PROGNOZA IV: Przygotowanie do przejścia do 5D: Więcej informacji na temat twojego planu duszy

Autor: TerraZetzz -16 maja 2023,

Źródło: Final Wakeup Call | Autor: Peter B. Meyer

Przygotowanie do przejścia na 5D

  • Więcej informacji na temat twojego planu duszy

Władza Realna znika, gdy ludność budzi się masowo

W dniu, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć, zupełnie niespodziewanie, pełen zakres kłamstw wyjdzie na jaw i będzie obserwowany przez masy. Ludzkość zda sobie sprawę, że została wspaniale oszukana przez swoje władze.

W tym momencie, ze względu na dużą liczbę przebudzeń, wszystko zmieni się na lepsze i wszyscy zwrócą się w kierunku Światła. Potraktuj ten okres jako przygotowanie, ale wiedz, że przełom na pewno nadejdzie.

Matryca Kabała Władzy Realnej została złamana, teraz chodzi tylko o nasze masowe przebudzenie. Przestępców należy zobaczyć na własne oczy, aby wiedzieć, kim i gdzie są.

Im głębiej jesteś zakorzeniony w sobie, tym bardziej jesteś połączony ze swoją duszą, tym większe jest twoje zrozumienie kosmicznych połączeń i tym łatwiej i bardziej harmonijnie możesz żyć.

Moc Władzy Realnej ustąpi w dniu, w którym populacja powstanie masowo i pokaże, że planeta Ziemia należy do nich. Pamiętaj, że wielu jeszcze nie dostroiło się do tej pozytywnej transformacji, a to wymaga czasu.

Wiele wcielonych dusz na trójwymiarowej planecie Ziemia zapomniało, kim są, skąd pochodzą i po co tu przybyli. Taka jest zasada w tej Szkole 3D, ponieważ jest to dokładnie to, czym jest nauka: tworzenie czegoś, podczas gdy dusza podlega zasłonie zapomnienia.

Wszystkie dusze pochodzą ze Światła. Ze Światła przyszliśmy i do Światła pewnego dnia powrócimy. Nawet ci, którzy byli w innych światach prób i pojednania wcześniej, na długo zanim przyszli do wymiarów 5D i wyższych.

Pamiętajcie, że tylko niewielka część wzniosłej duszy może zejść do światów trzeciego wymiaru, ponieważ ryzyko pozostania w tym królestwie niskich częstotliwości przez długi czas jest wielkie.

Nasz powracający pozaziemski korespondent Vital Frosi poniżej pomaga ludzkości na Ziemi w przygotowaniu duszy potrzebnej do przejścia do Świata 5-go Wymiaru.

WIĘCEJ INFORMACJI O PLANIE DUSZY

Plan duszy jest projektem inkarnacyjnym, który dusza realizuje w okresie zwanym “pomiędzy życiami”, tj. w życiu pozagrobowym. Dusza, uwolniona od ciała, poszerzyła swoją świadomość, pozwalając jej pamiętać poprzednie żywoty i w ten sposób ocenić swoją podróż do tego punktu. W tym stanie może również patrzeć w przyszłość, przynajmniej przez okres obejmujący czas potrzebny na jej następne wcielenie.

Kiedy już oceni swój obecny punkt w swojej indywidualnej ewolucji, dusza formułuje plan inkarnacji, aby uczynić swoją ewolucję tak szybką, jak to możliwe. Wiedząc, jaka będzie przyszłość i co wydarzy się w każdym regionie Planety, wybiera również kraj, miasto i miejsce, w którym powinna się urodzić, dorastać i żyć, ponieważ będzie zależeć od wszystkich tych czynników, aby doświadczyć swoich Prób i Wypraw.

Określa również niezbędny czas, aby ukończyć ten projekt po wcieleniu. Następnie prosi o czas materialnego życia na następną inkarnację. I oprócz samobójstwa, aktu, który byłby wyborem wolnej woli, nic i nikt nie powstrzyma jej przed ukończeniem tego czasu życia w ciele fizycznym.

Prosi również, aby podczas następnego wcielenia przyszły do niej niezbędne sytuacje, aby dowiedzieć się, uratować lub wyleczyć wciąż istniejące wady. Takie sytuacje mogą wystąpić tylko w regionie geograficznym, w którym będzie mieszkać, lub w sytuacjach związanych z jej zdrowiem, finansami, związkami, zawodem itp.

We właściwym czasie Wszechświat przyniesie jej wszystko, o co prosi na tym planie duszy. Dlatego mówimy, że nikt nie przechodzi przez to, przez co nie musi przechodzić, i nikt nie ucieka od siebie.

Wszystko jest zawsze zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, nawet przed reinkarnacją. I nikt nie przejdzie przez to, przez co nie trzeba przechodzić. Byłaby to strata czasu, nie tylko dla wcielonej duszy, ale także dla jej Duchowego Zespołu, który nieustannie ją prowadzi. Boskie Prawa są tak głębokie i tak sprawiedliwe, że ludzki umysł wciąż nie może pojąć ich głębi.

Ktoś zadał np. pytanie, czy dusza może włączyć morderstwo do swojego planu inkarnacji? To pytanie skłoniło mnie do napisania dzisiejszego tekstu, ponieważ nie da się odpowiedzieć na to pytanie w kilku linijkach. Trzeba pójść znacznie głębiej i zrozumieć prawdziwy cel dusz, które zdecydowały się doświadczyć życia w świecie prób i pojednania.

3D-Earth to szkoła dla dusz. Jesteśmy jego uczniami. Zasadą tutaj w Trzecim Wymiarze jest doświadczanie dualności w każdym działaniu, którego ludzka świadomość może doświadczyć, działać, tworzyć lub wyobrażać sobie. Aby doświadczyć dwóch polaryzacji każdego działania, czasami na jednym krańcu, a czasami na drugim. Na jednym krańcu jest to, co rozumiemy jako dobre, a na drugim biegunie, co rozumiemy jako złe.

Co więcej, dusza zawsze podlegała zasłonie zapomnienia, przynajmniej w okresie, w którym się wcieliła. Zapomnienie o przeszłych żywotach jest niezbędne, ponieważ bez niego nie byłoby w stanie doświadczyć i poczuć każdej przeżytej emocji jako rzeczywistej, czy to korzystnej, czy złej. Tylko w okresie międzyżyciowym pamięta, ponieważ ułatwia to ocenę jej podróży, o czym mówi się tutaj na początku tekstu.

Planeta Ziemia jako szkoła oferowała szerokie możliwości wszystkim duszom we wszystkich czasach. Wszystkie dusze były w stanie doświadczyć każdej możliwości w swoich twórczych umysłach. I każda możliwość w swoich dwóch skrajnościach, to znaczy w swoich polaryzacjach. Tak więc ty, ja i wszyscy ludzie ich doświadczyliśmy. Ukradliśmy i zostaliśmy okradzeni; zabijaliśmy i zostaliśmy zabici; zdradziliśmy i zostaliśmy zdradzeni; Doświadczyliśmy wszystkiego, co możecie sobie wyobrazić, czasami z jednej strony, a czasami z drugiej, ponieważ, jak już powiedziano, polaryzacje są żywe.

Najciekawsze jest to, że dziś znamy konsekwencje każdego działania, które można wykonać na co dzień. Oznacza to, że cała ludzkość otrzymała już możliwość poznania wszystkich tematów nauczanych w tej szkole. Jest to również decydujący powód Transformacji Planetarnej. Na tym poziomie nauki nie ma już nic więcej do nauczenia.

To, co dzieje się teraz, to powtarzające się powtarzanie działań i postaw twoich uczniów. Ale każdy, kto powtarza te działania w polaryzacji zła, wie i jest świadomy tego, co robi.

Powtarzanie negatywnej polaryzacji w obecnym wcieleniu, z wyjątkiem sytuacji, które mogą być jeszcze naprawione przed dezinkarnacją, wyśle duszę do innej szkoły prób i pokut. To jest ryzyko, przed którym wszyscy stoimy.

Dlatego “czuwanie i modlitwa” jest bardzo ważne. Błąd tu i tam nadal można naprawić, o ile istnieje dobra wola, aby się poprawić. I jak zawsze mówimy: wystarczy uśrednić, aby zostać zatwierdzonym. Nie jest konieczne osiągnięcie najwyższych ocen. Częstotliwość duszy decyduje o aprobacie lub odrzuceniu Nowej Ziemi.

We wczesnych dniach ludzkości, nawet gdy dusza ćwiczyła swój charakter w złym stanie, lekcje nie były karane w jej późniejszym wcieleniu, ponieważ uczennica nie powinna być karana za to, że doświadczyła lekcji. Nie tylko dlatego, że w naturalny sposób doświadczy drugiej strony aktu w kolejnych wcieleniach. I tak wszyscy uczymy się, poprzez każde doświadczenie, co jest moralne, a co nie.

Duży problem pojawia się, gdy jesteśmy poddawani próbie, czyli poddawani próbom. Nauczywszy się każdej lekcji, zarówno w polaryzacji dobra, jak i zła, sumienie już wie, czy powinno działać w pewnych okolicznościach, czy nie. Są to chwile próby, którym wszyscy jesteśmy poddani. Pojawiają się okazje, które skłaniają nas do popełnienia przestępstwa, którego doświadczyliśmy już w przeszłości duszy. Często, dla osobistej korzyści, człowiek ulega pokusie i powtarza czyn, który jest sprzeczny z etycznymi i moralnymi zasadami Praw, które rządzą tą szkołą dusz.

Jeśli wcielona dusza nie przejdzie testu, zostaje poddana przymusowemu odkupieniu, które jest niczym innym jak tym, co znamy jako negatywną karmę. Tak więc, kiedy dusza znajduje się w okresie pomiędzy życiami, poza ciałem fizycznym, może pamiętać takie błędy w poprzednim istnieniu, a nawet w poprzednich żywotach, rozumie negatywne konsekwencje, tworzy plan duszy, który pozwala jej uniknąć tej konsekwencji.

W przypadku postawionego pytania odpowiedź jest następująca: dusza może zdecydować się na zabicie w następnym wcieleniu. Służyłoby to jako spłata długu z poprzednich wcieleń. W ten sposób proces jest przyspieszony, ponieważ w przeciwnym razie może zająć kilka inkarnacji, a następnie nie ma już czasu.

Ponieważ pytanie pozostawia miejsce na dwie interpretacje, ponieważ mówi o możliwości bez mówienia, czy popełni morderstwo, czy też zostanie poddane, udzielimy tutaj również dwóch odpowiedzi.

  • Plan duszy określa, czy powinna ona przejść przez sytuację morderstwa, ponieważ, jak wspomniano, jest to sposób na spłatę zaległego długu.
  • Z drugiej strony, dusza nigdy nie zawarłaby w swoim wcieleniu planu popełnienia morderstwa, nie w czasie teraźniejszym, ponieważ jej pierwsze doświadczenie jako mordercy zostało już zdobyte w poprzednich żywotach.

Jest to ostatnia inkarnacja w Dwoistości na tej Planecie, a umieszczenie jej na planie inkarnacji wyświęciłoby jej własne wygnanie. W rzeczywistości nie musiała popełnić tej zbrodni, tylko po to, by zostać postawioną przed sądem, i niestety to się nie udało.

Powinno być jasne, że dusza, gdy jest bezcielesna, ma szerszą koncepcję życia. Nigdy nie stworzyłby planu inkarnacji i celowo nie umieściłby sytuacji, które mogłyby mu zaszkodzić w jego postępie lub w jego ewolucji.

Tyle tylko, że stało się to w pierwszym wcieleniu w tej Szkole, kiedy rzeczywiście musiała zrozumieć i poczuć, jak to jest przechodzić przez każde doświadczenie. Po doświadczeniu każdej sytuacji, wpadnięcie w próby, którym jest poddawana, zawsze będzie wymagało rekompensaty współmiernej do każdego działania.

Jestem Vital Frosi, a moją misją jest oświecenie.

Namaste!

Bardzo ekscytujące dobre wieści!

Przybyła 5-wymiarowa Ziemia

https://youtu.be/ezDGY0Ehvr4

Opublikowano za: https://operationdisclosureofficial.com/2023/05/16/preparation-for-transition-to-5d-more-information-on-your-soul-plan/

Wypowiedz się