Zachodnie społeczeństwo marynuje się w masońskiej korupcji i zdradzie

17 styczeń 2023 rCanadian_Freemasons_Part_1_1000x.jpg24 słynnych Kanadyjczyków, których nie znałeś jako masonów

Jeśli zastanawiasz się, jak cywilizowane normy, takie jak demokracja i wolność słowa, mogą zapaść się z dnia na dzień, jak fałszywa pandemia może zablokować kraj, jak lekarze i pielęgniarki mogą podawać trujące “szczepionki” zdrowym dzieciom i tańczyć, jak policja może bić i zabijać ludzi, którzy domagają się wolności, jak sędziowie mogą przymykać oko, jak banki mogą kraść twoje pieniądze za protesty, Jak media mogą kłamać i oszukiwać, oto twoja odpowiedź: Każda instytucja zachodniego społeczeństwa została zinfiltrowana i obalona przez satanistów, masonów, termitów, którzy zniszczyli instytucje ustanowione w celu ochrony i wspierania społeczeństwa. Zachodnie społeczeństwo nie ma moralnej legitymacji i weszło w spiralę śmierci.

Opierając się na tym, jak mało słyszymy o masonerii, musi ona odgrywać centralną rolę w naszym upadku. W eseju zamieszczonym poniżej Evans Nicholson opisuje, w jaki sposób rak ten przerzutuje do każdej komórki i zabija społeczeństwo.
“Przywódcy polityczni w całym każdy szczebel władzy w Kanadzie i Ameryce przysięga chronić każdego inne od wszystkich form ścigania karnego. Zobowiązali się popełnić krzywoprzysięstwo za przestępstwa, w tym morderstwo i zdradę; wyższe stopnie promujące działalność wywrotową na całej północy Ameryka”.

Kanada i masoneria

Autor: Evans Nicholson
(Fragmenty henrymakow.com)

“W 1983 roku zostałem masonem w małej społeczności
 Zostałem wychowany. Dało mi to perspektywę dynamiki społeczności obejmującej lokalne rodziny, ludzi biznesu i politykę, która tworzyła naszą społeczność. Jedną z moich największych niespodzianek w loży było zobaczenie naszych lokalnych biznesmenów, policji, burmistrza i sędziów miejskich, którzy byli masonami. Byłem dumny z bycia członkiem tej organizacji skupiającej filary naszej społeczności. Moje pierwsze wrażenie było takie, że profesjonalni i odnoszący sukcesy ludzie dołączyli do masonerii. Nie przyszło mi do głowy, że ci ludzie odnieśli sukces dzięki systemowi zapewniającemu sobie nawzajem korzyści. Nie przyszło mi do głowy, że ci ludzie mają dostęp do prywatnych spraw każdego członka naszej społeczności. Władza, jaką daje to masonom i jak ta władza wpływa na każdego z nas na poziomie narodowym, jest rozwinięta w naszym artykule Masoneria: Wpływ na handlarza świata. Z tą władzą działającą w sprawach miejskich, możemy zobaczyć zorganizowaną korupcję zaczynającą się na poziomie społeczności z tymi, których znamy i z którymi żyjemy.

Jeśli zrozumiesz strukturę organizacyjną masonerii, będziesz w stanie rozpoznać, jak jest ona równoległa do struktury politycznej w naszych różnych narodach. Każda loża wspólnotowa w prowincji lub stanie jest zarządzana przez Wielką Lożę tej prowincji lub stanu. Ta loża ma jurysdykcję prowincjonalną lub stanową. Każda Wielka Loża prowincji lub stanu jest zarządzana przez Wielką Lożę Kanady, Ameryki lub dowolnego narodu, który możemy zbadać. Zapewnia to jurysdykcję federalną. W ten sposób nasze władze polityczne i sądownicze podporządkowują się odpowiedniemu poziomowi władzy w hierarchii masońskiej, czy to prowincjonalnej, stanowej czy federalnej.

(Masoneria – Kościół dla ludzi, którzy chcą być źli.)

Poprzez ten system masoński premier lub prezydent otrzymuje wskazówki od odpowiednich organów rządowych Wielkiej Loży. W ten sposób korupcja jest systematycznie zorganizowana od bazy społecznej do najwyższych szczebli władzy federalnej. Spróbuj wyobrazić sobie władzę, jaką ten system daje każdemu masonowi zaangażowanemu w działalność przestępczą, wiedząc, że jest odporny na oskarżenia. Spróbuj wyobrazić sobie, jak łatwo każdy członek społeczeństwa może stać się ofiarą, gdy w Kanadzie lub Ameryce nie ma prawa chroniącego jego mieszkańców. Kiedy władze masońskie wiedzą, że każdy poseł w Kanadzie jest albo powiązany z przestępczością, albo zbyt boi się bronić sprawiedliwości, przestępczość zorganizowana nie ma granic

Oprócz struktury politycznej obejmującej prowincjonalne, stanowe i federalne poziomy władzy, loża masońska dyktuje swoją władzę w całej służbie cywilnej, w tym w naszej policji i wojsku. Czyni to z wielką skutecznością, tworząc statuty loży dedykowane urzędnikom służby cywilnej, policji i personelowi wojskowemu. Specjalne karty loży są dedykowane personelowi dowództwa, do którego są sprowadzani z całego kraju, do sieci wymiany poufnych informacji skoncentrowanych na rozszerzaniu kontroli masońskiej w Kanadzie, Ameryce lub jakimkolwiek innym kraju skorumpowanym przez tajne stowarzyszenia. Jest to system, który nie tylko obejmuje władzę polityczną i sądowniczą, ale jest wspierany przez policję i siły wojskowe, jak widać w południowoamerykańskich dyktaturach masońskich.
Przywódcy polityczni na każdym szczeblu władzy w Kanadzie i Ameryce przysięgają chronić się nawzajem przed wszelkimi formami ścigania karnego. Zobowiązali się do popełnienia krzywoprzysięstwa za przestępstwa, w tym morderstwa i zdradę na wyższych stopniach, promując działalność wywrotową w całej Ameryce Północnej.

(Ta masońska piramida przed siedzibą policji w Toronto na College Street może wyjaśniać, dlaczego morderstwa Shermana nie zostały rozwiązane)

Te rzeczy są rozwinięte w naszym darmowym podręczniku gotowym do druku The Court System And Freemasonry, który zapewnia rzeczywiste przysięgi, które masoni przysięgają w swoich zobowiązaniach. W tym podręczniku podałem przykład pracownika federalnego, który zabił kobietę po przejechaniu przez znak stop po pijanemu. Jako mason miał władzę federalną współpracującą z policją w celu ochrony przed ściganiem. Nie dotarł nawet do sądu, pomimo pewnych komplikacji związanych z córką w samochodzie, który przeżył. Aby zająć się tą komplikacją, zapłacono pieniądze z krwi, aby obejść sytuację, która mogła przynieść masońskie implikacje do publicznej percepcji. Wypłata pieniędzy z krwi pochodzi ze starożytnej praktyki odkupienia krwi stosowanej na Bliskim Wschodzie, gdzie pieniądze są wypłacane członkom rodziny ofiary, aby uzyskać rozgrzeszenie odpowiedzialności za niedbałą śmierć.


Powiązane – Bractwo Dzwonu ujawniło masońską kontrolę
Stany Zjednoczone były masońskie (satanistyczne) od samego początku

Za: henrymakow.com – Demaskowanie feminizmu i Nowego Porządku Świata

Wypowiedz się