PONERYZACJA: Jak Republika Amerykańska została przejęta przez polityczne kliki kryminalnie szalonych psychopatów

Opublikowano 22 lipca 2021, autor: State of the Nation

Czy ponerologiczny Deep State może kiedykolwiek zostać naprawiony?

Stan narodu

Poneryzacja (ze starożytnego greckiego poneros – zło), to termin ponerologiczny ukuty przez Polaka dr. Andrzeja M. Łobaczewskiego. Poneryzacja to wpływ patologicznych ludzi na jednostki i grupy, dzięki czemu rozwijają akceptację patologicznego rozumowania i wartości. [1]

Najwyższy czas, aby Amerykanie zmierzyli się z twardą rzeczywistością.

Znajdowali się pod ponerologicznym wpływem nieprzerwanej sekwencji klik politycznych, których główną zasadą organizacyjną jest ekonomia wiecznej wojny.

Ponieważ Stany Zjednoczone Ameryki zostały ukradkiem przekształcone w militarne ramię Nowego Porządku Świata, liczne niesprowokowane wojny agresywne toczą się na całym świecie od ponad stu lat. Te wysoce niszczycielskie i śmiertelne wojny były toczone w imieniu narodu amerykańskiego i za jego pieniądze z podatków. Dlatego naród amerykański jest współwinny tych nieszczęść z powodu swojej bezczynności i obojętności.

Z tym krytycznym zrozumieniem, obywatele USA ponoszą głęboką karmiczną odpowiedzialność za tak wiele bezmyślnej śmierci i zniszczenia na całej planecie. Niemniej jednak nigdy nie jest za późno, aby odwrócić kurs “psychopatokracji”, którą stał się rząd federalny USA jako narzędzie Głębokiego Państwa.

Skrócona historia psychopatokracji Stanów Zjednoczonych

Stąd pytanie za 64 000 dolarów w 2017 r. brzmi: czy prezydent Trump położy kres wojnom? Czy zakończy wieczną gospodarkę wojenną, jak obiecał w okresie kampanii?

Najważniejsza obietnica wyborcza Trumpa

Było wiele znaczących obietnic, które kandydat Trump złożył podczas cyklu wyborczego w 2016 r., ale najważniejszym było jego zaangażowanie na rzecz pokoju na świecie i współpracy międzynarodowej. Zawarcie pokoju z Rosją było kamieniem węgielnym polityki zagranicznej Trumpa.

Jednak prawdziwą przeszkodą w realizacji tego popularnego i szlachetnego planu jest stopień, w jakim samo ciało polityczne – po obu stronach politycznego podziału – zostało nieodwracalnie spreneryzowane. O wiele bardziej znaczący jest jednak fakt, że ogromna większość agentów Władzy Realnej została celowo poneryzowana.

Kiedy coś lub ktoś został “poneryzowany” w najściślejszym sensie, oznacza to, że osoba lub grupa nie może już odróżnić zdrowych i patologicznych procesów myślowych od logiki. Nie jest już w stanie wyznaczyć granicy między poprawnym myśleniem a myśleniem dewiacyjnym”. [1]

Najbardziej jaskrawym przykładem poneryzacji jest całkowite przejęcie lewicy przez niesławnego i niepoprawnego psychopatę George’a Sorosa. Nie tylko maszyna Sorosa tu pracuje. W rzeczywistości istnieje rozległa sieć przestępczych szalonych psychopatów, którzy są powiązani z wieloma organizacjami Sorosa, z których wszystkie są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Władzą Realną.

Oczywiście nie trzeba szukać dalej niż w sezonie kampanii 2016, aby zobaczyć całkowitą poneryzację Partii Demokratycznej. Kandydat Hillary R. Clinton i mąż Bill, szef kampanii John Podesta, prezydent Barack Obama i żona Michelle, wiceprezes Joe Biden, kandydat Tim Kaine, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Harry Reid i in. przedstawili się jako obsada złych postaci w prawdziwym “filmie noir”, w którym Edgar Allan Poe spotyka Franza Kafkę.

Naprawdę, po prostu nie może być bardziej złowrogi i brzydki, nikczemny i odrażający niż to, czego cały świat był świadkiem podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Cały cykl wyborczy i okres poprzedzający dzień inauguracji był zdecydowanie najbardziej niecywilizowany i oburzający w historii USA.

Ale dlaczego? Naprawdę, dlaczego sprawy uległy takiej degradacji w całym społeczeństwie obywatelskim USA?

PONERYZACJA

Pozornie nieubłagana poneryzacja amerykańskiego społeczeństwa przez klasę polityczną i media głównego nurtu, wraz z międzynarodowymi banksterami i lobbystami korporacyjnymi, osiągnęła nowy dno w 2016 roku. W rzeczywistości dyskurs publiczny tak się pogorszył, a podstawowe normy społeczne zostały tak naruszone, że w 2017 roku nieuchronnie nastąpi dalsza degeneracja.

Deep State: Gdzie rząd cieni spotyka się z kontrolerami korporacyjnymi

Polityczne status quo, przed którym stoi teraz prezydent Trump, wydawało się niewyobrażalne, zanim wszedł do wyścigu prezydenckiego w lipcu 2015 roku. To stale pogarszające się kłopotliwe położenie zostało metodycznie wytworzone przez agentów Władzy Realnej poprzez celowy proces poneryzacji. W rzeczywistości to różne strategie i taktyki ponerologiczne stosowane przez różne “kliki polityczne szalonych psychopatów” są odpowiedzialne za ten szybko zmieniający się stan rzeczy.

Oto jak to działa:

Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) stanowi trzon Władzy Realnej. Tylko dzięki zrozumieniu, skąd naprawdę wzięła się CIA i jak została pierwotnie ukonstytuowana, można właściwie zrozumieć wszechobecność postmodernistycznej poneryzacji. Następujący sposób:

Biuro Służb Strategicznych (OSS) było wojenną agencją wywiadowczą Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej i poprzednikiem współczesnej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). OSS została utworzona jako agencja Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS)[4] koordynowanie działań szpiegowskich za liniami wroga dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Inne funkcje OSS obejmowały wykorzystanie propagandy, dywersji i powojennego planowania. [3]

Biorąc pod uwagę tę historyczną rzeczywistość, że OSS, a następnie CIA, zajmowały się koordynowaniem szpiegostwa, rozpowszechnianiem propagandy, dywersji itp., łatwo zrozumieć, jaki typ jednostki przyciąga tak wątpliwa praca. “Wątpliwe”, ponieważ te nikczemne działania są praktycznie zawsze skierowane na obalenie demokratycznie wybranych rządów na całym świecie, które nie współpracowały z agendą Nowego Porządku Świata.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że dzięki realizacji operacji Paperclip, CIA stała się ostatecznym domem tak wielu nazistowskich agentów pod koniec II wojny światowej. Jednym z tych nazistów był Reinhard Gehlen, który jest opisany na stronie internetowej CIA w następujący sposób:

Generał Reinhard Gehlen, były szef nazistowskich operacji wywiadowczych przeciwko Sowietom, został zatrudniony przez armię amerykańską, a później przez CIA do obsługi 600 byłych nazistowskich agentów w sowieckiej strefie okupowanych Niemiec. W 1948 roku dyrektor CIA Roscoe Hillenkoetter przejął kontrolę nad tak zwaną Organizacją Gehlena. [4]
(Źródło: www.cia.gov)

Ta strona na stronie internetowej CIA zapomina powiedzieć, że operacja Paperclip (OP) przyniosła o wiele więcej nazistów wysokiego szczebla niż nagłośnionych naukowców, inżynierów i techników. Gen. Gehlen jest doskonałym przykładem tych wysokich rangą agentów wywiadowczych, którzy nie tylko przybyli do Stanów Zjednoczonych bez przeszkód, ale wykroili bardzo szczególną niszę w amerykańskiej społeczności wywiadowczej.

Prawdziwa historia PO wykracza daleko poza zakres tego artykułu; jednak; Wystarczy powiedzieć, że rekruci tacy jak Gehlen zajęli jedne z najpotężniejszych stanowisk w CIA, a także w innych supertajnych agencjach wywiadowczych z czarnym budżetem. Te bezimienne agencje wykonywały swoją tajną pracę bez żadnego nadzoru. Historia “Reinharda Gehlena” jest przykładem tego, jak jeden człowiek całkowicie skorumpował całą CIA swoją nazistowską filozofią, strategiami gromadzenia informacji wywiadowczych i polityką rekrutacji.

“Nazistowska polityka rekrutacyjna”

To tutaj poneryzacja amerykańskiego rządu przyspieszyła w bezprecedensowym tempie. Ponieważ sowieckie zagrożenie zostało wykorzystane do przestraszenia wszystkich po II wojnie światowej przez tych, którzy kierowali CIA, można je było skutecznie wykorzystać, aby utrzymać wszystkich w ryzach. Reżim nazistowski w Niemczech autentycznie bał się komunistycznego przywództwa ZSRR. Niektórzy historycy zakładają nawet, że Adolf Hitler zaatakował Rosję w wyniku tego nieustającego strachu i wstrętu do wszystkiego, co ma związek z marksizmem i komunizmem. To właśnie nieustanne kultywowanie tej samej bojaźliwej postawy było odpowiedzialne za stworzenie filozoficznych podstaw zimnej wojny, zwłaszcza że była agresywnie promowana przez Kompanię (jak CIA jest znana w kręgach wywiadowczych).

O co chodzi?

Krytyczne jest to, że polityka zatrudniania CIA (oraz NSA, DIA, DHS i wszystkich pozostałych 13 amerykańskich agencji wywiadowczych) wyrosła z tego środowiska strachu i niepokoju, paranoi i podejrzeń. W każdym przypadku osoby odpowiedzialne zawsze będą skłaniać się ku rekrutacji i zatrudnianiu osób, które są takie jak oni. Ponieważ przywódcy CIA byli pod tak silnym wpływem nazistów rekrutowanych przez OP, przyjęli proces selekcji wszystkich przyszłych agentów i menedżerów.

W ten sposób rutynowo zatrudniano agentów CIA, którzy bezwarunkowo wykonywali wszelkie rozkazy. Ogólnie rzecz biorąc, każdy kolejny zbiór agentów musiał udowodnić, że zrobi wszystko, co konieczne, aby przeprowadzić swoje misje wywiadowcze i / lub czarne operacje. Wiele operacji psychologicznych prowadzonych przez CIA szczególnie domagało się, aby agenci całkowicie zawiesili swoje sumienie podczas wykonywania wielu z tych operacji psychologicznych.

W społecznościach wywiadowczych na całym świecie dobrze wiadomo, że “najlepsi” duchy to ci, którzy są gotowi zrobić wszystko, co konieczne, aby wypełnić swoją misję, bez względu na to, jak podli lub niemoralni. To właśnie robią. Są całkowicie oderwani od konsekwencji swoich działań, ponieważ zostali upoważnieni przez całkowicie spreneryzowaną instytucję (CIA), o której mówi się, że nie może zrobić nic złego. Jako organ rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, CIA jest w pełni chroniona przed ściganiem. Podobnie jak agenci polowi, chyba że naruszają prawa obcych narodów, co robią cały czas. Po prostu nigdy nie zostają złapani. Albo, jeśli zostaną złapani, wolno im ujść na sucho za łamanie prawa, ponieważ prześladowany kraj nie chce skończyć jak Afganistan … lub Irak … lub Libia … lub Syria … lub Ukraina.

Dlaczego CIA musi zostać rozwiązana

Kluczowym faktem jest to, że jak zwykle zatrudnia się. Psychopata prawie zawsze skłania się ku rekrutowaniu podobnie myślących psychopatów. Socjopata zrobi to samo. Nazistom znacznie wygodniej jest zatrudniać nazistów, tak jak komuniści zatrudniają komunistów. W związku z tym CIA przeszła wiele dziesięcioleci rekrutacji ludzi, którzy pasują do profilu upiora, który ma małe sumienie lub nie ma go wcale i który zwykle wykazuje następujące cechy:

 • Glib i powierzchowny urok.
 • Imponująca (przesadnie wysoka) ocena siebie.
 • potrzeba stymulacji.
 • patologiczne kłamstwo.
 • przebiegłość i manipulacja.
 • brak wyrzutów sumienia i poczucia winy.
 • płytki afekt (powierzchowna reakcja emocjonalna)
 • bezduszność i brak empatii.
 • Blichtr i powierzchowny urok
 • Imponująca (przesadnie wysoka) ocena siebie
 • potrzeba stymulacji
 • patologiczne kłamstwo
 • Przebiegłość i manipulacja
 • brak wyrzutów sumienia i poczucia winy
 • płytki afekt (powierzchowna reakcja emocjonalna)
 • bezduszność i brak empatii
 • pasożytniczy styl życia
 • słaba kontrola behawioralna
 • rozwiązłość seksualna
 • Wczesne problemy z zachowaniem
 • brak realistycznych celów długoterminowych
 • Impulsywność
 • nieodpowiedzialność
 • nieprzyjmowanie odpowiedzialności za własne działania
 • wiele krótkotrwałych związków małżeńskich
 • Przestępczość nieletnich
 • Cofnięcie warunkowego zwolnienia
 • Wszechstronność kryminalna[5]

Wszystkie te cechy osobowości w sumie zasadniczo definiują psychopatę. Dlatego, skoro CIA rekrutowała i zatrudniała psychopatów (i socjopatów) tylko od połowy lat 1940., czego można oczekiwać od takiej agencji wywiadowczej. Zgadza się, w końcu stanie się głupią agencją, co dokładnie stało się pod błędnym kierownictwem byłego dyrektora CIA Johna Brennana. Jest byłym szpiegiem, który faktycznie nadzorował wyciek tajnych danych wywiadowczych, aby można je było strategicznie wykorzystać przeciwko siedzącemu POTUS – prezydentowi Trumpowi!

Ponieważ obecna organizacja CIA została skrupulatnie obsadzona w ten sposób, stała się najbardziej poneryzowaną instytucją we współczesnej historii. W związku z tym CIA była używana jako główny organ poneryzacji w USA i na całym świecie. Wszystko, co CIA musi zrobić, aby usprawiedliwić każdy plan, który chce wdrożyć gdziekolwiek i kiedykolwiek, to powołać się na “bezpieczeństwo narodowe”. W ten sposób CIA stała się niepoprawną nieuczciwą agencją upoważnioną do niszczenia i niszczenia, obalania i podważania, sabotowania i zakłócania do woli.

“JEST TYLKO JEDEN SPOSÓB, ABY SKUTECZNIE PORADZIĆ SOBIE Z
SZALONYM PSYCHOPATĄ – TY TEGO NIE ROBISZ!” [6]

______________________________________________________________
Uwaga specjalna:
Administracja Trumpa wydaje się różnić od wszystkich poprzednich administracji, z wyjątkiem tego, że wciąż jest wielu agentów Władzy Realnej rozproszonych po całej władzy wykonawczej. Ta trudna sytuacja stanowi największą przeszkodę dla celu prezydenta, aby “uczynić Amerykę znowu wielką”. W dziedzinie psychologii i psychiatrii dobrze wiadomo, że najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z psychopatą jest NIE zajmowanie się nim. Tak długo, jak są w stanie wywierać swój wrogi wpływ, całkiem naturalnie niszczą i rujnują wszystko, czego dotkną. Biorąc pod uwagę to nienaruszalne prawo psychopatii, POTUS powinien wyplenić każdego syjonistę, neokonserwatystę, jezuitę, podżegacza wojennego, globalistę, agenta NWO, RINO itp. post pośpiech. Wystarczy jeden źle umiejscowiony psychopata, aby obalić całą administrację. Dlatego dla niezwykle niebezpiecznych neokonserwatywnych podżegaczy wojennych, takich jak John Bolton, nie ma absolutnie miejsca w Departamencie Stanu USA. (Rozumiesz, Steve Bannon?!)
______________________________________________________________

Konkluzja

Na wypadek, gdybyście nie zauważyli, całe miejsce zostało systemowoponeryzowane.

Ponieważ CIA jest właścicielem i operatorem wszystkich mediów głównego nurtu (MSM), została w dużym stopniu poneryzowana. Wystarczy spojrzeć na prezenterów CNN, MSNBC, ABC, CBS, FOX, a także laureatów nagrody Pulitzera w WashPo, NYT, WSJ, USA Today itp.

Ponieważ CIA (oraz NSA i DIA) kontrolują Kongres USA, został nieodwracalnie poneryzowany. Podobnie jak Sąd Najwyższy, a w jeszcze większym stopniu kierownictwo Systemu Rezerwy Federalnej. Podobnie wielu oficerów flagowych, którzy zostali wybrani do awansu przez dziesięciolecia, aby dowodzić Siłami Zbrojnymi USA, idealnie pasuje do poneryzowanego profilu. Właśnie dlatego USA funkcjonują jako militarne ramię Nowego Porządku Świata od I wojny światowej.

USA: Militarne ramię Nowego Porządku Świata

Ponieważ CIA (wraz z FBI i NSA) monitoruje wszystko, co dzieje się w Władzy Wykonawczej rządu USA, znaczna część kluczowego personelu została odpowiednio poneryzowana. Oczywiście zmienia się to z każdą nową administracją, tak jak to miało miejsce za prezydenta Trumpa. Niemniej jednak ogromna pula pracowników usług rządowych, którzy działają na pewnym poziomie przywództwa i powyżej, została beznadziejnie poturbowanizowana.

To samo można powiedzieć o wielu korporacyjnych dyrektorach generalnych, dyrektorach operacyjnych i dyrektorach finansowych, zwłaszcza w kompleksie wojskowo-przemysłowym. Kiedy zdecydowana większość firm z listy Fortune 1000 jest prowadzona przez ludzi, którzy pasują do tego samego profilu, czego można się spodziewać, ale więcej tego samego – poneryzacja. Idąc nawet poza to ugrupowanie, mamy do czynienia z nieustanną poneryzacją znacznie większego kompleksu rządowo-korporacyjnego.

Kompleks rządowo-korporacyjny przejmuje całkowitą kontrolę nad USA

Nawet rektorzy i kanclerze uniwersytetów, dyrektorzy think tanków, dyrektorzy trustów mózgów, szefowie instytucji badawczych wcale nie są odporni na korozyjne skutki nieodwracalnej poneryzacji.

Pamiętajcie, że wystarczy jeden strategicznie umieszczony, podejmujący decyzje PSYCHOPATA na szczycie każdej piramidy organizacyjnej, aby skorumpować całą krwawą instytucję. Wystarczy spojrzeć na tych, którzy zostali wybrani przez CIA do kierowania wieloma korporacjami IT (np. Microsoft, Apple, Intel, Google) i gigantami sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit).

Teraz, gdy czytelnik jest ponuro świadomy systematycznej poneryzacji amerykańskiego społeczeństwa, jego ciągłe ujawnianie może pomóc w procesie deponeryzacji. Jednak tak poważna rehabilitacja może mieć miejsce tylko wtedy, gdy obywatele USA stanowczo zdecydują się pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy stoją za całym planem ponerologicznym. Innymi słowy, kiedy poneryzowani agenci Władzy Realnej będą bardziej bali się My, Naród, niż swoich ukrytych mistrzów PONERYZACJI, rzeczy naprawdę zaczną się zmieniać na lepsze.

Być może nadszedł czas, aby chwycić te pochodnie i widły!

Stan narodu
2 marca 2017

Nota redaktora

Wielu kanapowych analityków sugerowało, że CIA nie może zostać zamknięta; że MSM powinno zostać zreformowane, a nie zakończone. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego obie instytucje, wraz z FED, muszą zostać zamknięte – NA ZAWSZE. Każda z tych istot jest zgniła do szpiku kości i nie można jej uratować w żadnym znaczącym stopniu. Tylko rozpoczynając coś zupełnie nowego, wolnego od całego toksycznego bagażu przechowywanego w głębokich szafach, naród może zacząć od nowa. Większość z tych komentatorów nie wie tego, czego nie wie. Gdyby to zrobili, prawdopodobnie poprowadziliby szarżę na wzgórze w Langley, VA. Bo to właśnie nieubłagana poneryzacja przez CIA ostatecznie wypaczy wszystko, czego dotknie.
3 filary władzy Realnej muszą zostać zburzone po pośpiechu

Zalecana lektura

CIA A spisek Władzy Realnej w końcu został ujawniony

Źródło

[1] Poneryzacja

[2] Co to znaczy być “poneryzowanym”?

[3] Biuro Służb Strategicznych

[4] Operacja Paperclip: Tajny program wywiadowczy mający na celu sprowadzenie nazistowskich naukowców do Ameryki

[5] Jak rozpoznać psychopatę

[6] List otwarty do prezydenta Putina i naczelnego dowództwa rosyjskiego

Odwołania

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=74972

Wypowiedz się