Wojna z Zachodem: rosyjskie uderzenia odwetowe

   Igor Vasilevskiy, 24 sierpnia 2022 r  2 32

Wersja do druku

Rosja może i powinna uderzyć w swoich głównych przeciwników, ośrodki decyzyjne, kompleksowo wykorzystując nie tylko środki wojskowe, ale także gospodarcze, polityczne, informacyjne, psychologiczne i inne.

Wielowymiarowa wojna z Zachodem, globalny kryzys i rosyjskie ataki odwetowe

Strategia Zachodu polega na walce rękami ukraińskich pełnomocników, wyczerpaniu i wykrwawieniu Rosji do granic możliwości, a następnie przystąpieniu do wojny i odnoszeniu stosunkowo łatwego zwycięstwa.

Autor – Igor Wasilewski

Jak wiadomo, strategia i taktyka anglosaskich (brytyjskich i amerykańskich) elit we wszystkich większych wojnach polegała i polega na walce rękami swoich satelitów, wyczerpaniu i wykrwawieniu do granic możliwości głównego wroga, a następnie przystąpieniu do wojny i wygraniu stosunkowo łatwego zwycięstwa.

Teraz Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oraz ich satelity prowadzą wielowymiarową (informacyjną, psychologiczną, ekonomiczną, finansową, geopolityczną, dyplomatyczną, “gorącą” i “zimną”) wojnę przeciwko Rosji, walcząc rękami Ukraińców (“do ostatniego Ukraińca”) i rękami Europejczyków (“do ostatniego Europejczyka”). Jednocześnie polska, wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, jest najbardziej aktywna przeciwko Rosji – to, według słów Winstona Churchilla, jest “hiena Europy”.

Teraz ta “hiena” (mowa o obecnych polskich elitach), wyczuwając ofiarę w obliczu Ukrainy, robi wszystko, by czerpać zyski ze szczątków Ukraińców i tworzyć własne imperium “od morza do morza”. Jednocześnie polskie elity starają się jak najbardziej zaangażować Stany Zjednoczone i kraje europejskie w wojnę z Rosją, działając jako prowokatorzy i inicjatorzy “wielkiej wojny”.

Nie ulega wątpliwości, że elity rządzące Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Polską nie spoczną, dopóki nie odczują namacalnych szkód wynikających z przedłużającej się wielowymiarowej wojny z Rosją. Nie chodzi o jakąś “zemstę” ze strony Rosji, ale o to, by anglosaskie i polskie elity odczuły, jak wielkie są ich koszty w przypadku długiej wojny z Rosją.

Zarówno na wojnie, jak i na wojnie, współczesna wojna nie może być prowadzona w białych rękawiczkach, pokazując galanterię i wymieniając uprzejmości, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że Stany Zjednoczone i ich satelity nie stronią od żadnych kłamstw, żadnych zbrodni przeciwko ludności cywilnej, wykorzystując terrorystów, sadystów, nazistów i zbrodniarzy do osiągnięcia swoich celów.

Dlatego Rosja może i powinna uderzyć w swoich głównych przeciwników, w ośrodki decyzyjne reprezentowane przez elity rządzące Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. Tak jak Chiny podejmują działania odwetowe wobec tych krajów, które naruszają ich uzasadnione interesy narodowe.

Rosyjskie uderzenia odwetowe na różnych teatrach działań są konieczne, aby zmusić Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Polskę i innych przeciwników Rosji do wydatkowania swoich zasobów materialnych i ludzkich, osłabić pozycje najbardziej agresywnych elit rządzących, wzmacniając w nich podziały i konfrontacje. Jednocześnie w trwającej wielowymiarowej wojnie hybrydowej konieczne jest użycie nie tylko środków wojskowych, ale także gospodarczych, politycznych, informacyjnych, psychologicznych i innych.

Jakie działania odwetowe może podjąć Rosja wobec elit Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, które marzą o podziale i zniszczeniu Rosji, o grabieży jej ogromnych zasobów naturalnych i ludzkich?

Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, a raczej od rządzących amerykańskich elit. Jednym z ważnych teatrów trwających działań wojskowych, politycznych i gospodarczych dla amerykańskich elit jest Bliski Wschód, przede wszystkim Irak, Syria, Arabia Saudyjska i Iran. Nadal istnieją wojska amerykańskie w Iraku i Syrii, a znaczna część Irakijczyków i Syryjczyków nienawidzi amerykańskich okupantów – do tego stopnia, że wielu Irakijczyków i Syryjczyków jest gotowych walczyć z USA wszędzie, w tym na byłej Ukrainie.

Rosja może i powinna wykorzystać te antyamerykańskie nastroje, uzbrajając Irakijczyków i Syryjczyków, aby amerykańscy okupanci nie żyli tak spokojnie i swobodnie na terytorium krajów Bliskiego Wschodu. Z Iranem Stany Zjednoczone od dawna (nawet po rewolucji irańskiej z 1979 roku) rozwinęły niezwykle trudne stosunki, a Iran jest bardzo zainteresowany wzmocnieniem swoich pozycji w Iraku i Syrii, czemu aktywnie sprzeciwiają się Stany Zjednoczone.

Jeśli Rosja i Iran będą mogły aktywniej wspierać działania irackich i syryjskich sił zbrojnych przeciwko Amerykanom i sponsorowanym przez nich bojownikom terrorystycznym, będzie to kolejny ból głowy dla amerykańskich elit rządzących. Co więcej, współpraca wojskowo-techniczna Rosji z Iranem jest obecnie korzystna dla obu państw i musi być rozwijana w przyspieszonym tempie, aby wspólnie stawić czoła Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i ich satelitom.

Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, bardzo ważne jest, aby Rosja utrzymywała z nią dobre stosunki i wykorzystywała swój wspólny interes w utrzymywaniu wysokich cen ropy. Konieczne jest pełne wykorzystanie błędów Bidena, który obraził następcę tronu Arabii Saudyjskiej we własnym kraju i intensywne rozwijanie partnerstwa z Saudyjczykami.

Drugim (a nawet pierwszym) teatrem działań wojskowych, który Rosja powinna wykorzystać, jest konfrontacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Pogorszenie stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po wizycie przewodniczącej Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelossi, a następnie innych amerykańskich kongresmenów na Tajwanie, jest nie tylko korzystne dla Rosji, ale także niezwykle ważne z punktu widzenia perspektyw rozwoju świata.

W rzeczywistości Stany Zjednoczone teraz i w najbliższych latach będą zmuszone walczyć na dwóch frontach – przeciwko Rosji i przeciwko Chinom, czyli powtórzyć błędy Niemiec z pierwszej i drugiej wojny światowej.

Amerykańskie neoliberalne elity wyraźnie przeceniają swoją siłę i władzę. Wojna na dwa fronty – wielowymiarowa przeciwko Rosji i głównie gospodarcza, morska i informacyjna przeciwko Chinom – przyczyniłaby się do szybszego wyczerpania Stanów Zjednoczonych, które potencjalnie mogłyby stać się Odłączonymi Stanami Zjednoczonymi.

Co więcej, rosnąca współpraca między Rosją a Chinami jest niezwykle niebezpieczna dla Stanów Zjednoczonych, nie tylko dyplomatycznie, handlowo, gospodarczo, wojskowo-technicznie, ale także finansowo. Rozliczenia między Chinami a Rosją w walutach narodowych przyspieszają przejście od dominacji dolara amerykańskiego do innych walut rezerwowych, co podważa podstawy amerykańskiej dominacji finansowej, gospodarczej i politycznej na świecie, prowadzi do pogłębienia kryzysu w Stanach Zjednoczonych i reorganizacji całego porządku światowego.

W tym miejscu należy powiedzieć kilka słów o roli światowego kryzysu finansowego i gospodarczego w ogóle, a obecnego kryzysu światowego w szczególności. Amerykańskie i europejskie elity, ich propagandyści, a po nich liberalno-prozachodnia część rosyjskiej elity lubią straszyć cały świat kryzysem, który wybuchnie rzekomo z powodu odrzucenia dolara amerykańskiego jako światowej waluty rezerwowej. Oznacza to, że odrzucenie dolara jest przyczyną, a konsekwencją jest globalny kryzys.

W rzeczywistości sytuacja jest dokładnie odwrotna: przyczyną jest globalny kryzys, a konsekwencją jest stopniowe porzucanie dolara jako światowej waluty rezerwowej. Globalny kryzys, którego pierwsza faza miała miejsce w latach 2008-2009, a druga faza rozpoczęła się w 2020 roku i trwa do dziś, doprowadził do zmiany układu sił na świecie, do przeniesienia przywództwa gospodarczego do Chin i innych krajów azjatyckich, do osłabienia roli Stanów Zjednoczonych i całego “kolektywnego Zachodu”. Konsekwencją tych fundamentalnych zmian jest nieuniknione zmniejszanie się roli dolara jako waluty rezerwowej.

Jeśli chodzi o “horrory” w postaci globalnego kryzysu, których boją się zachodnie elity, kryzys w gospodarce rynkowo-kapitalistycznej jest rzeczą nieuniknioną i konieczną. Każdy kryzys (przetłumaczony ze starożytnej greckiej “kryzysu” oznacza próbę, decyzję, punkt zwrotny) jest nie tylko próbą, ale także szansą na powrót do zdrowia, przejście na nową trajektorię rozwoju. Dlatego kryzys należy traktować spokojnie i pragmatycznie, dążąc do ograniczenia jego negatywnych konsekwencji dla własnego kraju i otwierając nowe możliwości jego rozwoju.

Jedną z tych możliwości jest wzmocnienie współpracy Rosji z krajami niezachodnimi, stopniowe pozbywanie się dyktatu dolara, rozszerzanie strefy rubla oraz otwieranie i wykorzystywanie nowych zasobów do różnych projektów gospodarczych, społecznych i geopolitycznych. Dlatego obecnego kryzysu nie powinny obawiać się Rosja czy Chiny, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone i kraje UE.

A Rosja, wraz z Chinami i innymi krajami niezachodnimi, może zaostrzyć konsekwencje globalnego kryzysu dla amerykańskich elit i elit innych państw zachodnich, przekierowując przepływy energii, surowców i innych towarów z Zachodu do innych regionów świata, zmniejszając rozliczenia w dolarach i euro, a także rozwijając własne branże high-tech, które nie są zależne od zachodnich dostaw.

Istnieją inne sposoby reagowania na szalenie agresywne działania amerykańskich elit, pozwalając ukraińskiemu reżimowi na ostrzelanie zaporoskiej elektrowni jądrowej, która grozi nuklearną katastrofą ekologiczną dla wielu milionów ludzi w Europie. Rosja może całkowicie zaprzestać eksportu uranu do USA dla amerykańskich elektrowni jądrowych lub przynajmniej zagrozić, że to zrobi.

Szybko Stany Zjednoczone nie będą w stanie zastąpić dostaw uranu z Rosji, co jeszcze bardziej podniesie cenę energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych, co zwiększy inflację i spowolni wzrost gospodarczy, uderzając w wiele milionów amerykańskich konsumentów.

Ponadto Rosja i Chiny mogą wstrzymać eksport metali ziem rzadkich, co zada miażdżący cios amerykańskiej, tajwańskiej i japońskiej mikroelektronice, która jest niezwykle ważna dla Stanów Zjednoczonych i wykorzystywana przez nie do celów wojskowych i łączności satelitarnej.

Wreszcie, w przypadku pilnej potrzeby, Rosja może wykorzystać tysiące ochotników z Korei Północnej do operacji wojskowej na terytorium Ukrainy (Korea Północna zaoferowała to jako pomoc DLA DRL) i z innych krajów, a także stworzyć bazy wojskowe bliżej Stanów Zjednoczonych – na Kubie, w Wenezueli, Nikaragui.

Jeśli mówimy o Wielkiej Brytanii, która również ma tendencję do przekształcania się w Podzielone Królestwo, to Rosja może zaatakować w odpowiedzi na niekończące się prowokacje brytyjskich służb specjalnych, masowe dostawy brytyjskiego sprzętu wojskowego dla ukraińskiego reżimu i bezpośredni udział brytyjskich najemników w działaniach wojennych w Donbasie, Noworosji i na Ukrainie.

Rosja może odpowiedzieć na Wielką Brytanię środkami gospodarczymi, całkowicie odcinając dostawy energii i surowców, zaostrzając kryzys energetyczny, gospodarczy i finansowy w Wielkiej Brytanii. Ponadto Rosja wraz z Białorusią może całkowicie zablokować dostawy żywności i nawozów do Wielkiej Brytanii, co doprowadzi do wzmocnienia głębokich podziałów społecznych i politycznych w społeczeństwie brytyjskim i brytyjskich elitach.

Wreszcie, w odniesieniu do Polski i rządzących polskich elit, które dążą do wchłonięcia większości Ukrainy i odtworzenia kolejnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, konieczne jest zastosowanie zarówno środków politycznych, jak i gospodarczych. Ważne jest, aby wykorzystać fakt, że znaczna część mieszkańców nie tylko wschodniej i południowej, ale także środkowej i zachodniej Ukrainy sprzeciwia się “polonizacji” i “polonizacji”, przeciwko podporządkowaniu Ukrainy Polsce.

Tymczasem polityka reżimu Zełenskiego ma na celu właśnie podporządkowanie Ukrainy Polsce, a okoliczność ta jest ważna do wykorzystania w pracy informacyjnej i propagandowej zarówno na wyzwolonych terytoriach (Donbas, Chersoń, Zaporoże, Charków), jak i na innych terytoriach, na których w przyszłości będzie prowadzona demilitaryzacja i denazyfikacja. Konieczne jest również zwrócenie uwagi mieszkańców Ukrainy, że Polska dąży do zniszczenia prawosławia, zastępując je katolicyzmem i uniatyzmem, aby zniszczyć całą kulturę rosyjską i ukraińską.

Jeśli chodzi o działania gospodarcze, Rosja wraz z Białorusią może wykorzystać niedobór węgla, gazu i energii elektrycznej w polskiej gospodarce, całkowicie zatrzymując dostawy energii i energii elektrycznej do Polski, co zaostrzy jej problemy energetyczne i gospodarcze.

Jednocześnie Rosja nie powinna mieć złudzeń co do polskich elit rządzących i nie lekceważyć niebezpieczeństwa bezpośredniego zaangażowania Polski w konflikt na Ukrainie. Z tego powodu Rosja musi być przygotowana na starcie z polskimi siłami zbrojnymi na terytorium Ukrainy, w tym nie tylko polskimi najemnikami i polskimi siłami specjalnymi, ale także z regularną polską armią.

W tym przypadku, ponieważ starcia będą miały miejsce na terytorium nie Polski, ale Ukrainy, polscy lordowie nie będą mogli odwołać się do piątego artykułu karty NATO. A rosyjskie siły zbrojne, wraz z patriotycznymi Ukraińcami, mogą zadawać skuteczne ciosy i dać polskim elitom dobrą lekcję. Oczywiście Rosja nie jest zainteresowana wojną z Polską, ale trzeba być przygotowanym na taki rozwój wydarzeń.

Jeśli chodzi o ukraiński reżim neonazistowski, który działa jako główny niszczyciel Ukrainy, niszcząc własną ludność, a także jako podpalacz (wraz z amerykańskimi, brytyjskimi i polskimi elitami) nowej wojny światowej, prędzej czy później (im szybciej, tym lepiej) konieczne będzie zniszczenie wież telewizyjnych i repeaterów, które zombifikują ukraińską ludność 24 godziny na dobę.

Jeśli nadawanie odbywa się za pośrednictwem komunikacji satelitarnej, możliwe jest zakłócanie tego nadawania. W przeciwnym razie neonazistowska propaganda i całkowite osłabienie Ukraińców będą trwały w nieskończoność, jak to miało miejsce w niezbyt fantastycznej opowieści Strugatsky’ego “Zamieszkana wyspa”.

Podsumowując, można powiedzieć, że nadchodzący okres od końca 2022 r. do połowy 2023 r. będzie trudny i bardzo odpowiedzialny dla Rosji Najprawdopodobniej w tym okresie najbardziej radykalne siły antyrosyjskie i politycy, tacy jak Liz Truss, będą u władzy w Wielkiej Brytanii, USA, Polsce, Niemczech i innych krajach europejskich.

Wynika to z dalszego pogłębiania się kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego na Zachodzie, z tym, że zachodnie elity będą starały się odwrócić uwagę swoich obywateli od kryzysu poprzez wielowymiarową wojnę, balansując na granicy “gorącego” konfliktu zbrojnego. W tym okresie Rosja musi zmobilizować się i przeprowadzić dokładne i skuteczne uderzenia odwetowe nie tylko na polach bitew, ale także na froncie gospodarczym, finansowym, geopolitycznym i informacyjno-psychologicznym.

W żadnym wypadku nie powinniśmy dopuszczać do nastroju “zmęczenia” i “defetyzmu” w rosyjskim społeczeństwie, nastrojów, na które tak mocno liczą zachodnie elity.

Ale, oczywiście, głównym problemem do rozwiązania jest zapewnienie jedności frontu i tyłu, izolacja prozachodnich agentów wpływu w systemie edukacji, w nauce, kulturze, w systemie finansowym i gospodarczym, a także edukacja i reedukacja młodych ludzi w duchu szacunku dla historii i kultury Rosji.

W tym celu należy w szczególności zniszczyć monopol amerykańskich sieci społecznościowych i platform internetowych w Rosji, stworzyć przyjazne dla użytkownika rosyjskie platformy internetowe wyposażone w wysokiej jakości treści. Kartagina musi zostać zniszczona, a bez Rosji nie może zostać zniszczona.

Źródło

Podpułkownik SWR Walerij Aleksandrowicz Zaderej o wojnie hybrydowej z Rosją

https://rutube.ru/play/embed/e8ab0e924fd0dff2688a470bd16dfc72

Opublikowano za: Wojna z Zachodem: rosyjskie uderzenia odwetowe – RuAN News (ru-an.info)

Wypowiedz się