty z Internetu, możesz go przenieść za pomocą Archive.org.

Otwórz ten kontener, aby wyświetlić wszystkie odwołania

Broń swojego życia

Opublikowano za: https://stopworldcontrol.com/children/

Comments

 1. makepeace1961 says:

  Chazarskie bydło oszalało. Czas zacząć ich łapać i do zoo

Wypowiedz się