Zbliża się katastrofa: Prognoza Deagela dotycząca wyludnienia w 2025 r. jest poparta oficjalnymi danymi o milionach  zgonów i poufnymi dokumentami Pfizera

Kontrowersyjna prognoza Deagela, globalnej firmy wywiadowczej i konsultingowej, wywołała poruszenie w niedawnej przeszłości, ponieważ przewidywała znaczne wyludnienie do 2025 roku. Chociaż początkowo zostało to odrzucone jako spekulacyjne oszacowanie, bieżące wydarzenia i pojawiające się trendy skłoniły wielu do zastanowienia się, czy w przewidywaniach Deagela może być coś więcej, niż się wydaje.

Ostatnie doniesienia rządów USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i różnych krajów europejskich ujawniły niepokojące rewelacje, w tym potwierdzenie oszałamiającej liczby nadmiernych zgonów, która przekroczyła dwa miliony od czasu masowego wprowadzenia zastrzyków Covid-19.

Niepokojące 40 000 nadmiernych zgonów wśród niemowląt, dzieci i młodych dorosłych odnotowano również w USA do 120 tygodnia 2022 r., A od czasu, gdy Europejska Agencja Leków (EMA) rozszerzyła zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach (EUA) dla zastrzyku na Covid-19 firmy Pfizer na dzieci w połowie 2021 r.

Kolejne dane rządowe potwierdzające, że śmiertelność wśród zaszczepionych, najwyższe w każdej grupie wiekowej na 100 000 mieszkańców, rodzą teraz poważne pytania o dokładność i możliwą prawdziwość apokaliptycznych prognoz Deagela dotyczących depopulacji.

Co to jest Deagel?

Deagel Corporation jest mniejszym oddziałem amerykańskiego wywiadu wojskowego, jedną z wielu tajnych organizacji, które zbierają dane do celów decyzyjnych na wysokim szczeblu i produkują poufne dokumenty informacyjne dla agencji takich jak Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy.

Wiadomo, że przyczyniła się do powstania raportu Stratfor na temat Korei Północnej. Z tego rodzaju rodowodem Deagel powinien być postrzegany jako legalny aktor w społeczności wywiadowczej, a nie tylko źródło dezinformacji.

Oznacza to, że jego prognozy demograficzne na 2025 r., a także prognozy produkcji przemysłowej dla każdego narodu, nie są czystą fantazją, ale opierają się na strategicznych założeniach, które są wspólne i dobrze rozumiane przez innych aktorów w społeczności wywiadowczej.

Co przewidział Deagel?

[Niesławna] prognoza Deage.com la na rok 2025 została usunięta z ich strony internetowej w 2020 roku. Jednak dzięki Wayback Machine / Internet Archive możemy zobaczyć oryginalne przewidywania, zanim zostaną odkryte przez krytycznych myślicieli.

Deagel przewidywał w 2020 roku, że populacja Wielkiej Brytanii spadnie o 77% do roku 2025.

Źródło

Deagel przewidywał w 2020 roku, że populacja Stanów Zjednoczonych spadnie o 68% do 2025 roku.

Źródło

Deagel przewidywał w 2020 r., że liczba ludności w Niemczech spadnie o 65% do 2025 r.

Źródło

Deagel przewidział w 2020 roku, że populacja Australii spadnie o 34% do 2025 roku.

Źródło

Ogromny spadek przewiduje się również w wielu innych krajach zachodnich.

Źródło

Pełną listę oryginalnych apokaliptycznych przepowiedni Deagela dotyczących depopulacji można obejrzeć tutaj.

Niestety, bieżące wydarzenia sugerują, że dane dotyczące wyludnienia nie były tylko szacunkami.

Raporty rządowe: ujawnienie nadmiernej liczby zgonów

Oficjalne raporty wielu rządów na całym świecie uruchomiły dzwonki alarmowe, dokumentując bezprecedensową liczbę zgonów od czasu powszechnego podawania zastrzyków na Covid-19.

Oficjalne dane dostarczone EuroMOMO przez rząd Wielkiej Brytanii i 26 innych rządów z krajów całej Europy pokazują, że większość kontynentu doświadczyła 375 253 zgonów w 2021 r. i 404 600 zgonów w 2022r.

Odpowiada to 779 853 zgonom w ciągu dwóch lat. Ukraina nie jest uwzględniona w liczbach, więc nie można jej przypisać trwającej wojnie.

Źródło danych

W Australii odnotowano 11 068 nadmiernych zgonów w 2021r. i szokujące 22 730 nadmiernych zgonów w 2022 r. Jest to wyraźny kontrast w stosunku do 2020 r., Kiedy tylko 1 306 nadmiernych zgonów odnotowano w szczytowym momencie pandemii Covid i przed wprowadzeniem zastrzyków Covid.

Oznacza to, że w ciągu zaledwie 39 tygodni w 2022 r., Australia odnotowała szokujący wzrost nadmiernej liczby zgonów o 1 640%, w porównaniu z 53 tygodniami w 2020 r.

Źródło danych

W Nowej Zelandii odnotowano 2 169 nadmiernych zgonów w 2021 r. i szokujące 5 286 nadmiernych zgonów w 2022 r. Są to szokujące dane dla małej wyspy o szacowanej populacji 5 milionów ludzi.

Zwłaszcza jeśli porówna się to z rokiem 2020, kiedy nie było nadmiernej liczby zgonów i było o 160 mniej zgonów niż oczekiwano w szczytowym momencie pandemii Covid i przed wprowadzeniem zastrzyków Covid.

Oznacza to, że w ciągu 49 tygodni w 2022 roku Nowa Zelandia odnotowała szokujący wzrost nadmiernej liczby zgonów o 3,404%, w porównaniu z 53 tygodniami w 2020 roku.

Źródło danych

Podobnie niepokojąca jest sytuacja w Kanadzie.

Kraj odnotował 35 318 nadmiernych zgonów w 2021 r. i 25 333 nadmiernych zgonów w 34. tygodniu 2022 r. Dla porównania, w 2020 r. odnotowano 5331 nadmiernych zgonów do 42. tygodnia.

Jeśli jednak spojrzymy na liczby do 34 tygodnia w 2020 i 2021 r., staje się jasne, że rok 2022 był zdecydowanie najgorszym rokiem pod względem nadmiernej liczby zgonów.

W 34. tygodniu 2020 r. Kanada odnotowała 17 888 zgonów. W 34. tygodniu 2021 roku Kanada miała 18 498 zgonów. Jednak w 34. tygodniu 2022 r. Kanada odnotowała 25 333 nadmiernych zgonów, co stanowi wzrost o 42% w porównaniu z liczbą nadmiernych zgonów w 2020 r., Przed wprowadzeniem zastrzyków Covid-19.

Ten dramatyczny wzrost liczby zgonów rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo szczepionek przeciwko Covid-19 i czy mogły one przyczynić się do wzrostu liczby zgonów.

Dane źródłowe (OECD) + dane źródłowe (EuroMOMO)

W Stanach Zjednoczonych odnotowano 674 954 nadmiernych zgonów w 2021 r. i 434 520 nadmiernych zgonów w 2022 r. Odpowiada to ponad 1,1 miliona zgonów w ciągu prawie dwóch lat.

Stany Zjednoczone doświadczyły 674 954 nadmiernych zgonów w 2021 roku, w którym kraj był zmuszony do wielokrotnego szczepienia w ramach masowego wprowadzania szczepionek Covid-19. Liczby te stanowią znaczny wzrost liczby zgonów w porównaniu z poprzednimi latami i wywołały alarm zarówno wśród społeczeństwa, jak i pracowników służby zdrowia.

Sytuacja nie poprawiła się w 2022 r. Z 49 434 nadmiernymi zgonami zarejestrowanymi do 52 tygodnia, zwiększając całkowitą liczbę nadmiernych zgonów do ponad 1,1 miliona w ciągu prawie dwóch lat.

Jest to oszałamiająca liczba, która rodzi pytania o skuteczność szczepionki i reakcję rządu na rzekomą pandemię.

Źródło danych

Oficjalne konto rządów i organizacji zdrowotnych było takie, że liczba zgonów wzrosła w 2020 r. z powodu wybuchu domniemanej pandemii Covid-19 i że reakcja na nią dotknęła miliony ludzi na całym świecie.

Jednak wraz z postępem pandemii oraz opracowaniem i rozpowszechnieniem szczepionki, uwaga prezentacji przesunęła się na bezpieczeństwo i skuteczność iniekcji Covid-19 jako sposobu na powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i zmniejszenie liczby zgonów.

Ta narracja została wzmocniona przez różne kampanie propagandowe, publiczne oświadczenia i oficjalne oświadczenia, z przesłaniem, że szczepionka jest “bezpieczna i skuteczna” i będzie “kluczem do zakończenia pandemii”.

Jednak dane i oficjalne raporty opublikowane przez rządy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i większości krajów europejskich pokazały, że jest odwrotnie, z milionami zgonów od czasu masowego wprowadzenia zastrzyków Covid-19.

Doprowadziło to do wielu pytań dotyczących bezpieczeństwa szczepionki, faktów oficjalnej narracji oraz integralności rządów i departamentów zdrowia na całym świecie.

Dane zostały przekazane zarówno Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jak i EuroMOMO przez organizacje rządowe każdego kraju. Dane dla USA zostały dostarczone przez Centers for Disease Control. Dane dotyczące Zjednoczonego Królestwa zostały dostarczone przez Urząd Statystyki Narodowej. Australijskie dane zostały dostarczone przez Australijskie Biuro Statystyczne.

Nie są to więc niezależne szacunki. Są to oficjalne dane autoryzowane przez rząd.

Źródło danych

Pokazują one, że kraje “Five Eyes” i 26 innych krajów w całej Europie odnotowały 1 990 781 miliona dodatkowych zgonów przez niepełny 2022 r. po nadzwyczajnym zezwoleniu na zastrzyki Covid-99.

Liczby te rzucają ponury cień na obraz pandemii i budzą obawy o rzeczywisty wpływ szczepień. Zwłaszcza jeśli porównasz je ze wskaźnikami śmiertelności na 100 000 mieszkańców.

Śmiertelność jest najniższa wśród nieszczepionych

Oficjalne dane opublikowane przez rząd Wielkiej Brytanii sugerują, że szczepionki przeciwko Covid-19 mogły być największym czynnikiem przyczyniającym się do milionów zgonów w “Five Eyes” i większości krajów europejskich.

Dane liczbowe można znaleźć w raporcie zatytułowanym “Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022″, do którego można uzyskać dostęp i pobrać ze strony internetowej ONS tutaj.

Tabela 2 raportu pokazuje miesięczne standaryzowane wiekowo współczynniki umieralności według statusu szczepień i grupy wiekowej dla zgonów na 100 000 osobo-lat w Anglii do maja 2022 r.

Wzięliśmy dane dostarczone przez ONS za okres od stycznia do maja 2022 r. i stworzyliśmy następujące wykresy pokazujące straszne konsekwencje masowej kampanii szczepień przeciwko Covid-19.

Osoby w wieku od 18 do 39 lat

Poniższy wykres pokazuje miesięczne standaryzowane wiekowo współczynniki umieralności według statusu szczepień wśród osób w wieku 18-39 lat dla zgonów innych niż Covid-19 w Anglii między styczniem a majem 2022 r.

W każdym miesiącu od początku 2022 r. śmiertelność wśród częściowo zaszczepionych i podwójnie zaszczepionych osób w wieku od 18 do 39 lat była wyższa niż wśród nieszczepionych osób w wieku od 18 do 39 lat. Jednak wśród trzykrotnie zaszczepionych osób w wieku 18-39 lat śmiertelność pogarsza się z miesiąca na miesiąc po masowej kampanii przypominającej, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w grudniu 2021 r.

W styczniu potrójnie zaszczepieni w wieku od 18 do 39 lat mieli nieco niższe ryzyko zgonu niż niezaszczepieni w wieku od 18 do 39 lat, ze śmiertelnością 29,8 na 100 000 wśród nieszczepionych i 28,1 na 100 000 wśród potrójnie zaszczepionych.

Zmieniło się to jednak od lutego. W lutym potrójnie zaszczepieni 18-39-latkowie mieli o 27% wyższe ryzyko zgonu niż niezaszczepieni 18-39-latkowie, przy czym śmiertelność wynosiła 26,7 na 100 000 wśród potrójnie zaszczepionych i 21 na 100 000 wśród nieszczepionych.

Niestety, sytuacja potrójnie zaszczepionych pogorszyła się do maja 2022 r. Dane pokazują, że potrójnie zaszczepieni w wieku od 18 do 39 lat mieli o 52% wyższe ryzyko śmierci niż niezaszczepieni w wieku od 18 do 39 lat w maju, ze śmiertelnością 21,4 na 100 tys. wśród potrójnie zaszczepionych i 14,1 wśród nieszczepionych.

Jednak najgorsze liczby w 2022 r. były wśród częściowo zaszczepionych: w maju częściowo zaszczepieni 18-39-latkowie byli o 202% bardziej narażeni na śmierć niż niezaszczepieni 18-39-latkowie.

Osoby w wieku od 40 do 49 lat

Poniższy wykres pokazuje miesięczne standaryzowane wiekowo współczynniki umieralności według statusu szczepień wśród osób w wieku 40-49 lat dla zgonów innych niż Covid-19 w Anglii między styczniem a majem 2022 r.

Sytuacja nie różni się zbytnio w przypadku osób w wieku od 40 do 49 lat. W każdym miesiącu od początku 2022 r. częściowo zaszczepieni i podwójnie zaszczepieni 40-49-latkowie są bardziej narażeni na śmierć niż niezaszczepieni 40-49-latkowie.

Najgorszym miesiącem pod względem śmiertelności wśród osób częściowo i podwójnie zaszczepionych w porównaniu do nieszczepionych był luty. W tym miesiącu śmiertelność wśród częściowo zaszczepionych osób w wieku 40-49 lat była o 264% wyższa niż wśród nieszczepionych osób w wieku 40-49 lat. Podwójnie zaszczepieni 40-49-latkowie byli o 61% bardziej narażeni na śmierć niż niezaszczepieni 40-49-latkowie.

W maju 2022 r., pięć miesięcy po masowej kampanii przypominającej, śmiertelność wśród potrójnie zaszczepionych 40-49-latków była o 40% wyższa niż wśród nieszczepionych 40-49-latków, przy czym śmiertelność wynosiła 81,8 na 100 000 wśród potrójnie zaszczepionych i 58,4 wśród nieszczepionych.

To ta sama historia w każdej grupie wiekowej, jak widać na dwóch poniższych wykresach.

Pełny podział liczb według grup wiekowych można znaleźć tutaj.

W obliczu tych zaskakujących wyników przejrzystość i świadome decyzje muszą mieć kluczowe znaczenie. Potrzebujemy otwartego dialogu, uczciwych dyskusji i ciągłych badań, aby odpowiedzieć na pytania postawione w przedmiotowym sprawozdaniu.

Prognoza Deagela i bieżące wydarzenia

Związek między alarmującymi liczbami zgonów zgłaszanymi przez rządy a apokaliptyczną prognozą depopulacji Deagela na 2025 r. jest kwestią, która wymaga bliższego zbadania.

Prognoza Deagela, która początkowo była postrzegana jako spekulacyjna, zyskuje wiarygodność wraz z rozwojem wydarzeń w prawdziwym świecie, ujawniając niepokojącą zgodność z prognozami organizacji. Drastyczny wzrost liczby zgonów, zwłaszcza biorąc pod uwagę przewidywany scenariusz depopulacji, skłania do krytycznej oceny trafności prognozy i podstawowych czynników przyczyniających się do tych niepokojących trendów.

Raporty rządowe z kilku krajów wykazały znaczny wzrost nadmiernej liczby zgonów, ponad to, czego można by oczekiwać w normalnych okolicznościach. Liczba nadmiernych zgonów powinna była zmniejszyć się po wprowadzeniu zastrzyków Covid-19, gdybyśmy naprawdę byli w środku pandemii zabijającej setki tysięcy ludzi.

Ale te liczby dostarczają konkretnych dowodów przeciwnych i nie można tego po prostu odrzucić. W porównaniu z prognozą Deagela, która przewiduje znaczny spadek populacji, nakładanie się na siebie rodzi uzasadnione pytania o możliwą dokładność prognozy i siły napędzające te przerażające wyniki.

Korelacja między raportami rządowymi a apokaliptyczną prognozą depopulacji Deagela na rok 2025 po prostu nie może być ignorowana. Zwłaszcza, jeśli spojrzymy na to, co się stało w kategoriach nadmiernej śmiertelności dzieci.

Dlaczego umiera tak wiele dzieci?

W Stanach Zjednoczonych do 40. tygodnia 2022 r. odnotowano niepokojący wzrost liczby 120 000 zgonów wśród niemowląt, dzieci i młodych dorosłych, a w Europie odnotowano ciekawy wzrost nadmiernej liczby zgonów wśród dzieci, gdy tylko Europejska Agencja Leków (EMA) rozszerzyła zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach (EUA) dla zastrzyku Covid-2021 firmy Pfizer na dzieci w połowie 19 r.

Poniższy wykres pokazuje oficjalne dane CDC dotyczące wszystkich zgonów i nadmiernych zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych w USA przed wprowadzeniem szczepionki Covid-19 i po wprowadzeniu szczepionki Covid-19 14 grudnia 2020 r. Dane zostały przekazane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przez amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC).

Źródło danych

Z powyższych danych wynika, że w 2022 r., do 40. tygodnia, odnotowano tylko 1 352 mniej zgonów wśród osób w wieku 0-44 lat niż w 51. tygodniu 2020 r., mimo że rok 2020 był rzekomym szczytem pandemii COVID, a także obejmował 11 dodatkowych tygodni zgonów.

Jednak najbardziej niepokojące liczby, które wyłaniają się z powyższego wykresu, to całkowita liczba zgonów i nadmiernych zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych od czasu wprowadzenia zastrzyków Covid-19.

Prawie pół miliona osób w wieku od 0 do 44 lat zmarło niestety od 51 tygodnia 2020 r., Powodując oszałamiającą liczbę 117 719 dodatkowych zgonów w porównaniu z pięcioletnią średnią z lat 2015-2019.

Poniższy wykres oparty jest na danych z bazy danych OECD. Dane zostały dostarczone do OEC przez amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC). Pokazuje nadwyżkę zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych w wieku od 0 do 44 lat w USA według tygodni w 2020 i 2021 roku.

Źródło danych

Oficjalne dane pokazują, że nastąpił niewielki wzrost nadmiernej liczby zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych, gdy domniemana pandemia Covid-19 uderzyła w USA na początku 2020 r.

Jednak wraz z wprowadzeniem zastrzyku Covid-19 można było oczekiwać, że liczba zgonów w tej grupie wiekowej znacznie spadnie w 2021 r. Ale było odwrotnie.

A oficjalne dane z CDC niestety pokazują, że ten trend utrzyma się w 2022 roku.

Źródło danych

Średnia długość życia w USA w 2020 roku wynosiła 77,28 lat. Jeśli wierzyć oficjalnej wersji, że Covid-19 jest śmiertelną chorobą, to być może moglibyśmy się zgodzić, że 231 987 dzieci i młodych dorosłych w wieku do 44 lat, którzy umierają w 2020 r., Co oznacza 40 365 dodatkowych zgonów, jest niefortunną konsekwencją tej choroby.

Ale jeśli wierzymy oficjalnej narracji, że zastrzyki Covid-19 są bezpieczne i skuteczne, jak możemy wyjaśnić dalszy wzrost liczby zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych w 2021 i 2022 roku?

Ponieważ wiemy, że miliony Amerykanów zostały zmuszone do otrzymania zastrzyków i wiemy, że miliony rodziców zostały zmuszone do zmuszenia swoich dzieci do tych samych zastrzyków.

Odpowiedź leży w fakcie, że oficjalna narracja jest jawnym kłamstwem. Szczepionki na Covid-19 nie są ani jednym, ani drugim. Potwierdzają to oficjalne dane rządowe z Europy.

Kilka analiz danych z całej Europy wykazało niestety niepokojący związek między zatwierdzeniem szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19 dla dzieci a wzrostem śmiertelności wśród dzieci. Najnowsze badanie wykazało 760% wzrost liczby zgonów.

Dane zostały przekazane organizacji o nazwie EuroMOMO przez odpowiednie oficjalne urzędy statystyczne każdego kraju europejskiego. Analizowane przez nas dane dotyczą okresu do 12 tygodnia 2023 r. i zostały zebrane z 27 uczestniczących krajów europejskich.

Dla porównania, w Europie są 44 kraje, a najnowsze dane nie obejmują zgonów na Ukrainie. Dlatego trwającej wojny nie można winić za wyniki, które odnieśliśmy.

W 21. tygodniu 2021 r. Europejska Agencja Leków (EMA) rozszerzyła zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach szczepionki COVID-19 firmy Pfizer na dzieci w wieku od 12 do 15 lat, a kilka miesięcy później zostało ono rozszerzone na dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Źródło
Źródło

Ale w tygodniach po zatwierdzeniu odnotowano szokujący wzrost śmiertelności dzieci. Od tego czasu wzrost liczby zgonów trwa.

Między 22 tygodniem 2021 r. a 52 tygodniem 2021 r. odnotowano 754 nadmierne zgony wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat.

Źródło

Natomiast między 1. a 21. tygodniem 2021 r. odnotowano o 309 mniej zgonów niż oczekiwano. Wzrost liczby zgonów koreluje dokładnie z zatwierdzeniem przez EMA szczepionki Pfizer przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Źródło

Niestety, wzrost liczby zgonów dzieci utrzymywał się między 1 a 52 tygodniem 2022 r. Dane pokazują, że w 27 krajach europejskich odnotowano 1 358 zgonów wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat.

Źródło

A od 12 tygodnia 2023 r. odnotowano 336 nadmiernych zgonów, zwiększając całkowitą liczbę nadmiernych zgonów do 95 19 w ciągu 2 tygodni po awaryjnym zatwierdzeniu przez EMA szczepionki Covid-448 dla dzieci.

Źródło

Jest to bardzo niepokojące, ponieważ w ciągu ostatnich 95 tygodni od 30 tygodnia 2019 r. do 21 tygodnia 2021 r. odnotowano o 371 mniej zgonów wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat niż oczekiwano. Między 30. a 52. tygodniem 2019 r. odnotowano 360 kolejnych zgonów.

Źródło

Minus 422 nadmierna liczba zgonów w całym 2020 r.

Źródło

A następnie minus 309 nadmiernych zgonów między 1 a 21 tygodniem 2021 r.

Źródło

Oznacza to, że liczba nadmiernych zgonów wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat w 27 krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i większości Niemiec, wzrosła o 12% w 2023 r., Ponieważ Europejska Agencja Leków rozszerzyła pozwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach szczepionki COVID-19 firmy Pfizer na dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Szczepionka, która była jeszcze we wczesnej fazie rozwoju.

Rodzaj “szczepionki”, która nigdy wcześniej nie była stosowana u ludzi ze względu na ryzyko wzmocnienia zależnego od przeciwciał (ADE) i zwiększonej choroby związanej ze szczepionką (VAED).

I szczepionkę, której nigdy nie trzeba było podawać dzieciom, ponieważ nie były narażone na poważne zachorowanie na rzekomego wirusa Covid-19. Dowodem na to jest 521 zgonów wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat w całej Europie w 2020 r., zarejestrowanych od wybuchu domniemanej pandemii do końca roku.

Źródło

Analiza wpływu

Analiza wpływu raportów rządowych i ich spójności z prognozą Deagela dostarcza cennych informacji na temat potencjalnych konsekwencji tych niepokojących trendów. Przerażający wzrost liczby zgonów, szczególnie w populacji w pełni zaszczepionej, jest przedmiotem wielkiej troski i wymaga dokładnego zbadania czynników leżących u podstaw tych odkryć.

Fakt, że duża część zgłoszonych nadmiernych zgonów miała miejsce w populacji w pełni zaszczepionej, rodzi pytania o skuteczność szczepionek pod względem odpowiedniej ochrony. Co najmniej dwa lata temu potrzebne były dalsze badania, aby zrozumieć możliwe przyczyny tego nieoczekiwanego trendu.

Ponadto wpływ wykracza poza dziedzinę zdrowia publicznego.

Zgodność między liczbą nadmiernych zgonów a prognozą Deagela sugeruje potencjał znaczącej zmiany demograficznej o daleko idących konsekwencjach społecznych, gospodarczych i politycznych.

Drastyczny spadek liczby ludności może mieć wpływ między innymi na rynki pracy, systemy zabezpieczenia społecznego i dynamikę geopolityczną. Zrozumienie i przygotowanie się na te skutki jest ważne zarówno dla decydentów, zainteresowanych stron, jak i osób prywatnych.

Jednak drastyczny spadek populacji może przynieść korzyści elitom dzięki szybkiemu pojawieniu się sztucznej inteligencji (AI).

Wpływ ten rodzi również szersze pytania dotyczące ogólnej strategii i podejścia do walki z globalnym kryzysem zdrowotnym. Jeśli nadmierna liczba zgonów w zaszczepionej populacji utrzyma się, co ma miejsce od co najmniej dwóch lat, konieczna jest ponowna ocena obecnych strategii szczepień, systemów nadzoru i polityki zdrowia publicznego.

Należy wyciągnąć wnioski z tych rzeczywistych wydarzeń, aby w przyszłości podejmować decyzje i łagodzić dalsze potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego. Problem, jaki mają prościwi, ciężko pracujący mężczyzna i kobieta, polega na tym, że szczepienia jako całość nigdy nie dotyczyły zdrowia, ale zawsze tworzenia znacznego bogactwa.

Ponadto spójność między liczbą nadmiernych zgonów a prognozą Deagela podkreśla potrzebę przejrzystości, odpowiedzialności i dalszych niezależnych dochodzeń.

Dogłębne badania, dogłębna analiza danych i recenzowane badania mogą rzucić światło na czynniki napędzające te niepokojące trendy i pomóc w opracowaniu polityk i interwencji opartych na dowodach.

Otwarty dialog i współpraca między naukowcami, pracownikami służby zdrowia i decydentami politycznymi mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dokładności informacji i skuteczności interwencji w zakresie zdrowia publicznego.

Nie można jednak dłużej zaprzeczać, że wpływ różnych raportów rządowych i ich zgodność z prognozą Deagela jest głęboki i wymaga dokładnego zbadania. Problem, jaki mamy, polega na tym, że nie możemy polegać na rządzących, że będą działać w naszym najlepszym interesie.

Znaczenie przejrzystości i odpowiedzialności

Przy tak dużej liczbie zgonów i możliwej realizacji przewidywań Deagela, przejrzystość i odpowiedzialność są najważniejsze.

Rządy, organizacje zdrowotne i organy regulacyjne muszą dostarczać uczciwych i wyczerpujących danych, aby umożliwić jasne zrozumienie okoliczności tych tragicznych wydarzeń. Pełna przejrzystość pozwoli na dokładne zbadanie czynników przyczyniających się do nadmiernej liczby zgonów.

Ale tak się nie stanie, dopóki publiczność nie zaśpiewa i nie zatańczy o tym piosenki.

Wnioskowanie

Pojawienie się tych cicho opublikowanych raportów rządowych, potwierdzających, że ponad dwa miliony ludzi zmarło od czasu masowego wprowadzenia zastrzyków Covid-19, rzuciło ciemny cień na dominującą narrację.

Liczby te są uderzająco podobne do apokaliptycznej prognozy Deagela dotyczącej depopulacji na rok 2025.

Oczywiście sam wzrost liczby zgonów nie musi oznaczać, że kraje ucierpią z powodu wyludnienia. Zależy to również od wskaźnika urodzeń.

Niestety, poufne dokumenty Pfizera, które amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) próbowała utrzymać w tajemnicy przez 75 lat, dopóki sędzia federalny nie odmówił jej prawa do tego, potwierdzają, że szczepionka mRNA Covid-19 ma znaczący wpływ na niepłodność, poronienia, martwe urodzenia, a nawet wady wrodzone.

Możesz przeczytać o tym tutaj.

Źródło

Niezależne dochodzenia i zobowiązanie do pociągnięcia do odpowiedzialności pomogą rozwiązać tę zbrodnię przeciwko ludzkości. Ale nie możemy polegać na naszych obecnych przywódcach, że zmienią kurs naszej przyszłości. Musimy sami stawić czoła tym wyzwaniom i zdać sobie sprawę, że są nas miliardy i dosłownie tylko garstka z nich.

Mają władzę tylko dlatego, że zostaliśmy uwarunkowani, aby im ją dać.

Jednak wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji, potwierdzeniem milionów nadmiernych zgonów ściśle związanych ze szczepieniami przeciwko Covid-19 oraz znaczącymi implikacjami dla płodności potwierdzonymi przez wcześniej poufne dokumenty Pfizera, teraz jest czas na działanie, w przeciwnym razie apokaliptyczna prognoza depopulacji Deagela stanie się rzeczywistością szybciej niż myślisz.

ŹRÓDŁO: APOCALYPTIC CATASTROPHE LOOMS: DEAGEL’S HORRIFIC 2025 DEPOPULATION FORECAST JEST WSPIERANY PRZEZ OFICJALNE DANE DOTYCZĄCE NADMIERNEJ LICZBY ZGONÓW W MILIONACH I POUFNYCH DOKUMENTACH PFIZERA

Opublikowano za: https://uncutnews.ch/katastrophe-zeichnet-sich-ab-deagels-prognose-fuer-die-entvoelkerung-im-2025-wird-durch-offizielle-zahlen-ueber-todesfaelle-in-millionenhoehe-und-vertrauliche-pfizer-dokumente-gestuetzt/

Wypowiedz się