Władimir Putin: Pedofilia jest zasadniczo satanistyczna

Władimir Putin: “W tych krajach zaprzecza się moralnym podstawom i jakiejkolwiek tradycyjnej tożsamości – neguje się lub relatywizuje tożsamości narodowe, religijne, kulturowe, a nawet płciowe”.

… Autor: Jonas E. Alexis, redaktor VT -29 października 2022 r.

Czy możesz pomyśleć o jakimkolwiek zachodnim polityku, który może przez cztery godziny zadawać pytania nawet zajadłym przeciwnikom? Czy jakikolwiek zachodni przywódca był w stanie to zrobić w niedawnej pamięci? A co z George’em W. Bushem? Obama? Może Angela Merkel?

Cóż, Władimir Putin był w stanie to zrobić. W rzeczywistości zrobił to dokładnie pod koniec zeszłego miesiąca. W swoim przemówieniu i dyskusji Putin ponownie poruszył kwestię moralną, która nieubłaganie leży u podstaw prawie wszystkich obecnych konfliktów politycznych na Bliskim Wschodzie i gdzie indziej. Putin z pewnością nie zawiódł:

Wiele państw zachodnich poszło drogą, w której zaprzeczają lub odrzucają własne korzenie, w tym swoje chrześcijańskie korzenie, które stanowią podstawę cywilizacji zachodniej. Wtych krajach zaprzecza się moralnym podstawom i jakiejkolwiek tradycyjnej tożsamości – neguje się lub relatywizuje tożsamości narodowe, religijne, kulturowe, a nawet płciowe. [1]

Fakt, że poruszył kwestie tożsamości płciowej, które, jak powiedział, “są negowane lub relatywizowane”, jest wyraźną naganą dla satanizmu, który zasadniczo wyraża rozwiązłą ideę, że moralność nie powinna odgrywać żadnej roli w identyfikowaniu płci i że pedofilia jest po prostu reliktem przeszłości.

Jest to również ostre naganą dla czołowych satanistów, takich jak Zygmunt Freud i Wilhelm Reich, którzy postulowali, że wyzwolenie seksualne powinno być realizowane za wszelką cenę. Reich miał to na myśli, kiedy postulował w swojej rewolucji seksualnej:

Pierwszym warunkiem wstępnym poprawy stosunków międzyludzkich i seksualnych jest całkowite zerwanie z tymi poglądami moralnymi, które opierają swoje przykazania albo na rzekomo nadprzyrodzonych zarządzeniach, albo na arbitralnym prawie, albo po prostu na tradycji. Prawa moralności powinny również opierać się na wglądzie zdobytym przez postępową naukę. [2]

Podobnie jak francuscy encyklopedyści, Reich celowo wpadł w pułapkę, że prawdziwa nauka może naprawdę zaprzeczać moralności, podczas gdy w rzeczywistości moralność jest zasadniczo kamieniem węgielnym lub filarem, na którym opiera się prawdziwe przedsięwzięcie naukowe. Nie był jedynym, który celowo wpadł w tę pułapkę. Karol Darwin faktycznie pokonał go na pięści.

Darwin wykluczył moralność ze swojego intelektualnego projektu i, zgodnie z oczekiwaniami, szybko skończył żyjąc w rażącej sprzeczności. “Wszystko w przyrodzie”, mówi Darwin, “jest wynikiem ustalonych praw”. [3] Darwin doszedł do tego wniosku, ponieważ zaczął przyjmować to, co biografowie Adrian Desmond i James Moore nazywają “przerażającym materializmem”, zgodnie z którym “ludzki umysł, moralność, a nawet wiara w Boga były artefaktami mózgu…”[4]

W tym sensie Darwin wierzył, że moralność została stworzona, a nie odkryta przez ewolucję. [5] Według historyka biologii Petera J. Bowlera, Darwin

“Próbowałem przekształcić moralność w gałąź biologii poprzez propozycję, że nasze instynktowne zachowanie może być rozumiane tylko jako produkt naturalnych procesów, które przystosowały nas do określonego sposobu życia opartego na jednostce rodzinnej jako sposobie wychowywania dzieci”. [6]

Jeśli wszystko, łącznie z moralnością, jest artefaktem mózgu, jeśli nasze zachowanie jest “instynktowne, zaprogramowane przez ewolucję w samą strukturę naszych mózgów” i jeśli “moralność jest jedynie racjonalizacją tych instynktów społecznych”[7], to nie ma odpowiedzialności moralnej. Po prostu nie możemy potępiać niemoralnych czynów i niemoralnych ludzi, takich jak Benjamin Netanjahu i oligarchicznych imperiów, takich jak Goldman Sachs.

Darwin uważał, że “umysł człowieka wyłonił się przede wszystkim z umysłu robaka. To było sedno sprawy”. [8]

Karol Darwin

Jeśli moralność nie wchodzi w rachubę, to to, co pozostaje, to w zasadzie walka, siła i siła. Krótko mówiąc, przetrwanie najsilniejszych. Darwin miał to na myśli, kiedy powiedział:

“Istnieją powody, by sądzić, że szczepienia uchroniły tysiące, które ze względu na słabą konstytucję wcześniej uległyby ospie. W ten sposób słabi członkowie cywilizowanych społeczeństw rozmnażają swój rodzaj. Nikt, kto zajmował się hodowlą zwierząt domowych, nie wątpi, że musi to być wysoce szkodliwe dla rodzaju ludzkiego.

“Zaskakujące jest, jak szybko brak opieki lub opieka źle ukierunkowana prowadzi do degeneracji rasy domowej; Ale z wyjątkiem samego człowieka, prawie nikt nie jest tak nieświadomy, aby pozwolić swoim najgorszym zwierzętom rozmnażać się. [9]

To nie przypadek, że darwinizm i kapitalizm mają pokrewną duszę. [10] Jak zauważa historyk biologii Peter J. Bowler, Darwin

Projektował konkurencyjny etos kapitalizmu na naturę, a następnie nagiął wszystkie swoje obserwacje, aby dopasować się do wzorca narzuconego przez jego własny umysł. Darwin nie odkrył doboru naturalnego: wynalazł go, a następnie sprzedał światu, który aż nazbyt chętnie widział swoje własne wartości z “naturalnym” uzasadnieniem.

“Wysiłki naukowców, by przedstawić Darwina jako czysto obiektywnego badacza, są jedynie narzędziem używanym do ukrycia ideologicznych podstaw samej nauki”. [11]

Darwin skomplikował sprawę, kiedy oświadczył, że “wolałby raczej pochodzić od bohaterskiej małpki, która poświęciła swoje życie, niż od dzikusa, który lubuje się w torturowaniu swoich wrogów, składa krwawe ofiary, praktykuje dzieciobójstwo bez wyrzutów sumienia, traktuje swoje żony jak niewolnice, nie zna przyzwoitości i prześladują go najgrubsze przesądy”. [12]

Więc co to jest, Darwin?

Filozoficznie i ideologicznie Darwin chce być okrutny wobec “”. W rzeczywistości powiedział dość wyraźnie, że “” powinni zostać wyeliminowani. Jednak praktycznie ten sam Darwin narzekał, że “dzicy” nie powinni lubować się w torturowaniu się nawzajem. Darwin nawet nie zaakceptował idei, że moralność może być “obiektywna i uniwersalna”! [13] W rzeczywistości uważał, że “świat przyrody nie ma moralnej ważności ani celu”. [14]

Do dziś intelektualne dzieci Darwina, takie jak Bradley A. Thayer, wciąż nie rozwiązały wewnętrznej sprzeczności, która istnieje w ich własnym weltanschauung, a którą desperacko pragną, aby była prawdziwa.

Kiedy wszystko zostało powiedziane i zrobione, Darwin wolał żyć w sprzeczności, niż pozwolić, aby moralny obowiązek kierował jego myśleniem. Twierdził, że “” nie zasługują na życie, ale odrzucał ludzi, którzy wprowadzali tę ideę w życie.

Obiektywna moralność nie istnieje, a nawet dzieciobójstwo ma darwinowski mechanizm[15], ale dzikusom złe jest popełnianie dzieciobójstwa i składanie ofiar z ludzi. Co ciekawsze, Darwin uważał, że mądrze jest narzucić dzikusom to “obiektywne” prawo!

Darwin w zasadzie sprzedawał kłamstwa, a następnie krzyczał “nauka!”, aby rozwinąć metafizycznie niespójny i bezwartościowy system. Opowiadał się za ludobójstwem, a następnie odwracał się, potępiając tych, którzy praktykowali ludobójstwo. Jego intelektualne dzieci do dziś używają mantry “nauka!”, aby uciszyć myślicieli i sceptyków. [16]

Jak niedawno twierdził filozof nauki i ateista Michael Ruse, darwinizm jest obecnie pełnoprawną religią, z własnymi kapłanami i doktryną. [17] Inni filozofowie, tacy jak James Rachels, argumentowali, że zwolennicy Darwina czasami niechętnie podążają za moralnymi implikacjami jego systemu do swoich logicznych wniosków, ponieważ są one egzystencjalnie nie do życia lub “moralnie szkodliwe”. [18]

Intelektualne dzieci Darwina nadal nie dostrzegają jego odrzucenia obiektywnej moralności, ale widzą ze zdumiewającą jasnością, że obiektywna moralność musi być podtrzymywana w konfrontacji z syjonizmem i innymi żydowskimi ruchami rewolucyjnymi. G.K. Chesterton urwaliłby głowę tym ludziom i prosił, by zaczęli myśleć prosto. Jak to ujął:

“W swojej książce o polityce [współczesny rewolucjonista] atakuje ludzi za deptanie moralności; W swojej książce o etyce atakuje moralność za deptanie ludzi. Dlatego współczesny człowiek w buncie stał się praktycznie bezużyteczny dla wszystkich celów buntu”. [19]

Innymi słowy, Darwin jest praktycznie bezużyteczny, jeśli chodzi o myślenie o moralności i odpowiadanie na metafizyczne pytania w logiczny sposób. I czy mu się to podobało, czy nie, Darwin zasadniczo wyrażał poglądy bogatych i potężnych w książkach takich jak The Descent of Man.

Czy mu się to podobało, czy nie, Darwin zasadniczo legitymizował syjonizm, który pojawił się na scenie politycznej, gdy darwinizm społeczny zaczął kwitnąć zarówno w Europie, jak i w Ameryce na początku XX wieku.

W tym sensie darwiniści, którzy krytykują syjonizm, robią to nie na podstawie darwinizmu, ale na podstawie moralności, którą sam Darwin odrzucił. Krótko mówiąc, darwinizm jest domem pełnym dymu; Jest metafizycznie niespójny, a zatem praktycznie bezwartościowy.

Putin jest oczywiście na tyle sprytny, by zdać sobie sprawę, że jeśli Zachód ma przetrwać, politycy i myśliciele muszą przywrócić moralność i działać na tej podstawie. Nie ma innego sposobu, aby mieć sens. To znowu pośredni atak na ludzi takich jak Wilhelm Reich.

Wilhelm Reich

Reich zrozumiał, że aby jego rewolucja seksualna mogła się odbyć, moralność musi zostać odrzucona. Powiedział to wprost, że

“Nie chcemy, aby naturalny pociąg seksualny był naznaczony jako “grzech”, “zmysłowość” zwalczana jako coś niskiego i bestialskiego, a “podbój ciała” stał się wiodącą zasadą moralności! [20]

Reich rozumiał przez “naturalny pociąg seksualny”, że jeśli pięćdziesięcioletni mężczyzna chce spać z 10-letnim dzieckiem, to ten “naturalny pociąg seksualny” nie powinien być zakazany. Innymi słowy, Reich opowiadał się za pedofilią i innymi dewiacjami seksualnymi.

“Zahamowanie seksualne”, mówi Reich, “uniemożliwia przeciętnemu nastolatkowi racjonalne myślenie i odczuwanie”. Następnie powiedział, że “jeśli komuś uda się pozbyć dziecięcego strachu przed masturbacją, a w rezultacie genitalność wymaga gratyfikacji, wtedy intelektualny wgląd i satysfakcja seksualna są przyzwyczajone i przeważają”. [21]

Reich był najwyraźniej głupi celowo. Ponieważ podążał za zasadniczo talmudyczną ideologią, musiał postulować, że deprawowanie dzieci poprzez perwersję seksualną doprowadzi do “intelektualnego wglądu”. Ale potem musiał też przedstawić swoją perwersję w języku “moralności”.

“Dla nas”, pisał w swojej Rewolucji Seksualnej, “moralność służy, w danych okolicznościach i zgodnie z naszymi najlepszymi spostrzeżeniami, rozwojowi indywidualnej osobowości, prowadzeniu wszystkich ludzi ku wyższym i doskonalszym formom życia”. [22]

Oczywiście, moralność powinna być “przewodnikiem wszystkich ludzi ku wyższym i doskonalszym formom życia”, ale jak to się ma do idei Reicha, że deprawowanie dzieci perwersją seksualną ponownie doprowadzi do “intelektualnego wglądu”? I czy naprawdę wierzył, że ten styl życia doprowadzi do “wyższych i doskonalszych form życia”? Czy nie widzieliśmy rezultatów tego nonsensu przez ostatnie sześćdziesiąt lat? [23]

Cóż, Reich nie był aż tak głupi. Ponownie, celowo był głupi. Napisał: “Stosunek seksualny sam w sobie nie jest ani moralny, ani niemoralny. Zrodzona z silnego, naturalnego popędu, staje się jednym lub drugim tylko poprzez opinie i towarzyszące im okoliczności. [24]

Mamy tu do czynienia z fundamentalnym problemem. Jeśli “stosunek seksualny nie jest ani bardziej, ani niemoralny”, to kobiety, które oskarżyły Billa Cosby’ego o popełnienie lubieżnych aktów seksualnych, popełniły poważny błąd.

Jeśli Reich ma rację, to nie ma czegoś takiego jak gwałt, a jeśli gwałt jest tylko amoralnym działaniem, to hollywoodzcy aktorzy i aktorki również nie mogą narzekać na gwałt. Tutaj znowu widzimy, że darwinizm i żydowski duch rewolucyjny są koncentrycznymi kręgami, ponieważ darwinizm mówi nam, że gwałt ma biologiczną podstawę.[25] Niespójna teza, która w oczywisty sposób usuwa wymiar moralny.

Interesujące jest to, że wykorzeniona kultura nigdy nie potępiła Reicha za jego perwersję! A Darwin jest nadal czczony w kręgach akademickich na całym świecie.

Reich, który projektował swoje wyzwolenie seksualne na świat[26], próbował ugruntować swoją perwersję w biologii. Ale jak zauważył niedawno sam James E. Strick:

“nie ma sensu przyglądać się bliżej nauce Reicha, ponieważ nie było żadnej legalnej nauki z Reicha – nawet jeśli przypisuje się mu talent jako terapeuty i analityka politycznego lub społecznego”. [27]

Interesujące w Putinie jest to, że pośrednio atakował satanistów takich jak Reich. Wyartykułował pogląd, że “moralna podstawa i jakakolwiek tradycyjna tożsamość są negowane” na Zachodzie. “Tam”, kontynuował, “polityka traktuje rodzinę wielodzietną na równi z homoseksualnym związkiem partnerskim (prawnie)”. Następnie Putin zrzucił polityczną bombę, co oczywiście czyni go złoczyńcą w oczach satanistów i agentów NWO:

“Ekscesy i wyolbrzymianie poprawności politycznej w tych krajach rzeczywiście prowadzą do poważnego rozważenia legitymizacji partii, które promują propagandę pedofilii. Ludzie w wielu państwach europejskich naprawdę wstydzą się swojej przynależności religijnej i rzeczywiście boją się o nich mówić.

Putin ponownie powiedział, że jeśli nie ma moralności, to “degradacja i prymitywizacja kultury” jest logicznym krokiem. [28]

Co może być lepszym dowodem na moralny kryzys ludzkiego społeczeństwa na Zachodzie niż utrata jego funkcji reprodukcyjnych? A dziś prawie wszystkie “rozwinięte” kraje zachodnie nie są w stanie przetrwać reprodukcyjnie, nawet z pomocą migrantów. Bez zasad i wartości moralnych, które ukształtowały się i rozwinęły przez tysiąclecia, ludzie nieuchronnie stracą swoją ludzką godność i staną się brutalami.

Putin kontynuował dekonstrukcję ideologii Nowego Porządku Świata w ten sposób: “Trzeba szanować prawo każdej mniejszości do samostanowienia, ale jednocześnie nie może i nie powinno być żadnych wątpliwości co do praw większości”.

To tyle, jeśli chodzi o twierdzenie, że Putin jest przeciwko demokracji i że starał się prześladować grupy mniejszościowe w Rosji. Putin oczywiście wie, że grupy mniejszościowe muszą być chronione, ale jednocześnie nie mogą narzucać swojej ideologii większości. Co więcej, nie mogą dążyć do obalenia porządku moralnego. Proste i proste.

Oczywiście pedofile, neokonserwatyści i inni agenci Nowego Porządku Świata nigdy nie wybaczą Putinowi, ponieważ sprawia, że ci ludzie wyglądają naprawdę źle. Jeśli ci ludzie podążają za satanistyczną ideologią, mówi Putin, to są na “drodze do degradacji”. [29]

Zgadzamy się. Jakie jest rozwiązanie? Ci ludzie muszą się odwrócić i uczynić praktyczny powód lub Logos swoim codziennym posiłkiem. Jak ujął to C. S. Lewis: “Jeśli jesteś na złej drodze, postęp oznacza wykonanie zwrotu i powrót na właściwą drogę; I w takim przypadku człowiek, który zawraca najszybciej, jest najbardziej postępowym człowiekiem”.

https://youtube.com/watch?v=h7Qj_bN-LWo%3Fstart%3D546%26feature%3Doembed

Ten artykuł został po raz pierwszy opublikowany w 2017 roku.


 • [1] “Putin krytykuje kraje zachodnie za porzucenie chrześcijańskich korzeni”, Wolna Republika, 28 grudnia 2016 r.
 • [2] Wilhelm Reich, The Sexual Revolution: Towards a Self-Regulatory Character Structure (Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux, 1945 and 1974), s. 54.
 • [3] Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin: 1809-1882 (New York: W. W. Norton, 1958), 87.
 • [4] Adrian Desmond i James Moore, Darwin: The Life of a Tormented Evolutionist (Nowy Jork: W. W. Norton, 1991), xvii.
 • [5] Dalsze badania na ten temat można znaleźć w Peter J. Bowler i David Knight, Charles Darwin: The Man and His Influence (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 183-184.
 • [6] Tamże, 183.
 • [7] Tamże, 85.
 • [8] Desmond i Moore, Darwin, 239.
 • [9] Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Nowy Jork: D. Appleton and Co., 1896), 1: 168.
 • [10] Zobacz E. Michael Jones, Barren Metal: A History of Capitalism as the Conflict Between Labor and Uchry (South Bend: Fidelity Press, 2014).
 • [11] Peter J. Bowler, Charles Darwin: The Man and His Influence (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), str. 8.
 • [12] Cytowane w: Janet Browne, Charles Darwin: A Biography, vol. 2 (Princeton: Princeton University Press, 2002), 342-343.
 • [13] Tamże, 392.
 • [14] Tamże, 54.
 • [15] Patrz Glenn Hausfater i Sarah Blaffer Hrdy, eds., Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspectives (New York: Aldine Publishing, 1984).
 • [16] Najnowsza krytyka darwinizmu znajduje się w Thomas Nagel, Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Sure False (Nowy Jork: Oxford University Press, 2012); Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism (Nowy Jork: Oxford University Press, 2011); Jerry Fodor i Massimo Piattelli-Palmarini, What Darwin Got Wrong (Nowy Jork: Picador, 2010).
 • [17] Michael Ruse, Darwinism as Religion: What Literature Tells Us About Evolution (Nowy Jork: Oxford University Press, 2016).
 • [18] James Rachels, Created from Animals: The Moral Implications of Darwinism (Nowy Jork: Oxford University Press, 1990), 4.
 • [19] G. K. Chesterton, Orthodoxy (London: Hodder & Stoughton, 1996), 52-53.
 • [20] Reich, Rewolucja seksualna, 54.
 • [21] Cytowane w: E. Michael Jones, The Catholic Church and the Cultural Revolution (South Bend: Fidelity Press, 2016), wydanie kindle.
 • [22] Reich, Rewolucja seksualna, 55.
 • [23] Aby zapoznać się z historią kultury na ten temat, zob. E. Michael Jones, Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control (South Bend: St. Augustine’s Press, 2000); Degenerate Moderns: Modernity as Rationalized Sexual Misbehavior (South Bend: Fidelity Press, 2012).
 • [24] Tamże.
 • [25] Randy Thornhill i Craig T. Palmer, A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion (Cambridge: MIT Press, 2000).
 • [26] Zob. np. Myron Sharaf, Fury on Earth: A Biography of Wilhelm Reich (Nowy Jork: Da Capo Press, 1994); Christopher Turner, Adventures in the Orgasmatron (Nowy Jork: Farrar, Straus i Giroux, 2011).
 • [27] James E. Strick, Wilhelm Reich, Biolog (Cambridge: Harvard University Press, 2015), 3.
 • [28] “Putin krytykuje kraje zachodnie za porzucenie chrześcijańskich korzeni”, Wolna Republika, 29 grudnia 2016 r.
 • [29] Cytowane w: Marc Bennetts, “Kto jest teraz ‘bezbożny’? Rosja mówi, że to USA”, Washington Times, 28 stycznia 2014 r.

ŹRÓDŁOWeterani dzisiaj

WOKÓŁ SIECI

Wypowiedz się