Nowe globalne tsunami wywołane przez „zimnowojennych bojowników” „zachodu” i „jastrzębi” FED

Tłumaczę poniżej tekst dość nierówny intelektualnie, ale zawierający jednak jakiś przegląd aktualnych informacji z zakresu sytuacji ekonomicznej na świecie. Polecam poprzedni tekst na tematy ekonomiczne, który jest dobrym uzupełnieniem poniższego: Sankcje na Rosję i Białoruś wywołają globalną klęskę głodu – USA i jego sojusznicy oszaleli? (video PL). Zapraszam więc do lektury.

Po wojnach handlowych i pandemii depresji, agresywne sankcje i podwyżki stóp procentowych jeszcze bardziej pogorszą perspektywy gospodarcze w USA, Chinach i na całym świecie.

Główny schemat kryzysu ukraińskiego pochodzi częściowo z raportu RAND Corp. z 2019 r., ośrodka analitycznego amerykańskich kontrahentów obronnych, w którym przedstawiono etapy wprowadzania maksymalnych sankcji. Po wybuchu kryzysu administracja Bidena wycofała się z obietnicy precyzyjnego ukierunkowania rosyjskich sankcji, aby nie zaszkodzić Rosjanom i światowej gospodarce.

Ukraina to środekCelem jest zniszczenie rosyjskiej gospodarki. Poważne okaleczenie gospodarki światowej jest postrzegane jako wkalkulowana „szkoda uboczna”.

Wstrząsy energetyczne i żywnościowe – zapowiedź większego bólu na świecie

Na początku marca indeks cen cen towarów osiągnął najwyższy kiedykolwiek odnotowany poziom 4,160, a od początku roku wzrósł o 33%. Ceny żywności osiągnęły najwyższy poziom w historii i są o prawie 21% wyższe niż rok temu. ONZ ostrzega przed załamaniem się światowego systemu żywnościowego.

W tym samym czasie na rynkach światowych gwałtownie wzrosły ceny energii. Na początku marca ropa naftowa osiągnęła maksymalny poziom 125 dolarów, a od początku roku jej cena wzrosła do 105 dolarów za baryłkę, czyli o prawie 50%. W Europie, regionie najbardziej narażonym na rosyjskie dostawy energii, cena gazu ziemnego wzrosła pięciokrotnie, osiągając poziom ponad 250 USD, a obecnie oscyluje wokół 112 USD (101,47 EUR). Są to jednak tylko zapowiedzi przyszłych tragedii (Rysunek 1).

Rysunek 1: Szoki cen surowców, ropy naftowej i gazu ziemnego
Towary – Ropa naftowa – Gaz ziemny (UE)
Źródła: Towary: The Commodity Index (S&P GSCI); ceny żywności: Indeks cen żywności ONZ/FAO; ropa naftowa: Ropa naftowa (WTI); gaz ziemny (EU Dutch TTF), 21 marca 2022 r.

Rosja jest jedenastą co do wielkości gospodarką świata o wartości PKB 1,8 bln USD. Biorąc pod uwagę jej kluczową rolę w globalnym zaopatrzeniu w energię, Goldman Sachs (GS) ostrzegał, że światowa gospodarka „może wkrótce stanąć w obliczu jednego z największych w historii szoków związanych z zaopatrzeniem w energię”.

Zestawmy te liczby w kontekście największych zakłóceń w dostawach energii w okresie powojennym. W obliczu „wciąż nasilającego się konfliktu zbrojnego, eskalacji zachodnich sankcji i rosnącej izolacji Rosji” GS przewiduje, że podstawowy przypadek zakłóceń to ubytek na globalnym rynku 1,6 mln baryłek dziennie.

Pesymiści przewidują gorsze scenariusze, które spowodują wzrost cen ropy do 200 USD, czyli o jedną trzecią więcej niż latem 2008 r. przed Wielką Recesją.

Przy bliższej analizie okazuje się, że najbardziej łagodny scenariusz (GS-1) jest niedoszacowany. Scenariusz średni (GS-2) wymagałby proaktywnej dyplomacji i szybkiego neutralizowania kryzysów. W przypadku braku takich inicjatyw w najbliższym czasie gospodarka światowa może zmierzać w kierunku scenariusza poważnego (GS-3), przypominającego embargo naftowe OPEC (Rysunek 2) (Światowid: i specyficzny rodzaj kryzysu w gospodarkach kapitalistycznych: stagflacje – który dodajmy – nie przelazł za żelazną kurytynę i gospodarki socjalistyczne rozwijały się normalnie – oprócz tych, które jak PRL dały się złapać w pułapkę zadłużeniową, wykreowaną przez Volckera – ponieważ nie chce mi się sprawy opisywać ani analizować w tym miejscu, a dobrego omówienia po polsku nie znalazłem – odsyłam do pokazu slajdów, który może kiedyś przetłumaczę i wyjaśnię: https://www.slideshare.net/bobbylam88/volcker-shock; w skrócie – Volcker jako szef FED podniósł stopy procentowe [obrazek], co wykończyło wszystkie gospodarki zadłużone w USD – szczególnie w Ameryce Południowej i Środkowej, oraz PRL i Rumunię – tak, polskie matoły – to nie „socjalizm PRL był nieefektywny”, tylko podstawiono mu nogę na 2 sposoby naraz – najpierw podwajając oprocentowanie już zaciągniętych kredytów [„profesorze” Bożyk, to ty brałeś na „zmienne oprocentowanie”, bo chciałeś dodatkowo zarobić na spadkach oprocentowania w USA …], po drugie – poprzez sankcje, pretekstem do których była sponsorowana przez CIA a organizowana przez BND, Mossad i Watykan „kolorowa rewolucja” „Solidurności”. I jeszcze jedna uwaga – jeśli dziś USA jest gotowe zrujnować świat, byle zniszczyć gospodarkę Rosji, to pytam – czy działania pana Volckera w 1979 r. nie były pomyślane czasem pod kątem rozwalenia bloku „sowieckiego” poprzez spowodowanie tam lokalnych rewolucji, wywołanych przez ludzi, którym pogorszą się warunki życia z powodu wzrostu odsetek? Małym bonusikiem było tu zbankrutowanie gospodarek państw Ameryki Środkowej i Południowej, które chciały się emancypować spod buta USA i się niebezpiecznie „socjalizowały” – także poprzez „teologię wyzwolenia”, której łeb ukręcili siepacze dyktatorów, ale i poprzebierani w sutanny politrucy religii kapitalizmu, pokroju księdza „profesora” Michała Poradowskiego [zwanego w Chile „kapelanem /siepaczy/ Pinocheta” …].).

Rysunek 2: Największe zakłócenia w dostawach ropy naftowej po II wojnie światowej
* Szczytowa utrata podaży w milionach baryłek dziennie. Scenariusze GS na czerwono
Źródło: Dane Goldman Sachs; Difference Group

Spowolnienie wzrostu, stagflacja i podwyżki stóp procentowych

W 2021 r. realny PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł o 5,5%, najszybciej od 1984 r., ponieważ gospodarka nadal podnosiła się po negatywnych skutkach pandemii. Płace rosły w najszybszym tempie od dziesięcioleci, ale ceny wzrosły jeszcze bardziej, więc efekt netto był ujemny.

W 2021 r. większość wzrostu PKB wynikała ze zwiększonych inwestycji w zapasy i wydatków na usługi. W ciągu ostatnich dwóch lat pandemia obniżyła potencjał produkcji gospodarczej. W bieżącym roku wzrost PKB będzie wolniejszy, ponieważ poziom wsparcia fiskalnego jest mniejszy, a gospodarka znajduje się bliżej maksymalnego zatrudnienia.

Co gorsza, inflacja okazała się bardziej stabilna, niż przewidywano, ponieważ Rezerwa Federalna zaczęła obniżać stopy procentowe zbyt późno, w marcu 2020 roku, ignorując wczesne ostrzeżenia Światowej Organizacji Zdrowia. Drugi błąd pojawił się po połowie 2021 roku, kiedy inflacja zaczęła gwałtownie rosnąć. Ponieważ Fed pozostawił ultra-niskie stopy procentowe na niezmienionym poziomie, galopująca inflacja wzrosła do 7 procent w grudniu, czyli najszybciej od 1982 roku. Ameryka zmagała się z niskimi stopami procentowymi i wysoką inflacją – stagflacją (wykres 3) (Światowid: tu kolega „doktor” pisze głupoty – polityka stóp procentowych FED nie ma tu nic do rzeczy, bo za ruch cen całkowicie odpowiedzialne są ceny surowców energetycznych – nawet gdyby ustawili stopy procentowe na 50%, ceny paliw musiałyby przejść do towarów i usług, a obserwowana „inflacja” to po prostu rozlewanie się po gospodarce informacji o nowych kosztach produkcji i świadczenia usług – właśnie tych uwzględniających nowe ceny paliw; dodatkowo – ograniczana jest produkcja, bo producent podnosząc ceny od razu uwzględnia spadek popytu wywołany tym ruchem; zadziwia, jak współcześni „ekonomiści” nie rozumieją mechanizmu dostosowań cen ani tego, co się dzieje w gospodarce realnej (czyli poza sferą finansów).).

Wykres 3: Inflacja w USA i stopa Fed Funds Rate, 2015-22

Źródło: Biuro Statystyki Pracy; Rezerwa Federalna; Difference Group, 21 marca 2022 r.

Oprócz podwyżek stóp procentowych, Fed zacznie redukować swój bilans, być może już w maju, a redukcje te mogą nastąpić dwa razy szybciej niż ostatnio. To podwójne szaleństwo będzie miało bolesne konsekwencje, przed czym od lat ostrzegał Thomas Koenig, były członek Komitetu Fed (FOMC).

Ambitne cele możliwe do zrealizowania przy zachowaniu stabilności

Na początku roku chińska gospodarka, pomimo zagrożenia ze strony zamorskiego Omicronu (COVID-19), nadal była napędzana przez dobre dane dotyczące handlu i inwestycji oraz dalsze otwarcie rynków kapitałowych (Światowid: „otwarcie rynków kapitałowych” skończyło się dla Korei Południowej największą w jej historii katastrofą ekonomiczną w 1997 r. …). Zagraniczne udziały w obligacjach rządowych osiągnęły rekordowy poziom, co sprzyjało aprecjacji juana. Nastąpił wzrost eksportu w przemyśle i sprzedaży detalicznej.

Po stronie podaży wydatki fiskalne rządu i inwestycje infrastrukturalne przyczyniły się do poprawy inwestycji w środki trwałe. Celem udoskonalonej polityki na rynkach nieruchomości było ułatwienie ukończenia budowy sprzedanych domów i wsparcie nowych zakupów (Światowid: trzeba pamiętać, że w 2020 bańka na rynku nieruchomości w ChRL zaczęła pękać i kilku deweloperów – kolosów stanęło na progu bankructwa … w obliczu katastrofy zdolnej wykoleić całą gospodarkę ChRL rząd przejął „ręczne sterowanie” tam, gdzie „wolny rynek” [jak zwykle …] doprowadził do katastrofy …).

Jednak duże projekty mogą zwiększyć efekt stymulacyjny do 7,7% PKB, ponieważ od końca lutego nastąpiło gwałtowne przyspieszenie czynników negatywnych. Pomimo wzmożonej czujności, zakażenia wirusem COVID-19, spowodowane przenoszeniem się wirusa z Hongkongu, doprowadziły do zamknięcia głównych miast, w tym Szanghaju i Shenzhen w prowincji Guangdong, gdzie fabryki odpowiadają za prawie jedną czwartą eksportu.

Raport o pracy rządu wskazuje na solidne wsparcie dla gospodarki i wydatków fiskalnych. Bank centralny (PBOC) będzie dalej łagodził politykę monetarną. Premier Li Keqiang ogłosił nowy cel wzrostu PKB na ten rok na poziomie „około 5,5%„.

W obliczu bezprecedensowych utrudnień cele te zostały nazwane ambitnymi, ale mogą być realne, jeśli kryzys na Ukrainie i epidemie pandemii nie będą się przedłużać.

Zabezpieczanie się przed ryzykiem energetycznym i żywnościowym

Chiny promują skoncentrowane wsparcie polityczne w celu wzmocnienia gospodarki w obliczu globalnych utrudnień. Niektóre z kluczowych obszarów inwestycyjnych będą koncentrować się na bezpieczeństwie żywnościowym i energetycznym. „Ważne jest, aby wypełnić miskę ryżu Chińczyków głównie chińskim zbożem” – powiedział niedawno prezydent Xi Jinping.

W ubiegłym roku ponad połowę chińskiego importu energii (prawie 425 mld USD) stanowiła ropa naftowa. Jednak import ropy i gazu ziemnego jest zdywersyfikowany, więc straty mogą zostać częściowo zrekompensowane przez tańszy import z Rosji, drugiego co do wielkości dostawcy ropy do Chin. Niedawno Pekin i Moskwa podpisały także nowy, 30-letni kontrakt na dostawę gazu ziemnego o wartości 112 mld USD. Kontrakt ten może być realizowany w ramach szybko rozwijającego się systemu handlu denominowanego w juanie.

Tymczasem Arabia Saudyjska, największy dostawca ropy do Chin, rozważa przyjmowanie płatności w chińskiej walucie, zamiast w dolarach amerykańskich, za niektóre zakupy ropy.

Ponieważ juan umocnił się z poziomu około 7,18 w czerwcu 2020 r. do około 6,35 do dolara amerykańskiego, aprecjacja pozwoli Chinom zabezpieczyć import innych towarów po niższych kosztach.

Gwałtownie rosnące płatności odsetkowe – gospodarcza bomba zegarowa

Po wojnach handlowych, pandemii depresji, agresywnych sankcjach i podwyżkach stóp procentowych, administracja Bidena przyspieszyła zaciąganie długów (Światowid: czytaj: dodruk pustego dolara – to nie są żadne żarty, natomiast „walka z inflacją” poprzez podwyżki stóp procentowych, gdy się jednocześnie zalewa rynek pustym dolarem zakrawa na kpinę albo schizofrenię … albo … na planowy „Szok Volckera 2.0” … w „osłonie medialno-propagandowej” którego niedouczeni „ekonomiści” są tylko pożytecznymi idiotami …), aby sfinansować swoją inicjatywę infrastrukturalną, jednocześnie wydając coraz więcej na „wieczne wojny”. Nic dziwnego, że na rynkach narastają obawy o recesję w USA, ponieważ gwałtownie rosnące ceny surowców, ograniczenie wydatków fiskalnych (Światowid: no jak to „ograniczenie”, jak przed chwilą było o zaciąganiu długów na „inicjatywę infrastrukturalną” – czytaj: roboty publiczne…) i wzrost stóp procentowych zagrażają ekspansji gospodarczej.

Nie tak dawno temu Biały Dom twierdził, że agresywne zaciąganie długu jest dopuszczalne, ponieważ zmniejszyły się obciążenia związane z jego obsługą. Tak radzili Bidenowi w grudniu 2020 roku wagi ciężkiej ekonomiści Demokratów. Ale te wskazówki były krótkowzroczne i naiwnePłatności odsetkowe netto stają się najszybciej rosnącym elementem budżetu federalnego.

W ciągu dekady koszty odsetek przekroczą 12% całego budżetu federalnego, a jednocześnie wzrosną prawie trzykrotnie, do 910 mld dolarów (Rysunek 4a). Do 2050 roku suma kosztów odsetkowych netto prawdopodobnie przekroczy 60 bilionów dolarów, ponieważ płatności odsetkowe pochłoną prawie połowę wszystkich dochodów federalnych. To ekonomiczna bomba zegarowa (rysunek 4b).

Rysunek 4: Rosnące koszty odsetek

a. Koszty odsetek netto gwałtownie wzrosną… b. … i będą pochłaniać coraz większą część dochodów Odsetki netto jako % PKB, 2020-30 Odsetki netto jako % dochodów federalnych, 1970-2050
Źródło: Kongresowe Biuro Budżetowe; Biuro Zarządzania i Budżetu; Difference Group

Sankcje potęgują globalne ryzyko

Na Zachodzie sankcje gospodarcze są przedstawiane jako rozwiązanie kryzysu ukraińskiego z minimalnym uszczerbkiem dla gospodarki światowej. W rzeczywistości doprowadzą one do jeszcze większego zaostrzenia wojny regionalnej (Światowid: wojna regionalna to już pojęcie wykraczające poza konflikt Rosja-Ukraina … zgadnijcie, KTO jeszcze będzie wojował w tej wojnie „regionalnej”, kiedy ona się „zaostrzy”), która była nieuzasadniona i której można było uniknąć, osłabiając jednocześnie perspektywy globalne w perspektywie krótkoterminowej i przyczyniając się do powstania ryzyka nie do utrzymania w dłuższej perspektywie.Dr Dan Steinbock jest znanym na całym świecie strategiem zajmującym się wielobiegunowym światem i założycielem Difference Group. Pracował m.in. w India, China and America Institute (USA), Shanghai Institutes for International Studies (Chiny) oraz EU Center (Singapur). Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.differencegroup.net/
Pierwotna wersja została opublikowana przez China-US Focus 22 marca 2022 r.

Autor: Dan Steinbock
Tłumaczenie: Światowid, swiatowid.video.blog
Źródło: New Global Tsunamis Courtesy of Cold Warriors and Fed Hawks

Opublikowano za: https://swiatowid.video.blog/2022/03/24/nowe-globalne-tsunami-wywolane-przez-zimnowojennych-bojownikow-zachodu-i-jastrzebi-fed/

Wypowiedz się