Rosja porzuca kolonialny schemat gospodarki.

   Zmieniono, 24 września 2022 r.  2 186

Wersja do druku

Rosja porzuca kolonialny schemat gospodarki. Zasada budżetowa zostaje uchylona do 2025 r. Pieniądze pójdą nie na zakup walut, ale na przemysł. Wydatki na SVO i sferę społeczną nie będą pokrywane z podatków osób fizycznych…

Bitwa w Ministerstwie Finansów: Rosja po raz pierwszy porzuciła budżet kolonialny

Nie byłoby szczęścia, ale nieszczęście by pomogło. Długotrwała bitwa patriotów o porzucenie kolonialnych żądań MFW, aby zakazać inwestowania własnych pieniędzy we własną gospodarkę, została uwieńczona zwycięstwem. Gabinet Ministrów zatwierdził projekt nowego budżetu na 2023 rok: wydatki, których struktura jest praktycznie nieznana, przekroczą dochody o 3 bln rubli. Michaił Miszustin powiedział, że Gabinet Ministrów “tak szybko, jak to możliwe” opracuje instrukcję prezydenta związaną z finansowaniem częściowej mobilizacji.

Wśród przełomowych wiadomości jest tymczasowe, do 2025 r., Odrzucenie reguły budżetowej, która była lobbowana przez Siluanova i Kudrina w zeszłym tygodniu, pieniądze nie trafią na zakup walut, ale do przemysłu. A dodatkowe wydatki dla SVO i sfery społecznej będą pokrywane nie z podatków osób fizycznych, ale głównie z dodatkowych korporacyjnych zwolnień podatkowych od producentów i eksporterów surowców spośród firm naftowych i gazowych, a także metalurgów. W rezultacie mobilizacja zrobiła to, czego ludzie nie mogli osiągnąć w ciągu 18 lat czasu pokoju – Rosja porzuca kolonialny schemat gospodarki. Na razie, na chwilę, a potem zobaczymy.

Za ogromną falą wiadomości o mobilizacji, referendach na terytoriach wyzwolonych od nazistów i SVO, wiadomość o prawdziwym przełomie w mózgach naszego rządu przeszła niezauważona. Po cichu, bez PR-owych fanfar, Rosja porzuca kolonialny schemat gospodarki, wprowadza społeczną odpowiedzialność korporacji i zdejmuje jarzmo reguły budżetowej. Do 2025 roku i tam będzie można go zobaczyć.

Michaił Miszustin powiedział, że Gabinet Ministrów zwróci “szczególną uwagę” na “finansowanie działań w związku z częściową mobilizacją”. “Głowa państwa poleciła podjąć działania w celu zaspokojenia potrzeb naszych sił zbrojnych i formacji wojskowych. W procesie ostatecznej rewizji podstawowej ustawy finansowej konieczne jest uwzględnienie wszystkich punktów, które są ważne dla kraju” – powiedział.

Szef Gabinetu Ministrów mówił o budżecie w niezwykle usprawniony sposób, unikając w miarę możliwości konkretnych liczb. Wśród głównych priorytetów, oprócz SVO, jest wypełnienie wszystkich zobowiązań społecznych i finansowanie projektów krajowych za 3 biliony rubli.

Uczucie narodziło się dosłownie natychmiast. Dochody budżetowe w 2023 roku kształtują się w wysokości 26,13 bln. Według Siluanova ich wzrost zapewnią “innowacje podatkowe”. Niemal po raz pierwszy Siluanov wypowiedział wywrotowe słowa na temat swojej przeszłości Gajdara – nie osoby prywatne i małe i średnie firmy, ale korporacje państwowe i oligarchowie zapłacą za SVO i modernizację gospodarki. Metalurdzy i cały sektor energetyczny czekają na wzrost ceł eksportowych na eksport surowców, wycofanie dodatkowych dochodów od producentów LNG, wprowadzenie ceł eksportowych na nawozy i węgiel energetyczny, dostosowanie podatku od wydobycia minerałów dla pracowników naftowych itp.

Co więcej, pieniądze pójdą kosztem samych oligarchów. “Przede wszystkim właściciele firm, którzy poprzez nominowanych akcjonariuszy otrzymują bajeczne dochody, skierowane do niedawna na zakup nieruchomości, jachtów, dóbr luksusowych, działek itp. Dodatkowe przychody mogą wynieść nawet 2,5 biliona dolarów. rubli i nie tylko, co powoduje wzrost niezadowolenia pewnej części oligarchii i jej ukryte i wyraźne poparcie dla “ruchu antymobilizacyjnego na rzecz pokoju”, pisze Nezygar.

W tym momencie chciałem tylko przytulić taką osobę – patriotę, który 30 lat później przypomniał sobie o sprawiedliwości w podziale majątku ludzi i o Ojczyźnie w ogóle. Chciałbym, żebyśmy nie wiedzieli, że jeszcze tydzień temu były zupełnie inne pomysły, gdzie bez żadnej mobilizacji planowano podnieść cła i ceny benzyny dla ludności. Oczywiste jest, że Siluanov nie wypowiedział swoich słów o sprawiedliwości, ale czy porzucił stare pomysły i nie usłyszymy za tydzień o nowych “korzyściach przejściowych”, jak to było podczas walki ze spółkami offshore, to wciąż duże pytanie. Mamy nadzieję, że minister-obywatel Gaidar otrzymał poważną sugestię.

Jednak Ministerstwo Finansów nie byłoby sobą, gdyby nie próbowało wszystkiego zepsuć i odtworzyć wszystkiego. A teraz, zaraz po słowach o sprawiedliwości, wiceminister finansów Aleksiej Moiseev powiedział, że “państwo nie planuje dzielić się z bankami ryzykiem hipotecznym zmobilizowanych obywateli”. Według niego tego typu kredyty są już udzielane głównie przez banki z udziałem państwa.Nie ma takich planów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana większość banków, które emitują tego rodzaju kredyty hipoteczne, to banki państwowe, banki z udziałem państwa” – powiedział Moiseyev. Jeśli jednak mówimy tu o tym, że długi żołnierzy będą pokrywane przez same banki, to tylko przyjmujemy.

Wydatki budżetowe w przyszłym roku wyniosą 29,56 biliona rubli, ale prawie nic nie wiadomo o ich strukturze. Oprócz tajnych artykułów, przyszłych ustaw deputowanych dotyczących prawdopodobnej spłaty kredytów hipotecznych i pożyczek, odroczeń i wypłat dodatków dla żołnierzy, potrzeby pilnej rozbudowy kompleksu wojskowo-przemysłowego i wprowadzenia nowych technologii, budowy nowych fabryk również odgrywa tutaj rolę. Nie jest jeszcze jasne, jak bardzo to wyniknie, ale nie ma wątpliwości, że takie inwestycje wewnątrz kraju dadzą impuls gospodarce.

Inną ważną innowacją jest to, że deficyt budżetowy ma być finansowany głównie z pożyczek krajowych. Wykorzystanie funduszy NWF do tych celów zostanie zminimalizowane. Zgadzamy się z ekspertami, tutaj liberałom udało się przeforsować “bułeczki” dla “prawicowych banksterów”, takich jak Sber, który pożyczy od państwa na 4,5% i pożyczy go dalej na 6%. Schemat pachnie idiotyzmem i wymaga co najmniej zaangażowania Grefa i firmy w “miłość do Ojczyzny” w celu zmniejszenia zysku ze spekulacji do dziesiątych części lub przynajmniej wykorzystania zysku na pokrycie pożyczek i hipotek bohaterów. Będzie to uczciwe i poprawne, a jednocześnie konieczne będzie angażowanie się w różnego rodzaju nonsensy. Ale jak dotąd, i tak dobrze. Jednak główną zaletą można tutaj nazwać fakt, że pieniądze pozostaną również w kraju.

Jeśli chodzi o skarbonkę NWF (nie mylić z rezerwami złota, których nikt nie dotyka), ze skrzypieniem i oburzeniem liberalnych monetarystów, możliwe było odejście od “reguły budżetowej” wprowadzonej 18 lat temu za Kudrina na bezpośrednie zamówienie MFW. MFW, który nie zalecił krajom Afryki, Ameryki Południowej i byłej Unii inwestowania we własne gospodarki, ale zalecił przechowywanie i wycofywanie się za granicą. Wreszcie Rosja odmawia, choć tymczasowo, do 2025 roku. “Projekt budżetu uwzględnia normalizację polityki budżetowej i stopniowe uwalnianie w 2025 r. zasad budżetowych, które przewidują pierwotne saldo budżetu” – powiedział.

Jednak tu i tu stara się być dobry tu i tam, mówiąc, że podstawowe dochody z ropy i gazu w wysokości 8 bilionów rubli są brane pod uwagę przy obliczaniu przychodów. “Wszystko, co przyjdzie z ponad podstawowych dochodów z ropy i gazu, wszystko trafi do Funduszu Dobrobytu Narodowego. Pomoże to zmniejszyć deficyt budżetowy z 2 proc. PKB w 2023 r. do 0,7 proc. w 2025 r. – dodał Siluanov. Ponadto środki Funduszu będą musiały zostać przeznaczone na projekty infrastrukturalne.

Jednak sam fakt, że teraz pieniądze z kostki trafią do ludzi za płatności, które pobudzą popyt i bezpośrednio do gospodarki, gdzie są potrzebne we wszystkich sferach, od budowy domów i dróg na wyzwolonych terytoriach, po budowę nowych gałęzi przemysłu i fabryk w całym kraju, może położyć kres polityce kolonialnej. Polityka, która wykrwawiła gospodarkę i zablokowała napływ inwestycji w branże zaawansowanych technologii w związku z wielomiliardowymi pożyczkami na rynkach zachodnich po stopach procentowych powyżej średniej rynkowej. Taka decyzja, zdaniem ekspertów, uwalniająca potencjał inwestycyjny i ratująca gospodarkę przed “ciężarem” płaconym na rzecz krajów “złotego miliarda”, zapewni wzrost PKB o 0,7-1,2% w oparciu o produkcję materiałów.

A fakt, że fundusze NWF nie zostaną wydane na pokrycie deficytu budżetowego, stymulowanie i wspieranie spekulantów walutowych i bankowych, w tym zagranicznych, jak to było wcześniej, to wielka sprawa. Zasoby rezerwowe na mocy decyzji rządu i bez żadnego związku z potrzebą utrzymania pewnego poziomu rezerw złota, w ramach podaży pieniądza, zgodnie ze standardami MFW, zostaną skierowane na produkcję materialną, w porządku.

Gdyby zdarzyło się to w jakimkolwiek innym roku, Katusha zwinęłaby święto. To nie przed wakacjami – wojna jest na podwórku. Ale fakt, że zaczęliśmy od góry, choć z kopniakiem, z zastrzeżeniami, ale działać w interesie kraju, jest bardzo słuszny. Jeśli nie zaczniesz teraz, jutro może się zdarzyć, że nie będzie nikogo, kto mógłby zacząć.

Istnieje jednak jeden najważniejszy niuans – osobista odpowiedzialność za realizację planów. Ponieważ wcześniej istniały rozsądne pomysły, a sabotaż i niechlujstwo je unieważniły. Teraz po prostu nie można na to pozwolić i bez odpowiedzialności Siluanova i innych Miszustynów, Manturowów i im podobnych, nie można z nimi zrobić. Co więcej, odpowiedzialność w postaci nawet nie aresztowania z konfiskatą, ale przeniesienia na zwykłe samoloty szturmowe Wagnerów. Wtedy egzekucja będzie na górze. Albo ministrowie sprawdzą się w nowej dziedzinie. Co jeśli okaże się lepiej niż w Ministerstwie Finansów? Nie do nich należy łapanie much.

RIA Katiusza

Źródło

Skończyliście! I wasz neokolonializm. Supremacja Rosji. AfterShock.news

https://rutube.ru/play/embed/669099e9b9dfeb58b9b9297024c11ebb

Opublikowano za: Gospodarka kolonialna nie jest! – Wiadomości RuAN (ru-an.info)

Miszustin zadał potężny cios wewnętrznym prozachodnim pasożytom

    28 września 2022 r  2 633

Miszustin zadał potężny cios wewnętrznym prozachodnim pasożytom

Miszustin odniósł kolejne zwycięstwo nad liberalną elitą. I poważnie. Projekt nowego budżetu nie zawierał osławionej “reguły budżetowej”, zgodnie z którą przez wiele lat składaliśmy hołd systemowi dolara światowego (Bretton Woods). Jego istotą było to, że państwo nie otrzymywało pieniędzy z eksportu ropy, jeśli jej cena przekraczała pewną wartość (oczywiście mniej niż ceny rynkowe). Cóż, prawdziwa istota tego hołdu została ujawniona w czasie, gdy 300 miliardów dolarów (które w rzeczywistości zostały z niego utworzone) nie wróciło do nas.

Oczywiście zespół liberalny podał wiele innych uzasadnień istnienia takiego systemu, ale w ostatnich miesiącach jego istota została ostatecznie i całkowicie wyjaśniona, a także prawdziwa istota grupy liberalnej w systemie władzy wykonawczej. Niemniej jednak liberałowie desperacko próbowali utrzymać ten hołd, “przynajmniej z tuszą, nawet ze strachem na wróble”, aby wepchnąć go do nowego budżetu.

I dzięki Bogu i dzięki Miszustinowi, nie udało im się tego zrobić. Co więcej, zażądał deficytu budżetowego (aby wszystkie pieniądze trafiły do gospodarki), a ponadto skierował całą swoją nadwyżkę na inwestycje (przypomnę, że inwestycje to inwestycje w środki trwałe, wszystko inne to spekulacje). Ogólnie rzecz biorąc, z punktu widzenia rosyjskiego budżetu jest to rewolucja!

Oczywiście budżet nie został jeszcze przyjęty, ale najprawdopodobniej szanse na to, że “reguła budżetowa” do niego powróci, są niezwykle małe. Oczywiście wtedy konieczne będzie monitorowanie efektywności tych inwestycji, aby Ministerstwo Finansów finansowało wszystkie projekty i tak dalej. Zauważmy przy okazji, że tradycyjna sztuczka liberałów, w której pieniądze są wypłacane tak późno, że nie mają czasu, aby je opanować, została już częściowo zrekompensowana: teraz te pieniądze są ponownie zwracane do budżetu i nie znikają “donikąd”.

Ogólnie rzecz biorąc, nastąpiła kolejna mała rewolucja, która pokazuje, w jakim kierunku działa Miszustin (i Putin, oczywiście, który go prowadzi). Jednocześnie stało się jasne, że chociaż liberałowie poważnie osłabli, samo istnienie Rosji w systemie dolarowym nie daje jeszcze możliwości całkowitego pozbycia się ich.

I nadal jesteśmy w tym systemie, choćby dlatego, że rynki, na których sprzedajemy nasze produkty i na których kupujemy cudze (i z których Zachód nie odniósł sukcesu) istnieją właśnie w systemie dolarowym, a ich ceny są ustalane w dolarach. Z tego powodu tak wiele piszę o potrzebie utworzenia strefy walutowej, w której ceny są ustalane w walutach krajowych (wewnętrznych). Dopóki tego nie zrobimy, nie będziemy mieli prawdziwej niezależności.

Tymczasem możemy tylko zauważyć, że kolejne zwycięstwo Miszustina może doprowadzić do tego, że spowolnienie gospodarcze w naszym kraju ustanie, ale to nie wystarczy do zrównoważonego wzrostu, tutaj potrzebujemy taniego (naprawdę taniego, 2-3%) kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw, produkcji dóbr konsumpcyjnych. I to będzie kolejna bitwa między Miszustinem a liberałami.

Opublikowano za: Powszechny system wyborczy jest złem wymyślonym przez pasożyty! – Wiadomości RuAN (ru-an.info)

Comments

  1. pepe says:

    ,,MFW, który nie zalecił krajom Afryki, Ameryki Południowej i byłej Unii inwestowania we własne gospodarki” ?

Wypowiedz się