III Wojna Światowa dla manekinów

Niektórzy znający się na rzeczy ludzie, w tym najwyraźniej papież, zaczynają podejrzewać, że na świecie może się dziać więcej niż tylko wojna na Ukrainie.

Mówią, że III wojna światowa już się rozpoczęła i od teraz będzie tyko gorzej. 
To może być trudne do ustalenia, gdy uczestniczymy w rozgrywających się wydarzeniach i nie korzystamy z perspektywy historycznej. Wątpliwe jest, aby ludzie w 1939 r. zdawali sobie sprawę, że patrzą na początek wielkiego światowego konfliktu, chociaż niektórzy mogli to podejrzewać.

Obecna sytuacja na świecie pod wieloma względami przypomina gigantyczną układankę, w której opinia publiczna widzi tylko niewielką część pełnego obrazu. Większość nawet nie zdaje sobie sprawy, że może być więcej elementów i nawet nie zadają tych prostych pytań: Dlaczego to wszystko się dzieje i dlaczego dzieje się teraz?

Sprawy są bardziej skomplikowane, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. To, co widzą, to zły czarodziej Władimir Saruman Putin najeżdżający niewinną Ukrainę ze swoją armią orków – bez żadnego powodu. Jest to uproszczony pogląd, co najmniej, ponieważ nic nie dzieje się bez powodu. Spójrzmy na sprawy z innej perspektywy i zobaczmy, co się naprawdę dzieje i dlaczego świat wariuje na naszych oczach. Zobaczmy, o co chodzi w World War 3.

Szybkowar
Zachód (który możemy tutaj zdefiniować jako USA i UE oraz kilka innych państw) od dziesięcioleci wywiera presję na cały świat. Dotyczy to nie tylko krajów spoza Zachodu, ale także krajów zachodnich, które odeszły od dyktatu władców Zachodu. Ta presja była szeroko dyskutowana i przypisywana różnym motywom, w tym neokolonializmowi, wymuszonej hegemonii finansowej i tak dalej. Interesujące, zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat, jest to, które kraje znalazły się pod presją.

Wśród krajów znajdujących się pod presją znajdziemy między innymi Rosję, Chiny, Kubę, Wenezuelę, Libię, Syrię, Serbię, Tajlandię i Iran. Ostatnio pojawiły się również dodatki, w tym Indie i Węgry. Aby zrozumieć, dlaczego są pod presją, musimy dowiedzieć się, co ich łączy. Nie jest to łatwe, ponieważ pod wieloma względami są one skrajnie różne. Są demokracje i niedemokracje, rządy konserwatywne i komunistyczne, kraje chrześcijańskie, muzułmańskie, buddyjskie i tak dalej. Mimo to wiele z nich jest wyraźnie sprzymierzonych. Trzeba zapytać, dlaczego konserwatywne i religijne kraje, takie jak Rosja czy Iran, sprzymierzyłyby się z bezbożnymi komunistami na Kubie i Wenezueli?

Tym, co łączy wszystkie te kraje, jest chęć prowadzenia własnych spraw; być niepodległymi krajami. Jest to niewybaczalne w oczach Zachodu i musi zostać rozwiązane wszelkimi niezbędnymi środkami, w tym sankcjami gospodarczymi, kolorowymi rewolucjami i jawną agresją militarną.

Zachód i jego militarne ramię NATO otoczyło Rosję wrogimi krajami i bazami wojskowymi, uzbroiło i zmanipulowało Ukrainę, aby była przeciwko niej młotkiem oraz zastosowało sankcje i groźby. 
To samo było i dzieje się w Azji, gdzie Chiny są otoczone wszelkimi dostępnymi środkami. To samo dotyczy do pewnego stopnia wszystkich Niezależnych wymienionych powyżej. W ciągu ostatnich 10 lat presja na Niezależnych znacznie wzrosła i osiągnęła niemal gorączkę w roku przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

W ciągu roku przed wojną na Ukrainie Stany Zjednoczone wysłały swoich dyplomatów na cały świat, aby podnieśli presję. Byli jak cyrk wędrowny lub zespół rockowy na trasie, ale zamiast rozrywki rzucali groźby: kup to od nas i rób to, co ci powiemy, albo będą konsekwencje. Pilna potrzeba była absolutna i namacalna, ale potem nadeszła wojna ukraińska i presja wzrosła do zenitu. W pierwszym miesiącu wojny cały korpus dyplomatyczny Zachodu był w pełni zaangażowany w groźby wobec „reszty świata”, aby zaprojektować izolację Rosji. To nie zadziałało, co wywołało panikę w kręgach politycznych i dyplomatycznych w USA i Europie.
Cała ta presja na przestrzeni lat, cały strach i panika, kiedy to nie zadziałało, są wyraźnie związane z wydarzeniami na Ukrainie. Są częścią tego samego „syndromu” i mają tę samą przyczynę.

Wymiar zadłużenia
Istnieje wiele wyjaśnień tego, co się dzieje, a najczęstszym jest walka między dwiema możliwymi przyszłościami; wielobiegunowy świat, w którym istnieje kilka centrów władzy na świecie, oraz jednobiegunowy świat, w którym Zachód rządzi światem. Jest to w miarę poprawne, ale jest jeszcze inny powód, który wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje teraz i całą tę pilną potrzebę i panikę na Zachodzie.

Niedawno Kim Dotcom, guru technologii z Nowej Zelandii, zamieścił na Twitterze wątek o sytuacji zadłużenia w USA. Według niego wszelkie zadłużenie i niespłacone zobowiązania USA przekraczają całkowitą wartość całego kraju, w tym gruntu. Ta sytuacja nie dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Większość krajów na Zachodzie ma dług, który można spłacić tylko poprzez sprzedaż całego kraju i wszystkiego, co zawiera. Co więcej, większość krajów spoza Zachodu jest pogrążona w długach denominowanych w dolarach i jest praktycznie własnością tych samych finansistów, którzy są właścicielami Zachodu.
W ciągu ostatnich kilku dekad gospodarka Stanów Zjednoczonych i Europy została sfałszowana na poziomie, w który trudno uwierzyć. My na Zachodzie żyjemy ponad stan, a nasze waluty są znacznie przewartościowane. Udało nam się to zrobić dzięki dwóm mechanizmom:

Pierwszy z nich to rezerwowy status dolara i pół-rezerwowy status euro, które umożliwiły Zachodowi eksport cyfrowych pieniędzy i otrzymywanie w zamian towarów. Stworzyło to ogromną siłę finansową Zachodu i umożliwiło mu funkcjonowanie jako pasożyt światowej gospodarki. Dużo towaru dostajemy za darmo, delikatnie mówiąc.
Drugim mechanizmem fałszerstwa jest wzrost zadłużenia do poziomu, w którym zasadniczo zastawiliśmy wszystko, co posiadamy, w tym nasze domy i grunty, aby utrzymać nasz standard życia. Nic nie posiadamy teraz, kiedy dług został odjęty. Dług już dawno stał się bezużyteczny – daleko poza naszą zdolność do spłacania odsetek – co wyjaśnia, dlaczego stopy procentowe na Zachodzie są bliskie zeru. Każdy wzrost spowodowałby, że dług stałby się nie do zrealizowania i wszyscy formalnie zbankrutowalibyśmy w ciągu jednego dnia.
Co więcej, fałszerstwo stworzyło sztucznie silne waluty na Zachodzie, co zwiększyło ich siłę nabywczą towarów wycenianych w walutach niezachodnich. Mechanizmy te umożliwiły również Zachodowi prowadzenie rozdętych i dysfunkcyjnych gospodarek usługowych, których nieefektywność jest nie do uwierzenia. W naszych gospodarkach mamy gigantyczne grupy ludzi, które nie tylko nie tworzą żadnej wartości ale systematycznie ją niszczą. To, co obecnie utrzymuje standard życia na Zachodzie, to niewielka mniejszość produktywnych ludzi, ciągły wzrost zadłużenia i pasożytnictwo na reszcie świata.

Ludzie, którzy są właścicielami całego tego długu, faktycznie posiadają wszystko to, co myślimy, że posiadamy. W tej chwili na Zachodzie nic nie posiadamy – myślimy tylko, że posiadamy. Ale kim są nasi prawdziwi właściciele? Wiemy mniej więcej, kim są, ponieważ co roku spotykają się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos razem z zachodnimi elitami politycznymi, których również są właścicielami.

Oczywiste jest, że nasi właściciele coraz bardziej się martwią, a ich obawy rosną wraz ze wzrostem presji wywieranej przez Zachód na resztę świata, zwłaszcza na Niezależnych. Podczas ostatniego spotkania w Davos nastrój był jednocześnie ponury i spanikowany, podobnie jak panika wśród zachodnich elit politycznych, gdy izolacja Rosji nie powiodła się.

Co się stanie
Panika naszych właścicieli i ich polityków jest zrozumiała, ponieważ doszliśmy do końca kolejki. Nie możemy dłużej utrzymać naszego standardu życia przez wzrost zadłużenia i pasożytnictwo. Dług przekracza to, co posiadamy jako zabezpieczenie, a nasze waluty wkrótce staną się bezwartościowe. Nie będziemy już mogli otrzymać darmowych rzeczy od reszty świata, ani spłacić naszego długu – nie mówiąc nawet o spłacaniu odsetek. Cały Zachód niedługo zbankrutuje a nasz standard życia spadnie o ogromny procent. Tym właśnie są spanikowani nasi właściciele i widzą tylko dwa scenariusze:

W pierwszym scenariuszu większość krajów Zachodu oraz wszystko i wszyscy w nich ogłaszają bankructwo i kasują dług dekretem – do czego zdolne są suwerenne państwa. To również zniszczy bogactwo i władzę polityczną naszych właścicieli.
W drugim scenariuszu nasi właściciele przejmują zabezpieczenie podczas upadłości. Zabezpieczeniem jesteśmy my i wszystko co posiadamy.
Nie trzeba być geniuszem, aby domyślić się, który scenariusz został wybrany. Plan drugiego scenariusza jest gotowy i wdrażany w chwili, gdy mówimy. Nazywa się „Wielki Reset” i został zbudowany przez ludzi stojących za Światowym Forum Ekonomicznym. Ten plan nie jest tajemnicą i można go do pewnego stopnia zbadać na stronie internetowej WEF.
Wielki Reset to mechanizm przejmowania wszelkich zabezpieczeń dłużnych, które obejmują Twoje aktywa, aktywa Twojego miasta lub gminy, aktywa Twojego stanu i większość aktywów korporacyjnych, które nie są jeszcze w posiadaniu naszych właścicieli.

Ten mechanizm zajmowania aktywów składa się z kilku elementów, z których najważniejsze to cztery:
1. Zniesienie suwerenności : suwerenny (niezależny) kraj jest niebezpiecznym krajem, ponieważ może zdecydować się na niewywiązanie się ze swojego długu. Zmniejszenie suwerenności było priorytetem dla naszych właścicieli i podejmowano różne projekty, takie jak Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji oraz Partnerstwo Transpacyficzne. Najbardziej udanym programem jest bez wątpienia sama Unia Europejska.

2. Pogorszenie gospodarki: Gospodarka zachodnia (a także gospodarka światowa) musi zostać dostrojona o bardzo znaczny procent. To dostrojenie jest konieczne, ponieważ zachodnia gospodarka jest teraz masowo sfałszowana i musi zostać sprowadzona do rzeczywistego poziomu – który może wynosić nawet połowę tego, co jest teraz – lub więcej. Powolne eliminowanie ma również na celu uniknięcie nagłej awarii, która spowodowałaby masowe niepokoje społeczne, które byłyby zagrożeniem dla naszych właścicieli. Kontrolowane wyburzenie jest zatem lepsze niż niekontrolowane zderzenie. To kontrolowane wyburzanie już trwa i trwa już od dłuższego czasu. Można wymienić wiele przykładów tego wyburzania, w tym politykę energetyczną UE i USA, która ma sabotować zachodnią gospodarkę, oraz oczywiste próby zniszczenia popytu w trakcie i po epidemii,

3. Zbieranie aktywów (nie będziesz nic posiadać i będziesz „szczęśliwy” ): Wszystkie aktywa, które można uznać za zabezpieczenie naszego długu prywatnego i zbiorowego/publicznego, zostaną przejęte. Jest to jasno określony cel Wielkiego Resetu, ale mniej jasne jest, jak ten cel zostanie zrealizowany. Całkowita kontrola rządów zachodnich (a właściwie wszystkich rządów) wydaje się do tego niezbędna. Ten warunek jest bliższy, niż mogłoby się wydawać, ponieważ większość zachodnich rządów wydaje się być w tym momencie zobligowana przez Davos. Proces ten będzie sprzedawany jako niezbędna restrukturyzacja społeczna z powodu kryzysu gospodarczego i globalnego ocieplenia i spowoduje masowy spadek standardu życia zwykłych ludzi, chociaż nie elit.

4. Ucisk: Bardzo wielu ludziom to się nie spodoba, a powstanie jest prawdopodobną reakcją, nawet jeśli obalenie odbywa się stopniowo. Aby temu zapobiec, wdrażany jest mechanizm kontroli społecznej, który usunie wolność osobistą, wolność słowa i prywatność. Stworzy również absolutną zależność jednostki od państwa. Trzeba to zrobić przed zakończeniem ekonomicznego obalenia, w przeciwnym razie nastąpi rewolucja. Ten mechanizm jest już entuzjastycznie wdrażany na Zachodzie, co widzi każdy, kto ma oczy i uszy.

Rosja, Chiny i inni Niezależni
Jak na to wszystko wpływają Rosja i Chiny oraz wojna na Ukrainie? Skąd ta cała presja z Zachodu przez lata i dlaczego ta panika teraz? Częściowym powodem presji na Niezależnych, zwłaszcza Rosję i Chiny, jest po prostu to, że sprzeciwiają się zachodniej hegemonii. To wystarczy, by dostać się na listę “niegrzecznych” Zachodu. Ale skąd wzmożona presja w ostatnich latach?

Powodem jest to, że Rosji i Chin nie da się ujarzmić poprzez bankructwo i zabranie ich aktywów. Nie mają dużego zadłużenia w zachodnich walutach, co oznacza, że ​​ludzie, którzy są właścicielami Zachodu przez długi, nie posiadają obecnie Rosji i Chin (tak jak są właścicielami Zachodu i zadłużonego „trzeciego świata”) i nie mogą ich przejąć za długi. Jedynym sposobem na ich zdobycie jest zmiana reżimu. Ich rządy muszą zostać osłabione wszelkimi sposobami, łącznie z sankcjami gospodarczymi i środkami militarnymi, jeśli to konieczne – w ten sposób wykorzystanie Ukrainy jako tarana dla Rosji i Tajwanu dla Chin.

Zniewolenie Rosji i Chin to kwestia egzystencjalna dla naszych właścicieli z Davos, ponieważ kiedy upadnie zachodnia gospodarka, wszystko inne również musi upaść. Jeśli zachodnia gospodarka zostanie zburzona a duży blok gospodarczy nie weźmie udziału w upadku, będzie to katastrofa dla Zachodu. Nowy blok zyska ogromną potęgę gospodarczą i być może pewnego rodzaju jednobiegunową hegemonię, podczas gdy Zachód pogrąży się w feudalnym Ciemnym Wieku i nieistotności. Dlatego cały świat musi upaść, aby Wielki Reset zadziałał. Rosja i Chiny muszą zostać podporządkowane wszelkimi sposobami, podobnie jak Indie i inne uparte narody.

To właśnie podsyciło sytuację, w której się teraz znajdujemy i będzie napędzać kontynuację trzeciej wojny światowej. Zachodnie elity właścicieli będą walczyć aby zachować swoje bogactwo i władzę. Każdy, kto stawia opór, musi zostać ujarzmiony, aby mógł podążać za Zachodem do planowanego Wielkiego Resetu Ciemnego Wieku.

Powodem paniki wśród zachodnich elit jest to, że projekt na Ukrainie nie idzie zgodnie z planem. Zamiast wykrwawić Rosję na polu bitwy, krwawi Ukraina i Zachód. 
Zamiast załamania się rosyjskiej gospodarki, w wyniku którego Putin zostałby zastąpiony przez lidera zgodnego z Davos, załamuje się gospodarka Zachodu. 

Zamiast izolacji Rosji, coraz bardziej izoluje się Zachód. Notowanie działa, a na domiar złego Europa dała Rosjanom środki i motyw do zniszczenia europejskiej gospodarki poprzez częściowe zamknięcie swojego przemysłu. Bez rosyjskich zasobów nie ma europejskiego przemysłu a bez przemysłu nie ma podatków na płacenie za zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, wszystkich uchodźców i prawie wszystko inne, co spaja społeczeństwa europejskie. Rosjanie mają teraz możliwość zaprojektowania niekontrolowanej katastrofy w Europie, czego nie planował Davos. Niekontrolowany wypadek może spowodować, że głowy Davosa dosłownie potoczą się a to wywołuje strach i panikę w elitarnych kręgach. Jedynym rozwiązaniem dla nich jest przejście do World War 3 i nadzieja na najlepsze.

Co robić
Wielki reset światowej gospodarki to bezpośrednia przyczyna III wojny światowej – zakładając, że tak się dzieje. Co można zrobić na ten temat? Z Zachodu niewiele można zrobić. Jedynym sposobem jest jakoś usunąć Davos z równania, ale najprawdopodobniej tak się nie stanie z dwóch powodów: Pierwszym jest to, że wielcy reseterzy z Davos są zbyt splecieni z zachodnią gospodarką i polityką. Davos jest jak ośmiornica z ramionami i przyssawkami w elitarnych kręgach, mediach i rządach każdego kraju. Są zbyt zakorzenieni aby można było ich łatwo usunąć. 

Drugim powodem jest to, że populacja zachodnia jest zbyt ignorancka i wyprana z mózgu. Poziom ich prania mózgu jest taki, że duża część z nich faktycznie chce stać się biednym – chociaż używają słowa „zielony” jako „biedny”, ponieważ brzmi to lepiej. Istnieją jednak przesłanki wskazujące na to, że w zachodnich elitach mogą istnieć podziały.

Jednak poza Zachodem istnieją pewne środki, które można i należy podjąć. Niektóre z tych środków są drastyczne a niektóre z nich są podejmowane w chwili, gdy mówimy. Wśród tych środków są następujące:

1. Niezależni, kierowani przez Rosję, Chiny i Indie, muszą stworzyć blok, aby odizolować się od radioaktywnego Zachodu. Ta izolacja musi być nie tylko ekonomiczna, ale także polityczna i społeczna. Ich systemy gospodarcze muszą być oddzielone od Zachodu i usamodzielnione. Ich kultury i historię trzeba bronić przed wpływami zachodnimi i rewizjonizmem. Wydaje się, że ten proces trwa.

2. Niezależni muszą natychmiast zakazać wszystkich sponsorowanych przez Zachód instytucji i organizacji pozarządowych w swoich krajach, niezależnie od tego, czy są one sponsorowane przez zachodnie państwa czy osoby. Co więcej, muszą zakazać wszelkich mediów otrzymujących zachodni sponsoring i pozbawić każdą szkołę i uniwersytet zachodniego sponsoringu i wpływów.
Muszą pozostawić wszystkie instytucje międzynarodowe w ich gestii i być może w tym ONZ, ponieważ wszystkie organy międzynarodowe są kontrolowane przez Zachód. Muszą następnie zastąpić je nowymi instytucjami w ramach swojego bloku.

W pewnym momencie muszą ogłosić, że dolar i waluty euro są non grata . Oznacza to, że powinni zadeklarować niespłacanie wszystkich długów denominowanych w tych walutach, ale nie innych długów. Najprawdopodobniej nastąpi to na późniejszym etapie, ale jest nieuniknione.
Stworzy to sytuację, w której Zachód pogrąży się w ciemności, nie pociągając za sobą innych – jeśli uda nam się uciec przed atomowym ogniem.

Gaius Baltar

Opracowanie wersji polskiej SpiritoLibero.
Źródeł artykułów, z przyczyn oczywistych, do odwołania nie podaję.
(Poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają poglądy SpiritoLibero)

Jarek Ruszkiewicz SL

Jarek Ruszkiewicz SL – Blog tylko dla nie wyszczepionych. Szczepany muszą składać podanie o przepustkę.

Wybrane komentarze

Jasiek niedziela, 19 czerwca 2022, 07:48:19

@ Autor,

“Stworzy to sytuację, w której Zachód pogrąży się w ciemności, nie pociągając za sobą innych – jeśli uda nam się uciec przed atomowym ogniem.”

Trzy dni ciemności… a później trzy lata platońskie 🙂
Babilon musi upaść.

5*

brian niedziela, 19 czerwca 2022, 08:07:07

W hipermegauproszczeniu.

Do domu ciężko tyrającego rolnika przychodzi ktoś Uważany za właściciela ziemskiego.
Żąda natychmiastowego spłacenia kredytu który tamten wziął by zakupić nawozy sztuczne.
Bank czeka na kolejną ratę kredytu. Tymczasem “właściciel ziemski” wykupił bank i bez wiedzy kogokolwiek zmienił warunki umów.
Nachodzi ze swymi zbirami dłużników i grozi zlicytowaniem. Tamci są zastraszeni. Jednak kilku dowiaduje się że sam “właściciel” tak naprawdę po swym dziadzie i ojcu odziedziczył wyłącznie długi. A ich wartość bezwzględna już dawno przekroczyła wartość wszystkiego co miał,co może mieć on i jego potomkowie.
Założył więc bank, oczywiście dzięki współpracy z podobnymi sobie i “dał” kredyty od początku zakładając przejęcie majątków “kredytobiorców”.
Wszyscy sędziowie, włodarze i nawet wybierani przez rolników przedstawiciele których nazwiemy politykami, rozumieją co się dzieje. Dlatego by utrzymać swój poziom życia na krechę kosztem innych przyklepują”prawa” legalizujące praktyczną bandyterkę.
Tymczasem rolnik orientuje się że on, sąsiad oraz prawie wszyscy na wsi wiszą na pasku u megalichwiarza który nic nie ma. Ma tylko zadłużenie i nieściągalne pożyczki które “dał” rolnikom. Ci organizują się i wyganiają z widłami w ręku bandziorów nasłanych przez “właściciela ziemskiego”.
Temu pozostało tylko trochę sztuk broni którą straszy rolników, lecz jeśli by jej użył nastąpi zniszczenie wszystkiego.
On chciałby zacząć wszystko od nowa i perfekcyjnie złapać wszystkich za mordę. Jego zadłużeni doradcy podpowiadają mu to, licząc na skasowanie długów.
Jednak trzeba by wywołać pożar zmiatający z powierzchni ziemi całą okolicę, zabijający rolników, ich rodziny oraz koniecznie, niszczący hipoteki i dokumentacje księgowości.
Stojący za tym wszystkim, opętany przez chęć zawłaszczenia zgliszcz nie myśli o konsekwencjach. I nie chce myśleć o tym że na koniec może zostać tylko ze swymi siepaczami nie znającymi normalnej pracy.
Tymczasem rolnicy organizują się a czasu coraz mniej. Za to szaleństwa coraz więcej.

ikulalibal niedziela, 19 czerwca 2022, 11:14:56

Wiesz co?#krzysiekniepieklo

//No a kłócą się tylko przed telewizorem. //

Zaś krzysiekniepieklo nadto przysłuchuje się mało inteligentnym nurtom “spiskowym”
Są one nacelowane na to aby odwodzić uwagę obserwatora od ważnych osób i wydarzeń przedstawiając je jako bezsensowne.Maluja wizje światowych elit jako zwartą klasę działającą w porozumieniu i realizującą tajemniczy plan.

Takie “prawdy” mogą przylgnąć wyłącznie do mało inteligentnego i jeszcze gorzej wykształconego,odbiorcy.Bowiem wszyscy pozostali wiedzą że ludzki świat jest nieco bardziej skomplikowany a mechanizmy jego funkcjonowania bardziej złożone.

//Rosja nie jest krajem niezależnym. //

Niezależność nie jest jednorodną cechą jak wzrost czy kolor oczu,a składa się z najmniej kilku pośrednich “niezależności”.
Państwo może być militarnie niezależne bo zdolne samodzielnie obronić swoje terytorium ale może przy tym nie posiadać pełnej niezależności ekonomicznej i na odwrót.
Niezależność dotyczy różnych sfer np kultury czy edukacji i dopiero suma ich wszystkich może złożyć się na coś co jest pełną niezależnością.
Rosji do “pełnego szczęścia” brakuje pełnej ekonomicznej suwerenności (wydobycie sie z systemu dolarowego)

Proszę przeczytać treść wystąpienia Putina bo właśnie o tym mówił podczas niedawnego ekonomicznego forum .

KST niedziela, 19 czerwca 2022, 10:48:07

Forecast 2025 wyjaśnia wszystko co nastąpi ….

Bardzo dobry tekst i analiza tego co się dzieje, a dzieje się faktycznie Wielki Reset.
Jednak to jest Wielki Reset Zachodu, który na naszych oczach i przy naszej bierności zaczyna odchodzić w NIEBYT.
Oligarchia finansowa świata sama siebie doprowadziła do bankructwa i obecne przejmowanie “papierów dłużnych” tak naprawdę niewiele jej da.
Bo tak naprawdę to liczą się namacalne dobra jak surowce, paliwa oraz prawdziwa gospodarka, a nie Lidl czy Biedronka.
Jedno jest pewne – nas, czyli “ludzi Zachodu” czeka STRASZLIWY CZAS, bo zostaniemy najprawdopodobniej całkowicie zniewoleni oraz ograbieni ZE WSZYSTKIEGO włącznie z naszą godnością. Uczynione to zostanie rękoma naszych sąsiadów czyli urzędasów, milicjantów, a w PL również klechów.
I nie łudźmy się, że narody państw “niezależnych” będą nam współczuć czy pomagać w biedzie, bo będzie dokładnie odwrotnie – “Biały Człowiek” zostanie umieszczony w klatce i jak małpa obwożony po chińskich czy afrykańskich jarmarkach wystawiony na kpiny i obelgi kolorowej gawiedzi.
W ten sposób Pani Karma weźmie na nas odwet za całe wieki ucisku innych narodów, grabieży ich majątku oraz całego niewolniczego upodlenia.
Tak jak “Fortuna kołem się toczy” tak “Wielki Reset” doprowadzi do zniszczenia tych, którzy przez wieki niszczyli innych.
Co do losu obecnych “właścicieli świata” nie mam złudzeń – jakoś poukrywają się w swoich norach, ale nic więcej nie osiągną. Po zniszczeniu własnych gospodarek, zdepopulowaniu społeczeństw, uczynieniu ich niezdolnymi gospodarczo – zostaną dosłownie z ręką w nocniku, gdy tymczasem cały pozostały świat będzie ich miał tak głęboko w d u p i e, że już głębiej się nie da.
Trzeba przyznać, że władze Rosji bardzo dobrze się przygotowały do tej ostatniej III World War, bo ona polegać będzie na zniszczeniu gospodarek wroga.
Po raz kolejny wracam do Forecast 2025 opublikowanego w 2017 przez Deagel.com.
Ci kolesie jak widać byli doskonale poinformowani co się już niedługo stanie i musieli to całemu światu ogłosić.
Jak widać w krajach niezależnych przeczytano tę prognozę ZE ZROZUMIENIEM i wyciągnięto z niej odpowiednie wnioski.
My ludzie “Zachodu” nadal jesteśmy pogrążeni w snie o naszej potędze, a tak naprawdę o naszej “potędze” można powiedzieć tak jak za PRLu o “ludowym wojsku polskim” – “Nie potrzeba Bundeswehry, nas wykończy minus cztery” …
KST

demonkracja niedziela, 19 czerwca 2022, 13:11:12

“Mówią, że III wojna światowa już się rozpoczęła i od teraz będzie tyko gorzej. “

————————————
Ten proces likwidacji białego człowieka na Ziemi – bo tak należy postrzegać obecne wydarzenia dostał szwunga po antyfrancuskiej rewolucji. Drastyczne wyniszczanie Białej Ameryki i Białej Europy zaczęło się wraz z wyprowadzaniem przemysłu do Azji, a równolegle spedalanie z genderowaniem podanym w pakiecie totalnej, obligatoryjnej i niejako z urzędu – demoralizacji. Szkoły i uniwerki opanował czarci pomiot – więc mury tych instytucji opuszczają mentalne zombies. ponadto multi-kulti i napuszczanie/podjudzanie na siebie ras.
Wniosek?
Gra idzie o depopulacje i odczłowieczenie człowieka tak – aby uczynić z niego narzędzie użytkowe usytuowane poniżej flory i fauny. Na pierwszy ogień wyniszczania idzie biała rasa – bo czarci pomiot uważa, że tylko ta rasa jest dla niego najbardziej groźna – wobec jego planów.

Pedant niedziela, 19 czerwca 2022, 17:22:23

Pieniądz to rzecz umowna i zadłużenie kraju, to też rzecz umowna..#Zawisza Niebieski#ikulalibal

“Zadłużenie nie jest rzeczą umowną.Oznacza bowiem że ktoś przez czas jakiś żarł i pił na cudzy koszt.”

Dług i pieniądz są rzeczą umowną! Lichwiarze nie produkują żarcia i picia, tylko dostarczają kredytu, za który dłużnicy kupują realne produkty od kogoś innego.

Ponieważ pożyczki zawierają składany procent, niezależny i większy od produkcji, po pewnym czasie lichwiarze stają się właścicielami całej gospodarki. Kończy to się albo katastrofą, albo roztropnym resetem.

witas niedziela, 19 czerwca 2022, 16:57:10

Przypomnę opowieść pewnego kozackiego oficera

Wiek chyba siedemnasty, Kaukaz. Do zagubionej górskiej wioski, gdzie ludzie od lat wypasają owce,kozy, uprawiają winorośl, na małym osiołku przybył lichwiarz. W zgodzie z obyczajem poprosił radę starszych , aby pozwoliła mu na końcu osady postawić mały, lichwiarski kantorek. Zgodę uzyskał. Po upływie ok 25 lat(jedno pokolenie) wszystkie stada, winnice, domostwa należały do lichwiarza. Lud harował na odsetki od długów. Pewnej listopadowej nocy potajemnie zebrała się rada starszych;tak dale żyć się nie da. Nad ranem nad doliną unosiła się łuna płonącego kantorka, a po zboczu toczyła w dół odcięta głowa lichwiarza. Własność wróciła do właścicieli i kolejne pokolenie żyło w zgodzie i harmonii.
Produkt Światowy Brutto to ok 80 bilionów usd(80 x10 do 12) .Zadłużenie szacowane jest na 250 bilionów.
Czy naostrzoną kosą osadzoną na sztorc da się obciąć głowę?

Opublikowano za: https://spiritolibero.neon24.info/post/168341,iii-wojna-swiatowa-dla-manekinow

Wypowiedz się