Apokaliptyczna faza technokracji i transhumanizmu

Opublikowano 27 czerwca 2023 r., autor: State of the Nation

Już wkrótce: apokaliptyczna faza technokracji i transhumanizmu


Ten esej pochodzi od uczonego z Mołdawii, który oferuje pogląd spoza Stanów Zjednoczonych. Ważne jest, aby zrozumieć, jak obywatele innych narodów postrzegają globalne przejęcie przez technokratów i transhumanistów. ⁃ Edytor TN

1. Przynależność do religii covidyzmu jako dowód lojalności wobec globalistów

W niniejszym eseju odniosę się do podwójnej nieadekwatności do nowych rzeczywistości, zdeterminowanej szeregiem czynników duchowych, ekonomicznych i technologicznych. Mianowicie do fałszywej alternatywy dla systemu globalistycznego, do której rości sobie pretensje wiele krajów zjednoczonych w ramach BRICS, oraz do nieskuteczności legalistycznego oporu praktykowanego przez tych, którzy próbują przeciwstawić się systemowi.

Osobiście śledzę alternatywne media w czterech językach: angielskim, francuskim, rosyjskim i rumuńskim. Zwłaszcza po rozpoczęciu specjalnej operacji morderstwa przez zastrzyk, modyfikacji genetycznej i kontroli umysłu, która została przeprowadzona pod kryptonimem “pandemia Covid-19”. Minęły ponad trzy lata od początku tej złowrogiej farsy, która ujawniła nową rzeczywistość geopolityczną, która do tej pory umykała naszej uwadze. Mianowicie. Wszystkie państwa widoczne jako ciężar geopolityczny zademonstrowały swoje absolutne posłuszeństwo jednemu światowemu centrum dowodzenia.

Jedyne państwa, które próbowały oprzeć się totalnej agresji sił globalistyczno-satanistycznych pod pretekstem medycznym, zapłaciły życiem własnych przywódców. I trzeba im przyznać, że wszyscy bez wyjątku byli czarnymi Afrykanami. W tym sensie zobacz sugerowany materiał na dole strony[1]. Do tych przykładów można dodać Szwecję i Białoruś, gdzie władze unikały terroryzowania własnej ludności drakońskimi restrykcjami i niszczenia własnych gospodarek lockdownami.

Poza tym USA, Kanada, kraje UE, Rosja i Chiny, wraz z innymi krajami BRICS, okazały się być kierowane przez niektóre marionetkowe rządy, kontrolowane przez jedno centrum władzy, które możemy nazwać bez przesady Światowym Rządem działającym za pośrednictwem agencji stowarzyszonych z ONZ, takich jak WHO.

Jak pokazałem w kilku ostatnich artykułach[2], wspólnym mianownikiem wszystkich państw podlegających globalistycznemu centrum dowodzenia jest ONZ z jej polityką ustanowioną przez Agendę 21 i Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Wymieniamy tutaj raz jeszcze tylko główne elementy Wielkiego Resetu jako koniec ludzkiej cywilizacji i wejście w apokaliptyczną fazę TECHNOKRACJI i TRANSHUMANIZMU, która ma na celu dwa główne priorytety, DEPOPULACJA i KONTROLA, promowane wszędzie na świecie, bez państw twierdzących, że reprezentują alternatywę dla “kolektywnego Zachodu”, aby pokazać poważne nieporozumienia:

· Organizowanie fałszywych pandemii, takich jak Covid-19, w celu wprowadzenia śmiercionośnej surowicy, nasyconej składnikami takimi jak białka kolców, nanocząsteczki, substancje fluorescencyjne sugestywnie nazwane lucyferazą, komórki z abortowanych płodów ludzkich itp., Wszystkie razem powodujące nieodwracalne zmiany genetyczne, zwiększoną ogromną śmiertelność, w tym wśród nieletnich i młodych ludzi, spontaniczne poronienia i nagłe zgony, powszechny rozwój nowotworów i AIDS, a także sterylizacja światowej populacji.

· Trzymanie się mitu klimatycznego, który narzuca fałsz globalnego ocieplenia, efekt cieplarniany jako pretekst do całkowitego zniszczenia gospodarki światowej poprzez zakaz tradycyjnych paliw (ropa, gaz, węgiel), a także poprzez narzucenie “zielonej gospodarki”, “śladu węglowego” itp.;

· Promowanie polityki eliminacji płynnego pieniądza i narzucania cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC);

· Ustanowienie systemu całkowitego nadzoru poprzez masowe wykorzystanie kamer monitorujących, programów rozpoznawania twarzy, kodów QR, portfeli cyfrowych itp .;

· Całkowita cyfryzacja społeczeństwa;

· masowe wprowadzenie sztucznej inteligencji i robotyki, które spowodują, oprócz całkowitego nadzoru i kontroli, globalne bezrobocie o kolosalnych proporcjach;

· Inżynieria genetyczna mająca na celu przekształcenie całego stworzenia, od roślin i zwierząt po człowieka, w tym klonowanie zwierząt i ludzi;

· Rozwój człowieka poprzez połączenie fizycznego, cyfrowego i biologicznego w ramach czwartej rewolucji przemysłowej;

· Konwergencja między dyscyplinami naukowymi nanotechnologii, biotechnologii, technologii informacyjnej i kognitywistyki, w skrócie NBIC;

· Zakaz normalnego spożywania mięsa pochodzenia zwierzęcego pod pretekstem sanitarnym (świńska grypa, ptasia grypa, emisja gazów u bydła jako przyczyna globalnego ocieplenia itp.);

· Nałożenie owadów i robaków pod nazwą środków spożywczych.

Dobrze jest pamiętać, że w chwili obecnej następuje szybkie przejście od “cywilizacji pieniądza” (Valentin Katasonov) do “cywilizacji techno-nauki” i postludzkości. W tym sensie wszystkie przewidywania Jacquesa Ellula o “zdradzie technologii” dokładnie się materializują. Obsesja na punkcie podboju natury przez człowieka przerodziła się w podbój człowieka przez technologię.

Wymieniona powyżej lista koszmarnych realiów mogłaby być kontynuowana. Na przykład sztuczna koncepcja dzieci, seksualizacja nieletnich, legalizacja pedoprzestępczości, rewolucja LGBT itp. Prawdą jest, że wiele krajów muzułmańskich, Chiny i Rosja sprzeciwiają się sodomii i niszczeniu rodziny, ale biorąc pod uwagę niszczycielską siłę kultury masowej promowanej przez nowoczesne technologie i totalną wojnę poznawczą prowadzoną przez globalistyczne ośrodki władzy, pewna desynchronizacja stopnia deprawacji społecznej zostanie przezwyciężona w ciągu dekady lub dwóch. Zachód stał się globalny, udaje mu się zanieczyścić cały świat swoimi chorobami.

Dynamika i skala wymienionych powyżej zjawisk jest wręcz potopowa, a dokładniej dosłownie apokaliptyczna. Z tej perspektywy konieczna jest właściwa i głęboka ocena tej międzynarodowej rzeczywistości, która nie wpisuje się w klasyczne schematy geopolityczne, przezwyciężając poziome podziały między państwami i grupami państw. Konieczny jest również spis metod walki ruchu oporu przeciwko techno-naukowej tyranii, która jest ustanawiana z prędkością błyskawicy.

Aby przetestować stopień lojalności jakiegokolwiek państwa i przywódcy państwowego wobec globalistycznego centrum władzy, które ogólnie nazywamy Rządem Światowym, wystarczy podjąć następujące ćwiczenie intelektualne. Projektujmy na nich zaproponowaną powyżej siatkę czytania, która z maksymalną precyzją rozwinie prawdziwą naturę poszczególnych reżimów politycznych i dygnitarzy w hierarchiach państwowych.

Pierwsze ćwiczenie. Czy dane państwo/przywódca przyłączył się do globalnego ludobójstwa pod przykrywką fałszywej pandemii Covid-19, czy nie? A tu – och, cóż za szokująca niespodzianka! – znajdujemy w tym samym zbiorze marionetek Rządu Światowego Donalda Trumpa i Joe Bidena, Władimira Putina i Xi Jinpinga, Justina Trudeau i Narendrę Damodardasa Modiego, Emmanuela Macrona i Ursulę Gertrud von der Leyen, Władimira Zełenskiego i Wiktora Orbana.

Z tego wynika, że każdy istniejący konflikt między “zbiorowym Zachodem” a Rosją / Chinami / BRICS – ideologiczny, dyplomatyczny, gospodarczy lub wojskowy – jest drugorzędny w porównaniu ze wspólną agendą narzuconą im przez organizacje globalistyczne, takie jak ONZ i WHO. A to dlatego, że – najwyższa uwaga!!! – Siłowe rozmieszczenie tsunami globalistycznej agendy spowoduje ogromne przemiany na skalę światową, które przyspieszą nadejście końcowej fazy ludzkiej cywilizacji. Wszystkie dystopijne powieści i horrory z funkcjami programowania predykcyjnego nie tylko staną się rzeczywistością szybciej, niż my, antysystemowi dysydenci, możemy sobie wyobrazić. Jeśli nie nastąpi radykalna zmiana, nie nastąpi poważna przerwa w porządku międzynarodowym, ludzkość stanie w obliczu nieubłaganej zagłady. Wtedy nawet ateiści i wolnomyśliciele nagle przypomną sobie Apokalipsę i będą wołać do Boga. Z tego prostego powodu, że zobaczą na własne oczy te transcendentalne rzeczywistości niedostępne dla współczesnego człowieka.

Co powinien zrobić państwo/reżim polityczny/przywódca niepodległego narodu?

1) Stanowczo potępić zbrodnie przeciwko ludzkości, które są operacją masowego zabójstwa ludzkości pod przykrywką pLandemic Covid-19?

2) Natychmiastowe opuszczenie Światowej Organizacji Zdrowia i potępienie wszelkich związków z GAVI, Globalnym Sojuszem na rzecz Szczepionek i Szczepień.

3) Zerwanie wszelkiej współpracy z Big Pharma poprzez wypowiedzenie wszystkich umów z ponadnarodowymi korporacjami produkującymi szczepionki.

4) Anulować wszelkie obowiązkowe szczepienia ludności, od noworodków po osoby starsze.

5) Wszczęcie dochodzeń kryminalnych przeciwko dygnitarzom, którzy nawiązali stosunki współudziału z przestępcami z globalistycznej elity w celu popełnienia masowego morderstwa.

Czy ponad trzy lata po wybuchu epidemii Covid-19 jakiekolwiek państwo podjęło takie środki? Oczywiście, że nie. Skąd więc tyle entuzjazmu w międzynarodowych kręgach oporu przeciwko amerykańskiej hegemonii nad Rosją Putina, Chinami Xi czy BRICS? Staram się odpowiedzieć na to pytanie.

1. Nasi zachodni przyjaciele w sieci dysydenckiej nienawidzą systemu rządzącego tak bardzo, że popadają w stan ślepej adoracji tych wyżej wymienionych krajów i ich formalnych przywódców, osiągając nawet stany bałwochwalstwa.

2. To zamieszanie jest masowo podsycane przez oficjalny dyskurs frontmanów ze Wschodu, którzy kwestionują “zachodnie wartości”, twierdząc, że bronią alternatywnych wartości cywilizacyjnych. Oznacza to, że intelektualiści w antyzachodnim ruchu oporu wpadają w pułapkę oficjalnej retoryki i nie rozróżniają słów od czynów.

3. W każdym konflikcie między dwiema stronami mamy pokusę, aby stanąć po stronie jednej z nich. Jest to syndrom widza meczu piłki nożnej lub wyborcy w konfrontacji między rządem a opozycją. W takich sytuacjach trudno jest zaakceptować pogląd, że dana fauna polityczna nie przedstawia żadnej pozytywnej postaci.

4. Propaganda stolic takich jak Moskwa, poprzez RT, Sputnik itp. jest dość skuteczna w podtrzymywaniu iluzji alternatywy dla Zachodu. Potwierdza to również fakt, że studia odpowiedniej firmy medialnej istniejącej w krajach zachodnich stale zapraszają intelektualistów zakazanych przez media głównego nurtu, a ambasady dbają o ich obecność na wszystkich światowych wydarzeniach.

5. Moskwa ucieka się do starej strategii stosowanej w latach 1920-1930 przez Komintern, który wiedział, jak schlebiać i korumpować dużą liczbę zachodnich intelektualistów, którzy zamienili się w trąby reżimu sowieckiego, “alternatywne” dla kapitalistycznego.

6. W tej chwili cała seria rebeliantów zaangażowanych w walkę z Systemem osiedliła się w Moskwie lub regularnie tam odwiedza, zamieniając nolens-volens w neokominternów w służbie Kremla.

7. Mając niezwykłego ducha krytycznego i wykazując godną pochwały siłę analizy w swoich artykułach, publicznych wykładach i książkach, nasi zachodni przyjaciele często wykazują zadziwiającą ślepotę na realia Rosji lub Chin. Dyskutować z nimi o naturze władzy politycznej, strukturze instytucji państwowych, procesie decyzyjnym, strukturze gospodarki narodowej, polityce redakcyjnej dominujących mediów w tych krajach itp. To niemożliwe. Ludzie są gotowi bez końca kultywować własne iluzje, gdy po prostu nie muszą podążać za wizją uzgodnioną przez ich wschodnich sponsorów.

2. Klimatyzm jako broń masowego rażenia w rękach globalistów

Teraz kilka słów o micie klimatycznym i jego implikacjach dla ustanowienia Nowego Porządku Świata. Nie będę zagłębiał się w ten temat, zamiast tego polecam serię książek na ten temat o wzorowej wartości akademickiej:

François Gervais: “L’urgence climatique est un leurre”, “Merci au CO2: Impact climatique et conséquences: quelques points de répères”, “Impasses-climatiques-contradictions-discours-alarmiste”; Christian Gerondeau: “Le CO2 est bon pour la planète: Climat, la grande manipulation”, “La religion ecologiste”, “La voiture électrique et autres folies: la religion écologiste”; Tim Ball; “Celowe zepsucie nauki o klimacie”; Calude Allegre: “L’klimatyczne oszustwo”; Rémy Prud’homme: “L’ideology of warming”, “Warmism as an ideology: soft science and hard doctrine”, “Le mythe des energies rénovéables”, Marc Morano, “Climate Change”, “Green Fraud”.

Przywołujemy tu trywialną prawdę, znaną wszystkim w intelektualnym środowisku antyglobalistycznego dysydencji. De-suwerenność państw jest starym planem globalistycznych elit, który został w pełni zrealizowany. A jeśli wiemy, że światem rządzą jakieś sieci wpływów, tajne stowarzyszenia i ponadnarodowe korporacje, dlaczego ograniczamy tę aksjomatyczną prawdę tylko do przestrzeni zachodniej?

Przypominamy również fakt, że dywersja globalnych proporcji z głównym strategicznym interesem, słusznie nazywanym “religią ekologiczną” lub “ideologią globalnego ocieplenia”, została narzucona państwom w wyniku obrad Klubu Rzymskiego stworzonego przez klan Rockefellerów w celu uzasadnienia teorii depopulacji. Ta fałszywa teoria stała się międzynarodową konwencją po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku, który odbył się pod auspicjami ONZ. W ten sposób zmiana klimatu stała się normą międzynarodową, a koncepcja zrównoważonego rozwoju przeniosła się do kilku aktów tej samej ONZ. Nasz obóz bardzo dobrze rozumie cel tych projektów – ustanowienie Nowego Porządku Świata. Ale czy któryś kraj sprzeciwia się tej strategii? Nie. Jak zatem wytłumaczyć, że zbyt dobrze widzimy, jak ten plan jest wdrażany na Zachodzie, ale pomijamy fakt, że to samo dzieje się na Wschodzie?

Co powinno zrobić niezależne i patriotyczne państwo/rząd, aby odrzucić globalistyczną agendę opartą na religii ochrony środowiska?

1. Potępić wszystkie międzynarodowe konwencje przyjęte w ONZ i ratyfikowane przez państwa członkowskie, które nadają legalny wygląd mitowi klimatycznemu i zdradzieckiej strategii zwanej zrównoważonym rozwojem?

2. Zainicjowanie oficjalnej debaty na szczeblu międzynarodowym, z udziałem uczciwych ekspertów w tej dziedzinie, w celu potępienia tej dywersji, która ma na celu zmniejszenie liczby ludności i ustanowienie światowej tyranii.

Czy jakiekolwiek państwo lub jego przywódca wykazał zamiar wycofania się z międzynarodowych zobowiązań, które unieważniają narodową niepodległość, niszczą gospodarkę i prowadzą do masowego wyludnienia? Nie. A jeśli tak jest, to dlaczego wolimy mieć selektywne podejście również do tego głównego problemu, jakim jest ludzkość?

Albo, powiedzmy, które państwo (grupa państw) z roszczeniami do niepodległości może sobie pozwolić na porzucenie Światowej Organizacji Handlu i Banku Rozrachunków Międzynarodowych? Ani jednego? O jakiej więc niezależności ekonomicznej moglibyśmy mówić? Ale właśnie niezależność ekonomiczna determinuje niezależność polityczną. Nie wspominając już o powszechnej obsesji na punkcie zależności gospodarki narodowej od rynków zagranicznych i handlu zagranicznego, zapominając o jakiejkolwiek idei protekcjonizmu gospodarczego lub gospodarki bliskości zarówno przez małe, jak i duże kraje.

W tym samym duchu podkreślamy, że wyjście ze śmiertelnego uścisku systemu globalistycznego odbywa się poprzez zdecydowane i oficjalne odrzucenie planu wyeliminowania płynnego pieniądza (społeczeństwo bezgotówkowe), technokratycznych obsesji, które stają się normą prawną i praktyczną rzeczywistością, takich jak “miasta 15-minutowe“, “inteligentne miasta – inteligentne ciała – inteligentne umysły” itp.

W tych warunkach, jeśli globalizacja jest przeznaczeniem, nieubłaganym prawem w sensie progresywizmu jako jedynej wizji świata, dlaczego mielibyśmy wykazywać taką gorliwość w kultywowaniu różnic cywilizacyjnych, religijnych lub ideologicznych? Wszystko to schodzi na dalszy plan, by rozpłynąć się na stałe w kotle globalizacji technologicznej, gospodarczej i kulturowej. Uniformizacja, homogenizacja, dehumanizacja i wejście w ostateczny paradygmat dwóch bliźniaków zła – technokracji i transhumanizmu (Patrick M. Wood[3]) wydają się nieuniknione, jako predestynacja, która w tragiczny i przyspieszony sposób zakończy dzieje ludzkości.

3. Nieadekwatność metod walki politycznej w warunkach tyranii

Biorąc pod uwagę nowe realia międzynarodowe i biorąc pod uwagę fakt, że globalistyczna dyktatura stłumiła wszystkie prawa i wolności, fakt, który był w pełni widoczny podczas fałszywej pandemii Covid-19, musimy przyznać, że tradycyjne metody walki politycznej stały się całkowicie nieskuteczne. Sanitarnej tyranii narzuconej przez globalistyczną hiperklasę towarzyszy bezprecedensowy terror przeciwko tym, którzy nie akceptują oficjalnej linii. Metody ustanowienia globalnego reżimu totalitarnego sięgają od cenzury na dominujących platformach cyfrowych, przez prześladowanie, publiczną stygmatyzację i ostracyzm, po jawne zabójstwa, które są przedstawiane jako ataki serca lub wypadki samochodowe. Myślozbrodnia i narzucanie “jednej myśli” (Fr: Pensée unique) jest nie tylko prerogatywą chińskiego reżimu, ale rozciąga się zarówno na przestrzeń zachodnią, jak i na Rosję.

W tych warunkach, biorąc pod uwagę przyspieszone tempo narzucania Nowego Porządku Świata, jednostki i grupy społeczne reprezentujące Ruch Oporu znajdują się w całkowitym impasie. Odwołanie się do starych metod walki politycznej w nowych warunkach nie ma szans powodzenia. Stosowanie demokratycznych i legalistycznych metod w warunkach terroru państwowego jest tak samo absurdalne, jak było w Rosji po zamachu stanu w październiku 1917 r. czy w nazistowskich Niemczech po 1933 r.

Tworzenie partii, udział w wyborach, organizowanie demonstracji ulicznych, zbieranie podpisów, wysyłanie e-maili czy petycji do dygnitarzy, wszystko to nie ma już żadnego celu w nowych warunkach. Co gorsza, cała praca informowania i budzenia społeczeństw do rzeczywistości, którą my, antysystemowi bojownicy, robimy, mamy ograniczony wpływ i nie może doprowadzić do odwrócenia sytuacji. Dzieje się tak z powodu kontroli nad zbiorowym umysłem sprawowanej przez dziesięciolecia przez media głównego nurtu i kulturę masową, przez manipulację i zarządzanie percepcją, przez media społecznościowe i hedonistyczny indywidualizm.

A niekończące się apele niektórych aktywistów do obywatelskiego sumienia obywateli, którzy są wezwani do przebudzenia, mają ograniczony wpływ, mieszcząc się w marginesie błędu, który nie przeszkadza globalistycznej władzy. W obliczu całkowitej nieskuteczności legalistycznych metod rozwiązaniem jest uciekanie się do przemocy politycznej. Ale ta opcja wydaje się być również brana pod uwagę przez światową oligarchię. “Rządzenie poprzez chaos” (L. Cerise) jest dokładnie tym, do czego dąży.

W tych warunkach tylko interwencja Boga w historię może obalić obecny stan rzeczy i otworzyć ludzkości jaśniejszą perspektywę. Ale Zachód, który stał się globalny, zdradził Boga, jest dumny z własnej duchowej ślepoty i trwa w błędzie samowystarczalności autonomicznego człowieka. Nawet ogromna większość z nas, antyglobalistów i suwerennych bojowników, definitywnie zsekularyzowała się, mając horyzontalne postrzeganie świata. I to w przeciwieństwie do naszych wrogów, głęboko przywiązanych do szatana, którzy dobrze wiedzą, z kim walczą. Dlatego, jak powiedzieliśmy w poprzednim artykule, podczas gdy sataniści sprzymierzyli się z księciem tego świata, my, ich wrogowie, odrzucamy przymierze z Królem nieba i ziemi, Jezusem Chrystusem.

W tych okolicznościach, kiedy zostaniemy zdradzeni przez wszystkich mężów stanu, pozbawieni praw, niezdolni do przemocy politycznej i obcy boskiemu źródłu, co pozostaje nam do zrobienia?

Powiedziałbym, że kontynuujmy naszą śmiałą pracę i zdecydowaną afirmację prawdy pomimo wszystkich zagrożeń. Demaskujmy zdradzieckich mężów stanu i polityków, zachęcajmy wyznawców do przygotowania się do długiej i ofiarnej walki. Ale także, aby być w pełnym stanie czujności. W sztuce wojennej, podobnie jak w boksie, sukces zależy od intuicji i maksymalnego wykorzystania odpowiedniego momentu. Mój trener boksu uczył nas w ten sposób: “Kiedy jesteś w ringu z przeciwnikiem przed sobą, nie zamykaj oczu. Ryzykujesz, że przegapisz najciekawszy moment”. To znaczy uzyskanie coup de grâce

i bycie pokonanym.

4. Wojna jako końcowa faza świata czy szansa i nowy początek?

Nie ma innego wyjścia z tego historycznego impasu niż wojna. Nie chcemy tego. Ale jeśli globaliści i tak już go sprowokowali, miejmy nadzieję, że ogromne poświęcenia, których trudno obecnie uniknąć, zaowocują nowym początkiem dla ludzkości. Rozwiązanie trudne do zaakceptowania dla dzisiejszych zdemaskulinizowanych, hedonistycznych i narcystycznych pokoleń. Ale inny sposób na przebudzenie się ze stanu letargu, na ponowne maskulinizowanie, na przesiedlenie społeczeństw na fundamencie cnót moralnych, hierarchii i honoru wydaje się nie istnieć.

Wojna, która obecnie toczy się tylko na terytorium Ukrainy, zasługiwałaby na osobny artykuł na zbadanie jej źródeł i implikacji. Do tego czasu jednak zauważamy, że ta wojna wykuta i zainicjowana przez atlantystów, przez USA, które ucieleśnia absolutne zło, jest tylko ogniwem w długim historycznym łańcuchu ofensywy Anglosasów, cywilizacji talasokratycznej przeciwko Rosji jako kontynentalnej, tellurokratycznej cywilizacji. Cel jest oczywisty: zniszczenie Rosji jako państwa, demontaż terytorialny, denuklearyzacja i usunięcie z historii. Głównym celem agresorów jest prawosławie i ogromne zasoby naturalne Rosji.

W tych warunkach nasze sympatie są oczywiście po stronie ofiary agresji, jaką jest Rosja. Tyle tylko, że niekoniecznie rozciągają się one na przywództwo tego kraju przesiąkniętego zagranicznymi sieciami wpływów i pozbawionego lidera, który sprostałby wielkim wyzwaniom dzisiejszego historycznego momentu. Dynamika ostatnich trzech lat, od ustanowienia covidistowskiego terroru, a także szesnaście miesięcy wojny ujawniły prawdziwe oblicze rosyjskich władców. Od posłuszeństwa wobec globalistów i zależności od oligarchii, która kontroluje gospodarkę kraju, po szokującą niezdolność do radzenia sobie z poważnym kryzysem, takim jak wojna. Do tego masowa obecność elementów wrogich interesowi narodowemu w aparacie państwowym i propagandowym, co można scharakteryzować dwoma uzupełniającymi się terminami: “piąta kolumna” i “ksenokracja”. Ale mamy nadzieję, że wrócimy do tego wszystkiego bardziej szczegółowo w innym artykule.

Co więcej, wojna doskonale pasuje do globalistycznej strategii, która dąży do wyludnienia, zniszczenia państw narodowych, zniszczenia gospodarki, pauperyzacji mas i spowodowania ogólnego chaosu, a wszystko to stanowi warunki wstępne ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Innymi słowy, biorąc pod uwagę nowe uwarunkowania międzynarodowe, obecny międzynarodowy system polityczno-prawny i gospodarczo-finansowy wydaje się niereformowalny. A ewentualne przesiedlenie świata na nowe, sprawiedliwsze i bardziej ludzkie podstawy staje się możliwe dopiero po nowej wojnie światowej. Tylko powojenny pokój mógł zmienić świat. Ale wiąże się to z trudnym do uniknięcia ryzykiem, że świat zniknie w katastrofie nuklearnej.

W każdym razie, nawet bez samounicestwienia w wyniku użycia broni masowego rażenia, ta hiper-technologiczna cywilizacja zmierza ku nieuchronnemu upadkowi.

W takich przypadkach my, chrześcijanie, mówimy: «Bądź wola Twoja, Panie!». Nie dlatego, że jesteśmy fatalistami ani wyznawcami predestynacji. Wręcz przeciwnie. Chrześcijański optymizm jest kluczem do niezwyciężonego charakteru człowieka religijnego.

Przeczytaj całą historię tutaj…

___
https://www.technocracy.news/coming-soon-the-apocalyptic-phase-of-technocracy-and-transhumanism/

Comments

 1. krnabrny1 says:

  „UE jest na skraju bankructwa” – mówi premier Węgier Orbán na szczycie UE

  Magyar Nemzet
  rmx.news
  pt., 30 czerwca 2023 r., 11:06 UTC

  Komentarz: Amerykański projekt, czy eurokratyczna nieudolność?

  Pieniądze, które zostały zatwierdzone do wydania i miały być na najbliższe pięć lat, zostały już wydane – mówi premier Węgier

  Pierwsze pytanie zadane przez premiera Viktora Orbána w jego poście na Facebooku brzmi: „Jedyne pytanie, które wszyscy zadają tutaj w Brukseli, brzmi: gdzie podziały się pieniądze?”.

  Orbán uczestniczy obecnie w dwudniowym szczycie przywódców UE w Brukseli, a jednym z najgorętszych tematów jest pytanie, gdzie zniknęły pieniądze z budżetu UE. Węgierski premier powiedział, że Komisja Europejska złożyła projekt nowelizacji budżetu wzywający państwa członkowskie do wpłacenia dziesiątek miliardów euro.

  „Nasuwa się pytanie: jak doszło do tej sytuacji iw jaki sposób doprowadzili Unię Europejską na skraj bankructwa?” — zapytał Orbán.

  Orbán zauważył też, że UE domaga się od państw członkowskich większych pieniędzy, mimo że ma dopiero dwa lata swojego siedmioletniego budżetu . Innymi słowy, pieniądze, które zostały zatwierdzone do wydania i miały być na najbliższe pięć lat, zostały już wydane.

  Następnie premier wymienił, czego Bruksela żąda od budżetu.

  „Oni chcą dostać od państw członkowskich 50 miliardów euro, żeby dać Ukrainie, podczas gdy nie mogą się nawet rozliczyć z pieniędzy, które im daliśmy do tej pory. Chcą więcej pieniędzy od państw członkowskich, żeby mogli płacić odsetki od europejskiego Pożyczki unijne, które wcześniej zaciągnęli. Są to pożyczki, z których Polska i Węgry nie widziały do ​​tej pory ani centa” – powiedział Orbán.

  Orbán powiedział, że komisja UE prosi państwa członkowskie o więcej pieniędzy na migrację, nie na ochronę granic, ale na sprowadzanie nielegalnych imigrantów.

  „Oczywiście nie zapomnieli o własnych kieszeniach. Proszą o miliardy euro na podwyższenie pensji brukselskich biurokratów”powiedział.

  „Stanowisko Węgier jest jasne” – powiedział. „Najpierw chcemy wiedzieć, na co wydano ogromne pieniądze, które im do tej pory przekazaliśmy. Następnie chcemy wiedzieć, kto odpowiada za to, że Unia Europejska jest na krawędzi bankructwa”.

  Orbán uczestniczy w czwartkowym i piątkowym szczycie Rady przywódców UE, na którym głównymi tematami są kwestia dodatkowego wsparcia finansowego dla Ukrainy, obowiązkowych kwot migracyjnych oraz kształtowania polityki UE wobec Chin.

  https://www.sott.net/article/481821-EU-is-on-the-brink-of-bankruptcy-says-Hungarys-PM-Orban-at-EU-summit

 2. krnabrny1 says:

  Łukaszenka zaprosił Warszawę do myślenia o Polakach
  Łukaszenka: Warszawa musi pomyśleć o Polakach, którzy stali się konsumpcją dla Zachodu

  30 czerwca 2023, 19:05

  Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wezwał polskie władze do pomyślenia o Polakach, którzy dla Zachodu byli i pozostaną tylko towarami konsumpcyjnymi. Białoruski przywódca powiedział to 30 czerwca na uroczystym spotkaniu poświęconym Dniu Niepodległości kraju.

  „Polski rząd powinien myśleć samodzielnie. A przede wszystkim o swoim ludzie. Dla Zachodu Polacy byli i pozostają Słowianami. A to jest materiał eksploatacyjny” – powiedział.

  Łukaszenka wezwał sąsiadów do nauki historii.

  „Wirus nienawiści do wszystkiego, co słowiańskie, przekazywany jest z pokolenia na pokolenie” – cytuje białoruskiego lidera BelTA .

  Łukaszenka dodał, że z angielskiego na francuski słowa „niewolnik” i „słowianin” brzmią tak samo.

  Rozwiązanie dialogowe: USA deklarują niechęć do udziału w wyścigu zbrojeń
  Jak Moskwa widzi przyszłe perspektywy dla START-3

  Wcześniej tego dnia premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział, że republika chciałaby rozmieścić na swoim terytorium amerykańską taktyczną broń jądrową (TNW) w odpowiedzi na rozmieszczenie tego typu broni przez Rosję na Białorusi.

  O tym, że Moskwa i Mińsk zgodziły się na umieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi bez naruszania reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, dowiedział się 25 marca. Jak powiedział wówczas prezydent Rosji Władimir Putin , Moskwa nie przekazuje Białorusi swojej broni nuklearnej, ale robi to samo, co Stany Zjednoczone

  27 czerwca Łukaszenka poinformował, że do republiki została już sprowadzona znaczna część taktycznej broni jądrowej .

  https://iz.ru/1537568/2023-06-30/lukashenko-predlozhil-varshave-podumat-o-narode-polshi

 3. krnabrny1 says:

  Polska ogłosiła gotowość do przyjęcia amerykańskiej broni jądrowej na swoim terytorium

  Moskwa. 30 czerwca.

  Premier RP Mateusz Morawiecki wyraził gotowość do rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w kraju.

  „W odpowiedzi na rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi, Polska jest zainteresowana rozmieszczeniem amerykańskiej broni jądrowej” – powiedział w piątek prasa europejska, cytując Morawieckiego.

  “Apelujemy do wszystkich krajów NATO z prośbą o udział w programie Nuclear Sharing. Ostateczna decyzja będzie zależała od naszych partnerów amerykańskich i NATO, ale deklarujemy, że chcemy działać szybciej w tej dziedzinie” – dodał premier. Polska.

  Pod koniec marca br. prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił porozumienie z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką w sprawie rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej w republice.

  Prezydent Federacji Rosyjskiej zaznaczył, że na Białoruś trafił system rakietowy Iskander, który może być nośnikiem taktycznej broni jądrowej.

  W czerwcu Łukaszenka oświadczył, że na Białoruś dotarła już znaczna część rosyjskiej taktycznej broni jądrowej .

  https://www.interfax.ru/world/909627

 4. krnabrny1 says:

  Biden mówi dziennikarzom, że Putin „wyraźnie przegrywa wojnę w Iraku” w ostatniej gafie: „Całkowicie stracił spisek”

  Andrew Mark Miller
  Fox News
  środa, 28 czerwca 2023 r.,Joe Biden

  Prezydent Biden rozmawia w środę z dziennikarzami przed Białym Domem.
  Prezydent Biden wygłosił podobny komentarz poprzedniej nocy podczas zbiórki pieniędzy.

  Prezydent Biden spotkał się w środę z krytyką w mediach społecznościowych z powodu pozornej gafy, gdy stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin obecnie „przegrywa wojnę w Iraku”.

  „Trudno powiedzieć, ale wyraźnie przegrywa wojnę w Iraku” – powiedział Biden reporterowi przed Białym Domem w środę, zapytany „w jakim stopniu” Putin został osłabiony przez ostatnie wydarzenia w Rosji, w tym rzekomą próbę zamachu na najemnika . zamach stanu

  „Przegrywa wojnę u siebie i stał się trochę pariasem na całym świecie” – dodał Biden.

  Komentarz Bidena został natychmiast podchwycony przez konserwatystów w mediach społecznościowych, którzy oznaczyli tę uwagę jako ostatnią z długiej serii gaf prezydenta.

  „A Biden najwyraźniej przegrywa wojnę ze zdrowym rozsądkiem” – napisała na Twitterze Abigail Marone, dyrektor ds. komunikacji senatora Josha Hawleya z R-Mo.

  „Joe Biden całkowicie zgubił fabułę” – napisało konto Senatu Republikanów na Twitterze.

  Biden popełnił podobny błąd we wtorek wieczorem podczas zbiórki pieniędzy, gdzie odniósł się do wojny w „Iraku”, a nie na Ukrainie i nie poprawił się.

  Biały Dom nie odpowiedział natychmiast na prośbę Fox News Digital o komentarz.

  https://www.sott.net/article/481820-Biden-tells-reporters-Putin-is-clearly-losing-the-war-in-Iraq-in-latest-gaffe-Totally-lost-the-plot

 5. krnabrny1 says:

  Część artykułu:

  Nuklearna fałszywa flaga w elektrowni jądrowej Zaporoże nagrzewa się + główne aktualizacje Wagnera i nie tylko.

  niedziela, 25 czerwca 2023 r.

  Sytuację można uznać za pilną, ponieważ Ukraina jasno określiła swoje pełne intencje. Jeśli wcześniej podejrzewaliśmy z dużą pewnością, teraz jest to oczywisty fakt. Zamierzają zniszczyć elektrownię ZNPP jako ostateczną próbę „aktywacji NATO” poprzez obwinianie Rosji.

  Potwierdziła to w pełni skoordynowana kampania prowadzona w ciągu ostatnich kilku dni. Dziewicze przemówienie Budanowa po powrocie z kalibrowanej trepanacji czaszki nie tylko koncentrowało się na rzekomym rosyjskim „wydobyciu piwnicy ZNPP”, ale teraz Ukraina i jej zachodni kontrolerzy ujawnili kilka nowych przypadków wysoce skoordynowanych wiadomości.

  (Ponownie publikuję wideo Budanova, aby mieć je wszystkie tutaj w jednym miejscu dla łatwego odniesienia)

  W rzeczywistości od tego wideo sprzed kilku dni opublikował nową , jeszcze groźniejszą wiadomość:

  Falseflaga jądrowa na Zaporożu EJ 1
  „Czwarty i szósty blok EJ Zaporoże zostały wydobyte przez Rosję” – Kyryło Budanow „

  Sytuacja nigdy nie była tak poważna jak teraz.

  Plan ataku terrorystycznego na ZEJ został w pełni opracowany i zatwierdzone. Aby przyspieszyć katastrofę, mogą użyć środków technicznych” – stwierdził Budanow
  Teraz Zełenski nakręcił dwa osobne filmy, w których wyraźnie stwierdza, że ​​Rosja przygotowuje masowy atak terrorystyczny na elektrownię ZNPP „tak jak zrobili to na zaporze Kachowka”. Następnie surowo ostrzega świat i obarcza go odpowiedzialnością za działanie z najwyższą surowością w odpowiedzi na zbliżający się rosyjski atak. W szczególności powołuje się na zagrożenie promieniowaniem przekraczającym granice do innych krajów NATO z oczywistym skutkiem.

  A dzień później, w skoordynowany sposób, Lindsay Graham zagroziła Rosji zmasowanym odwetem NATO, gdyby Rosja użyła jakiegokolwiek „nuklearnego” zaostrzenia:

  Przedstawił nawet nową rezolucję, w której konkretnie cytuje „zniszczenie obiektu nuklearnego” i „rozproszenie zanieczyszczeń radioaktywnych” jako atak na samo NATO:

  Oczywiście jest to dość ironiczne i obłudne, biorąc pod uwagę, że to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania właśnie ogłosiły dostawę radioaktywnej amunicji DU, która robi dokładnie to, co Graham tutaj opisuje w rozprzestrzenianiu radioaktywnych zanieczyszczeń.

  Oficjalne konto rosyjskiej ambasady, cytujące rosyjskiego wysłannika do USA, odpaliło, stwierdzając, że w przypadku konfliktu między Rosją a NATO, USA nie będą mogły „ukryć się za oceanem”, wyraźnie odnosząc się do ataków nuklearnych

  https://www.sott.net/article/481830-Nuclear-falseflag-on-Zaporozhye-NPP-heats-up-major-Wagner-updates-and-more

 6. krnabrny1 says:

  Polska prosi USA o bomby atomowe

  30 CZERWCA 2023 R

  Polska prosi USA o bomby atomowe
  Premier RP Mateusz Morawiecki oświadczył dziś, że zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o rozpoczęcie rozmieszczania broni jądrowej w Polsce w związku z niedawnym przeniesieniem rosyjskiej broni taktyczno-jądrowej na terytorium Białorusi.

  Prezydent Polski Andrzej Duda oświadczył w październiku 2022 r., że rozmawiał również z urzędnikami amerykańskimi na temat możliwego rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce, ale było to przed przekazaniem rosyjskiej broni jądrowej na Białoruś.

  Czego chce Polska z bombami atomowymi USA na swoim terytorium? Co ich zdaniem może to osiągnąć?

  Gdyby takie urządzenia zostały umieszczone w Polsce, polski rząd NIE mógłby ich używać; nie mają Permissive Action Link potrzebnego do uzbrojenia bomby.

  Co więcej, posiadanie amerykańskiej broni nuklearnej na swoim terytorium gwarantuje jedynie, że Rosja wyceluje w Polskę BARDZO DUŻO bomb atomowych, aby upewnić się, że Polska nie osiągnie niczego za pomocą jakichkolwiek bomb, które mogą zdobyć.

  Co tak naprawdę myśli Polska? Chyba że chcą dostać nasze bomby, rozebrać je, wyjąć wzbogacone rdzenie nuklearne, zainstalować te rdzenie w bombach polskiej produkcji, a potem ich użyć. . .

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/poland-requests-nuclear-bombs-from-usa

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Panie Krnabrny1, długo Pana u nas nie było, komentatorzy nie raz pytali co się z Panem stało. Cieszymy się, że Pan wrócił z komentarzami, brakowało Pana…

   • krnabrny1 says:

    Ja tylko wrzucam kilka informacji, na komentarze jest już za późno albo za wcześnie.

    Jak już kiedyś napisałem, co miało się zdarzyć, to już się zdarzyło, teraz ludzie uczą się jak żyć w “nowym świecie”

    Pozdrowionka!:-))

 7. adamd says:

  Panie Krnabrny1.
  Cieszymy się, że Pan wrócił z komentarzami, brakowało Pana…
  ………………………………..
  Cieszymy się wszyscy..
  Pozdrowienia

 8. tom133 says:

  Dziwnie to wszystko brzmi i wygląda. Jeśli już Rosja i Chiny uczestniczyły w akcji Srovid- 19 to dlaczego Rosja używała tylko swojej szczepionki? Chiny nie wiem czym się traktowały. I nie przypominam sobie żeby gdzieś były dane na temat śmiertelności w F.R I Chinach po szczepieniu. Powiem szczerze że zaczyna być to wszystko już na poj…e że ludzie którzy popierają wschód już mają problem z ogarnięciem tego wszystkiego.

  • adamd says:

   Ano, trudno się odnaleźć… poprostu..
   Nadmiar informacji a czlek zalewny nią nie potrafi określić swoich poglądów na otaczający świat.
   Kończy się pewien proces hitoryczny i to wszytko.
   Zmiany następują szybko i przyspieszają. Mało kto jest w stanie to zrozumieć..
   Ja mam problem np. z pieczywem kupowanym w kasach elektronicznych..
   zawsze wolam pomoc.. pocieszeniem jest to, że często też nie są w stanie znaleźć
   odpowiedniego przycisku do zaksięgowania towaru.
   Takie czasy…

  • cowidzisz says:

   Wiarygodnych danych na temat śmiertelności po szprycy to chyba żaden “oficjalny” organ jakiegokolwiek kraju nigdy nie opublikował?
   Moim zdaniem w calej tej agendzie szczepionkowej, celem głównym nie jest rzekoma depopulacja zaszczepionych, to tylko odwracanie uwagi od prawdziwego celu.
   Jakiego? Przyszłość pokaże.
   Pozdrawiam

 9. dociekliwy says:

Wypowiedz się