Polskojęzyczny rząd, a usiłowanie legalizacji ludobójstwa

1 października 2022 r. dr Diana Wojtkowiak doręczyła zawiadomienia dziesięciu urzędnikom polskiego rządu, w tym Prokuratorowi Generalnemu, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów. Opublikowała go również w formie listu otwartego do wszystkich obywateli Polski. W ten sposób zawiadomiła urzędników państwowych o usiłowaniu popełnienia przestępstwa w celu zalegalizowania zbrodni ludobójstwa na obywatelach polskich. Próba jest podejmowana poprzez projekt ustawy, który ma zostać przyjęty przez parlament.

WolnoscAnarchia Published November 17, 2022

https://rumble.com/v1v3y8s-polski-rzd-a-usiowanie-legalizacji-ludobjstwa.html 

Polski rząd powiadomiony o przestępstwie

Linki
http://www.torsionfield.eu/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Zawiadomienie-o-pr%C3%B3bie-dokonania-przestepstwa-legalizacji-zbrodni-ludob%C3%B3jstwa.pdf
https://expose-news.com/2022/11/16/polish-gov-notified-of-crime-to-legalise-genocide/
https://piotrbein.net/2022/10/08/notice-on-an-attempted-crime-to-legalize-the-crimes-of-genocide-against-polish-citizens/
http://www.torsionfield.eu/?page_id=494
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754/katalog/12909380?fbclid=IwAR0xbO3vFz6qOezyq7rEH0TQj7sNDMQD7wL6gcktxLmgl3TCqPvpNSz5sjI#12909380
Chcą wprowadzić w życie ustawę znoszącą naszą wolność na czas nieokreślony.
https://www.youtube.com/watch?v=Y8O2y1Gef5M&t=90s
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1haVmFxc1F4eWUyZVNYWnA5dEJvZG4yX1EyZ3xBQ3Jtc0tuMG0zaVV3dEFJcHJIMzlvaG05Ry1XRDBlbTkyVi1wc3YzaTd0aEl6SFd6dWtSN2kyQW9iNVEtai1HRlBUX0FJTHRSUkpjaFdJMGFRT2RDb09XQjR0VHl1ZnU1SDY0WUJjRExnbUJ6S005VEF2RldXWQ&q=https%3A%2F%2Ffiles.fm%2Fu%2Fs66enfkag&v=Y8O2y1Gef5M
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa292YTRfMmJua3NZWTlHa1kxeEdZak4wSjlad3xBQ3Jtc0tsVXJSUm16QjMtSDRWRGFqQ19Wc0RzelN1RHFLOEZyTkQ0OXhwMHZKNVJId3RyVWdReHFWU1ZTeVNrVEEyU0FXN2FHal9TalZid1N3ZzhKSEJqV20xa0RMZGhSckl5YkRtN2s3MTlCR2lkc3VlUm5hRQ&q=https%3A%2F%2Fnowespektrum.pl%2Fpisma%2F&v=Y8O2y1Gef5M

Wypowiedz się