OGROMNE zmiany nadchodzą na planecie Ziemia

Opublikowano Styczeń 1, 2023 by State of the Nation

Kosmiczna konwergencja przyspiesza epokową planetarną transformację

równik galektyczny

Grupa
Badań nad Konwergencją Kosmiczną CosmicCovergence.org

Co się stanie, gdy wystąpi niezrównane maksimum słoneczne i minimum słoneczne, gdy Pluton krąży przez Koziorożca; aktywność sejsmiczna i wulkanizm (zarówno pod wodą, jak i na lądzie) już odnotowały dramatyczny wzrost; rozpad technosferyczny znacznie przyspieszył; całe gatunki opuściły planetę, ponieważ całe ekosystemy zostały nieodwracalnie zniszczone; globalna zmiana klimatu pojawia się jako globalne ocieplenie, globalne ochłodzenie, susza regionalna lub potop regionalny. A światowy system gospodarczy i finansowy jest na skraju upadku, jak w całkowitym i nieodwracalnym krachu monetarnym? Wierzcie lub nie, ale te rzeczywiste zdarzenia i różne ewentualności są najmniejszym z naszych problemów. Oto dlaczego:

Istnieją pewne “postępowe” zmiany i zbieżne okoliczności, które będą dyktować kierunek naszej przyszłości jako globalnej cywilizacji i rasy ludzkiej – szóstej rdzennej rasy[1], która zamieszkiwała planetę Ziemię, odkąd obraca się wokół Słońca. To, co posłuży do “przyspieszenia epokowej transformacji planetarnej” znacznie bardziej niż jakakolwiek inna główna przyczyna wytrącenia, można podsumować następująco:

Kiedy wiedza naukowa i stosowana technologia osiągną krytyczny poziom zaawansowania, bez wiedzy o prawdach duchowych i kierowaniu się autorytetem moralny, ta planetarna cywilizacja przestanie istnieć taką, jaka jest. Kiedy pewne progi zostaną przekroczone w zakazanych obszarach niebezpiecznych poszukiwań
naukowych i rozwoju technologicznego, los rasy ludzkiej zostanie nagle i na zawsze zmieniony.
~ Grupa Badawcza Konwergencji Kosmicznej

Rzeczywiście, największym wyznacznikiem najbliższej przyszłości ludzkości jest stopień, w jakim nauka i technika – niezależnie od rozważań etycznych i moralnych – nadal kwestionują to, co historycznie należało do “domeny bogów”. Starożytni Grecy mieli kilka bardzo przejmujących mitycznych legend, które jasno przedstawiają istotną lekcję dla ludzkości dotyczącą tej najgłębszej i bardzo znaczącej przepowiedni.

Być może historia Ikara – lecącego zbyt blisko Słońca ze swoimi woskowymi skrzydłami – jest trafną metaforą obecnego kierunku, w którym zmierza obecna cywilizacja. Z pewnością może to reprezentować sposób, w jaki ludzkość podeszła do tak wielu niesprawdzonych i niebezpiecznych technologii, a także do licznych zastosowań naukowych używanych na całym świecie. Tak długo, jak jego historia była opowiadana, Ikar służył jako tragiczny mitologiczny przykład pychy i ślepej ambicji, arogancji i ignorancji.

Ikar spada na ziemię po przelocie zbyt blisko słońca ze skrzydłami wosku

Istnieje wiele praktycznych powodów, dla których określone prawa kosmologiczne i naturalne są ustanawiane na początku każdej rasy ludzkiej, która zamieszkuje planetę. Planeta Ziemia nie istnieje w izolacji, ponieważ dotyczy reszty Układu Słonecznego lub Galaktyki Drogi Mlecznej. W rzeczywistości istnieje wiele ustalonych, a także niektóre niezbyt dobrze poznane, relacje, które istnieją między Ziemią a jej planetarnymi sąsiadami. To, co dzieje się tutaj na naszej niebieskiej kuli, wpływa na inne ciała niebieskie o wiele bardziej, niż nam się wydaje, i vice versa. Oczywiście entuzjaści astrologii rozumieją, że stwierdzamy tylko to, co oczywiste.

Dlatego, kiedy naukowcy na Ziemi zaczną przekraczać dopuszczalne granice, nie tylko na tej kuli, ale także w sposób, który wpłynie na nasze siostrzane planety, pojawią się efekty blowback, które są tak nieuniknione, jak niezgłębione. Cywilizacje eteryczne, które zamieszkują te inne planety, mają swoje własne przeznaczenie, własną karmę i własne prawo do ewolucji bez ingerencji ludzkich wpływów. Najwyraźniej te wtargnięcia osiągnęły bezprecedensowe crescendo z powodu poziomu duchowo niedoinformowanych i bezmyślnie nieetycznych osiągnięć naukowych i skoków technologicznych doświadczanych przez obecną rasę ludzkości.

Tak dalej być nie może. Zanim jednak zbadamy, dlaczego tak jest, przyjrzyjmy się bliżej różnym warstwom znaczeniowym otaczającym tę rozwijającą się Kosmiczną Konwergencję.

Po pierwsze, czym właściwie jest Kosmiczna Konwergencja?

Kosmiczna Konwergencja odnosi się do zbieżności wielu wydarzeń, znaków i wróżb oraz ustalonych trendów i trajektorii we wszystkich następujących przenikających się królestwach planety Ziemia, Układu Słonecznego, Drogi Mlecznej i Wszechświata.Jak na górze, tak na dole”. Podsumowuje ona kosmiczną naturę tego regularnie występującego cyklu, ponieważ służy on znacznemu “przyspieszeniu epokowej transformacji planetarnej”. Wynikający z tego proces transmogryfikacji będzie tak gruntowny i niezmienny w naturze, że istniejąca cywilizacja faktycznie przestanie istnieć w obecnej formie!

Jednak, podobnie jak wszystkie wielkie ruchy jednej epoki do drugiej, ta planetarna metamorfoza zachodzi w napadach i zaczyna się na przemian z pozorną powolnością i pewnością, która myli rozum tak samo, jak oczekiwania. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy zobaczysz wierzchołek góry lodowej, czy dostrzeższ masę lodu pod powierzchnią, ta kosmiczna konwergencja nieubłaganie da się poznać w każdej sferze życia i na każdym calu kwadratowym globu.

“Jak w niebie, tak i na ziemi”

Teraz przyjrzyjmy się bliżej stronie konwergencji tego kosmicznego dramatu. Konwergencja czego:

Równoległość starożytnych kalendarzy

Jednoczesne zamykanie er;

Przecięcie światowych linii czasowych

Poważne zmiany na Ziemi (sejsmika, wulkanizm i linia brzegowa)

Globalna zmiana klimatu lub globalne ocieplenie

Punkty środowiskowe/ekologiczne bez powrotu

• Atmosferyczne i oceaniczne punkty krytyczne

Podział technosferyczny

Rozwiązanie globalnej matrycy kontroli

Społeczne punkty kontrolne (gospodarcze, polityczne i społeczne)

Zderzenia cywilizacji / kultur / religii

Proroctwa biblijne

Prognozy naukowe

Osiowanie opraw oświetleniowych

Przepowiednie astrologiczne

Zjawiska astronomiczne

Rozmieszczenie konstelacji

Wzmożone maksimum słoneczne

Układ Słoneczny w wielkim strumieniu

Galaktyczne Emanacje Energii Centrum Galaktyki

Lista ta nie jest w żadnym wypadku kompletna, ale jest dość wyczerpująca, jeśli chodzi o tę dyskusję.

Galaktyczne centrum Drogi Mlecznej jest definiowane przez supermasywną czarną dziurę

Ten esej jest zobowiązany do poświęcenia zasłużonej uwagi niezwykle potężnym emanatom energii uwalnianej z Galaktycznego Centrum Drogi Mlecznej, które od czasu do czasu przechodzą przez nasz Układ Słoneczny. Grupa Badawcza Kosmicznej Konwergencji położyła duży nacisk na Słońce w odniesieniu do prawdziwych przyczyn większości ostatnich zmian na Ziemi. Jednakże, oprócz trwającej i niezwykłej transformacji słonecznej powodującej te niesamowite zmiany, istnieją inne dość cudowne wpływy, które można prześledzić do centrum Galaktyki.

W rzeczywistości w centrum Galaktyki znajduje się supermasywna czarna, która okresowo uwalnia ogromne ilości energii, która ostatecznie przenika całą galaktykę. Podstawowe formy tych uwolnień energii są następujące: (i) kosmiczny dżet, który jest wyrzucany bezpośrednio z czarnej prostopadłej do płaszczyzny galaktyki oraz (ii) rozprzestrzeniająca się fala lub impuls energii, który porusza się wzdłuż płaszczyzny galaktyki przez całą galaktykę do jej krawędzi i poza nią.

Ponieważ Słońce zbliża się do płaszczyzny galaktyki, a zatem dostosowuje się do Centrum Galaktyki od kilku lat (21 grudnia 2012 roku został zaproponowany przez niektórych jako dokładny dzień wyrównania), odbiera i pośredniczy w wielu energiach płynących z jądra galaktyki, gdy obmywają cały Układ Słoneczny. Stąd widzimy przyspieszenie globalnej zmiany klimatu, rosnącą liczbę i intensyfikację zdarzeń sejsmicznych i wulkanicznych, poważne zmiany prądu oceanicznego, ogromne uwolnienia metanu na biegunach i w siedmiu morzach, wśród wielu innych przykładów głębokich zmian planetarnych.

Głębsza penetracja tej materii ujawni, że ostatecznie to Wielkie Centralne Słońce Wszechświata wyzwala cykliczne wypływy energii z centrum czarnej dziury w Drodze Mlecznej. Ponieważ każda galaktyka posiada supermasywną czarną dziurę w swoim jądrze, ta sama dynamika działa w całym stworzeniu. Kluczową kwestią jest to, że zarówno okres ekspansji, jak i późniejsze kurczenie się wszechświata są kierowane przez pierwotną siłę w samym sercu samego kosmosu.

Przejawy tej siły, czy to twórcze i tworzące porządek, czy destrukcyjne i chaotyczne, zawsze odzwierciedlają te, które są odpowiednie dla epoki. Dlatego doświadczamy obecnie aktywności słonecznej charakteryzującej się wielką zmiennością, która dość dokładnie odzwierciedla obecną burzliwą aktywność człowieka w każdej sferze życia na burzliwej planecie Ziemia.

Rozbłyski słoneczne (inaczej koronalne wyrzuty masy lub CME), plamy słoneczne, burze geomagnetyczne, wiatry słoneczne, tsunami słoneczne, tornada słoneczne, protuberancje słoneczne, wybuchy plazmy i fluktuacje elektromagnetyczne na powierzchni Słońca zwiększają swoją liczbę i nasilają się podczas maksimum słonecznego.

Teoria wariancji orbitalnej

Czy można mieć jakiekolwiek wątpliwości, że Słońce jest teraz (jak zawsze) Gubernatorem tak wielu rzeczy, które dzieją się wszędzie, wewnątrz i ponad Ziemią? W rzeczywistości nie musimy szukać dalej niż zaskakująco oczywista teoria wariancji orbitalnej, aby zrozumieć astrofizyczną dynamikę, która leży u podstaw obecnej fazy globalnego ocieplenia.

Teoria ta obnaża prostą matematykę i spiralną naturę prawdziwej mechaniki naszego Układu Słonecznego. Cała zasługa tej teorii należy się Milutinowi Milankovitchowi, serbskiemu astronomowi, matematykowi, astrofizykowi i geofizykowi, który jest “najbardziej znany ze swojej teorii na temat epok lodowcowych związanych z odmianami orbity Ziemi i długoterminowymi zmianami klimatu, znanymi obecnie jako cykle Milankovitcha”. (www.theenergylibrary.com)

Aby nie przeoczyć niesamowitych konsekwencji różnych obliczeń, kluczowych relacji i liczb krytycznych pokazanych poniżej, Grupa Badawcza Konwergencji Kosmicznej oferuje następującą destylację teorii wariancji orbitalnej.

Ziemia znajduje się obecnie na trajektorii orbitalnej, która każdego dnia zbliża ją do Słońca; stąd zjawisko globalnego ocieplenia widzimy wszędzie wokół nas (80 stycznia 10 r. w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych jest 2013 stopni). W rzeczywistości orbita Ziemi przebiega zgodnie z określonymi cyklami, z których najbardziej znaczący widzi teraz naszą planetę zbliżającą się stopniowo do Słońca. Po tym zacieśniającym się wzorze orbitalnym następuje następnie, w regularnych odstępach czasu, Ziemia stopniowo oddala się od Słońca. Długość pełnego cyklu wynosi 172 800 lat, co obejmuje okres 84 600 lat, kiedy Ziemia obraca się od Słońca, a także równy okres 84 600 lat, kiedy Ziemia porusza się w kierunku Słońca. Co ciekawe, pojedynczy dzień ma 84 600 sekund.

Podczas gdy najdłuższy rok jest obliczany na 366,75 dni, kiedy Ziemia osiągnęła swój najdalszy punkt od Słońca, najkrótszy jest ustalony na 363,61 dni, gdy Ziemia jest najbliżej punktu. Nasza obecna długość roku wynosi 365,18 dni i skraca się co roku, gdy planeta zbliża się do “środka” obecnego cyklu kurczenia się, który zasadniczo oznacza koniec ostatniej długoterminowej epoki lodowcowej. Właśnie dlatego poziom mórz podnosi się, gdy polarne czapy lodowe topnieją, lodowce kurczą się w błyskawicznym tempie, a masywne góry lodowe regularnie się odrywają. W miarę jak lata będą się skracać, ta niebieska kula będzie nadal zbliżać się do Słońca, aż osiągnie punkt odwrócenia oznaczający początek następnej fazy 84 600 lat, w której Ziemia stopniowo oddala się od Słońca.

Teoria wariancji orbitalnej wyjaśniona bardziej szczegółowo:

ŹRÓDŁO: http://www.aloha.net/~johnboy/orbitalV.htg/variance.htm*

ŹRÓDŁO: http://www.aloha.net/~johnboy/orbitalV.htg/variance.htm*

*Poprzednie 2 zrzuty ekranu pochodzą ze strony internetowej zatytułowanej “Globalne ocieplenie, precesja równonocy, teoria wariancji orbitalnej”. Trudno zrozumieć, że ten najważniejszy aspekt relacji Słońce-Ziemia nie jest nauczany na uniwersyteckich kursach astrofizyki.


W jaki sposób SŁOŃCE wywołuje wiele zmian na Ziemi?


Większość świadomych ludzi wśród nas wie, że stale nasilające się zjawiska, które wskazują na globalną zmianę klimatu, zasługują na lepsze wyjaśnienie niż “Niewygodna prawda” Ala Gore’a. Niektórzy patrzą na proroków i wyrocznie, inni czytają święte pisma i zapisy historyczne, a jeszcze inni sięgają po astrologię New Age lub najnowsze postępy w fizyce kwantowej, próbując zrozumieć oczywiste oczywistości:

“Robi się tu cieplej, gdy orbita Ziemi stopniowo zbliża
się do Słońca; robi się chłodniej z roku
, gdy ścieżka orbitalna Ziemi oddala ją
od centrum naszego Układu Słonecznego.”

— Grupa Badawcza Konwergencji Kosmicznej

Oczywiście, różne współczesne kultury i przeszłe cywilizacje posiadają wiele fascynujących historii i złowieszczych przepowiedni na temat tych czasów i później. Niezależnie od ich zwykłej metaforycznej treści, wszystkie sprowadzają się do tej samej podstawowej narracji – “OGROMNE zmiany nadchodzą na planetę Ziemia”

Żargon Czasu Zakończenia

Możemy również postrzegać wiele języków, które stały się tak powszechne w całej cyberprzestrzeni, jak w pejzażach miejskich, jako odzwierciedlenie “interesujących czasów”, w których żyjemy. Podczas gdy język zawsze odzwierciedla rozwijającą się kulturę, z poniższego leksykonu stało się jasne, że coś OGROMNEGO dzieje się na scenie Matki Ziemi. Dla ilustracji, czy 9/11 nie był mikrokosmiczną konwergencją, która miała i nadal będzie miała dość ważkie i dalekosiężne konsekwencje aż do dnia dzisiejszego i znacznie później?! W tym jednym wydarzeniu możemy dostrzec OMEN, miniaturową apokalipsę, wydarzenie czasów ostatecznych i być może wypełnienie Księgi Objawienia.

Wielu nie obserwuje świadomie, a większość nie rozpoznaje głębokiego znaczenia niezliczonych zbieżnych wydarzeń zachodzących wokół nich. Nie oznacza to jednak, że nie są wrażliwi podświadomie na komunikaty związane z ważnymi wydarzeniami, a także na język, który je opisuje. Dlatego uznajmy, w jaki sposób rozprzestrzenianie się takiej terminologii może zasiać zbiorową świadomość doskonałą świadomością w idealnym czasie i idealnym miejscu. Naprawdę, taki język może być brzemienny i przepełniony znaczeniem i celem. Ile razy ostatnio słyszałeś lub czytałeś którekolwiek z poniższych rzeczy, kiedy idziesz przez swoje życie?

1) Armagedon
2) Apokalipsa

3) Czasy ostateczne

4) Księga Objawienia
5) Drugie Przyjście
6) Powrót Jezusa Chrystusa
7) Pan Maitreja
8) Pan Kalki
9) Madhi
10) Quetzalcoatl
11) Czterej Jeźdźcy

12) Nowa Atlantyda
13) Epoka żelaza aka Kali Yuga

14) Złoty Wiek aka Satya Yuga
15) “Nowe Niebo i Nowa Ziemia

16) Złoty wiek bogów

17) Powrót bogów 18) Kalendarz Majów – długa rachuba
19) Nowa era
20) Pochwycenie
21) Wzniesienie

22) Horyzont zdarzeń

23) Punkt ZERO – osobliwość

24) 5-ta gęstość
25) Nibiru ~ Planeta X ~ Hercolubus ~ 10th Planet
26) Wydarzenie poziomu wymierania (ELE)

27) Edgar Cayce Prognozy
28) Proroctwa
29) Proroctwo Hopi – Błękitna Gwiazda Kaczina
30) Czterowiersze Nostradamusa

31) Zjednoczenie Kondora i Orła

32) Ostrzeżenie, cud i kara w Garabandal

33) Trzecia tajemnica fatimska

34) Dziesięć tajemnic Medziugorja
35) Wielki ucisk
36) grudzień 21, 2012

Pojawienie się Pana Kalkiego oznacza koniec Kali Yugi

21 grudnia 2012

Jeśli chodzi o 21 grudnia 2012 r., być może jest to tylko kosmiczny mem, który został wszczepiony przez sam Wszechświat, aby jak najlepiej przygotować nas na to, co ma dopiero nadejść. Nie reprezentuje dnia, roku ani momentu czasu, w którym pojedyncze wydarzenie lub grupa zmian na Ziemi nastąpi podczas trwającego WzniesieniaWZNIESIENIE – Co to do jest?!

Oczywiście, nikt nigdy nie mówi wam, co naprawdę oznacza Wzniesienie. Rzadko jest ona przedstawiana jako transformacja pola, na którym leży płaszczyzna Ziemi. Istnieje wiele różnych aspektów i cech tej dziedziny, które doświadczają bezprecedensowych zmian w czasie rzeczywistym. Patrząc na ten planetarny strumień przez pryzmat kosmologii Majów i kalendryki, zmiany te wskazują na zacieśnienie spirali przepływu czasu i “wywrócenie się na lewą stronę” kontinuum czasoprzestrzeni. Wynikające z tego zakrzywienia czasu i kompresja czasu, zakrzywienia przestrzeni i załamanie przestrzeni doświadczane przez tak wielu również odzwierciedlają tę przewidywaną, przejściową fazę regularnego kosmicznego cyklu w działaniu.

Rok 2012 to także szybki rozwój zmian dotyczących najbliższej przyszłości naszej globalnej wioski, szczególnie w ramach matrycy kontroli gospodarczej / finansowej, która nakłada się na światowy ład. Ponieważ waluta (słyszałeś o Wszechmocnym Dole, prawda?) jest tym, co kontroluje zarządzanie światem, trwające zmiany tektoniczne w tej arenie ostatecznie przełożą się na monumentalne zmiany polityczne i społeczne, finansowe i gospodarcze.

Zgodnie z energiami transformacyjnymi związanymi z Plutonem w Koziorożcu (2008 do 2024), nie ma wątpliwości, że rewolucyjny zapał będzie nadal ogarniał cały świat. Rewolucja amerykańska miała miejsce podczas ostatniego tranzytu tego rodzaju, chociaż w zupełnie innym punkcie spirali czasu Majów. Niemniej jednak możemy spodziewać się jeszcze większej emancypacji ze strony sił, które zawiązują oczy i zakuwają naród w kajdany (obejmowałoby to nie tylko Stany Zjednoczone, ale także całą światową społeczność narodów) podczas obecnego globalnego przewrotu.

Jeśli chodzi o życie na Ziemi, rok 2012 stanowi trwały proces głębokiej i fundamentalnej transformacji – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – która nieuchronnie objawi się w życiu każdego mieszkańca planety. Na każdej półkuli i na każdym kontynencie, w każdym narodzie i prowincji, mieście i stanie, mieście i wiosce fala Wzniesienia będzie widoczna o swojej obecności. Dlatego każdy mieszkaniec planety będzie musiał płynąć na własnej fali do karmicznego celu.

Rzadko słyszysz lub czytasz, że Wzniesienie odnosi się do transformacji rezonansowego pola energetycznego, zmiany różnych ziemskich częstotliwości (np. rezonansu Schumanna), przesunięcia biegunów magnetycznych Ziemi lub osiowego przesunięcia biegunów planety. To tak, jakby pole morfogenetyczne całego naszego planetarnego królestwa doświadczało zaprogramowanej zmiany swojego podstawowego kodu. W rzeczywistości wielu z nas obserwuje, jak cały Układ Słoneczny przechodzi podobną metamorfozę.

Wnikliwi astronomowie obserwują nigdy wcześniej nie widziane efekty powolnego i stałego przejścia Układu Słonecznego przez Pas Fotonów – region galaktyki, który jest nasycony niezwykłą ilością światła. Oczywiście, operatywnym słowem jest tutaj ŚWIATŁO! Kto kiedykolwiek widział gazowego giganta Jowisza – często określanego jako potencjalna druga gwiazda – płonącego tak jasno? Kto kiedykolwiek widział Wenus świecącą takim blaskiem jak gwiazda wieczorna i poranna? Ten kwadrant galaktyki jest obecnie nasycony jasnym, oczyszczającym i życzliwym światłem, a także przesiąknięty deszczem promieni kosmicznych.


Pozytywne uderzenia piorunów nasilają się wraz ze wzrostem promieni kosmicznych


Kometa Hale Bopp wystawia olśniewający pokaz nad Wielkimi Piramidami w Gizie podczas wschodu słońca.

Populacja ludzka doświadczyła wielu innych zaskakujących wydarzeń astrofizycznych. Niektóre z tych niebiańskich zwiastunów przybrały formę zapierających dech w piersiach wizyt kometarnych (któż mógłby zapomnieć Hale Bopp?!), bliskich przelotów asteroid, dramatycznych eksplozji meteorytów, a także rosnącej częstości uderzeń meteorytów w dowolnym miejscu i czasie. Podczas gdy te wydarzenia stanowią znacznie bardziej dramatyczne wydarzenia bliskie Ziemi, to uprzywilejowane obserwacje społeczności naukowej, które są dokonywane w odległych zakątkach naszego Układu Słonecznego, służą jako napis na ścianie.

Nawet Pas Van Allena przechodzi niezwykły stopień niewyobrażalnej zmiany, jak wskazuje następujący nagłówek: Van Allen sonduje nowy pas radiacyjny.
W rzeczywistości Układ Słoneczny doświadczył tak zdumiewających zmian w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, że te występujące tutaj na Ziemi bledną w porównaniu.

Choć może to zabrzmieć niewiarygodnie, nasza rodzima planeta doświadczyła znacznie bardziej stonowanych zmian w porównaniu z resztą naszych siostrzanych planet. Niezależnie od tego, czy weźmie się pod uwagę niezwykłe dane pochodzące z Marsa, gigantyczne burze poruszające się po powierzchni Jowisza, czy przesunięcia biegunów magnetycznych i przesunięcia biegunów osiowych doświadczane przez planety zewnętrzne, jasne jest, że: “OGROMNE zmiany już nadeszły do Układu Słonecznego”.

Czy to możliwe, że zmiany te zachodzą z powodu szybkiej ekspansji zbiorowej świadomości, podnoszenia indywidualnej ludzkiej świadomości wokół spraw egzystencjalnych lub wyraźnego wzrostu dążenia do duchowości?

To, że nasza płaszczyzna egzystencji 3D stopniowo przekształca się w królestwo 5-tej gęstości, jest czasami cytowane jako dowód Wzniesienia, wśród wielu innych doniosłych zmian zachodzących 24/7 w 2012 roku i później. Bardzo możliwe, jak niektórzy posunęli się naprzód, że nasz obecny okres przejściowy jest w rzeczywistości pobytem w 4-tej gęstości, trwającym tylko tak długo, jak długo potrzebuje zarówno planeta, jak i ludzie, aby przyswoić sobie energie niezbędne do ewolucji do następnego etapu rozwoju świadomości.

To słowo – Wzniesienie – z pewnością dało nam wiele do myślenia, ponieważ niektóre z wielu konotacji rozpowszechnianych w sieci World Wide Web mogą być dość mylące … jak Pochwycenie przedstawiające 144 000 “wybranych” wznoszących się do nieba, w ludzkiej postaci, aby spotkać swojego Zbawiciela. Tworzy świetną produkcję Cecila B. DeMille’a, ale nie do końca oddaje istotę tego, co obecnie dzieje się w całym tym planetarnym królestwie. Jako metaforę, być może istnieją te niezwykle szczęśliwe dusze, które zostały powołane i wybrane, aby doświadczyć współczesnego POCHWYCENIA podczas błogiego dążenia do Samorealizacji.

Kiedy ludzkość wkracza w “domenę bogów”

Wracając do naszej głównej tezy:

 Kiedy wiedza naukowa i stosowana technologia osiągną krytyczny poziom zaawansowania, bez wiedzy o prawdach duchowych i kierowaniu się autorytetem moralnym, obecna cywilizacja zrzeknie się prawa do kontynuowania tego, co jest. 

Na tle przedstawionym powyżej zawsze istnieje szalony okres naznaczony wzmożonym naciskiem nauki, aby osiągnąć wszystko, co możliwe w tych ostatnich dniach względnego porządku. Cała społeczność naukowa – świadoma zbliżających się zmian na Ziemi – wie lepiej niż reszta z nas z czysto empirycznego punktu widzenia, co jest dosłownie za kosmicznym rogiem. Wiedzą zatem, że ich czas jest bardzo krótki, aby osiągnąć swoje ukochane cele. To właśnie w tym szczególnym kontekście “rozpętało się piekło”.

~ Artystyczna interpretacja zatonięcia Atlantydy ~

Niemniej jednak, gdy ludzki duch porusza przyziemną inwencję w kierunku, który dosłownie “wkracza w domenę bogów”, mamy poważny problem. Nie musimy patrzeć dalej niż na wielowyspiarski naród Atlantydy*, aby zobaczyć, co się dzieje, “gdy bogowie czują się zagrożeni”. Mariaż zaawansowanej nauki i technologii z poważnie błędnym programem klasy kapłańskiej w całej cywilizacji Atlantydy jest często identyfikowany jako powód, dla którego Atlantyda zatonęła w ciągu jednego dnia**. Biorąc pod uwagę stan wiedzy w wielu dyscyplinach naukowych / technologicznych, być może nadszedł czas, aby przyjrzeć się z bliska wielu śliskim zboczom, które ludzkość próbuje pokonać, abyśmy nie doświadczyli powtórzenia się występu.

*Wielu badaczy i historycznych intuicyjnych uważa, że wiele dusz Atlantydy odrodziło się w tych narodach otaczających Północny Ocean Atlantycki – pierwotną lokalizację tej starożytnej cywilizacji. Szczególnie w USA, Wielkiej Brytanii, Europie kontynentalnej i Kanadzie, gdzie innowacje technologiczne i postęp naukowy są tak bardzo cenione i zachęcane, uważa się, że ci, którzy byli “operacyjni” w ostatnich dniach Atlantydy, mogli się reinkarnować. Wysuwano nawet, że Nikola Tesla przyjął inkarnację w kluczowym momencie podczas rozwijającej się rewolucji przemysłowej w odważnej próbie ustanowienia czystego źródła “darmowej energii” jako status quo. Będąc wyraźnie skonfigurowanym w przedjesiennych dniach Atlantydy, pozostawienie tak zaawansowanej i oświeconej technologii było jego karmiczną rekompensatą dla Wszechświata i jego bliźnich.

**Jako “Główny Oficer Naukowy” Atlantydy, Tesla byłby w pełni świadomy wszechobecnego nadużywania dominującego paradygmatu energii krystalicznej, tak jak byłby świadomy groteskowego nadużywania wysoce zaawansowanych technologii na arenie inżynierii genetycznej / manipulacji (np. dzisiejsze reprezentacje chimer w zasadzie pochodzą z eksperymentów Atlantydy, które poszły nie tak). Ponadto, podobnie jak istnieje obecnie wyraźna możliwość dla ELE wytworzonego przez człowieka ze względu na nieograniczone użycie broni jądrowej i innych form zaawansowanej technologicznie broni (np. HAARP napędzanego przez DARPA, geoinżynieria / smugi chemiczne, broń impulsu elektromagnetycznego (EMP), interferometry skalarne Tesli, wysokoenergetyczna broń laserowa (inaczej broń wiązki cząstek), broń kosmiczna, broń tektoniczna, wojna pogodowa, broń dźwiękowa i ultradźwiękowa – lądowa i morska), to właśnie niewłaściwe zastosowanie niezwykle potężnych technologii w dziedzinie zaawansowanej broni prawdopodobnie przypieczętowało los Atlantydy.

Proszę pamiętać, że nie ma wątpliwości, że widzieliśmy wiele pomniejszych prób generalnych w ramach następujących niezwykłych wydarzeń w ramach obecnych globalnych paradygmatów energetycznych, zarówno paliw węglowodorowych, jak i jądrowych. W obu przypadkach zaobserwowano, że

kiedy zdolność rozumu ucieka od ludzkości, a zdrowy rozsądek staje się tak rzadki, wynikające z tego status quo zapewni wyścig na dno, który nieuchronnie zagrozi trwałości życia na Ziemi[3]

W niedawnej pamięci mamy katastrofę jądrową w Fukushimie i wyciek ropy w Zatoce BP. Po stronie nuklearnej był też Czarnobyl i Three Mile Island. Cofając się w czasie wojny, była Hiroszima i Nagasaki. Na froncie wiertniczym miały miejsce wycieki ropy Exxon Valdez i Ixtoc I. Wracając do innego teatru wojny, były kuwejckie jeziora naftowe i pożary ropy, a także wycieki ropy w Zatoce Perskiej w Iraku i Zatoce Perskiej.

Tutaj zidentyfikowaliśmy dwa oczywiste obszary wielkich braków zarówno w zrozumieniu naukowym, jak i zastosowaniu technologicznym, w których ludzkość zderza się z przysłowiową ścianą. Gdybyśmy przyjrzeli się bliżej arenom inżynierii genetycznej i eugeniki, geoinżynierii, inżynierii atmosfery i inżynierii oceanicznej, szybko zobaczylibyśmy, dokąd to wszystko zmierza. Dorzućmy do tej mieszanki pewne zjawisko znane jako – rozpad technosferyczny – i wszystko, co musicie zrobić, to czekać, aż idealne burze zamanifestują się wszędzie tam, gdzie zbiegają się “właściwe” okoliczności.

Rezultatem tej części dyskusji jest to, że gatunek ludzki nie rozwinął się wystarczająco duchowo, aby mógł odpowiedzialnie bawić się pierwotnymi siłami Stworzenia. Czynienie tego jest narażeniem na wielkie ryzyko całego środowiska planetarnego. Dlatego jesteśmy zmuszeni zapytać: dlaczego ci, którzy tu rządzą, w ogóle chcą tam iść? Gdzie tak naprawdę chcą iść?

Wielki Zderzacz Hadronów w CERN jest największym i najbardziej energetycznym akceleratorem cząstek na świecie. Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Wielki Zderzacz Hadronów w CERN stanowi kolejny rażący przykład nieokiełznanych badań naukowych i eksperymentów.

Odnieśmy się do innego bardzo podobnego wyjaśnienia na ten temat, opublikowanego niedawno w Internecie, które dotyczyło wielu nieznanych zagrożeń (dla gatunku ludzkiego, a także samej planety) związanych z Wielkim Zderzaczem Hadronów w CERN:

Czy powinniśmy być przekonani, że CERN przypisuje sobie taką licencję w imię badań naukowych?

Czy ci naukowcy naprawdę rozumieją nieznany potencjał niewyobrażalnych szkód ubocznych, czy te eksperymenty pójdą nie tak?

Czy w tego typu laboratorium badawczym fizyki cząstek elementarnych mogą wystąpić niewidoczne i nieodczuwalne toksyczne skutki uboczne, które mogą uciec z bezpośredniego otoczenia i wpłynąć na okoliczne francuskie i szwajcarskie wioski i wsie?

Czy naprawdę rozumieją implikacje swoich bezprecedensowych działań, gdyby coś się wydarzyło oprócz pojawienia się dziwadełka (dziwadeł)?

Albo czarna dziura?! Albo najbardziej nieuchwytna, wzniosła i święta cząstka Boga?

Być może nadszedł czas, aby zatrzymać się i zapytać: “Dlaczego?” Dlaczego nasza cywilizacja kontynuuje tę ścieżkę analizowania, rozłamywania, rozdrabniania, rozwarstwiania, itp. dopóki nie zostanie nic na stole laboratoryjnym, ale …. ?

Bardzo przewidujący facet skomentował kiedyś, że wszystkie te eksperymenty ostatecznie miały co najmniej jeden lub dwa bardzo konkretne cele dla tych, którzy faktycznie za nimi stoją i którzy pociągają za dźwignie władzy i pieniędzy, aby zagwarantować sobie finansowanie:

I. Ich pierwszym celem jest odgrywanie roli Boga. I “bawić się” wszystkim w Bożym stworzeniu.

II. Ich drugim celem jest stanie się Bogiem w ich ziemskiej domenie. A zwłaszcza, aby osiągnąć nieśmiertelność*.

* Ludzka nieśmiertelność, a nie boska nieśmiertelność, jest tym, do czego technokracja i elita władzy faktycznie dążą z ich bardzo ograniczonym zrozumieniem elementarnej nauki i prymitywnych form technologii. Poniższe 2 artykuły dobrze opisują to wysoce błędne dążenie.

ROSYJSKI POTENTAT PRZEWIDUJE NIEŚMIERTELNOŚĆ W CIĄGU 25 LAT

Ludzka nieśmiertelność może być możliwa do 2045 roku, twierdzą rosyjscy naukowcy

Następnie skomentował, że niektórzy na samym szczycie piramidy naprawdę chcą żyć wiecznie w ciele bez obawy, że kiedykolwiek umrą. I że ich przesadny strach przed śmiercią wynikał ze sposobu, w jaki zdecydowali się przeżyć swoje życie.

Dalej mówi, że te nieoświecone dusze nie rozumieją niektórych z najbardziej podstawowych praw wszechświata:

# 1 Wszystko, co zostało stworzone (czyli cały stworzony wszechświat) ulegnie rozpuszczeniu/zniszczeniu aż do najmniejszych cząstek i energii.

# 2 Wszystkie żywe istoty również przejdą swój własny, unikalny cykl życia, który zawsze zakończy się śmiercią organizmu fizycznego.

# 3 Nawet sam kosmos przechodzi cykl tworzenia, utrzymywania i rozpadu, po którym następuje okres znany jako Pustka, która jest całkowicie pozbawiona fizycznej manifestacji.

Co więcej, oświadcza, że cel osiągnięcia ludzkiej nieśmiertelności jest kompletną i całkowitą głupotą, zwłaszcza biorąc pod uwagę sposób, w jaki ci naukowcy to robią. Boska nieśmiertelność, jak mówi, może być osiągnięta tylko przez tych, którzy (i) podążają prawdziwą duchową ścieżką aż do Boskiej Trójcy i (ii) są prowadzeni przez kogoś, kto już tam dotarł. Wtedy boska nieśmiertelność jest naprawdę ich wiecznością.

Podobnie jak wiele innych rzeczy, ale tak naprawdę nie ma to już znaczenia, ponieważ tęsknoty oświeconej istoty ludzkiej całkowicie rozpuszczają się i ustępują miejsca wiecznemu stanowi nadświadomości. [4]

Pan Śiwa, jedno z trzech głównych bóstw hinduskiej Trójcy, reprezentuje uniwersalną moc zniszczenia, jak również boską energię, która powoduje rozpad indywidualnego ego.

Dla tych, którzy wątpią w powyższe dedukcje, proszę wiedzieć, że wraz z nadejściem ery komputerów nastąpił wykładniczy wzrost ilości badań poświęconych tym dyscyplinom naukowym i zaawansowanym technologiom niezbędnym do spełnienia ich marzenia (tak myślą). Poniższy artykuł daje tylko wgląd w stan surowej mocy sztuki i nauki o technologii komputerowej.

10 000 000 000 000 000 obliczeń na sekundę
Wizyta na najszybszym komputerze na ziemi

Można sobie więc wyobrazić, jak szybko naukowcy pracują nad wyzwaniami związanymi z tworzeniem komórek, które same się naprawiają, i tkanek, które same się replikują w celu masowej produkcji narządów, które nigdy nie doświadczają niewydolności narządów, aby można było wytwarzać organizmy, które się nie starzeją … lub umrzeć. 

Projekt Poznania Ludzkiego Genomu przeszedł długą drogę w tym zakresie, zapewniając, że podstawowe elementy składowe ludzkiego planu genetycznego zostały jasno zidentyfikowane. Poprzez inżynierię genetyczną geny mogą być celowo manipulowane, aby uzyskać bardzo konkretny i pożądany wynik, dopóki nie zostanie stworzone idealne ludzkie ciało … a raczej sfabrykowane.

Gdyby to było możliwe, czy te same osoby mogłyby próbować połączyć duszę w formę życia, która “nigdy nie umarłaby”? Przynajmniej mogą spróbować stworzyć syntetyczną formę życia, która, jak się wydaje, żyłaby przez bardzo, bardzo długi czas! Jeśli chodzi o ożywiającego ducha – lub siłę życiową – niezbędną do istnienia prawdziwego życia…

Gdy zbliżamy się do punktu kulminacyjnego Kosmicznej Konwergencji, tak naprawdę jest tylko jedno miejsce, do którego możemy się udać.

Więc dokąd zmierza reszta z nas, jeśli nie wewnątrz. Zewnętrzne królestwo zostało wyraźnie przejęte przez tych, którzy są piekielnie zdeterminowani, aby opanować siły Kreacji, nawet jeśli nie są w stanie ich kontrolować. Choć próbują narzucić swoją wizję utopii znanemu światu, Wszechświat jest doskonały dokładnie taki, jaki jest. Żaden stopień manipulacji poprzez naukę i technologię nie może nigdy zmienić tej doskonałości. Dążenie do tak iluzorycznego celu z taką gorliwością i krótkowzrocznością, nawet jeśli takie dążenie odgrywa rolę w doskonałym rozwoju tego kosmicznego dramatu, jest jednak w najlepszym razie daremne, a w najgorszym wstrząsające ziemią.

W końcu, tak jak ptak wie, że nie może “zabrudzić swojego gniazda”, żadne inne zwierzę w całym królestwie nie jest znane z nieodwracalnego zrujnowania własnego domu.

Pozostają zatem pytania dla każdego z nas, którzy są świadkami tej Kosmicznej Konwergencji w żywych kolorach:

Co możemy zrobić?

Jak możemy zareagować na ciągłe i nieubłagane zmiany, które zmienią – na zawsze – wszystko, co znamy, widzimy i doświadczamy?

Jak możemy najlepiej odnieść się do stałego rozpadu całej naszej cywilizacji?

Feniks wchodzi na własny stos pogrzebowy, zanim powstanie z popiołów.

Być może znajdziemy zrozumienie i pocieszenie w legendzie starożytnej wiedzy znanej jako Feniks. Jest to bowiem ten mityczny ptak egipskiego pochodzenia, którego oświecający “cykl życia” może służyć jako doskonała alegoria obecnego położenia ludzkości. Legenda o Feniksie opowiada historię mitologicznego ognistego ptaka, który buduje własny stos pogrzebowy, na którym dokonuje samospalenia. Następnie, powstając z własnych popiołów, rozpoczyna nowe wcielenie, przynosząc wszystko, czego się nauczył i czego doświadczył od swojego poprzedniego ja.

Ufamy, że nowa, oświecona rasa ludzkości również powstanie z popiołów obecnej cywilizacji. Gdy “Nowa Ziemia” wyłania się ze swojego stosu pogrzebowego, niech zrodzi rozwiniętą i mądrą ludzkość – TAKĄ, która nauczyła się lekcji niezbędnych do właściwego zamieszkiwania i utrzymywania “nowego nieba i nowej ziemi”. I niech ta Nowa Ziemia będzie miejscem, gdzie “lew położy się z barankiem”.

Cosmic Convergence Research Group
CosmicCovergence.org
Wysłany na 5 marca 2012

Końcowe:

[1] “Dzisiejsza ludzkość jest częścią piątej rdzennej rasy Ziemi, zwanej rasą ariańską.

Pierwszą rdzenną rasą była rasa protoplazmatyczna. Istoty te były w pełni przebudzonymi, boskimi jednostkami, z ciałami, które były pół-fizyczne, pół-eteryczne. Były to istoty androgyniczne, nie posiadające ani męskich, ani żeńskich narządów płciowych. Mieszkali na kontynencie Thule, który znajdował się tam, gdzie obecnie znajduje się biegun północny.

Drugą rdzenną rasą była rasa hiperborejska. Istoty te żyły na kontynencie Hyperborea, w dzisiejszej Europie Północnej. Były także istotami przebudzonymi, boskimi i androgynicznymi, reprodukowanymi przez fragmentację.

Trzecią rasą korzeni była cywilizacja Lemurian. Lemurianie zamieszkiwali wielki kontynent Mu, który został znaleziony tam, gdzie obecnie znajduje się Ocean Spokojny. Pierwsza połowa rasy Lemurian składała się z istot hermafrodytów, których ciała miały oba zestawy narządów płciowych. Podział płci na męski i żeński nastąpił w drugiej połowie cywilizacji Lemurian.

Czwartą rdzenną rasą była rasa Atlantydy. Istoty te zamieszkiwały kontynent Atlantydy, położony tam, gdzie obecnie stoi Ocean Atlantycki.

Po zatonięciu Atlantydy, piątą rdzenną rasą zamieszkującą Ziemię jest nasza obecna rasa aryjska.

Szósty korzeń powoli się inkarnuje, a siódme rdzenne rasy* dopiero nadejdą, po końcu naszej aryjskiej cywilizacji.
(Źródło: Hercolubus and the Seven Races – V.M Samael Aun Weor)

“Ewolucja człowieka odbywa się poprzez siedem rdzennych ras z ich siedmioma podrasami. Pierwsza Rdzenna Rasa pojawiła się pod ochroną Słońca i została nazwana Rasą Bogów! Rozwinął się tam, gdzie obecnie znajduje się biegun północny. Druga Rdzenna Rasa pojawiła się pod ochroną Jowisza i rozwinęła się na drugim kontynencie, zwanym Hyperborean, na północy Azji, rozciągającym się aż na zachód aż do Szwecji i Norwegii, części Wysp Brytyjskich i Grenlandii. Trzecia Rdzenna Rasa znalazła się pod ochroną Marsa i została nazwana Lemurian. Czwarta Rdzenna Rasa znalazła się pod wpływem Saturna i rozwinęła się na Atlantydzie. Ziemia jest nadal zaludniona przez wielką ich liczbę. Piąta Rdzenna Rasa jest pod ochroną Merkurego – jej główną misją jest rozwój intelektu. Szósta Rasa Korzeni zostanie ustanowiona tam, gdzie obecnie znajduje się Ameryka Północna. Siódma Rasa Korzeni zostanie ustanowiona w Ameryce Południowej… Obecnie na Ziemi jest wielka liczba dusz należących do Szóstej i Siódmej Rdzennej Rasy. Cykl jest bardzo opóźniony. Szczególnie Czwarta Rdzenna Rasa powinna była opuścić Ziemię dla wyższej ewolucji dawno temu; a więc nad populacją, ponieważ przeznaczeniem szóstej i siódmej rasy rdzennej jest wejście teraz”.
(Źródło: www.pathofthemiddleway.org)

[2] “Dlaczego świat pędzi na oślep w ekologiczny armagedon?”

[3] “Japonia: naród skazany na nuklearny Armagedon” (List otwarty do narodu japońskiego)

[4] Fragment książki “Dziwadełka, czarne i boska cząstka

“Jak na górze, tak na dole”.

Zastrzeżenie:
CCRG nie zajmuje się tworzeniem konkretnych prognoz lub ogólnych przepowiedni. Wszystkie obserwacje poczynione w tym eseju można zobaczyć w biały dzień … przez wiele dziesięcioleci na całym świecie. Różne wnioski przedstawione tutaj reprezentują rzeczywiste punkty na wielu różnych trajektoriach, które każda sfera życia obecnie knuje. Innymi słowy, nie trzeba być naukowcem zajmującym się rakietami, aby dojść do każdego z dość złowieszczych wydarzeń, które szybko nabierają kształtu. Dlatego, chociaż najbardziej prawdopodobne logiczne wyniki pozostają bardzo wyraźną możliwością, mogą one jeszcze nie być wyryte w kamieniu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ludzkość jest oddana robieniu więcej tego samego, a to nie wróży dobrze. Jednak zbiorowa świadomość reformuje się w każdym momencie, przedstawiając w ten sposób niewielkie prawdopodobieństwo, że sprawy mogą przybrać lepszy obrót.
Być może głębsze przesłanie tego eseju wystarczająco wywoła skok w świadomości niezbędny do podniesienia świadomości wokół najbardziej ważkich problemów naszych czasów.

Zalecana lektura

2012 jest TERAZ! List otwarty do proroków Majów

© 2012 Cosmic Convergence: 2012 i później

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=152613

Wypowiedz się