Niezmienny Boski Plan: Kim jesteśmy

Autor: TerraZetzz -22 kwietnia 2023,

Źródło: Final Wakeup Call | Autor: Peter B. Meyer

Niezmienny Boski Plan

 • Kim jesteśmy
 • Skąd pochodzimy
 • Ten, kto się boi, zostaje w domu
 • Przerażająca prawda o piramidach

Kim jesteśmy

Kilka epizodów historii ludzkości na Ziemi powstało poprzez sukcesję pozaziemskich i pozaziemskich kolonii wywierających swój terytorialny i kulturowy wpływ na planetę Ziemia.

W archiwach historycznych znajduje się wiele odpowiedzi na często zadawane pytania “kim jesteśmy”, “skąd pochodzimy” i “jak ewoluowaliśmy”, aby stać się istotami, którymi jesteśmy dzisiaj.

Początki życia sięgają znacznie dalej w czasie, niż jest to powszechnie znane – i jeszcze mniej znane jako epizody historii ludzkości. Wyczyny zaczynają się poza granicami tej planety i pochodzą z gwiezdnych królestw, galaktycznych federacji i pozaziemskich cywilizacji Atlantydy, Lemurii, Mu i kilku innych, które dopiero teraz są odkrywane.

Tymczasem długo oczekiwane zmiany w końcu nadeszły! Choć nie jest to jeszcze tak widoczne, jak każdy by chciał, wszystko jest zamknięte na osi czasu Ziemi. Minęło wiele tysiącleci! Wiele epok już minęło! Setki kolejnych wcieleń!

Teraz jesteście tutaj, aby uczestniczyć w wielkim spektaklu; przejście planety Ziemia z 3. wymiaru do 5. wymiaru! Poza tym wielkim wydarzeniem, które jest najważniejsze w Galaktyce, wynik nadal zależy od Wzniesienia części naszego człowieczeństwa. Chwalebne czasy świtają i nic nie może powstrzymać tego, co ma nadejść!

W przypadku tej ostatniej zmiany znajdujemy się w niezmiennej linii czasowej; Stare przepowiednie Armagedonu się nie spełnią! Wkrótce przeżyjemy niesamowite czasy.

Nadal jednak istnieje poważna przeszkoda, która niewątpliwie dotyczy losu samej ludzkości;

Nadszedł najbardziej decydujący moment dla ludzkości na planecie Ziemia. Będą dwie dobrze zdefiniowane linie czasowe: jedna poprowadzi część ludzkości do Nowej Ziemi 5D; druga poprowadzi pozostałą część na wygnanie na inną planetę 3D.

Tylko jedna trzecia obecnej ludzkości będzie w stanie dokonać tego przejścia. Co będzie wymagało niezbędnej zdolności wznoszenia, aby go ukończyć; Więc niestety druga część nie będzie.

W końcu będziemy mieli Nowy Cykl i Nową Ziemię. Gdzie żadna władza nie będzie lepsza od naszej wolnej woli i wyborów. Każdy będzie swoim własnym sędzią. Nikt nie będzie ingerował w czyjeś indywidualne preferencje.

Wtedy Światło zwyciężyło tam, gdzie każdy tworzy swoją własną rzeczywistość. Los ludzkości będzie teraz przesądzony. Oddzielając ziarno od plew, tylko 5-wymiarowe istoty przejdą do tego Nowego Świata. Oczekuje się, że wszystko zostanie ukończone, oczyszczone i rozliczone między 2025 a 2030 rokiem.

Skąd pochodzimy

Od samego początku rodziny rodowe Archontów chciały zdominować świat, co wymagało połączenia sił 13 najbardziej wpływowych rodów Archontów. Profesor Adam Weishaupt opracował plan w 1773 roku na prośbę Mayera Amschela Rothschilda.

Ostatecznym celem była, i nadal jest, jedna światowa dyktatura z jednym przywódcą na szczycie, z siedzibą w Jerozolimie w Izraelu. W tym celu wszystkie rządy i wpływowi politycy zostali przekupieni, aby uczestniczyli w tym celu, nie wiedząc, do czego ma on doprowadzić.

Prawdziwymi władcami są niewidzialni jezuici, lucyferianie i Chazarowie, sprawują swoją władzę zza kulis.

Zbrodnie bankierów centralnych są legendarne i liczniejsze, niż można tu powiedzieć. Udzielając ogromnych pożyczek niemal każdemu krajowi i ludziom, stali się zależni od “tajnej” władzy kontrolującej Władzę Realnej Władzy.

Rządy, które chciały pozostać niezależne, zostały siłą rozprawione i usunięte; Ich przywódcy zdetronizowali. Jeśli nie było to możliwe poprzez polityczny zamach propagandowy lub sankcje gospodarcze, CIA, Mossad lub siły wojskowe były wykorzystywane do osiągnięcia celu, jakim było podporządkowanie kraju i ludzi reżimowi Nowego Porządku Świata.

Świadomość i Jedność przełamują moc Władzy Realnej i jej sługusów. W rzeczywistości mandaty i środki przeciwko fałszywej pandemii Covid niszczą świadomość społeczną ludzi. Potrzebne jest pewne zrozumienie, aby zidentyfikować programy inżynierii społecznej globalnej elity i jak nie paść ich ofiarą.

Globalna elita chce 90% depopulacji. Chcą całkowitej kontroli i nadzoru nad każdym aspektem twojego życia. Chcą socjalizmu, z władzą i bogactwem we własnych kieszeniach, innymi słowy komunizmu.

Świadomość i Jedność są bezpośrednią przeszkodą w tych planach. Teraz chcą zabrać wszystko, co ma wartość, a pozostałą ludność uwięzić w obozach. Robią to w imię zachowania planety Ziemi i poprawy klimatu, co jest trafnym kłamstwem.

Poniżej nasz ziemski korespondent Vital Frosi kontynuuje najnowsze osiągnięcia i oferuje porady, jak pomyślnie zakończyć przejście na 5D

TEN, KTO SIĘ BOI, ZOSTAJE W DOMU

Bliskich!

Im bardziej zasłony, które podszywają ludzką świadomość, są podnoszone, tym większa jest zdolność zrozumienia, kim naprawdę jesteśmy i po co tu przyszliśmy. Nie lekceważ swojej wrodzonej mocy. Nie lekceważcie wielkości duszy, którą naprawdę jesteście.

Powtarzam tutaj to, co mówiono już wiele razy: tajemnicą tej szkoły dusz zwanej Ziemią zawsze była zasłona zapomnienia. Nie zapominając, kim naprawdę jesteśmy i nie znając naszych poprzednich inkarnacji, niemożliwe jest życie w dualności i polaryzacji w tym świecie 3D Akcji i Reakcji.

Zasady gry, czyli tej Szkoły, zostały ustalone przed stworzeniem Planety. Jest to część Boskich Planów dla Światów.

Nawet wraz z przybyciem Archontów, nic się nie zmieniło w odniesieniu do Większego Planu. Prawdą jest, że trudności wzrosły, ale przyniosło to również korzyść, ponieważ uczyniło tę Szkołę punktem odniesienia w Galaktyce i lokalnym Wszechświecie.

Strach, zwątpienie, poczucie winy, gniew i wiele innych sytuacji o niskiej częstotliwości rozwinęło się z wierzeń narzuconych przez tę grupę Archontów, którzy uciekli przed Wojnami Oriona i znaleźli schronienie na planecie Ziemia. Uczynili Ziemię swoim schronieniem i podporządkowali obecną ludzkość swoim kaprysom.

Przez tysiąclecia stworzyli zasady i systemy kontroli, które przetrwały do dziś. Jednak w ciągu ostatnich 26 000 lat poćwiartowali ludzkość Ziemi w systemie absolutnej kwarantanny. W rezultacie los dusz tutaj w tej szkole został tymczasowo poddany kaprysom Archontów i podległych im ras Oriana.

Ludzkie hybrydy zostały stworzone, aby oblężenie wcielonych było jeszcze ściślejsze. Religie, systemy i zasady zostały stworzone i wprowadzone w celu dalszego warunkowania i tak już ograniczonego ludzkiego umysłu pod tymi zasłonami. Przez nieznane dotąd technologie, przyniesione przez najeźdźców do wykorzystania jako zagrożenie dla ludzkości, kiedy nasi Galaktyczni Bracia przez cały ten czas trzymali się z dala od Ziemi.

Było również wiele prób uwolnienia ludzkości, ale ostrożność doprowadziła do dłuższego oczekiwania. Powiedzieć, że Stwórca nie miał mocy, aby interweniować w sytuacji na korzyść Światła, jest ironią. Ale zawsze istniała możliwość, aby każda upadła dusza będąca ofiarą Archontów powróciła na ścieżkę Światła.

Ludzie są naturalnie kochającymi duszami i z powodu tej miłości wielu Reptylian, Draconian i innych ras Oriana powróciło na ścieżkę powrotu do domu.

Pewne jest to, że nic i nikt nie może zmienić planów Stwórcy. Dzieje się tak, że każda rasa ludzka z jakiejkolwiek sfery gwiazdowej (gwiezdnej) może zmienić linie czasowe swojej cywilizacji i swojego przeznaczenia jako uczniów w tej szkole. I to właśnie stało się na Ziemi.

W ramach Ostatecznego Przejścia Planety przewidzianego od czasu jej stworzenia, to znaczy w okresie około 3 Wieków, ludzkość Ziemi miała również możliwość wyboru swojego przeznaczenia pod koniec tego długiego Cyklu. Proces ten rozpoczął się około 1750 roku, a obecnie znajdujemy się pod koniec ostatniego stulecia transformacji.

Możemy więc powiedzieć, że jest to również ostatnie pokolenie przed wstrząsem wielkiego Cyklu. Jesteśmy w ostatnim wcieleniu w dualności, podlegając zasłonie zapomnienia.

Teraz wszystko przyspiesza w kierunku ostatniej prostej do Przejścia. Archonci i wspierające ich rasy zostały już usunięte z planety. Oczyszczanie ogranicza się teraz do skorupy ziemskiej, czyli do hybrydowych inkarnacji. Jest to najłatwiejsze zadanie w ramach końcowego oczyszczania, ponieważ nie można już stosować technologii plazmowych.

Stwórca zdecydował, że wielka nauka w tej szkole dobiegła końca. Niczego więcej nie można się nauczyć w tym ograniczonym przez zasłonę wymiarze.

Światło Gamma, które teraz nadejdzie, rozproszy mgłę, która zasłania ludzką świadomość. Wszystko zostanie ujawnione. Jest to Apokalipsa zapowiadana od najdawniejszych czasów. To prawda objawiona jako karta wolności uwalnia Planetę na zawsze spod panowania Ciemności.

Różne kanały już przynoszą wiele informacji, których wcześniej nie mogliśmy znać. Wśród nich jest pewna wiadomość, że Ziemia została przyjęta do Galaktycznej Federacji Światła. Jest to ważne jak dotąd niezrozumiałe dla ludzkości, która wciąż zmaga się z podnoszeniem zasłon. Ale jest to wystarczający powód, aby świętować z radością i podekscytowaniem. W końcu zostaliśmy uwolnieni od Ciemności, a także od zasłon Trzeciego Wymiaru.

W nadchodzących latach nasza świadomość stopniowo odzyska wspomnienia o tym, kim naprawdę jesteśmy, po co tu przybyliśmy i jakie jest przyszłe przeznaczenie tych, którzy ukończyli praktykę w tej szkole 3D. Tak, jest też ta część ludzkości, która nie jest jeszcze gotowa na Wzniesienie. Rozmawialiśmy o tym przy innych okazjach.

Teraz musimy zostawić strach za sobą. Nic nie może nas zatrzymać na ścieżce wznoszenia. Ziemia ma już wibracje i częstotliwość piątego wymiaru. Zdobył już prawo do bycia częścią Federacji Wyższych Światów.

Strach, który zawsze nam towarzyszył, musi zostać porzucony. Jak mówi tytuł tego tekstu: Ten, kto się boi, zostaje w domu. Pozostanie w domu oznacza przegapienie okazji wielkiego święta planetarnej transformacji.

Wciąż są tacy, którzy są posłuszni rozkazowi wszczepionemu przez ciemność, jakby byli mentalnymi implantami. Służą celowi, który sobie wyznaczyli. Niestety, nie mogą dostrzec Światła, które teraz nadchodzi. I nadal trwają w starym celu dezinformacji.

Niektórzy twierdzą nawet, że Planetarna Transformacja została anulowana. Jakby istniał ktoś z większą mocą niż sam Stwórca.

W 2010 roku pozytywna częstotliwość dotarła do części ludzkości. Konieczne do zmiany masy krytycznej Ziemi Oś czasu. To zadecydowało nie tylko o znaczącym postępie Przejścia, ale także o łagodniejszym i bardziej pokojowym Przejściu Planetarnym, definitywnie odrzucając Linię Czasu Armagedonu.

Nic i nikt nie może zmienić Boskich planów, określonych przez naturalne prawa światów.

Nie dajcie się zwieść intrygantom, którzy wciąż czerpią przyjemność z tych, którzy nie mają Światła. Nic nie może zatrzymać tego, co ma nadejść. Nic nie powstrzyma was przed waszym wzniesieniem, z wyjątkiem was samych.

Gdzie jest twój strach? Jeśli nadal ją macie, nadszedł czas, aby uwolnić ją od tej ograniczającej energii, ponieważ strach jest ostatnimi drzwiami, które mają być otwarte w tym czasie planetarnej transformacji. To także drzwi do waszej wolności.

Zaufaj planowi! Zaufaj sobie!

Jestem Vital Frosi i moją misją jest oświecenie!

Namaste!

Przerażająca prawda o piramidach

Opublikowano za: https://operationdisclosureofficial.com/2023/04/22/immutable-divine-plan-who-we-are/

Comments

 1. adamd says:

  Bardzo dobry filmik animowany…
  Teksty są dobre ale w połączeniu z 2-3 sekundowymi obrazami mają określony cel manipulacyjny, kasza informacyjna z oddziaływaniem na mózg..
  Słowo, dżwięki w tle, krótkie sekwencje są używane w konkretnym celu, wpływ na podswiadomość…
  Hipotezy, hipotezy, używane jako pewniki wiedzy i nauki.

  https://www.google.com/search?client=opera&q=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du8LRiALOuJE&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:cceee351,vid:u8LRiALOuJE

Wypowiedz się