Dlaczego Fed jest bankrutem i dlaczego oznacza to większą inflację

Opublikowano  przez EraOfLight

W 2011 roku Rezerwa Federalna wymyśliła dla siebie nowe metody księgowania, aby nigdy legalnie nie zbankrutować. Jak wyjaśnił Robert Murphy, Rezerwa Federalna przedefiniowała swoje straty, aby zapewnić, że jej bilans nigdy nie wykaże niewypłacalności. Jak ujęła to wówczas Priya Misra z Bank of America:

W rezultacie, wszelkie przyszłe straty, które może ponieść Fed, będą teraz wykazywane jako ujemne zobowiązanie (ujemne odsetki należne Skarbowi Państwa), w przeciwieństwie do zmniejszenia kapitału Fed, co czyni negatywną sytuację kapitałową technicznie niemożliwą.

To było dwanaście lat temu i to wszystko było wtedy akademickie. Ale w 2023 roku Fed naprawdę jest niewypłacalny, chociaż jego fałszywe konto po 2011 roku tego nie pokazuje. Niemniej jednak rzeczywistość jest taka, że aktywa Fedu tracą na wartości w tym samym czasie, gdy Fed płaci więcej odsetek niż zarabia w dochodach odsetkowych.

Stało się to jasne w zeszłym tygodniu, kiedy Fed opublikował nowy raport pokazujący, że jego płatności odsetkowe od rezerw bankowych gwałtownie wzrosły w 2022 r. W komunikacie prasowym czytamy:

Całkowite koszty odsetkowe w wysokości 102,4 mld USD wzrosły o 96,6 mld USD w porównaniu z 2021 r. Całkowite koszty odsetkowe wyniosły 5,7 mld USD; wzrostu kosztów odsetkowych 55,1 mld USD dotyczyło kosztów odsetek od sald rezerw posiadanych przez instytucje depozytowe, a 41,5 mld USD związanych z odsetkami od papierów wartościowych sprzedawanych w ramach umów odkupu.

Jak pokazuje ta grafika z Fed, koszt operacji również przekroczył zyski w 2022 r., Ponieważ przekazy pieniężne spadły od 2021 r.:

Przekazów pieniężnych

W całym roku Fed zdołał osiągnąć dodatni dochód netto, dzięki dodatnim napływom w pierwszej połowie roku. Ale od września, jak zauważa Reuters, Fed zaczął rejestrować tak zwane aktywa odroczone, które podliczają stratę Fedu; Odroczony składnik aktywów wyniósł na koniec roku 18,8 mld USD.

Zwrot “odroczone aktywa” zasadniczo oznacza “utratę pieniędzy” w Fedspeak: Fed powinien dokonywać przekazów do Departamentu Skarbu USA z nadwyżki, ale kiedy nie ma nadwyżki, Fed “odracza” swoje płatności. Możemy zobaczyć, jak te przekazy spadły do ujemnego terytorium od września:

skarbnica

Trend spadków przekazów pieniężnych raczej nie odwróci się w 2023 r., chyba że Fed przyjmie bardzo gołębi zwrot i ponownie wymusi obniżkę stóp procentowych. Bardziej prawdopodobne jest to, że Fed utrzyma stopy procentowe na stałym poziomie lub tylko nieznacznie je obniży. W obu przypadkach Fed będzie musiał nadal wypłacać więcej odsetek niż zarabia w dochodach.

Dlaczego Fed jest teraz niewypłacalny?

Znaczna część powodów, dla których Fed stał się niewypłacalny w ostatnich miesiącach (i prawie na pewno będzie w 2023 r.) wynika z faktu, że od 2008 r. Fed wykupił biliony dolarów długu skarbowego i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS). Fed zrobił to, aby wesprzeć ceny nieruchomości i obligacji rządowych (tj. subsydiować Wall Street, banki i przemysł nieruchomości).

Jednak kupił te aktywa o stałym oprocentowaniu, gdy stopy procentowe były bardzo niskie, a większość z tych aktywów ma termin zapadalności ponad rok. Oznacza to, że nawet jeśli stopy procentowe wzrosły w ubiegłym roku, dochody Fedu z tych aktywów nie wzrosły znacząco. Jednak Fed płaci również bankom odsetki od rezerw i reverse repo. Ta stopa procentowa nie jest stała i szybko się zmienia. Tak więc, chociaż całkowite rezerwy w Fed spadły o 25 procent w ostatnich miesiącach, nie spowoduje to spadku płatności odsetkowych do poziomu z 2021 r., Ponieważ stopy procentowe wzrosły o 4 300 procent, z 0,1 procent do 4,4 procent.

odsetki

Efekt? Fed wypłaca teraz bankom więcej odsetek niż zarabia w dochodach z MBS i obligacji rządowych, które posiada w swoim portfelu. Tak więc, jak widzieliśmy w piątkowym komunikacie Fedu, odpływy z płatności odsetkowych wzrosły, ale dochody nie, a Fed jest teraz zmuszony odroczyć obiecane płatności na rzecz Skarbu Państwa.

Innym czynnikiem komplikującym Fed jest fakt, że jego portfel również traci na wartości.

(Kluczem do zrozumienia, w jaki sposób staje się to problemem, jest pamiętanie, że ceny obligacji poruszają się w przeciwnym kierunku niż stopy procentowe. Tak więc, gdy stopy procentowe nowo wyemitowanych obligacji [tj. rentowności] idą w górę, ceny istniejących obligacji idą w dół.)

Wraz ze wzrostem stóp procentowych w ubiegłym roku spadła wartość MBS i długu skarbowego Fedu. Więc teraz Fed ma również mniej kapitału. Jednak dzięki księgowości podobnej do Enronu bankructwo Fedu jest prawnie tylko kwestią “odroczonych aktywów”, więc nie jest to problem prawny dla Fedu.

papiery wartościowe

Niemniej jednak to, że straty Fedu prawdopodobnie będą rosły dalej i będą wymagały dofinansowania, widać po tym, że widzieliśmy już tego rodzaju problemy. Jak zauważył Alex Pollock w wykładzie w Mises Institute w 2022 r., Fed postawił się w sytuacji podobnej do tej, która zatopiła oszczędności i pożyczki na początku lat 1990. Podobnie jak S i L, Fed “zainwestował” w duże kwoty długoterminowego długu przy niskich stałych stopach procentowych. Ale potem stopy procentowe poszły w górę. Przychody z tytułu odsetek o stałym oprocentowaniu pozostały w dużej mierze takie same, ale zobowiązania z tytułu płatności odsetek znacznie wzrosły. Tam właśnie jest teraz Fed.

Dla normalnej instytucji finansowej sytuacja ta prowadzi do bankructwa. Ale Fed będzie się ratował, drukując pieniądze. Ostatecznie oznacza to inflację cen, zarówno w aktywach, takich jak akcje i nieruchomości, jak i w towarach konsumpcyjnych, takich jak jaja i części samochodowe. Zwykli ludzie zobaczą, że ich koszty utrzymania wzrosną, a ich płace realne spadną, i staną się biedniejsi. Jednak w tym wszystkim skorzysta Fed i sam reżim. Jak ostrożnie mówił Fed w ostatnich dniach, jego faktyczne bankructwo nie ogranicza jego zdolności do prowadzenia zwykłej inflacyjnej polityki pieniężnej. Nigdy się nie obawiaj – ponieważ Fed może dowolnie tworzyć swój dochód poprzez inflację monetarną, reżim będzie nadal korzystał ze zwykłych sztuczek Fedu. Reżim będzie w stanie prowadzić do wyższych deficytów, wydając na “darmowe” świadczenia dla wyborców i na dobrobyt korporacyjny dla politycznie potężnych. To wszystko jest wielkim oszustwem dla klasy pasożytniczej. Dla klas produktywnych? Nie tak bardzo.

**Autor: Ryan McMaken

**Źródło

Opublikowano za: https://eraoflight.com/2023/01/19/why-the-fed-is-bankrupt-and-why-that-means-more-inflation/

Wypowiedz się